Numer ID artykułu: 307844 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL307844
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

Streszczenie

W tym artykule opisano sposób przypisywania, zmieniania i usuwania litery dysku, partycji lub woluminu przy użyciu przystawki Zarządzanie dyskami w systemie Microsoft Windows XP.

Przystawka Zarządzanie dyskami to narzędzie administracyjne służące do zarządzania dyskami twardymi oraz ich woluminami i partycjami Przystawkę Zarządzanie dyskami stosuje się w celu dodawania, zmieniania i usuwania liter dysków, partycji i woluminów na dyskach twardych komputera, w stacjach CD-ROM i innych urządzeniach nośników wymiennych.

Na komputerze można użyć maksymalnie 26 liter, od A do Z. Liter od C do Z używa się w przypadku dysków twardych. Litery dysku A i B są zarezerwowane dla stacji dyskietek. Jeśli komputer nie ma stacji dyskietek, te litery można przypisać do stacji dysków wymiennych.

Przed zmianą liter przypisanych dyskom należy zapoznać się z następującymi uwagami:
 • Przystawka Zarządzanie dyskami nie udostępnia wbudowanej funkcji do zmieniania litery dysku dla woluminu systemowego lub rozruchowego.
 • Wiele programów opartych na systemie MS-DOS lub Windows korzysta z określonych liter dysku w zmiennych środowiskowych i innych zmiennych. Zmiana litery dysku może spowodować, że takie programy będą działać niepoprawnie.

Jak przypisać literę dysku

Aby przypisać literę dysku do dysku, partycji lub woluminu, wykonaj następujące czynności:
 1. Zaloguj się jako administrator lub jako członek grupy Administratorzy.
 2. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Panel sterowania, a następnie kliknij pozycję Wydajność i konserwacja.

  Uwaga Jeśli nie widać pozycji Wydajność i konserwacja, należy przejść do kroku 3. Pozycja Wydajność i konserwacja jest wyświetlana w oknie Panel sterowania tylko w przypadku korzystania z widoku kategorii. W widoku klasycznym pozycja Wydajność i konserwacja nie jest widoczna.
 3. Kliknij pozycję Narzędzia administracyjne, kliknij dwukrotnie pozycję Zarządzanie komputerem, a następnie w lewym okienku kliknij pozycję Zarządzanie dyskami.
 4. Prawym przyciskiem myszy kliknij dysk, partycję, dysk logiczny lub wolumin, do którego chcesz przypisać literę dysku, a następnie kliknij polecenie Zmień literę dysku i ścieżki.
 5. Kliknij przycisk Dodaj.
 6. Kliknij pozycję Przypisz następującą literę dysku (jeśli nie jest jeszcze zaznaczona), a następnie zaakceptuj domyślną literę dysku lub kliknij literę dysku, której chcesz użyć.
 7. Kliknij przycisk OK.
Litera dysku zostanie przypisana do dysku, partycji lub woluminu i będzie wyświetlana przy odpowiednim dysku, partycji lub woluminie w narzędziu Zarządzanie dyskami.

Jak zmienić literę dysku

Aby zmienić istniejącą literę dysku dla dysku, partycji lub woluminu, wykonaj następujące czynności:
 1. Zaloguj się jako administrator lub jako członek grupy Administratorzy.
 2. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Panel sterowania, a następnie kliknij pozycję Wydajność i konserwacja.
 3. Kliknij pozycję Narzędzia administracyjne, kliknij dwukrotnie pozycję Zarządzanie komputerem, a następnie w lewym okienku kliknij pozycję Zarządzanie dyskami.
 4. Prawym przyciskiem myszy kliknij dysk, partycję, dysk logiczny lub wolumin, do którego chcesz przypisać literę dysku, a następnie kliknij polecenie Zmień literę dysku i ścieżki.
 5. Kliknij przycisk Zmień.
 6. Kliknij pozycję Przypisz następującą literę dysku (jeśli nie jest jeszcze zaznaczona), kliknij literę dysku, której chcesz użyć, a następnie kliknij przycisk OK.
 7. Kliknij przycisk Tak po wyświetleniu monitu o potwierdzenie zmiany litery dysku.
Litera dysku zostanie zmieniona dla określonego dysku, partycji lub woluminu i będzie wyświetlana przy odpowiednim dysku, partycji lub woluminie w narzędziu Zarządzanie dyskami.

Jak usunąć literę dysku

Aby usunąć istniejącą literę dysku dla dysku, partycji lub woluminu, wykonaj następujące czynności:
 1. Zaloguj się jako administrator lub jako członek grupy Administratorzy.
 2. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Panel sterowania, a następnie kliknij pozycję Wydajność i konserwacja.
 3. Kliknij pozycję Narzędzia administracyjne, kliknij dwukrotnie pozycję Zarządzanie komputerem, a następnie w lewym okienku kliknij pozycję Zarządzanie dyskami.
 4. Prawym przyciskiem myszy kliknij dysk, partycję, dysk logiczny lub wolumin, do którego chcesz przypisać literę dysku, a następnie kliknij polecenie Zmień literę dysku i ścieżki.
 5. Kliknij przycisk Usuń.
 6. Kliknij przycisk Tak po wyświetleniu monitu o potwierdzenie zamiaru usunięcia.
Litera dysku zostanie usunięta z określonego dysku, partycji lub woluminu.

Rozwiązywanie problemów

 • Przy próbie zmiany istniejącej litery dysku pojawia się następujący komunikat o błędzie:
  Wolumin etykieta_woluminu litera_dysku jest aktualnie używany.
  W przypadku kontynuowania do woluminu zostanie przypisana nowa litera dysku, ale starej litery można nadal używać w celu uzyskiwania dostępu do woluminu do czasu ponownego uruchomienia komputera. Stara litera dysku nie będzie dostępna do przypisania do czasu ponownego uruchomienia komputera.

  Ostrzeżenie: Zmiana litery dysku woluminu może spowodować, że programy nie będą się już uruchamiać.
  Ten komunikat o błędzie może pojawić się wtedy, gdy na dysku, na partycji lub w woluminie znajdują się obecnie używane pliki. Dotyczy to plików używanych przez dowolnego użytkownika w sieci. Aby rozwiązać ten problem, należy użyć jednej z następujących metod:
  • Kliknij przycisk OK po wyświetleniu tego komunikatu o błędzie. Zamknij wszystkie programy korzystające z plików w woluminie, a następnie zmień literę dysku. W tym celu kliknij prawym przyciskiem wolumin, kliknij polecenie Zmień literę dysku i ścieżki, a następnie kliknij przycisk Zmień.
  • Kliknij przycisk Tak, aby zmienić literę dysku.
 • Przy próbie usunięcia istniejącej litery dysku pojawia się następujący komunikat o błędzie:
  Wolumin etykieta_woluminu litera_dysku jest aktualnie używany.
  W przypadku kontynuowania litera dysku zostanie zwolniona, jednakże dysk stanie się dostępny do użytku dopiero po ponownym uruchomieniu komputera.

  Ostrzeżenie: Zmiana litery dysku woluminu może spowodować, że programy nie będą się już uruchamiać.
  Ten komunikat o błędzie może pojawić się wtedy, gdy na dysku, na partycji lub w woluminie znajdują się obecnie używane pliki. Dotyczy to plików używanych przez dowolnego użytkownika w sieci. Aby rozwiązać ten problem, należy użyć jednej z następujących metod:
  • Kliknij przycisk OK po wyświetleniu tego komunikatu o błędzie. Zamknij wszystkie programy korzystające z plików w woluminie, a następnie usuń literę dysku. W tym celu kliknij prawym przyciskiem wolumin, kliknij polecenie Zmień literę dysku i ścieżki, a następnie kliknij przycisk Usuń.
  • Kliknij przycisk Tak, aby usunąć literę dysku przy ponownym uruchomieniu komputera.

Materiały referencyjne

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zarządzania dyskami za pomocą narzędzia wiersza polecenia Diskpart, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
300415 Opis narzędzia wiersza polecenia Diskpart
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tworzenia zainstalowanych dysków, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
307889 Jak utworzyć zainstalowane dyski systemu plików NTFS i korzystać z nich w systemie Windows XP
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących konfigurowania dysków podstawowych, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
309000 Jak używać funkcji Zarządzanie dyskami do konfigurowania dysków podstawowych w systemie Windows XP
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących konfigurowania dysków dynamicznych, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
308424 Jak używać funkcji Zarządzanie dyskami do konfigurowania dysków dynamicznych w systemie Windows XP
Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
326683 Nieoczekiwane przypisanie litery dysku do partycji systemowej podczas instalacji systemu Windows XP
Uwaga: Niniejszy artykuł, przeznaczony do „SZYBKIEJ PUBLIKACJI”, został utworzony bezpośrednio przez organizację pomocy technicznej firmy Microsoft. Zawarte w nim informacje są udostępniane „w stanie takim, w jakim są” w odpowiedzi na pojawiające się problemy. W wyniku przyspieszonego trybu udostępniania materiały mogą zawierać błędy typograficzne i mogą zostać poprawione w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Więcej informacji można znaleźć w Warunkach użytkowania.

Właściwości

Numer ID artykułu: 307844 - Ostatnia weryfikacja: 6 czerwca 2013 - Weryfikacja: 1.1
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
Słowa kluczowe: 
kbacwsurvey kbhowtomaster KB307844

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com