Artikel-id: 307844 - Visa produkter som artikeln gäller.
Visa alla | Dölj alla

På den här sidan

Sammanfattning

I den här artikeln beskrivs hur du tilldelar, ändrar eller tar bort enhetsbeteckningar på en enhet, partition eller volym med hjälp av snapin-modulen Diskhantering i Microsoft Windows XP.

Diskhantering är ett administratörsverktyg för hantering av hårddiskar samt volymerna och partitionerna diskarna innehåller. Använd snapin-modulen Diskhantering för att lägga till, ändra eller ta bort enhetsbeteckningar på enheter, partitioner eller volymer på datorns hårddiskar, CD-ROM-enheter och andra flyttbara medieenheter.

Upp till 26 enhetsbeteckningar, från A till och med Z, kan användas. Använd C till och med Z för hårddiskar. A och B är reserverade för diskettenheter, men om det inte finns någon diskettenhet på datorn kan dessa bokstäver tilldelas flyttbara enheter.

Tänk på följande innan du ändrar tilldelningen av enhetsbeteckningar:
 • Ändring av enhetsbeteckningen på system- eller startvolymen är inte en inbyggd funktion i snapin-modulen Diskhantering.
 • Många MS-DOS-och Microsoft Windows-program refererar till vissa enhetsbeteckningar för miljövariabler och andra variabler. Om du ändrar enhetsbeteckningen fungerar kanske programmen inte längre som de ska.

Tilldela en enhetsbeteckning

Så här tilldelar du en enhet, partition eller volym en enhetsbeteckning:
 1. Logga in som administratör eller medlem av gruppen administratörer.
 2. Klicka på Start, Kontrollpanelen och Prestanda och underhåll.

  Obs! Om du inte ser Prestanda och underhåll går du vidare till steg 3. Prestanda och underhåll visas bara på Kontrollpanelen i kategoriläge. Om du använder klassiskt läge visas inte Prestanda och underhåll.
 3. Klicka på Administrationsverktyg, dubbelklicka på Datorhantering och klicka sedan på Diskhantering i den vänstra rutan.
 4. Högerklicka på enheten, partitionen, den logiska enheten eller volymen du vill tilldela en enhetsbeteckning, och klicka sedan på Ändra enhetsbeteckning och sökvägar.
 5. Klicka på Lägg till.
 6. Klicka på Tilldela följande enhetsbeteckning (om det inte redan är markerat) och acceptera standardenhetsbeteckningen eller klicka på önskad enhetsbeteckning.
 7. Klicka på OK.
Den angivna enheten, partitionen eller volymen tilldelas enhetsbeteckningen, som visas på motsvarande enhet, partition eller volym i Diskhantering.

Ändra en enhetsbeteckning

Så här ändrar du en enhetsbeteckning för en enhet, partition eller volym:
 1. Logga in som administratör eller medlem av gruppen administratörer.
 2. Klicka på Start, Kontrollpanelen och Prestanda och underhåll.
 3. Klicka på Administrationsverktyg, dubbelklicka på Datorhantering och klicka sedan på Diskhantering i den vänstra rutan.
 4. Högerklicka på enheten, partitionen, den logiska enheten eller volymen du vill tilldela en enhetsbeteckning, och klicka sedan på Ändra enhetsbeteckning och sökvägar.
 5. Klicka på Ändra.
 6. Klicka på Tilldela följande enhetsbeteckning (om det inte redan är markerat), önskad enhetsbeteckning och OK.
 7. Klicka på Ja när du ombeds bekräfta ändringen av enhetsbeteckning.
Den angivna enhetens, partitionens eller volymens enhetsbeteckning ändras, och den nya enhetsbeteckningen visas på motsvarande enhet, partition eller volym i Diskhantering.

Ta bort en enhetsbeteckning

Så här tar du bort en enhetsbeteckning för en enhet, partition eller volym:
 1. Logga in som administratör eller medlem av gruppen administratörer.
 2. Klicka på Start, Kontrollpanelen och Prestanda och underhåll.
 3. Klicka på Administrationsverktyg, dubbelklicka på Datorhantering och klicka sedan på Diskhantering i den vänstra rutan.
 4. Högerklicka på enheten, partitionen, den logiska enheten eller volymen du vill tilldela en enhetsbeteckning, och klicka sedan på Ändra enhetsbeteckning och sökvägar.
 5. Klicka på Ta bort.
 6. Klicka på Ja när du ombeds bekräfta borttagningen.
Enhetsbeteckningen tas bort från den angivna enheten, partitionen eller volymen.

Felsökning

 • När du försöker ändra en befintlig enhetsbeteckning visas följande felmeddelande:
  Volymen volymetikett enhetsbeteckning används just nu.
  Om du fortsätter tilldelas den nya enhetsbeteckningen, men du kan fortfarande använda den gamla för att komma åt volymen tills du startar om datorn. Den gamla enhetsbeteckningen är inte tillgänglig för tilldelning förrän du startar om.

  Varning! Om du ändrar enhetsbeteckningen för en volym kan det medföra att program upphör att fungera.
  Det här felmeddelandet kan visas om det finns filer som används på enheten, partitionen eller volymen. Filerna kan användas av dig eller någon annan i nätverket. Lös problemet med någon av följande metoder:
  • Klicka på Nej när felmeddelandet visas. Avsluta alla program där filerna på volymen används och ändra sedan enhetsbeteckningen. Gör så här: högerklicka på volymen, klicka på Ändra enhetsbeteckning och sökvägar och klicka på Ändra.
  • Klicka på Ja om du vill fortsätta med ändringen av enhetsbeteckning.
 • När du försöker ta bort en befintlig enhetsbeteckning visas följande felmeddelande:
  Volymen volymetikett enhetsbeteckning används just nu.
  Om du fortsätter frigörs enhetsbeteckningen. Den är emellertid fortfarande tillgänglig för användning tills du startar om datorn.

  Varning! Om du ändrar enhetsbeteckningen för en volym kan det medföra att program upphör att fungera.
  Det här felmeddelandet kan visas om det finns filer som används på enheten, partitionen eller volymen. Filerna kan användas av dig eller någon annan i nätverket. Lös problemet med någon av följande metoder:
  • Klicka på Nej när felmeddelandet visas. Avsluta alla program där filerna på volymen används och ta sedan bort enhetsbeteckningen. Gör så här: högerklicka på volymen,klicka på Ändra enhetsbeteckning och sökvägar och klicka på Ta bort.
  • Klicka på Ja om du vill att enhetsbeteckningen ska tas bort nästa gång du startar datorn.

Referenser

Om du vill veta mer om hur du använder kommandoradsverktyget Diskpart för att hantera diskar klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
300415 Kommandoradsverktyget Diskpart (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
Om du vill veta mer om hur du skapar monterade enheter klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
307889 Skapa och använda NTFS-filsystemmonterade enheter i Windows XP (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
Om du vill veta mer om hur du konfigurerar enkla diskar klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
309000 Använda Diskhantering för att konfigurera enkla diskar i Windows XP
Om du vill veta mer om hur du konfigurerar dynamiska diskar klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
308424 Använda Diskhantering för att konfigurera dynamiska diskar i Windows XP
Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
326683 Enhetsbeteckningar ändras oväntat vid installation av Windows XP

Egenskaper

Artikel-id: 307844 - Senaste granskning: den 5 augusti 2005 - Revision: 4.2
Informationen i denna artikel gäller:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
Nyckelord: 
kbacwsurvey kbhowtomaster KB307844

Ge feedback

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com