หมายเลขบทความ (Article ID): 307844 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายถึงวิธีการกำหนด แก้ไข หรือลบอักษรระบุไดรฟ์ในไดรฟ์ พาร์ทิชัน หรือวอลุ่มโดยการใช้ Disk Management snap-in ใน Microsoft Windows XP

Disk Management snap-in คือเครื่องมือสำหรับผู้ดูแลระบบในการจัดการฮาร์ดดิสก์และวอลุ่มหรือพาร์ทิชันที่มีอยู่ ใช้ Disk Management snap-in เมื่อคุณต้องการเพิ่ม แก้ไข หรือลบอักษรระบุไดรฟ์ในไดรฟ์ต่างๆ ในพาร์ทิชัน หรือในวอลุ่มในฮาร์ดดิสก์ของคอมพิวเตอร์ ไดรฟ์ซีดีรอม และอุปกรณ์สื่อแบบถอดได้อื่นๆ

คอมพิวเตอร์ของคุณสามารถใช้อักษรระบุไดรฟ์ได้สูงสุดถึง 26 ไดรฟ์ จาก A ถึง Z ใช้อักษรระบุไดรฟ์ C ถึง Z สำหรับไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์ อักษรระบุไดรฟ์ A และ B สงวนไว้สำหรับไดรฟ์ฟล็อปปี้ดิสก์ อย่างไรก็ตาม หากคอมพิวเตอร์ของคุณไม่มีไดรฟ์ฟล็อปปี้ดิสก์ คุณสามารถกำหนดอักษรเหล่านี้ไปยังไดรฟ์แบบถอดได้

ก่อนที่คุณจะแก้ไขการกำหนดอักษรระบุไดฟร์ ให้บันทึกรายการต่อไปนี้:
 • การเปลี่ยนอักษรระบุไดรฟ์ของวอลุ่มระบบหรือวอลุ่มสำหรับบูตไม่ใช่คุณลักษณะในตัวของ Disk Management snap-in
 • โปรแกรม MS-DOS และ Microsoft Windows อ้างถึงอักษรระบุไดรฟ์เฉพาะสำหรับสภาวะแวดล้อมหรือตัวแปรอื่นๆ หากคุณแก้ไขอักษรระบุไดรฟ์ โปรแกรมเหล่านี้อาจทำงานได้ไม่ถูกต้อง

วิธีการกำหนดอักษรระบุไดรฟ์

เมื่อต้องการกำหนดอักษรให้กับไดรฟ์ พาร์ติชัน หรือไดรฟ์ข้อมูล ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. ล็อกอินเป็นผู้ดูแลระบบหรือสมาชิกของกลุ่ม Administrators
 2. คลิกที่ Start คลิก Control Panel และคลิกที่ Performance and Maintenance

  หมายเหตุ หากคุณไม่เห็น Performance and Maintenance ไปที่ขั้นที่ 3 จะปรากฏPerformance and Maintenance ขึ้นใน Control Panel เฉพาะหากคุณใช้มุมมอง ประเภท หากคุณใช้มุมมอง คลาสสิค จะไม่ปรากฏ Performance and Maintenance ขึ้น
 3. คลิก Administrative Tools ดับเบิลคลิก Computer Management แล้วคลิก Disk Management ในพื้นที่ด้านซ้าย
 4. คลิกขวาที่ไดรฟ์ พาร์ทิชัน ลอจิคัลไดรฟ์ หรือวอลุ่มที่คุณต้องการกำหนดอักษรระบุไดรฟ์ แล้วคลิก Change Drive Letter and Paths
 5. คลิก Add
 6. คลิก Assign the following drive letter หากยังไม่ได้เลือก จากนั้นยอมรับอักษรระบุไดรฟ์ที่เป็นค่าเริ่มต้น หรือคลิกอักษรระบุไดรฟ์ที่ต้องการใช้
 7. คลิก OK
อักษรระบุไดรฟ์จะได้รับการกำหนดให้กับไดรฟ์ พาร์ทิชัน หรือกับวอลุ่มที่คุณระบุ จากนั้นอักษรระบุไดรฟ์จะปรากฏขึ้นในไดรฟ์ พาร์ทิชัน หรือวอลุ่มที่เหมาะสมในเครื่องมือ Disk Management

วิธีการเปลี่ยนอักษรระบุไดรฟ์

เมื่อต้องการเปลี่ยนอักษรระบุไดรฟ์ที่มีอยู่บนไดรฟ์ พาร์ทิชัน หรือไดรฟ์ข้อมูล ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. ล็อกอินเป็นผู้ดูแลระบบหรือสมาชิกของกลุ่ม Administrators
 2. คลิกที่ Start คลิก Control Panel และคลิกที่ Performance and Maintenance
 3. คลิก Administrative Tools ดับเบิลคลิก Computer Management แล้วคลิก Disk Management ในพื้นที่ด้านซ้าย
 4. คลิกขวาที่ไดรฟ์ พาร์ทิชัน ลอจิคัลไดรฟ์ หรือวอลุ่มที่คุณต้องการกำหนดอักษรระบุไดรฟ์ แล้วคลิก Change Drive Letter and Paths
 5. คลิก Change
 6. คลิก Assign the following drive letter หากยังไม่ได้เลือก คลิกอักษรระบุไดรฟ์ที่ต้องการใช้ แล้วคลิกOK
 7. คลิก Yes เมื่อคุณได้รับการพรอมต์เพื่อยืนยันการเปลี่ยนอักษรระบุไดรฟ์
อักษรระบุไดรฟ์ของไดรฟ์ พาร์ทิชัน หรือวอลุ่มที่คุณระบุจะเปลี่ยนแปลง และอักษรระบุไดรฟ์ใหม่จะปรากฏขึ้นในไดรฟ์ พาร์ทิชัน หรือวอลุ่มที่เหมาะสมในเครื่องมือ Disk Management

วิธีการลบอักษรระบุไดรฟ์

การลบอักษรระบุไดรฟ์ในไดรฟ์ ในพาร์ทิชัน หรือในวอลุ่ม ทำตามขั้นตอนต่างๆ ต่อไปนี้:
 1. ล็อกอินเป็นผู้ดูแลระบบหรือสมาชิกของกลุ่ม Administrators
 2. คลิกที่ Start คลิก Control Panel และคลิกที่ Performance and Maintenance
 3. คลิก Administrative Tools ดับเบิลคลิก Computer Management แล้วคลิก Disk Management ในพื้นที่ด้านซ้าย
 4. คลิกขวาที่ไดรฟ์ พาร์ทิชัน ลอจิคัลไดรฟ์ หรือวอลุ่มที่คุณต้องการกำหนดอักษรระบุไดรฟ์ แล้วคลิก Change Drive Letter and Paths
 5. คลิก Remove
 6. คลิก Yes เมื่อคุณได้รับการพรอมต์ให้ยืนยันการลบ
อักษรระบุไดรฟ์จะถูกลบออกจากไดรฟ์ พาร์ทิชัน หรือจากวอลุ่มที่คุณระบุ

การแก้ปัญหา

 • เมื่อคุณพยายามแก้ไขอักษรระบุไดรฟ์ที่มีอยู่ คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
  The volume volume_label drive_letter is currently in use.
  If you continue, the new drive letter will be assigned; but you can still use the old drive letter to access the volume until you restart your computer. The old drive letter will not be available for assignment until you restart.

  Warning: Changing the drive letter of a volume could cause programs to no longer run.
  ข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้จะปรากฏขึ้นหากแฟ้มต่างๆ ที่ใช้งานในไดรฟ์ ในพาร์ทิชัน หรือในวอลุ่ม แฟ้มต่างๆ เหล่านี้มีการใช้งานโดยคุณหรือโดยบุคคลอื่นในเครือข่าย การแก้ไขปัญหานี้ ใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งต่อไปนี้:
  • คลิก No เมื่อคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด ปิดโปรแกรมทั้งหมดที่ใช้แฟ้มต่างๆ ในวอลุ่ม แล้วเปลี่ยนอักษรระบุไดรฟ์ ซึ่งทำได้โดย คลิกขวาที่วอลุ่ม คลิก Change Drive Letter and Paths แล้วคลิก Change
  • คลิก Yes เพื่อดำเนินการเปลี่ยนอักษรระบุไดรฟ์
 • เมื่อคุณพยายามลบอักษรระบุไดรฟ์ที่มีอยู่ คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
  The volume volume_label drive_letter is currently in use.
  If you continue, the drive letter will be freed; however, it will still be available for use until you restart your computer.

  Warning: Changing the drive letter of a volume could cause programs to no longer run.
  ข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้จะปรากฏขึ้นหากแฟ้มต่างๆ ที่ใช้งานในไดรฟ์ ในพาร์ทิชัน หรือในวอลุ่ม แฟ้มต่างๆ เหล่านี้มีการใช้งานโดยคุณหรือโดยบุคคลอื่นในเครือข่าย การแก้ไขปัญหานี้ ใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งต่อไปนี้:
  • คลิก No เมื่อคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด ปิดโปรแกรมทั้งหมดที่ใช้แฟ้มต่างๆ ในวอลุ่ม แล้วลบอักษรระบุไดรฟ์ ซึ่งทำได้โดย คลิกขวาที่วอลุ่ม คลิก Change Drive Letter and Paths แล้วคลิก Remove
  • คลิก Yes เพื่อลบอักษรระบุไดรฟ์ในครั้งถัดไปที่คุณเริ่มต้นคอมพิวเตอร์

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ยูทิลิตีบรรทัดคำสั่ง Diskpart เพื่อจัดการดิสก์ของคุณ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
300415 คำอธิบายของยูทิลิตีบรรทัดคำสั่ง Diskpart
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างเมาท์ไดรฟ์ โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
307889 วิธีสร้างและใช้เมาท์ไดรฟ์ในระบบแฟ้มแบบ NTFS ใน Windows XP
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดค่าคอนฟิกของดิสก์พื้นฐาน ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
309000 วิธีการใช้ Disk Management เพื่อกำหนดค่าคอนฟิกให้ดิสก์พื้นฐานใน Windows XP
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดค่าคอนฟิกของดิสก์แบบไดนามิก ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
308424 วิธีการใช้ Disk Management เพื่อกำหนดค่าคอนฟิกให้ดิสก์แบบไดนามิกใน Windows XP
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
326683 พาร์ทิชันระบบอาจได้รับการกำหนดอักษรระบุไดรฟ์อื่น นอกจากที่ได้รับเมื่อคุณติดตั้ง Windows XP (ซึ่งอาจจะเป็นภาษาอังกฤษ)
หมายเหตุ นี่คือบทความ "FAST PUBLISH" (เผยแพร่ด่วน) ที่สร้างขึ้น โดยตรงจากหน่วยงานสนับสนุนภายในองค์กรของ Microsoft ข้อมูลที่มีอยู่ในที่นี้ได้รับการจัดทำขึ้นตามสภาพที่เป็นโดยตอบสนองต่อประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้น เนื่องด้วยความรวดเร็วในการจัดทำเอกสารนี้ให้พร้อมใช้งาน เนื้อหาสาระในเอกสารดังกล่าวจึงอาจจะมีส่วนที่พิมพ์ผิดพลาดและอาจจะได้รับการตรวจทานแก้ไขเมื่อใดก็ได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบ โปรดดู ข้อกำหนดการใช้งาน สำหรับประเด็นการพิจารณาอื่นๆ

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 307844 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 30 กรกฎาคม 2556 - Revision: 1.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
Keywords: 
kbacwsurvey kbhowtomaster KB307844

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com