Ako spustiť počítač pomocou funkcie Posledná známa funkčná konfigurácia v systéme Windows XP

Preklady článku Preklady článku
ID článku: 307852 - Zobraziť produkty, ktorých sa tento článok týka.
Rozbaliť všetko | Zbaliť všetko

Na tejto stránke

ÚVOD

V tomto článku sa vysvetľuje, ako používať funkciu Posledná známa funkčná konfigurácia v systéme Windows XP. Funkcia Posledná známa funkčná konfigurácia je možnosťou obnovenia, ktorú môžete použiť na spustenie počítača pomocou nastavení, ktoré ako posledné pracovali. Funkcia Posledná známa funkčná konfigurácia obnoví informácie databázy Registry a nastavenie ovládačov, ktoré sa použili pri poslednom úspešnom spustení počítača. Funkciu Posledná známa funkčná konfigurácia použite na spustenie systému Windows XP po vykonaní zmeny v počítači, alebo ak máte podozrenie, že takáto vykonaná zmena môže spôsobovať problém. Túto funkciu môžete použiť napríklad v situácii, keď sa nedá spustiť systém Windows XP po nainštalovaní nového ovládača grafickej karty, alebo ak ste nainštalovali nesprávny ovládač a počítač ste ešte nereštartovali.

Keď spustíte počítač pomocou funkcie Posledná známa funkčná konfigurácia, systém Windows XP obnoví informácie v nasledujúcom kľúči databázy Registry:
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet
Poznámka. Ľubovoľné zmeny, ktoré sa vykonali v ostatných kľúčoch databázy Registry, zostanú zachované.DALSIE INFORMACIE

Ako spustiť počítač pomocou funkcie Posledná známa funkčná konfigurácia

Ak chcete spustiť počítač pomocou funkcie Posledná známa funkčná konfigurácia, postupujte nasledovne:
  1. Spustite počítač.
  2. Keď sa zobrazí hlásenie vyzývajúce na výber operačného systému, ktorý sa má spustiť, stlačte kláves F8.
  3. V zobrazenej ponuke Windows Advanced Options vyberte pomocou klávesov so šípkami položku Last Known Good Configuration (your most recent settings that worked) a stlačte kláves ENTER.
  4. Ak sa v počítači používajú aj iné operačné systémy, pomocou klávesov so šípkami vyberte Microsoft Windows XP a stlačte kláves ENTER.

Riešenie problémov

  • Pomocou funkcie Posledná známa funkčná konfigurácia sa môže podariť vyriešiť problémy s konfiguráciou, ako sú napríklad novoinštalované ovládače, ktoré nemusia byť správne pre daný hardvér počítača. Funkcia neopravuje problémy súvisiace s poškodenými alebo chýbajúcimi ovládačmi alebo súbormi.
  • Funkcia Posledná známa funkčná konfigurácia používa informácie, ktoré sa uložili pri poslednom vypnutí počítača, na obnovenie nastavenia databázy Registry a ovládačov Z tohto dôvodu je možné túto funkciu použiť len v prípade, že sa vám pred vykonaním obnovenia počítača pomocou funkcie Posledná známa funkčná konfigurácia podarilo počítač spustiť.
  • Po spustení počítača pomocou funkcie Posledná známa funkčná konfigurácia sa zmeny vykonané po poslednom úspešnom spustení stratia.


ODKAZY

Ďalšie informácie o možnostiach obnovenia systému Windows XP nájdete v nasledujúcich článkoch databázy Microsoft Knowledge Base, ktoré sa zobrazia po kliknutí na príslušné čísla:
306084 Obnovenie predchádzajúceho stavu operačného systému Windows XP
306546 Použitie funkcie na vrátenie ovládača na obnovenie predchádzajúcej verzie ovládača zariadenia v systéme Windows XP (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)

Vlastnosti

ID článku: 307852 - Posledná kontrola: 20. júna 2007 - Revízia: 2.4
Informácie v tomto článku sa týkajú nasledujúcich produktov:
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional Edition
Kľúčové slová: 
kbhowto kbhowtomaster KB307852

Odošlite odozvu

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com