Straipsnio ID: 307875 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.

Jei norite toliau gauti sistemai ?Windows? skirtus saugos naujinimus, ?sitikinkite, kad naudojat?s ?Windows XP? su 3 pakeitim? paketu (SP3). Daugiau informacijos rasite apsilank? ?ioje ?Microsoft? svetain?jeNutraukiamas kai kuri? ?Windows? versij? palaikymas

I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

SANTRAUKA

Aplanke Mano naujausi dokumentai, kuris yra ?Windows XP? meniu Prad?ti, pateikiamas v?liausiai naudot? fail? ir dokument? s?ra?as. ?iame straipsnyje apra?oma, kaip parodyti, naudoti ir i?valyti aplank? Mano naujausi dokumentai.

Jei norite, kad b?t? parodytas aplankas Mano naujausi dokumentai

Kad b?t? parodytas meniu Prad?ti esantis aplankas Mano naujausi dokumentai:
 1. De?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite Prad?ti, tada spustel?kite Ypatyb?s. Arba, jei meniu Prad?ti jau rodoma, de?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite tu??i? meniu Prad?ti srit?, tada spustel?kite Ypatyb?s.
 2. Spustel?kite Tinkinti.
 3. Spustel?kite skirtuk? I?samiau.
 4. Dalyje Naujausi dokumentai spustel?dami pa?ym?kite ?ym?s langel? Parodyti v?liausiai atidarytus dokumentus, spustel?kite Gerai, tada v?l Gerai. Kit? kart? spustel?jus Prad?ti, meniu Prad?ti bus rodoma komanda Mano naujausi dokumentai.

Jei norite atidaryti paskutin? naudot? dokument?

Nor?dami atidaryti pastaruoju metu naudot? dokument?, spustel?kite Prad?ti, nukreipkite pel?s ?ymekl? ? Mano naujausi dokumentai, tada spustel?kite atidarytin? dokument?.

Jei norite i?valyti aplanko Mano naujausi dokumentai turin?Jei norite, kad aplanko Mano naujausi dokumentai turin? i?valytume u? jus, pereikite prie skyriaus ?Pataisyti u? mane?. Jei pageidaujate ?i? problem? spr?sti savaranki?kai, eikite ? skyri? ?Leiskite taisyti pa?iam?.

Pataisyti u? maneNor?dami i?spr?sti problem? automati?kai, spustel?kite mygtuk? arba sait? Fix it. Spustel?kite Vykdyti dialogo lange Failo atsisiuntimas ir vykdykite vedlio ?Fix it? nurodymus.

Spr?sti ?i? problem?
Microsoft Fix it 50534


Pastabos
 • ?is vedlys gali b?ti tik angl? kalba. Ta?iau automatinis taisymas tinka ir kit? kalb? ?Windows? versijoms.
 • Jei dirbate kitu kompiuteriu, o ne tuo, kuriame kilo ?i problema, sprendim? ?Fix it? galite ?ra?yti ?flash? atmintin?je arba CD diske ir paleisti j? reikiamame kompiuteryje.

Tada pereikite prie skyriaus ?Ar tai i?sprend? problem???Leiskite taisyti pa?iam

Nor?dami i?valyti s?ra?? Mano naujausi dokumentai, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. De?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite Prad?ti, tada spustel?kite Ypatyb?s. Arba, jei meniu Prad?ti jau rodoma, de?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite tu??i? meniu Prad?ti srit?, tada spustel?kite Ypatyb?s.
 2. Spustel?kite Tinkinti.
 3. Spustel?kite skirtuk? I?samiau.
 4. Dalyje Naujausi dokumentai spustel?kite Valyti s?ra??, spustel?kite Gerai, tada v?l Gerai. J?s? v?liausiai naudoti dokumentai pa?alinami i? aplanko Mano naujausi dokumentai. Atkreipkite d?mes?, kad ?iuo veiksmu dokumentai n?ra panaikinami i? stand?iojo disko.

Trik?i? ?alinimas

Naudojant kai kurias programas, element? negalima ?traukti ? s?ra?? Mano naujausi dokumentai. Tokiu atveju pastaruoju metu naudotas dokumentas ? s?ra?? ne?traukiamas. Jei norite atidaryti dokument?, kurio n?ra s?ra?e Mano naujausi dokumentai, meniu Prad?ti spustel?kite Ie?ka, kad gal?tum?te to elemento ie?koti.

NUORODOS

Jei norite gauti papildomos informacijos apie ?Windows XP? meniu Prad?ti, spustel?kite toliau esan?io straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
279767 ?Windows XP? meniu Prad?ti apra?as (angl? k.)

Ar tai i?sprend? problem??

 • Patikrinkite, ar problema i?spr?sta. Jei problema i?spr?sta, toliau skaityti ?io skyriaus nebereikia. Jei problema nei?spr?sta, galite susisiekti su palaikymo tarnyba.
 • B?tume d?kingi u? j?s? atsiliepim?. Nor?dami pateikti atsiliepim? arba prane?ti apie problemas d?l ?io sprendimo, palikite komentar? interneto dienora?tyje ?Leiskite taisyti pa?iam? arba atsi?skite mums el. lai?k?.Savyb?s

Straipsnio ID: 307875 - Paskutin? per?i?ra: 2011 m. rugs?jo 26 d. - Per?i?ra: 4.0
TAIKOMA:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP leidimas profesionalams
Rakta?od?iai: 
kbhowto kbhowtomaster kbmsifixme kbfixme KB307875

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com