Jak převést svazek systému souborů FAT16 nebo svazek systému souborů FAT32 na systém souborů NTFS v systému Windows XP

Překlady článku Překlady článku
ID článku: 307881 - Produkty, které se vztahují k tomuto článku.
Rozbalit všechny záložky | Minimalizovat všechny záložky

Na této stránce

Souhrn

Tento článek popisuje, jak převést systém souborů FAT16 nebo systém souborů FAT32 na systém souborů NTFS v systému Microsoft Windows XP. S cílem minimalizovat potíže jsou nejprve vysvětleny požadavky a podmínky pro převod systému souborů. Na konci článku je pro případ, že by při pokusu o převod došlo k problémům, obsažena část týkající se odstraňování potíží.

Úvod

Systém Microsoft Windows XP podporuje následující tři systémy souborů pro pevné disky:
 • FAT16,
 • FAT32,
 • NTFS.
Pro použití se systémem Windows XP doporučujeme systém souborů NTFS z důvodu jeho lepšího výkonu, zabezpečení a spolehlivosti funkcí. Tento článek popisuje, jak převést svazek systému souborů FAT16 nebo svazek systému souborů FAT32 na systém souborů NTFS.

Požadavky

Než začnete s převodem svazku systému souborů FAT nebo svazku systému souborů FAT32 na systém souborů NTFS, zvažte následující omezení a požadavky:
 • Formáty UDF a CDFS jsou používány pouze s optickým médiem a nemohou být převedeny na systém souborů NTFS.
 • Systém souborů FAT12 je jediným formátem používaným pro diskety.
 • Po převodu systému souborů FAT32 na systém souborů NTFS se u některých starších programů, které nebyly vytvořeny pro systém Microsoft Windows NT 4.0 nebo Microsoft Windows 2000, může projevit zpomalení výkonu. Tento problém se neobjevuje v čistém oddílu systému souborů NTFS.
 • Chcete-li převést existující svazek systému souborů FAT nebo svazek systému souborů FAT32 na systém souborů NTFS, můžete použít příkaz pro převod (Convert.exe). Chcete-li ve svazcích zachovat neporušené existující soubory, použijte program Convert.exe, protože tento převod zachovává všechny soubory (na rozdíl od operace formátování).
 • Převod na systém souborů NTFS je jednosměrný proces. Po převodu jednotky nebo oddílu na systém souborů NTFS je nelze převést zpět na systém souborů FAT nebo FAT32. Chcete-li obnovit svazek na předchozí systém souborů, musíte jej přeformátovat na systém souborů FAT nebo FAT32. Tato akce vymaže všechna existující data včetně programů a osobních souborů. V tomto případě musíte data obnovit ze zálohy nebo přeinstalovat operační systém a programy.
 • Program Convert.exe požaduje volné místo na jednotce nebo oddílu, aby je mohl převést. Jestliže program Convert.exe zjistí, že ve svazku není dostatečné volné místo, svazek nepřevede.
 • Jestliže kromě systému Windows XP používáte v počítači jiné operační systémy Microsoft Windows, všimněte si následujících problémů:
  • Pouze systémy Windows 2000 a Windows XP mají úplný přístup k souborům ve svazku systému souborů NTFS.
  • Systém Windows NT 4.0 Service Pack 4 (SP4) a novější má přístup k souborům ve svazku systému souborů NTFS. Existují však omezení týkající se souborů, které jsou uloženy pomocí funkcí z nejnovější verze systému souborů NTFS.
  • Systémy Microsoft Windows Millennium Edition (ME), Microsoft Windows 98 Second Edition a starší a systém MS-DOS nemají přístup k souborům ve svazku se systémem souborů NTFS.

Jak převést svazek systému souborů FAT nebo svazek systému souborů FAT32 na systém souborů NTFS

Poznámka: Ačkoli je možnost poškození nebo ztráty dat během převodu minimální, doporučujeme před spuštěním převodu zálohovat data ve svazku, který chcete převést.

Převod existujícího svazku systému souborů FAT nebo svazku systému souborů FAT32 na systém souborů NTFS provedete podle následujících kroků:
 1. Klepněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Všechny programy, na položku Příslušenství a poté klepněte na položku Příkazový řádek.
 2. Do příkazového řádku zadejte následující příkaz, ve kterém písmeno jednotky představuje jednotku, již chcete převést:
  convert písmeno jednotky: /fs:ntfs
  Chcete-li například převést jednotku E na systém souborů NTFS, zadejte následující příkaz:
  convert e: /fs:ntfs
  Poznámka: Jestliže je operační systém umístěn na jednotce, kterou převádíte, budete vyzváni k naplánování této úlohy po restartování počítače, protože převod nemůže být dokončen, pokud je spuštěn operační systém. Po zobrazení výzvy klepněte na tlačítko ANO.
 3. Po zobrazení následující zprávy v příkazovém řádku zadejte jmenovku svazku jednotky, kterou převádíte, a poté stiskněte klávesu ENTER:
  Systém souborů je typu FAT.
  Zadejte aktuální jmenovku svazku jednotky písmeno jednotky
 4. Po dokončení převodu na systém souborů NTFS se v příkazovém řádku zobrazí následující chybová zpráva:
  Převod byl dokončen.
 5. Ukončete příkazový řádek.

Odstraňování potíží

 • Při pokusu o převod svazku na systém souborů NTFS se v příkazovém řádku zobrazí následující chybová zpráva:
  Program Convert nemůže získat výhradní přístup k jednotce písmeno jednotky a proto ji nyní nemůže převést. Chcete naplánovat provedení převodu při příštím spuštění systému? <A/N>
  Tento problém se objevuje, pokud je svazek, který se pokoušíte převést, používán, například jestliže je na jednotce, kterou chcete převést, spuštěn systém Windows XP.

  Chcete-li tento problém vyřešit, zadejte do příkazového řádku hodnotu A. Svazek nebo jednotka bude převedena na systém souborů NTFS při příštím spuštění počítače.
 • Při pokusu o převod svazku na systém souborů NTFS se v příkazovém řádku zobrazí následující chybová zpráva:
  Program Convert nelze spustit, protože svazek je používán jiným procesem. Program Convert bude možné spustit až po odpojení svazku. VŠECHNY OTEVŘENÉ POPISOVAČE ODKAZUJÍCÍ NA TENTO SVAZEK POTÉ BUDOU NEPLATNÉ. Chcete vynutit odpojení tohoto svazku? <A/N>
  Tento problém se objevuje, pokud jsou na svazku, který se pokoušíte převést, používané soubory. Patří k nim soubory, ke kterým uživatelé přistupují prostřednictvím sítě.

  Chcete-li tento problém vyřešit, použijte jednu z následujících metod:
  • Ukončete všechny programy, které používají soubory na dané jednotce, a zadáním hodnoty a do příkazového řádku proveďte převod jednotky na systém souborů NTFS.
  • Do příkazového řádku zadejte hodnotu A.
Zobrazí se následující chybová zpráva:
Program Convert nemůže získat výhradní přístup k jednotce písmeno jednotky a proto ji nyní nemůže převést. Chcete naplánovat provedení převodu při příštím spuštění systému? <A/N>
Zadejte do příkazového řádku hodnotu A. Svazek nebo jednotka bude převedena na systém souborů NTFS při příštím spuštění počítače.

Odkazy

Chcete-li získat další informace o programu Convert.exe, zobrazte pomocí následujících kroků seznam parametrů příkazového řádku:
 1. Klepněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Všechny programy, na položku Příslušenství a poté klepněte na položku Příkazový řádek.
 2. Do příkazového řádku zadejte příkaz help convert a stiskněte klávesu ENTER.
Zobrazí se seznam parametrů příkazového řádku programu Convert.exe. Další informace o požadovaném množství volného místa pro převod systému souborů FAT na systém souborů NTFS získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
156560 Volné místo na disku požadované pro převod svazku ze systému souborů FAT na NTFS

Vlastnosti

ID článku: 307881 - Poslední aktualizace: 6. června 2013 - Revize: 5.3
Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
Klíčová slova: 
kbfilesystems kbtshoot kbhowtomaster kbenv KB307881

Dejte nám zpětnou vazbu

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com