Sådan konverteres en FAT16- eller FAT32-diskenhed til et NTFS-filsystem i Windows XP

Oversættelser af artikler Oversættelser af artikler
Artikel-id: 307881 - Få vist de produkter, som denne artikel refererer til.
Udvid alle | Skjul alle

På denne side

Sammenfatning

I artiklen beskrives, hvordan et FAT 16- eller FAT32-filsystem konverteres til et NTFS-filsystem i Microsoft Windows XP. Der beskrives først de krav eller betingelser, der skal være opfyldt, for at filsystemet kan konverteres, så eventuelle problemer forebygges. Der findes et fejlfindingsafsnit sidst i artiklen, som kan være nyttigt, hvis du oplever problemer i forbindelse med konverteringen.

INTRODUKTION

Følgende tre harddiskfilsystemer understøttes i Microsoft Windows XP:
 • FAT16
 • FAT32
 • NTFS
Hvis du kører Windows XP, anbefales det, at du bruger NTFS på grund af dette filsystems avancerede ydeevne, sikkerhed og overvågningsfunktioner. I artiklen beskrives, hvordan en FAT16- eller FAT32-diskenhed konverteres til NTFS.

Krav

Før du går i gang med at konvertere en FAT- eller FAT32-diskenhed til NTFS, skal du være opmærksom på følgende begrænsninger og krav:
 • UDF og CDFS kan kun bruges sammen med optiske medier og kan ikke konverteres til NTFS.
 • FAT12 er det eneste format, der bruges på disketter.
 • Visse ældre programmer, som ikke er skrevet til Microsoft Windows NT 4.0 eller Microsoft Windows 2000, kører muligvis langsommere, når FAT32-filsystemet konverteres til NTFS. Problemet opstår ikke på en ny NTFS-partition.
 • Du kan konvertere en eksisterende FAT- eller FAT32-diskenhed til NTFS ved hjælp af konverteringskommandoen Convert.exe. Eftersom alle filerne bevares med denne konvertering (i modsætning til, hvis der anvendes formatering), skal du bruge Convert.exe, når du vil sikre, at eksisterende filer på diskenheden bevares intakte.
 • Konverteringen til NTFS er en envejsproces. Når du har konverteret en diskenhed eller partition til NTFS, kan du ikke konvertere den tilbage til FAT eller FAT32. Hvis du vil gendanne diskenheden med det tidligere filsystem, skal du formatere den som FAT eller FAT32 igen. Med denne handling slettes alle eksisterende data, herunder programmer og personlige filer. Du skal i givet fald enten gendanne data fra en sikkerhedskopi eller installere operativsystemet og programmerne igen.
 • Convert.exe forudsætter, at der er tilstrækkelig ledig plads på drevet eller partitionen til at gennemføre konverteringen. Hvis der er utilstrækkelig plads på diskenheden, kan diskenheden ikke konverteres ved hjælp af Convert.exe.
 • Hvis du kører andre Microsoft Windows-operativsystemer sammen med Windows XP på computeren, skal du være opmærksom på følgende problemstillinger:
  • Det er udelukkende i Windows 2000 og Windows XP, at der er fuld adgang til filer på en NTFS-diskenhed.
  • I Windows NT 4.0 SP4 (Service Pack 4) og nyere versioner er det muligt at få adgang til filer på en NTFS-diskenhed. Der er dog visse begrænsninger i forbindelse med filer, som gemmes ved hjælp af funktioner i den nyeste version af NTFS.
  • I Microsoft Windows Millennium Edition (Me), Microsoft Windows 98 Second Edition og ældre versioner samt MS-DOS er det ikke muligt at få adgang til filer på en NTFS-diskenhed.

Sådan konverteres en FAT- eller FAT32-diskenhed til NTFS

Bemærk! Selvom risikoen for beskadigelse eller tab af data er minimal i forbindelse med konverteringen, anbefales det, at du opretter en sikkerhedskopi af de data på diskenheden, der skal konverteres, før du starter konverteringen.

Du kan konvertere en eksisterende FAT- eller FAT32-diskenhed til NTFS ved at benytte denne fremgangsmåde:
 1. Klik på Start, peg på Alle programmer, peg på Tilbehør, og klik derefter på Kommandoprompt.
 2. Skriv følgende ved kommandoprompten, hvor drevbogstav er det drev, der skal konverteres:
  convert drevbogstav: /fs:ntfs
  Skriv f.eks. følgende kommando for at konvertere E-drevet til NTFS:
  convert e: /fs:ntfs
  Bemærk! Hvis operativsystemet kører på det drev, du konverterer, bliver du bedt om at planlægge opgaven, når du genstarter computeren, fordi konverteringen ikke kan fuldføres, mens operativsystemet kører. Klik på JA, når du bliver bedt om det.
 3. Når der vises en meddelelse af denne type, skal du skrive enhedsnavnet på det drev, der skal konverteres, og derefter trykke på ENTER:
  Filtypesystemet er FAT.
  Indtast det nuværende enhedsnavn for drevet drevbogstav
 4. Når konverteringen til NTFS er fuldført, vises følgende type meddelelse ved kommandoprompten:
  Konverteringen er fuldført
 5. Afslut kommandoprompten.

Fejlfinding

 • Når du forsøger at konvertere en diskenhed til NTFS, vises følgende type fejlmeddelelse ved kommandoprompten:
  Convert kan ikke opnå udelt adgang til drevet drevbogstav, så det kan ikke konverteres nu. Skal konvertering af drevet planlægges til næste gang, systemet genstarter? <J/N>
  Problemet opstår, når den diskenhed, du forsøger at konvertere, er i brug. Det gælder f.eks., hvis det drev, du vil konvertere, er det samme drev, som Windows XP kører på.

  Du kan løse problemet ved at skrive J ved kommandoprompten. Diskenheden eller drevet konverteres til NTFS, næste gang computeren startes.
 • Når du forsøger at konvertere en diskenhed til NTFS, vises følgende type fejlmeddelelse ved kommandoprompten:
  Convert kan ikke udføres, fordi diskenheden bruges af en anden proces. Convert kan muligvis køre, hvis forbindelsen til diskenheden afbrydes. ALLE ÅBNE HANDLES FOR DISKENHEDEN VIL BLIVE UGYLDIGE. Vil du gennemtvinge afbrydelse af forbindelsen til diskenheden? <J/N>
  Problemet opstår, når nogle af filerne på den diskenhed, du forsøger at konvertere, er i brug. Dette omfatter også filer, som andre brugere har adgang til via netværket.

  Du kan løse problemet ved at bruge en af følgende metoder:
  • Afslut alle programmer, som bruger filerne på drevet, og konverter derefter alle drev til NTFS ved at skrive j ved kommandoprompten.
  • Skriv J ved kommandoprompten.
Følgende type fejlmeddelelse vises:
Convert kan ikke opnå udelt adgang til drevet drevbogstav, så det kan ikke konverteres nu. Skal konvertering af drevet planlægges til næste gang, systemet genstarter? <J/N>
Skriv J ved kommandoprompten. Diskenheden eller drevet konverteres til NTFS, næste gang computeren startes.

Referencer

Du kan få flere oplysninger om Convert.exe ved at benytte denne fremgangsmåde for at få vist en oversigt over kommandolinjeparametre:
 1. Klik på Start, peg på Alle programmer, peg på Tilbehør, og klik derefter på Kommandoprompt.
 2. Skriv help convert ved kommandoprompten, og tryk derefter på ENTER.
Der vises nu en oversigt over kommandolinjeparametre for Convert.exe. Du kan få flere oplysninger om, hvor stor ledig diskkapacitet der kræves for at konvertere fra FAT til NTFS, ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
156560 Krav til ledig diskkapacitet i forbindelse med konvertering fra FAT til NTFS. Artiklen er evt. på engelsk.

Egenskaber

Artikel-id: 307881 - Seneste redigering: 3. november 2006 - Redigering: 5.2
Oplysningerne i denne artikel gælder:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
Nøgleord: 
kbfilesystems kbtshoot kbhowtomaster kbenv KB307881

Send feedback

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com