Τρόπος μετατροπής ενός τόμου FAT16 ή FAT32 σε σύστημα αρχείων NTFS στα Windows XP

Μεταφράσεις άρθρων Μεταφράσεις άρθρων
Αναγν. άρθρου: 307881 - Δείτε τα προϊόντα στα οποία αναφέρεται το συγκεκριμένο άρθρο.
Αυτό το άρθρο, στο παρελθόν ήταν δημοσιευμένο με αριθμό GR307881
Ανάπτυξη όλων | Σύμπτυξη όλων

Σε αυτήν τη σελίδα

Περίληψη

Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο μετατροπής ενός συστήματος αρχείων FAT16 ή FAT32 σε ένα σύστημα αρχείων NTFS στα Microsoft Windows XP. Οι απαιτήσεις ή οι συνθήκες για τη μετατροπή του συστήματος αρχείων σας επεξηγούνται πρώτα για ελαχιστοποίηση των δυσκολιών. Μια ενότητα αντιμετώπισης προβλημάτων παρέχεται στο τέλος του άρθρου, στην περίπτωση που αντιμετωπίσετε ζητήματα ενώ επιχειρείτε τη μετατροπή.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Τα Microsoft Windows XP υποστηρίζουν τα ακόλουθα τρία συστήματα αρχείων για σκληρούς δίσκους:
 • FAT16
 • FAT32
 • NTFS
Με τα Windows XP συνιστάται η χρήση του συστήματος NTFS λόγω των προηγμένων δυνατοτήτων όσον αφορά τις επιδόσεις, την ασφάλεια και την αξιοπιστία. Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο μετατροπής ενός τόμου FAT16 ή FAT32 σε NTFS.

Απαιτήσεις

Πριν να ξεκινήσετε τη μετατροπή ενός τόμου FAT ή FAT32 σε NTFS, λάβετε υπόψη τους ακόλουθους περιορισμούς και απαιτήσεις:
 • Οι τόμοι UDF και CDFS χρησιμοποιούνται μόνο με οπτικά μέσα και η μετατροπή τους σε NTFS δεν είναι δυνατή.
 • Το σύστημα FAT12 είναι η μοναδική μορφή που χρησιμοποιείται σε δισκέτες.
 • Ορισμένα παλαιότερα προγράμματα τα οποία δεν είχαν δημιουργηθεί για Microsoft Windows NT 4.0 ή Microsoft Windows 2000 ενδέχεται, μετά τη μετατροπή από το σύστημα αρχείων FAT32 σε NTFS, να παρουσιάσουν χαμηλές επιδόσεις. Αυτό το ζήτημα δεν παρουσιάζεται σε ένα καθαρό διαμέρισμα του NTFS.
 • Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εντολή μετατροπής (Convert.exe), για να μετατρέψετε έναν υπάρχοντα τόμο FAT ή FAT32 σε NTFS. Επειδή η μετατροπή αυτή διατηρεί το σύνολο των αρχείων σας (σε αντίθεση με τη λειτουργία διαμόρφωσης), χρησιμοποιήστε την εντολή Convert.exe εάν θέλετε να διατηρήσετε ανέπαφα τα υπάρχοντα αρχεία στους τόμους σας.
 • Η μετατροπή στο σύστημα NTFS είναι μια μη αντιστρέψιμη διαδικασία. Αφού μετατρέψετε το δίσκο ή το διαμέρισμα σε NTFS, δεν μπορείτε να τα μετατρέψετε πάλι σε FAT ή FAT32. Για να επαναφέρετε τον τόμο στο προηγούμενο σύστημα αρχείων, θα πρέπει να τον διαμορφώσετε ξανά ως FAT ή FAT32. Η ενέργεια αυτή διαγράφει όλα τα υπάρχοντα δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων των προγραμμάτων και των προσωπικών σας αρχείων. Σε αυτήν την περίπτωση, θα πρέπει να επαναφέρετε τα δεδομένα σας από ένα αντίγραφο ασφαλείας ή να επανεγκαταστήσετε το λειτουργικό σύστημα και τα προγράμματα σας.
 • Το Convert.exe απαιτεί να έχετε ορισμένο ελεύθερο χώρο στη μονάδα δίσκου ή στο διαμέρισμα, προκειμένου να το μετατρέψετε. Εάν η εντολή Convert.exe προσδιορίσει ότι ο ελεύθερος χώρος στον τόμο δεν επαρκεί, τότε η μετατροπή δεν εκτελείται.
 • Εάν έχετε στον υπολογιστή σας και άλλα λειτουργικά συστήματα των Microsoft Windows εκτός από τα Windows XP, σημειώστε τα ακόλουθα θέματα:
  • Μόνο τα Windows 2000 και τα Windows XP έχουν πλήρη πρόσβαση στα αρχεία ενός τόμου NTFS.
  • Το Windows NT 4.0 Service Pack 4 (SP4) ή νεότερη έκδοση έχει πρόσβαση στα αρχεία ενός τόμου NTFS. Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένοι περιορισμοί για τα αρχεία που αποθηκεύονται χρησιμοποιώντας δυνατότητες της τελευταίας έκδοσης του συστήματος NTFS.
  • Τα Microsoft Windows Millennium Edition (Me), τα Microsoft Windows 98 Δεύτερη Έκδοση (Second Edition) ή παλαιότερη έκδοση και το MS-DOS δεν έχουν πρόσβαση στα αρχεία ενός τόμου NTFS.

Τρόπος μετατροπής ενός τόμου FAT ή FAT32 σε NTFS

Σημείωση Παρότι η πιθανότητα καταστροφής ή απώλειας δεδομένων στη διάρκεια της μετατροπής είναι ελάχιστη, συνιστάμε να δημιουργήσετε ένα αντίγραφο ασφαλείας των δεδομένων του τόμου που θέλετε να μετατρέψετε, πριν να ξεκινήσετε τη μετατροπή.

Για να μετατρέψετε έναν υπάρχοντα τόμο FAT ή FAT32 σε NTFS, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Όλα τα προγράμματα (All Programs), έπειτα στην επιλογή Βοηθήματα (Accessories) και τέλος κάντε κλικ στην επιλογή Γραμμή εντολών (Command Prompt).
 2. Στη γραμμή εντολών, πληκτρολογήστε τα εξής, όπου drive letter είναι η μονάδα δίσκου που θέλετε να μετατρέψετε:
  convert drive letter: /fs:ntfs
  Για παράδειγμα, πληκτρολογήστε την ακόλουθη εντολή για να μετατρέψετε τη μονάδα δίσκου E στο σύστημα NTFS:
  convert e: /fs:ntfs
  Σημείωση Εάν το λειτουργικό σύστημα βρίσκεται στη μονάδα δίσκου που μετατρέπετε, θα σας ζητηθεί να προγραμματίσετε την εργασία κατά την επανεκκίνηση του υπολογιστή, επειδή δεν ήταν δυνατή η ολοκλήρωση της μετατροπής κατά τη λειτουργία του λειτουργικού συστήματος. Όταν σας ζητηθεί, κάντε κλικ στο κουμπί ΝΑΙ (YES).
 3. Όταν εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα στη γραμμή εντολών, πληκτρολογήστε την ετικέτα τόμου της μονάδας δίσκου που μετατρέπετε και κατόπιν πιέστε το πλήκτρο ENTER:
  Το σύστημα αρχείων είναι τύπου FAT.
  Εισαγάγετε την τρέχουσα ετικέτα για τη μονάδα drive letter
 4. Όταν ολοκληρωθεί η μετατροπή σε NTFS, εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα στη γραμμή εντολών:
  Η μετατροπή ολοκληρώθηκε (Conversion complete)
 5. Κλείστε τη γραμμή εντολών.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

 • Όταν επιχειρείτε να μετατρέψετε έναν τόμο στο σύστημα αρχείων NTFS, λαμβάνετε το ακόλουθο μήνυμα λάθους στη γραμμή εντολών:
  Η λειτουργία μετατροπής δεν μπορεί να αποκτήσει αποκλειστική πρόσβαση στη μονάδα δίσκου drive letter και έτσι δεν μπορεί να τη μετατρέψει αυτή τη στιγμή. Θέλετε να προγραμματίσετε τη μετατροπή την επόμενη φορά που θα ξεκινήσει το σύστημα; <Ν/Ο (Convert cannot gain exclusive access to the drive letter drive, so it cannot convert it now. Would you like to schedule it to be converted the next time the system restarts? Y/N)>
  Αυτό το θέμα προκύπτει όταν ο τόμος που επιχειρείτε να μετατρέψετε χρησιμοποιείται, για παράδειγμα, εάν η μονάδα δίσκου που επιθυμείτε να μετατρέψετε είναι η ίδια μονάδα δίσκου με αυτήν στην οποία εκτελούνται τα Windows XP.

  Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, πληκτρολογήστε Y στη γραμμή εντολών. Ο τόμος ή η μονάδα δίσκου μετατρέπεται στο σύστημα αρχείων NTFS την επόμενη φορά που θα ξεκινήσετε τον υπολογιστή σας.
 • Όταν επιχειρείτε να μετατρέψετε έναν τόμο στο σύστημα αρχείων NTFS, λαμβάνετε το ακόλουθο μήνυμα λάθους στη γραμμή εντολών:
  Δεν είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί η μετατροπή, επειδή ο τόμος χρησιμοποιείται από κάποια άλλη διεργασία. Για να γίνει η μετατροπή θα πρέπει να γίνει πρώτα αποσύνδεση του τόμου. ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΝΕΡΓΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΚΥΡΟΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ. Θέλετε να γίνει αποσύνδεση αυτού του τόμου; <Ν/Ο (Convert cannot run because the volume is in use by another process. Convert may run if this volume is dismounted first. ALL OPENED HANDLES TO THIS VOLUME WOULD THEN BE INVALID. Would you like to force a dismount on this volume? Y/N)>
  Αυτό το θέμα προκύπτει όταν στον τόμο που επιχειρείτε να μετατρέψετε υπάρχουν αρχεία τα οποία χρησιμοποιούνται τη συγκεκριμένη στιγμή. Σε αυτά τα αρχεία περιλαμβάνονται αυτά στα οποία οι χρήστες αποκτούν πρόσβαση μέσω του δικτύου.

  Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, χρησιμοποιήστε μία από τις ακόλουθες μεθόδους:
  • Κλείστε όλα τα προγράμματα που χρησιμοποιούν τα αρχεία στη μονάδα δίσκου και κατόπιν πληκτρολογήστε y στη γραμμή εντολών, για να μετατρέψετε τη μονάδα δίσκου στο σύστημα αρχείων NTFS.
  • Στη γραμμή εντολών, πληκτρολογήστε Y.
Εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
Η λειτουργία μετατροπής δεν μπορεί να αποκτήσει αποκλειστική πρόσβαση στη μονάδα δίσκου drive letter και έτσι δεν μπορεί να τη μετατρέψει αυτή τη στιγμή. Θέλετε να προγραμματίσετε τη μετατροπή την επόμενη φορά που θα ξεκινήσει το σύστημα; <Ν/Ο (Convert cannot gain exclusive access to the drive letter drive, so it cannot convert it now. Would you like to schedule it to be converted the next time the system restarts? Y/N)>
Πληκτρολογήστε Y στη γραμμή εντολών. Ο τόμος ή η μονάδα δίσκου μετατρέπεται στο σύστημα αρχείων NTFS την επόμενη φορά που θα ξεκινήσετε τον υπολογιστή σας.

Αναφορές

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εντολή Convert.exe, ακολουθήστε τα ακόλουθα βήματα για να προβάλετε μια λίστα παραμέτρων γραμμής εντολών:
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Όλα τα προγράμματα (All Programs), έπειτα στην επιλογή Βοηθήματα (Accessories) και τέλος κάντε κλικ στην επιλογή Γραμμή εντολών (Command Prompt).
 2. Στη γραμμή εντολών, πληκτρολογήστε help convert και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ENTER.
Θα εμφανιστεί μια λίστα παραμέτρων της γραμμής εντολών για την εντολή Convert.exe. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον απαιτούμενο ελεύθερο χώρο στο δίσκο για τη μετατροπή από FAT σε NTFS, κάντε κλικ στον αριθμό άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
156560 Απαιτείται ελεύθερος χώρος στο δίσκο για τη μετατροπή του συστήματος αρχείων FAT σε NTFS
Σημείωση Αυτό είναι ένα άρθρο «ΤΑΧΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ» που δημιουργήθηκε απευθείας από τον οργανισμό υποστήριξης της Microsoft. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το άρθρο, παρέχονται ως απόκριση σε θέματα που προκύπτουν. Ως αποτέλεσμα της ταχύτητας διάθεσής του, το υλικό ενδέχεται να έχει τυπογραφικά λάθη και να αναθεωρηθεί ανά πάσα στιγμή χωρίς ειδοποίηση. Ανατρέξτε στους Όρους χρήσης για άλλα ζητήματα.

Ιδιότητες

Αναγν. άρθρου: 307881 - Τελευταία αναθεώρηση: Πέμπτη, 6 Ιουνίου 2013 - Αναθεώρηση: 1.1
Οι πληροφορίες σε αυτό το άρθρο ισχύουν για:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
Λέξεις-κλειδιά: 
kbfilesystems kbtshoot kbhowtomaster kbenv KB307881

Αποστολή σχολίων

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com