Konvertere et FAT16-volum eller et FAT32-volum til et NTFS-filsystem i Windows XP

Artikkeloversettelser Artikkeloversettelser
Artikkel-ID: 307881 - Vis produkter som denne artikkelen gjelder for.
Vis alt | Skjul alt

På denne siden

Sammendrag

Denne artikkelen beskriver hvordan du konverterer et FAT16-filsystem eller et FAT32-filsystem til et NTFS-filsystem i Microsoft Windows XP. Kravene eller betingelsene for å konvertere filsystemet beskrives først for å redusere problemer. Det finnes en feilsøkingsdel på slutten av denne artikkelen hvis det oppstår problemer ved forsøk på konverteringen.

INNLEDNING

Microsoft Windows XP støtter følgende tre filsystemer for faste disker:
 • FAT16
 • FAT32
 • NTFS
Det anbefales at du bruker NTFS med Windows XP på grunn av de avanserte funksjonene for ytelse, sikkerhet og pålitelighet. Denne artikkelen beskriver hvordan du konverterer et FAT16-volum eller et FAT32-volum til NTFS.

Krav

Før du starter å konvertere et FAT-volum eller et FAT32-volum til NTFS, bør du tenke på følgende begrensninger og krav:
 • UDF og CDFS brukes bare med optiske medier, og kan ikke konverteres til NTFS.
 • FAT12 er det eneste formatet som brukes på disketter.
 • Noen tidligere programmer som ikke ble skrevet for Microsoft Windows NT 4.0 eller for Microsoft Windows 2000, kan gi treg ytelse etter at du har konvertert FAT32-filsystemet til NTFS. Dette problemet oppstår ikke på en ren partisjon for NTFS.
 • Du kan bruke konverteringskommandoen (Convert.exe) til å konvertere et eksisterende FAT-volum eller FAT32-volum til NTFS. Fordi denne konverteringen beholder alle filene (til forskjell fra en formateringsoperasjon), bruker du Convert.exe når du vil bevare eksisterende filer på volumene.
 • Konverteringen til NTFS er en enveisprosess. Når du har konvertert en stasjon eller partisjon til NTFS, kan du ikke konvertere den tilbake til FAT eller til FAT32. Hvis du vil gjenopprette volumet til det forrige filsystemet, må du omformatere det som FAT eller FAT32. Dette sletter alle eksisterende data, inkludert programmene og de personlige filene. I dette tilfellet må du enten gjenopprette dataene fra en sikkerhetskopi, eller installere operativsystemet og programmene på nytt.
 • Convert.exe krever at du har noe ledig plass på stasjonen eller partisjonen for å konvertere den. Hvis Convert.exe fastslår at det ikke er tilstrekkelig ledig plass på volumet, blir det ikke konvertert.
 • Hvis du kjører andre Microsoft Windows-operativsystemer på datamaskinen i tillegg til Windows XP, må du notere deg følgende problemer:
  • Bare Windows 2000 og Windows XP har fullstendig tilgang til filer på et NTFS-volum.
  • Windows NT 4.0 Service Pack 4 (SP4) eller senere har tilgang til filer på et NTFS-volum. Det er imidlertid noen begrensninger på filer som er lagret ved hjelp av funksjoner fra den siste versjonen av NTFS.
  • Microsoft Windows Millennium Edition (Me), Microsoft Windows 98 Second Edition og tidligere, og MS-DOS får ikke tilgang til filer på et NTFS-volum.

Konvertere et FAT-volum eller et FAT32-volum til NTFS

Obs!  Selv om det er liten sjanse for at data ødelegges eller går tapt under konverteringen, anbefales det at du tar en sikkerhetskopi av dataene på volumet som du vil konvertere, før du starter konverteringen.

Bruk følgende fremgangsmåte for å konvertere et eksisterende FAT- eller FAT32-volum til NTFS:
 1. Klikk Start, pek på Alle programmer, pek på Tilbehør, og klikk deretter Ledetekst.
 2. Ved ledeteksten skriver du inn følgende, der stasjonsbokstav er stasjonen du vil konvertere:
  convert stasjonsbokstav: /fs:ntfs
  Skriv for eksempel inn følgende kommando for å konvertere stasjon E til NTFS:
  convert e: /fs:ntfs
  Obs!  Hvis operativsystemet er på stasjonen du konverterer, blir du bedt om å planlegge oppgaven når du starter datamaskinen på nytt, fordi konverteringen ikke kan fullføres mens operativsystemet kjører. Klikk JA når du blir bedt om det.
 3. Når du mottar følgende melding ved ledeteksten, skriver du inn volumetiketten til stasjonen du konverterer, og trykker deretter ENTER:
  Filsystemtypen er FAT.
  Angi gjeldende volumetikett for stasjon stasjonsbokstav
 4. Når konverteringen til NTFS er fullført, får du følgende melding ved ledeteksten:
  Konverteringen er ferdig.
 5. Avslutt ledeteksten.

Feilsøking

 • Når du forsøker å konvertere et volum til NTFS, får du følgende feilmelding ved ledeteksten:
  Konvertereren kan ikke få eksklusiv tilgang til stasjon stasjonsbokstav, og kan derfor ikke konvertere nå. Vil du at den skal konverteres neste gang systemet starter på nytt? <J/N>
  Dette problemet oppstår når volumet du forsøker å konvertere, er i bruk, hvis for eksempel stasjonen du vil konvertere, er den samme stasjonen der Windows XP kjører.

  Hvis du vil løse dette problemet, skriver du inn J ved ledeteksten. Volumet eller stasjonen konverteres til NTFS neste gang du starter datamaskinen.
 • Når du forsøker å konvertere et volum til NTFS, får du følgende feilmelding ved ledeteksten:
  Convert kan ikke kjøres fordi volumet er i bruk av en annen prosess. Konverteringen kan kjøres hvis dette volumet demonteres først. ALLE ÅPNEDE REFERANSER TIL DETTE VOLUMET VIL DA BLI UGYLDIGE. Vil du tvinge gjennom en demontering av dette volumet? <J/N>
  Dette problemet oppstår når det brukes filer på volumet som du forsøker å konvertere. Dette omfatter filer som brukere åpner via nettverket.

  Bruk en av følgende metoder for å løse dette problemet:
  • Avslutt alle programmene som bruker filene på stasjonen, og skriv deretter inn j ved ledeteksten for å konvertere stasjonen til NTFS.
  • Ved ledeteksten skriver du inn J.
Du får en feilmelding som ligner på følgende:
Konvertereren kan ikke få eksklusiv tilgang til stasjon stasjonsbokstav, og kan derfor ikke konvertere nå. Vil du at den skal konverteres neste gang systemet starter på nytt? <J/N>
Skriv inn J ved ledeteksten. Volumet eller stasjonen konverteres til NTFS neste gang du starter datamaskinen.

Referanser

Hvis du vil ha mer informasjon om Convert.exe, bruker du denne fremgangsmåten for å vise en liste over kommandolinjeparametere:
 1. Klikk Start, pek på Alle programmer, pek på Tilbehør, og klikk deretter Ledetekst.
 2. Skriv inn help convert ved ledeteksten, og trykk deretter ENTER.
Det vises en liste over kommandolinjeparametere for Convert.exe. Hvis du vil ha mer informasjon om hvor mye ledig plass som kreves for å konvertere FAT til NTFS, kan du klikke følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
156560 Ledig plass som kreves for å konvertere FAT til NTFS (denne artikkelen kan være på engelsk)

Egenskaper

Artikkel-ID: 307881 - Forrige gjennomgang: 3. november 2006 - Gjennomgang: 5.2
Informasjonen i denne artikkelen gjelder:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
Nøkkelord: 
kbhowtomaster kbtshoot kbfilesystems kbenv KB307881

Gi tilbakemelding

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com