Numer ID artykułu: 307881 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

Streszczenie

W tym artykule opisano sposób konwertowania systemu plików FAT16 lub FAT32 na system plików NTFS w systemie Microsoft Windows XP. Wyjaśniono wymagania lub warunki związane z konwertowaniem systemu plików, aby zminimalizować liczbę problemów. W przypadku ewentualnych problemów podczas próby wykonania konwersji należy skorzystać z sekcji rozwiązywania problemów zamieszczonej na końcu tego artykułu.

WPROWADZENIE

System Microsoft Windows XP obsługuje następujące trzy systemy plików na dyskach stałych:
 • FAT16
 • FAT32
 • NTFS
Firma Microsoft zaleca korzystanie z systemu plików NTFS w systemie Windows XP ze względu na jego wydajność, bezpieczeństwo i niezawodność. W tym artykule opisano, jak konwertować wolumin FAT16 lub FAT32 na wolumin NTFS.

Wymagania

Przed rozpoczęciem konwertowania woluminu FAT lub FAT32 na system NTFS należy uwzględnić następujące ograniczenia i wymagania:
 • Systemy UDF i CDFS są używane tylko z nośnikami optycznymi i nie można ich konwertować na system NTFS.
 • System FAT12 jest jedynym formatem używanym na dyskietkach.
 • Niektóre starsze programy, które nie zostały napisane do użytku w systemie Microsoft Windows NT 4.0 lub Microsoft Windows 2000, mogą działać wolniej po konwersji systemu plików FAT32 na NTFS. Ten problem nie występuje w przypadku czystej partycji NTFS.
 • Istniejący wolumin FAT lub FAT32 można przekonwertować na wolumin NTFS przy użyciu polecenia konwertowania (Convert.exe). Ponieważ ta konwersja zachowuje wszystkie pliki (w odróżnieniu od operacji formatowania), z polecenia Convert.exe należy skorzystać, jeśli istniejące pliki na woluminach mają pozostać nienaruszone.
 • Konwersja na system NTFS jest procesem jednokierunkowym. Jeśli dysk lub partycja zostanie poddana konwersji na system NTFS, nie można dokonać konwersji wstecznej na FAT lub FAT32. Aby przywrócić poprzedni system plików na woluminie, należy sformatować go ponownie jako wolumin FAT lub FAT32. Działanie to wymazuje wszystkie istniejące pliki, włącznie z programami i plikami osobistymi. W tym przypadku trzeba przywrócić pliki z kopii zapasowej lub ponownie zainstalować system operacyjny i programy.
 • Program Convert.exe wymaga, aby na dysku lub partycji, która ma zostać poddana konwersji, była pewna ilość wolnego miejsca. Jeżeli program Convert.exe ustali, że ilość wolnego miejsca na woluminie jest niedostateczna, konwersja nie zostanie wykonana.
 • Jeżeli oprócz systemu Windows XP na komputerze są uruchamiane inne systemy operacyjne Microsoft Windows, należy uwzględnić następujące zagadnienia:
  • Pełny dostęp do plików na woluminie NTFS jest możliwy tylko z systemów Windows 2000 i Windows XP.
  • System Windows NT 4.0 z dodatkiem Service Pack 4 (SP4) lub nowszym może mieć dostęp do plików na woluminie NTFS. Istnieją jednak pewne ograniczenia dotyczące plików zapisanych przy użyciu funkcji z najnowszych wersji systemu NTFS.
  • Pliki na woluminie NTFS nie są dostępne z systemów Microsoft Windows Millennium Edition (Me), Microsoft Windows 98 Wydanie drugie i wcześniejszych oraz z systemu MS-DOS.

Jak konwertować wolumin FAT lub FAT32 na wolumin NTFS

Uwaga: Chociaż prawdopodobieństwo zniszczenia lub utraty danych podczas konwersji jest minimalne, firma Microsoft zaleca przed konwersją wykonanie kopii zapasowej danych na woluminie, który ma być konwertowany.

Aby dokonać konwersji istniejącego woluminu FAT lub FAT32 na wolumin NTFS, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Wszystkie programy, wskaż polecenie Akcesoria, a następnie kliknij polecenie Wiersz polecenia.
 2. W wierszu polecenia wpisz następujące polecenie, gdzie litera_dysku jest dyskiem, który chcesz konwertować:
  convert litera_dysku: /fs:ntfs
  Na przykład wpisz następujące polecenie, aby konwertować dysk E na system NTFS:
  convert e: /fs:ntfs
  Uwaga: Jeżeli system operacyjny znajduje się na konwertowanym dysku, zostanie wyświetlony monit o zaplanowanie zadania podczas ponownego uruchamiania komputera, ponieważ nie można ukończyć konwersji wówczas, gdy system operacyjny jest uruchomiony. Po wyświetleniu monitu kliknij przycisk TAK.
 3. Gdy w oknie wiersza polecenia zostanie wyświetlony następujący komunikat, wpisz etykietę woluminu, który chcesz konwertować, a następnie naciśnij klawisz ENTER:
  Typ systemu plików to FAT.
  Wpisz bieżącą etykietę woluminu dla dysku litera_dysku.
 4. Po zakończeniu konwersji do systemu NTFS w oknie wiersza polecenia zostanie wyświetlony następujący komunikat:
  Zakończono konwersję
 5. Zamknij okno wiersza polecenia.

Rozwiązywanie problemów

 • Podczas próby przeprowadzenia konwersji woluminu do systemu NTFS w oknie wiersza polecenia wyświetlany jest następujący komunikat o błędzie:
  Program Convert nie może uzyskać wyłącznego dostępu do dysku litera_dysku, więc konwersja nie jest obecnie możliwa. Czy ma być wykonana po najbliższym uruchomieniu systemu? <T/N>
  Problem ten występuje, jeżeli wolumin, który ma być konwertowany, jest w użyciu, na przykład jest to ten sam dysk, z którego jest uruchamiany system Windows XP.

  Aby rozwiązać ten problem, wpisz T w wierszu polecenia. Wolumin lub dysk będzie konwertowany do systemu NTFS podczas następnego uruchamiania komputera.
 • Podczas próby przeprowadzenia konwersji woluminu do systemu NTFS w oknie wiersza polecenia wyświetlany jest następujący komunikat o błędzie:
  Nie można uruchomić konwertowania, ponieważ wolumin jest używany przez inny proces. Można uruchomić konwertowanie po uprzedniej dezinstalacji woluminu. WSZYSTKIE OTWARTE DOJŚCIA DO TEGO WOLUMINU PRZESTANĄ BYĆ PRAWIDŁOWE. Czy chcesz wymusić dezinstalację tego woluminu? <T/N>
  Ten problem występuje, jeżeli pliki znajdujące się na woluminie, który użytkownik próbuje konwertować, są w użyciu. Dotyczy to także plików, z których użytkownicy korzystają przez sieć.

  Aby rozwiązać ten problem, należy użyć jednej z następujących metod:
  • Zamknij wszystkie programy, które korzystają z plików na dysku, i wpisz t w wierszu polecenia, aby konwertować dysk do systemu NTFS.
  • W wierszu polecenia wpisz T.
Wyświetlany jest następujący komunikat o błędzie:
Program Convert nie może uzyskać wyłącznego dostępu do dysku litera_dysku, więc konwersja nie jest obecnie możliwa. Czy ma być wykonana po najbliższym uruchomieniu systemu? <T/N>
Wpisz polecenie T w wierszu polecenia. Wolumin lub dysk będzie konwertowany do systemu NTFS podczas następnego uruchamiania komputera.

Materiały referencyjne

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących programu Convert.exe, wykonaj następujące kroki w celu wyświetlenia listy parametrów wiersza polecenia:
 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Wszystkie programy, wskaż polecenie Akcesoria, a następnie kliknij polecenie Wiersz polecenia.
 2. W wierszu polecenia wpisz polecenie help convert, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
Zostanie wyświetlona lista parametrów wiersza polecenia dla programu Convert.exe. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących ilości wolnego miejsca wymaganego do konwertowania systemu FAT na system NTFS, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
156560 Wolne miejsce wymagane do konwertowania systemu FAT na system NTFS

Właściwości

Numer ID artykułu: 307881 - Ostatnia weryfikacja: 12 lutego 2008 - Weryfikacja: 5.3
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
Słowa kluczowe: 
kbhowtomaster kbtshoot kbfilesystems kbenv KB307881

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com