Ako konvertovať zväzok so systémom súborov FAT16 alebo FAT32 na systém súborov NTFS v systéme Windows XP

Preklady článku Preklady článku
ID článku: 307881 - Zobraziť produkty, ktorých sa tento článok týka.
Rozbaliť všetko | Zbaliť všetko

Na tejto stránke

SUHRN

Tento článok popisuje, ako konvertovať systém súborov FAT16 alebo FAT32 na systém súborov NTFS v systéme Microsoft Windows XP. Za účelom minimalizácie problémov sú najprv vysvetlené požiadavky a podmienky pre konverziu systémov súborov. Na konci článku sa pre prípad, že by sa pri pokuse o konverziu vyskytli problémy, nachádza časť týkajúca sa riešenia problémov.

ÚVOD

Systém Microsoft Windows XP podporuje nasledovné tri systémy súborov pre pevné disky:
 • FAT16,
 • FAT32,
 • NTFS.
So systémom Windows XP sa odporúča používať systém súborov NTFS z dôvodu jeho lepšieho výkonu, zabezpečenia a spoľahlivosti funkcií. Tento článok popisuje, ako konvertovať zväzok so systémom súborov FAT16 alebo FAT32 na systém súborov NTFS.

Požiadavky

Skôr, než začnete s konverziou zväzku so systémom súborov FAT alebo FAT32 na systém súborov NTFS, zvážte nasledovné obmedzenia a požiadavky:
 • Formáty UDF a CDFS sa používajú len s optickými médiami a nemožno ich previesť na systém súborov NTFS.
 • Systém súborov FAT12 je jediným formátom používaným pre diskety.
 • Po konverzii systému súborov FAT32 na systém súborov NTFS sa v prípade niektorých starších programov, ktoré neboli vytvorené pre systém Microsoft Windows NT 4.0 alebo Microsoft Windows 2000, môže prejaviť spomalenie výkonu. Tento problém sa nevyskytuje v čistom oddiele systému súborov NTFS.
 • Ak chcete skonvertovať existujúci zväzok so systémom súborov FAT alebo FAT32 na systém súborov NTFS, môžete použiť príkaz pre konverziu (Convert.exe). Ak chcete vo zväzkoch zachovať neporušené existujúce súbory, použite program Convert.exe, pretože táto konverzia zachováva všetky súbory (na rozdiel od operácie formátovania).
 • Konverzia na systém súborov NTFS je jednosmerný proces. Po konverzii jednotky alebo oddielu na systém súborov NTFS nemožno danú jednotku alebo oddiel skonvertovať späť na systém súborov FAT alebo FAT32. Ak chcete obnoviť predchádzajúci systém súborov zväzku, musíte ho preformátovať na systém súborov FAT alebo FAT32. Táto akcia vymaže všetky existujúce údaje vrátane programov a osobných súborov. V tomto prípade je potrebné údaje obnoviť zo zálohy alebo preinštalovať operačný systém a programy.
 • Program Convert.exe vyžaduje voľné miesto na jednotke alebo v oddiele, aby ich mohol skonvertovať. Ak program Convert.exe zistí, že vo zväzku nie je dostatok voľného miesta, zväzok neskonvertuje.
 • Ak okrem systému Windows XP používate v počítači iné operačné systémy Microsoft Windows, zohľadnite nasledovné problémy:
  • Úplný prístup k súborom vo zväzku so systémom súborov NTFS majú len systémy Windows 2000 a Windows XP.
  • Systém Windows NT 4.0 Service Pack 4 (SP4) a novší má prístup k súborom vo zväzku NTFS. Existujú však obmedzenia týkajúce sa súborov, ktoré sú uložené pomocou funkcií z najnovšej verzie systému súborov NTFS.
  • Systémy Microsoft Windows Millennium Edition (ME), Microsoft Windows 98 Second Edition a staršie verzie a systém MS-DOS nemajú prístup k súborom vo zväzku NTFS.

Ako skonvertovať zväzok so systémom súborov FAT alebo FAT32 na systém súborov NTFS

Poznámka: Hoci je možnosť poškodenia alebo straty údajov počas konverzie minimálna, odporúča sa pred jej spustením zálohovať údaje vo zväzku, ktorý chcete konvertovať.

Ak chcete skonvertovať existujúci zväzok so systémom súborov FAT alebo FAT32 na systém súborov NTFS, postupujte nasledovne:
 1. Kliknite na tlačidlo Štart, ukážte na položku Všetky programy, ukážte na položku Príslušenstvo a potom kliknite na položku Príkazový riadok.
 2. Do príkazového riadka zadajte nasledovný príkaz, kde písmeno jednotky je jednotka, ktorú chcete skonvertovať:
  convert písmeno jednotky: /fs:ntfs
  Ak chcete napríklad skonvertovať jednotku E na systém súborov NTFS, zadajte nasledovný príkaz:
  convert e: /fs:ntfs
  Poznámka: Ak sa operačný systém nachádza na jednotke, ktorú konvertujete, zobrazí sa výzva na naplánovanie tejto úlohy po reštartovaní počítača, pretože konverziu nie je možné dokončiť, ak je spustený operačný systém. Po zobrazení výzvy kliknite na tlačidlo ÁNO.
 3. Po zobrazení nasledovného hlásenia v príkazovom riadku zadajte menovku zväzku jednotky, ktorú konvertujete, a potom stlačte kláves ENTER:
  Typ systému súborov je FAT.
  Zadajte aktuálnu menovku disku pre jednotku písmeno jednotky
 4. Po dokončení konverzie na systém súborov NTFS sa v príkazovom riadku zobrazí nasledovné chybové hlásenie:
  Konverzia je dokončená.
 5. Zatvorte príkazový riadok.

Riešenie problémov

 • Pri pokuse o konverziu zväzku na systém súborov NTFS sa v príkazovom riadku zobrazí nasledovné chybové hlásenie:
  Program CONVERT nemôže získať výhradný prístup k jednotke písmeno jednotky, takže ju teraz nemôže konvertovať. Chcete naplánovať konverziu jednotky pri ďalšom spustení systému? <A/N>
  Tento problém sa vyskytuje, ak sa zväzok, ktorý sa pokúšate skonvertovať, používa, napríklad ak je na jednotke, ktorú chcete skonvertovať, spustený systém Windows XP.

  Ak chcete tento problém odstrániť, zadajte do príkazového riadka písmeno A. Zväzok alebo jednotka sa skonvertuje na systém súborov NTFS pri ďalšom spustení počítača.
 • Pri pokuse o konverziu zväzku na systém súborov NTFS sa v príkazovom riadku zobrazí nasledovné chybové hlásenie:
  Program CONVERT sa nedá spustiť, pretože zväzok je používaný iným procesom. Program CONVERT bude možné spustiť až po odpojení zväzku. VŠETKY OTVORENÉ POPISOVAČE TOHTO ZVÄZKU BUDÚ NEPLATNÉ. Chcete vynútiť odpojenie tohto zväzku? <A/N>
  Tento problém sa vyskytuje, ak sa na zväzku, ktorý sa pokúšate skonvertovať, používajú súbory. K týmto súborom patria súbory, ku ktorým používatelia pristupujú prostredníctvom siete.

  Ak chcete tento problém odstrániť, použite jednu z nasledovných metód:
  • Ukončite všetky programy, ktoré používajú súbory na danej jednotke, a zadajte do príkazového riadka písmeno a pre konverziu jednotky na systém súborov NTFS.
  • Do príkazového riadka zadajte písmeno A.
Zobrazí sa nasledovné hlásenie:
Program CONVERT nemôže získať výhradný prístup k jednotke písmeno jednotky, takže ju teraz nemôže konvertovať. Chcete naplánovať konverziu jednotky pri ďalšom spustení systému? <A/N>
Zadajte do príkazového riadka písmeno A. Zväzok alebo jednotka sa skonvertuje na systém súborov NTFS pri ďalšom spustení počítača.

ODKAZY

Ak chcete získať ďalšie informácie o programe Convert.exe, zobrazte pomocou nasledovných krokov zoznam parametrov príkazového riadka:
 1. Kliknite na tlačidlo Štart, ukážte na položku Všetky programy, ukážte na položku Príslušenstvo a potom kliknite na položku Príkazový riadok.
 2. Do príkazového riadka zadajte príkaz help convert a stlačte kláves ENTER.
Zobrazí sa zoznam parametrov príkazového riadka programu Convert.exe. Ďalšie informácie o množstve voľného miesta požadovanom na konverziu systému súborov FAT na systém súborov NTFS získate po kliknutí na nasledovné číslo článku databázy Microsoft Knowledge Base:
156560 Voľné miesto na disku požadované na konverziu zväzku zo systému súborov FAT na NTFS (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine.)

Vlastnosti

ID článku: 307881 - Posledná kontrola: 14. decembra 2005 - Revízia: 5.0
Informácie v tomto článku sa týkajú nasledujúcich produktov:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
Kľúčové slová: 
kbfilesystems kbtshoot kbhowtomaster kbenv KB307881

Odošlite odozvu

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com