Artikel-id: 307881 - Visa produkter som artikeln gäller.
Visa alla | Dölj alla

På den här sidan

Sammanfattning

I den här artikeln beskrivs hur du konverterar ett FAT16- eller FAT32-filsystem till ett NTFS-filsystem i Microsoft Windows XP. Först beskrivs kraven eller villkoren för konverteringen för att minimera problem. I slutet av artikeln finns instruktioner för felsökning som du kan utnyttja om det uppstår problem.

INLEDNING

Microsoft Windows XP stöder följande tre filsystem för fasta diskar:
 • FAT16
 • FAT32
 • NTFS
Vi rekommenderar att du använder NTFS till Windows XP på grund av dess goda prestanda, säkerhet och tillförlitlighet. I den här artikeln beskrivs konvertering av en FAT16- eller FAT32-volym till NTFS.

Krav

Innan du börjar konvertera en FAT- eller FAT32-volym till NTFS måste du tänka på följande:
 • UDF och CDFS används endast för optiska media och kan inte konverteras till NTFS.
 • FAT12 är det enda formatet som används på disketter.
 • Vissa tidigare program som inte har skrivits för Microsoft Windows NT 4.0 eller Microsoft Windows 2000 kan gå långsamt efter att FAT32-filsystemet konverteras till NTFS. Det här problemet uppstår inte på en ren NTFS-partition.
 • Du kan använda konverteringskommandot (Convert.exe) för att konvertera en befintlig FAT- eller FAT32-volym till NTFS. Eftersom alla filer finns kvar efter konverteringen (vilket inte är fallet vid formatering) kan du använda Convert.exe när du vill behålla befintliga filer på volymerna intakta.
 • Konverteringen till NTFS är en envägsprocess. När du har konverterat en enhet eller partition till NTFS kan du inte konvertera tillbaka den till FAT eller FAT32. Om du vill återställa volymen till det tidigare filsystemet måste du formatera om den som FAT eller FAT32, och därmed raderas alla befintliga data, inklusive program och personliga filer. I så fall måste du antingen återställa dina data från en säkerhetskopia eller installera om operativsystemet och programmen.
 • Convert.exe kräver ett visst ledigt utrymme på enheten eller partitionen som ska konverteras. Om det inte finns tillräckligt mycket ledigt utrymme på volymen konverteras den inte.
 • Om du kör ett annat Microsoft Windows-operativsystem på datorn förutom Windows XP bör du tänka på följande:
  • Endast Windows 2000 och Windows XP har fullständig tillgång till filer på en NTFS-volym.
  • Windows NT 4.0 Service Pack 4 (SP4) kan komma åt filer på en NTFS-volym, men det finns vissa begränsningar för filer som lagras med hjälp av funktioner från den senaste NTFS-versionen.
  • Microsoft Windows Millennium Edition (ME), Microsoft Windows 98, andra utgåvan eller tidigare, och MS-DOS kan inte komma åt filer på en NTFS-volym.

Konvertera en FAT- eller FAT32-volym till NTFS

Obs! Även om risken för att data skadas eller går förlorade under konverteringen är minimal rekommenderar vi att du säkerhetskopierar data på volymen du vill konvertera innan du börjar konverteringen.

Så här konverterar du en befintlig FAT- eller FAT32-volym till NTFS:
 1. Klicka på Start, peka på Alla program, peka på Tillbehör och klicka på Kommandotolken.
 2. Skriv följande vid kommandotolken, där enhetsbeteckning är enheten du vill konvertera:
  convert enhetsbeteckning: /fs:ntfs
  Skriv till exempel följande kommando om du vill konvertera enhet E till NTFS:
  convert e: /fs:ntfs
  Obs! Om operativsystemet finns på enheten du konverterar tillfrågas du om du vill schemalägga aktiviteten när du startar om datorn, eftersom konverteringen inte kan slutföras medan operativsystemet körs. Klicka på JA.
 3. När följande meddelande visas vid kommandotolken skriver du volymetiketten för enheten du konverterar och trycker sedan på RETUR:
  Filsystemet är av typen FAT.
  Ange den aktuella volymetiketten för enhetsbeteckning
 4. När konverteringen till NTFS har slutförts visas följande meddelande vid kommandotolken:
  Konverteringen är klar
 5. Stäng kommandotolken.

Felsökning

 • När du försöker konvertera en volym till NTFS visas följande felmeddelande vid kommandotolken:
  CONVERT får inte exklusiv åtkomst till enhet enhetsbeteckning vilket medför att åtgärden inte kan utföras nu. Vill du schemalägga konverteringen till nästa gång systemet startas om? <J/N>
  Det här problemet uppstår när volymen du försöker konvertera används, till exempel om enheten du försöker konvertera är enheten där Windows XP körs.

  Lös problemet genom att skriva J vid kommandotolken. Volymen eller enheten konverteras till NTFS nästa gång du startar datorn.
 • När du försöker konvertera en volym till NTFS visas följande felmeddelande vid kommandotolken:
  Konverteringen kan inte utföras eftersom volymen används av en annan process. Konverteringen kanske kan köras om volymen kopplas från först. ALLA ÖPPNA REFERENSER TILL VOLYMEN KOMMER ATT BLI OGILTIGA. Vill du framtvinga en frånkoppling av den här volymen? <J/N>
  Det här problemet uppstår när det finns filer som används på volymen du försöker konvertera. Här ingår filer som används av användare i nätverket.

  Lös problemet med någon av följande metoder:
  • Avsluta alla program som använder filerna på enheten, och skriv sedan j vid kommandotolken för att konvertera enheten till NTFS.
  • Skriv J vid kommandotolken.
Ett felmeddelande av följande typ visas:
CONVERT får inte exklusiv åtkomst till enhet enhetsbeteckning vilket medför att åtgärden inte kan utföras nu. Vill du schemalägga konverteringen till nästa gång systemet startas om? <J/N>
Skriv J vid kommandotolken. Volymen eller enheten konverteras till NTFS nästa gång du startar datorn.

Referenser

Om du vill veta mer om Convert.exe visar du en lista över kommandoradsparametrar så här:
 1. Klicka på Start, peka på Alla program, peka på Tillbehör och klicka på Kommandotolken.
 2. Skriv help convert vid kommandotolken och tryck på RETUR.
En lista över kommandoradsparametrar för Convert.exe visas. Om du vill veta mer om hur mycket ledigt utrymme som krävs för konvertering av FAT till NTFS klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
156560 Ledigt utrymme som krävs för konvertering av FAT till NTFS (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

Egenskaper

Artikel-id: 307881 - Senaste granskning: den 6 april 2007 - Revision: 5.3
Informationen i denna artikel gäller:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
Nyckelord: 
kbfilesystems kbtshoot kbhowtomaster kbenv KB307881

Ge feedback

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com