Τρόπος χρήσης του Προγράμματος επεξεργασίας πολιτικής ομάδας για τη διαχείριση της πολιτικής του τοπικού υπολογιστή στα Windows XP

Μεταφράσεις άρθρων Μεταφράσεις άρθρων
Αναγν. άρθρου: 307882 - Δείτε τα προϊόντα στα οποία αναφέρεται το συγκεκριμένο άρθρο.
Ανάπτυξη όλων | Σύμπτυξη όλων

Σε αυτήν τη σελίδα

Περίληψη

Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο χρήσης του προγράμματος επεξεργασίας πολιτικής ομάδας για την αλλαγή των ρυθμίσεων τοπικής πολιτικής για έναν υπολογιστή ή τους χρήστες αυτού του υπολογιστή.Περισσότερες πληροφορίες

Χρήσεις της πολιτικής ομάδας

Στα Microsoft Windows XP, η πολιτική ομάδας χρησιμοποιείται για τον καθορισμό των ρυθμίσεων παραμέτρων χρηστών και υπολογιστών για ομάδες χρηστών και υπολογιστών. Δημιουργείτε ένα ειδικό σύνολο παραμέτρων επιφάνειας εργασίας για μια συγκεκριμένη ομάδα χρηστών και υπολογιστών, χρησιμοποιώντας το συμπληρωματικό πρόγραμμα Πολιτική ομάδας της Κονσόλας διαχείρισης της Microsoft (MMC). Οι ρυθμίσεις της Πολιτικής ομάδας που δημιουργείτε περιέχονται στο αντικείμενο Πολιτικής ομάδας (GPO), το οποίο με τη σειρά του συσχετίζεται με επιλεγμένα κοντέινερ της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory, όπως τοποθεσίες, τομείς ή οργανικές μονάδες (OU). Με το συμπληρωματικό πρόγραμμα Πολιτική ομάδας έχετε τη δυνατότητα να καθορίσετε ρυθμίσεις πολιτικής για τα παρακάτω:
 • Πολιτικές που βασίζονται στο μητρώο.
  Στις πολιτικές αυτές περιλαμβάνεται η Πολιτική ομάδας για το λειτουργικό σύστημα των Windows XP και τα στοιχεία του, καθώς και για προγράμματα. Για το διαχείριση αυτών των ρυθμίσεων, χρησιμοποιήστε τον κόμβο Πρότυπα διαχείρισης από το συμπληρωματικό πρόγραμμα Πολιτική ομάδας.
 • Επιλογές ασφαλείας.
  Περιλαμβάνουν επιλογές για ρυθμίσεις τοπικού υπολογιστή, τομέα και ασφάλειας δικτύου.
 • Επιλογές εγκατάστασης και συντήρησης λογισμικού.
  Τα παραπάνω χρησιμοποιούνται για την κεντρική διαχείριση της εγκατάστασης, των ενημερώσεων και της κατάργησης προγραμμάτων.
 • Επιλογές για δέσμες ενεργειών.
  Περιλαμβάνουν δέσμες ενεργειών για την εκκίνηση και τον τερματισμό του υπολογιστή, καθώς και τη σύνδεση και αποσύνδεση χρηστών.
 • Επιλογές ανακατεύθυνσης φακέλων.
  Παρέχουν στους διαχειριστές τη δυνατότητα ανακατεύθυνσης ειδικών φακέλων χρηστών στο δίκτυο.
Με την Πολιτική ομάδας, μπορείτε να καθορίσετε μία φορά το περιβάλλον εργασίας των χρηστών και στη συνέχεια να αφήσετε το σύστημα να εφαρμόσει τις πολιτικές που καθορίζετε.

Τρόπος εκκίνησης του προγράμματος επεξεργασίας πολιτικής ομάδας

Για την εκκίνηση του προγράμματος επεξεργασίας της πολικής ομάδας, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα επεξεργασίας πολιτικής ομάδας, θα πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στον υπολογιστή χρησιμοποιώντας ένα λογαριασμό με δικαιώματα διαχειριστή.
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run).
 2. Στο πλαίσιο Άνοιγμα (Open), πληκτρολογήστε mmc και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
 3. Από το μενού Αρχείο (File), κάντε κλικ στην εντολή Προσθαφαίρεση συμπληρωματικών προγραμμάτων (Add/Remove Snap-in).
 4. Κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη (Add).
 5. Στην περιοχή Διαθέσιμα μεμονωμένα συμπληρωματικά προγράμματα (Available Standalone Snap-ins), κάντε κλικ στο στοιχείο Πολιτική ομάδας (Group Policy) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη (Add).
 6. Εάν δεν θέλετε να επεξεργαστείτε την πολιτική τοπικού υπολογιστή, κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση (Browse) για να εντοπίσετε το αντικείμενο πολιτικής ομάδας που θέλετε. Εάν σας ζητηθεί, πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης που χρησιμοποιείτε και στη συνέχεια αφού επιστρέψετε στο παράθυρο διαλόγου Επιλογή αντικειμένου πολιτικής ομάδας (Select Group Policy Object), κάντε κλικ στο κουμπί Κλείσιμο (Finish).

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κουμπί Αναζήτηση (Browse) για να εντοπίσετε τα αντικείμενα Πολιτικής ομάδας (GPO) που συνδέονται με τοποθεσίες, τομείς και οργανικές μονάδες (OU) ή υπολογιστές. Χρησιμοποιήστε το προεπιλεγμένο αντικείμενο Πολιτικής ομάδας (GPO) (Τοπικός υπολογιστής) για να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις στον τοπικό υπολογιστή.
 7. Κάντε κλικ στο κουμπί Κλείσιμο (Close) και κατόπιν, στο παράθυρο διαλόγου Προσθαφαίρεση συμπληρωματικών προγραμμάτων (Add/Remove Snap-in) , κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Το επιλεγμένο αντικείμενο Πολιτικής ομάδας (GPO) εμφανίζεται στο στοιχείο "Ριζικός κατάλογος κονσόλας".

Τρόπος χρήσης του προγράμματος επεξεργασίας πολιτικής ομάδας

Το συμπληρωματικό πρόγραμμα Πολιτικής ομάδας περιέχει του ακόλουθους κύριους κλάδους:
 • Ρυθμίσεις του υπολογιστή
  Οι διαχειριστές μπορούν να χρησιμοποιήσουν τον κλάδο "Ρυθμίσεις υπολογιστή" για να καθορίσουν πολιτικές οι οποίες θα εφαρμοστούν στον υπολογιστή, ανεξάρτητα από το ποιος συνδέεται με τους υπολογιστές. Ο κλάδος "Ρυθμίσεις υπολογιστή" περιέχει συνήθως επιμέρους στοιχεία για ρυθμίσεις λογισμικού, ρυθμίσεις των Windows και πρότυπα διαχείρισης.
 • Ρυθμίσεις παραμέτρων χρήστη
  Οι διαχειριστές μπορούν να χρησιμοποιήσουν τον κλάδο "Ρυθμίσεις παραμέτρων χρήστη" για να καθορίσουν πολιτικές οι οποίες θα εφαρμοστούν στους χρήστες, ανεξάρτητα από τον υπολογιστή στον οποίο συνδέονται. Ο κλάδος "Ρυθμίσεις παραμέτρων χρήστη" περιέχει συνήθως επιμέρους στοιχεία για ρυθμίσεις λογισμικού, ρυθμίσεις των Windows και πρότυπα διαχείρισης.
Για να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα επεξεργασίας πολιτικής ομάδας, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Αναπτύξτε το αντικείμενο GPO που θέλετε. Για παράδειγμα, Πολιτική τοπικού υπολογιστή (Local Computer Policy).
 2. Αναπτύξτε το στοιχείο ρύθμισης παραμέτρων που θέλετε. Για παράδειγμα, Ρυθμίσεις υπολογιστή (Computer Configuration).
 3. Αναπτύξτε το επιμέρους στοιχείο που θέλετε. Για παράδειγμα, Ρυθμίσεις των Windows (Windows Settings).
 4. Μεταβείτε στο φάκελο που περιέχει τη ρύθμιση πολιτικής που θέλετε. Τα στοιχεία πολιτικής εμφανίζονται στο δεξιό τμήμα του παραθύρου στο συμπληρωματικό πρόγραμμα επεξεργασίας πολιτικής ομάδας.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν δεν έχει καθοριστεί καμία πολιτική για το επιλεγμένο στοιχείο, κάντε κλικ με το δεξιό κουμπί του ποντικιού στο φάκελο που θέλετε και στη συνέχεια, στο μενού συντόμευσης που εμφανίζεται, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στο υπομενού Όλες οι εργασίες (All Tasks) και τέλος κάντε κλικ στην εντολή που θέλετε. Οι εντολές που εμφανίζονται στο υπομενού Όλες οι εργασίες (All Tasks) αλλάζουν σύμφωνα με το περιεχόμενο. Στο μενού εμφανίζονται μόνον οι εντολές που ισχύουν για τον επιλεγμένο φάκελο πολιτικής.
 5. Στη λίστα Ρύθμιση (Setting), κάντε διπλό κλικ στο στοιχείο πολιτικής που θέλετε.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν εργάζεστε με στοιχεία πολιτικής στο φάκελο Πρότυπα διαχείρισης (Administrative Templates), κάντε κλικ στην καρτέλα Εκτεταμένη (Extended) στο δεξιό τμήμα του παραθύρου της Κονσόλας διαχείρισης της Microsoft (MMC), εάν θέλετε να προβάλετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το επιλεγμένο στοιχείο πολιτικής.
 6. Επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις της πολιτικής στο παράθυρο διαλόγου που εμφανίζεται και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 7. Όταν ολοκληρώσετε, κλείστε την Κονσόλα διαχείρισης της Microsoft (MMC).

Παράδειγμα

Το παράδειγμα που ακολουθεί παρουσιάζει τη χρήση του προγράμματος επεξεργασίας πολιτικής ομάδας για την προσαρμογή του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη στα Windows XP. Σε αυτό το παράδειγμα, γίνεται χρήση του προγράμματος επεξεργασίας πολιτικής ομάδας για την προσωρινή κατάργηση του κουμπιού Κλείσιμο του υπολογιστή (Turn Off Computer) από το μενού Έναρξη (Start). Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Ξεκινήστε το πρόγραμμα επεξεργασίας πολιτικής ομάδας και ανοίξτε την Πολιτική τοπικού υπολογιστή εφαρμόζοντας τα βήματα που αναφέρονται στην ενότητα Τρόπος εκκίνησης του προγράμματος επεξεργασίας πολιτικής ομάδας σε αυτό το άρθρο.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε να ξεκινήσετε το συμπληρωματικό πρόγραμμα επεξεργασίας πολιτικής ομάδας από τη γραμμή εντολών. Με αυτήν την ενέργεια φορτώνεται αυτόματα το GPO τοπικού υπολογιστή. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run).
  2. Στο πλαίσιο Άνοιγμα (Open), πληκτρολογήστε Gpedit.msc και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
 2. Αναπτύξτε τον κλάδο Ρυθμίσεις παραμέτρων χρήστη (εάν δεν είναι ήδη ανεπτυγμένος).
 3. Στην περιοχή Ρυθμίσεις παραμέτρων χρήστη, αναπτύξτε τον κλάδο Πρότυπα διαχείρισης.
 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Γραμμή εργασιών και μενού "Έναρξη" (Start Menu and Taskbar).
 5. Στο δεξιό τμήμα του παραθύρου, κάντε διπλό κλικ στο στοιχείο Κατάργηση και απενεργοποίηση του κουμπιού "Σβήσιμο του υπολογιστή" (Remove and disable the Turn Off Computer button).
 6. Κάντε κλικ στο κουμπί επιλογής Ενεργό (Enabled) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Εφαρμογή (Apply).
 7. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη.

  Θα παρατηρήσετε ότι το κουμπί Σβήσιμο του υπολογιστή (Turn Off Computer) δεν εμφανίζεται πλέον.
 8. Επιλέξτε το παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες κατάργησης και απενεργοποίησης του κουμπιού "Σβήσιμο του υπολογιστή" (Remove and disable the Turn Off Computer button Properties).
 9. Κάντε κλικ στο κουμπί επιλογής Χωρίς ρύθμιση παραμέτρων (Not Configured), κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Εφαρμογή (Apply) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 10. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη.

  Θα παρατηρήσετε ότι το κουμπί Σβήσιμο του υπολογιστή (Turn Off Computer) εμφανίζεται πάλι στο μενού Έναρξη (Start).
 11. Κλείστε το συμπληρωματικό πρόγραμμα "Επεξεργαστής πολιτικής ομάδας" (Group Policy Editor).


Αναφορές

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της διαχείρισης υπολογιστή στα Windows XP, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
308423 Τρόπος χρήσης της Διαχείρισης υπολογιστή
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης μιας Πολιτικής ομάδας, επισκεφθείτε τις ακόλουθες τοποθεσίες της Microsoft στο Web:
http://technet.microsoft.com/library/Bb742376.aspx

http://technet2.microsoft.com/windowsserver/en/technologies/featured/gp/default.mspx

http://technet2.microsoft.com/WindowsServer/en/Library/7b33dcd6-0ad2-44e8-82f8-962425b6cf8e1033.mspx
Σημείωση Αυτό είναι ένα άρθρο «ΤΑΧΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ» που δημιουργήθηκε απευθείας από τον οργανισμό υποστήριξης της Microsoft. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το άρθρο, παρέχονται ως απόκριση σε θέματα που προκύπτουν. Ως αποτέλεσμα της ταχύτητας διάθεσής του, το υλικό ενδέχεται να έχει τυπογραφικά λάθη και να αναθεωρηθεί ανά πάσα στιγμή χωρίς ειδοποίηση. Ανατρέξτε στους Όρους χρήσης για άλλα ζητήματα.

Ιδιότητες

Αναγν. άρθρου: 307882 - Τελευταία αναθεώρηση: Τετάρτη, 8 Ιανουαρίου 2014 - Αναθεώρηση: 1.0
Οι πληροφορίες σε αυτό το άρθρο ισχύουν για:
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
Λέξεις-κλειδιά: 
kbhowtomaster kbenv kbhowto KB307882

Αποστολή σχολίων

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com