Använda Principeditorn för att hantera principen Lokal dator i Windows XP

Artikelöversättning Artikelöversättning
Artikel-id: 307882 - Visa produkter som artikeln gäller.
Visa alla | Dölj alla

På den här sidan

Sammanfattning

I den här artikeln beskrivs hur du använder Principeditorn för att ändra lokala principinställningar för datorn eller för datoranvändare.Mer Information

Användningsområden för Grupprincip

I Microsoft Windows XP används Grupprincip för att definiera användar- och datorkonfigurationer för grupper av användare och datorer. Du kan skapa en skrivbordskonfiguration för en viss grupp av användare och datorer med hjälp av MMC-snapin-modulen (Microsoft Management Console) Grupprincip. Grupprincipinställningarna du skapar ingår i ett grupprincipobjekt (GPO), som i sin tur är associerat med utvalda Active Directory-behållare, till exempel platser, domäner eller organisationsenheter. Med hjälp av snapin-modulen Grupprincip kan du ange principinställningar för följande:
 • Registerbaserade principer.
  Här ingår Grupprincip för operativsystemet Windows XP och dess komponenter samt för program. Dessa inställningar hanteras med hjälp av noden Administrativa mallar i snapin-modulen Grupprincip.
 • Säkerhetsalternativ.
  Här ingår alternativ för lokal dator, domän och inställningar för nätverkssäkerhet.
 • Alternativ för installation och underhåll av program.
  Dessa används för att centralt hantera programinstallation, uppdateringar och borttagning.
 • Skriptalternativ.
  Här ingår skript för start och avstängning av datorn samt in- och utloggning av användare.
 • Alternativ för mappomdirigering.
  Dessa gör det möjligt för administratörer att dirigera om användares specialmappar till nätverket.
Med Grupprincip kan du definiera tillståndet för användarnas arbetsmiljö en gång och sedan förlita dig på att principerna som du definierar används.

Starta Principeditorn

Starta Principeditorn enligt följande instruktioner.

Obs! Du måste vara inloggad på datorn med ett konto som har administratörsbehörighet för att kunna använda Principeditorn.
 1. Klicka på Start och sedan på Kör.
 2. Skriv mmc i rutan Öppna, och klicka sedan på OK.
 3. Klicka på Lägg till/ta bort snapin-modulArkiv-menyn.
 4. Klicka på Lägg till.
 5. Klicka på Grupprincip under Tillgängliga fristående snapin-moduler och sedan på Lägg till.
 6. Om du inte vill redigera principen Lokal dator klickar du på Bläddra och letar upp önskat grupprincipobjekt. Ange ditt användarnamn och lösenord om de efterfrågas, och klicka sedan på Slutför när du kommer tillbaka till dialogrutan Välj grupprincipobjekt.

  Obs! Du kan använda knappen Bläddra för att hitta grupprincipobjekt som är länkade till platser, domäner, organisationsenheter eller datorer. Använd standardgrupprincipobjektet (Lokal dator) för att redigera inställningarna på den lokala datorn.
 7. Klicka på Stäng, och klicka sedan på OK i dialogrutan Lägg till/ta bort snapin-modul.

  Det utvalda grupprincipobjektet visas i konsolroten.

Starta Principeditorn

Snapin-modulen Grupprincip innehåller följande huvudgrenar:
 • Datorkonfiguration
  Administratörer kan använda Datorkonfiguration för att ange principer som tillämpas på datorer, oavsett vem som loggar in på datorerna. Datorkonfiguration innehåller normalt underobjekt för programinställningar, Windows-inställningar och administrativa mallar.
 • Användarkonfiguration
  Administratörer kan använda Användarkonfiguration för att ange principer som tillämpas på användare, oavsett vilken dator de loggar in på. Användarkonfiguration innehåller normalt underobjekt för programinställningar, Windows-inställningar och administrativa mallar.
Så här använder du Principeditorn:
 1. Expandera önskat grupprincipobjekt, till exempel Princip för den lokala datorn.
 2. Expandera önskat konfigurationsobjekt, till exempel Datorkonfiguration.
 3. Expandera önskat underobjekt, till exempel Windows-inställningar.
 4. Navigera till mappen med önskad principinställning. Principobjekten visas i den högra rutan i snapin-modulen Principeditorn.

  Obs! Om ingen princip har definierats för det markerade objektet gör du följande: högerklicka på önskad mapp, peka på Alla aktiviteter på snabbmenyn och klicka på önskat kommando. Kommandona som visas på undermenyn Alla aktiviteter är kontextkänsliga. Endast kommandon som är tillämpliga på den markerade principmappen visas på menyn.
 5. Dubbelklicka på önskat principobjekt i listan Inställning.

  Obs! När du arbetar med principobjekt i mappen Administrativa mallar klickar du på fliken Utökad i den högra rutan i MMC:n om du vill se information om det markerade principobjektet.
 6. Redigera principinställningarna i dialogrutan som visas och klicka sedan på OK.
 7. Avsluta MMC:n när du är klar.

Exempel

Följande exempel visar hur Principeditorn kan användas för att anpassa användargränssnittet i Windows XP. I exemplet använder vi Principeditorn för att tillfälligt ta bort knappen Stäng av datorn från Start-menyn. Gör så här:
 1. Starta Principeditorn och öppna principen Lokal dator enligt instruktionerna i avsnittet Starta Principeditorn i den här artikeln.

  Obs! Du kan starta snapin-modulen Grupprincip från kommandoraden. Därmed laddas automatiskt grupprincipobjektet Lokal dator. Gör så här:
  1. Klicka på Start och sedan på Kör.
  2. Skriv Gpedit.msc i rutan Öppna, och klicka sedan på OK.
 2. Expandera Användarkonfiguration (om det inte redan är expanderat).
 3. Expandera Administrativa mallar under Användarkonfiguration.
 4. Klicka på Start-menyn och Aktivitetsfältet.
 5. Dubbelklicka på Ta bort och inaktivera knappen Stäng av datorn i den högra rutan.
 6. Klicka på Aktiverad och sedan på Verkställ.
 7. Klicka på Start.

  Observera att knappen Stäng av datorn inte längre visas.
 8. Markera dialogrutan Egenskaper för Ta bort och inaktivera knappen Stäng av datorn.
 9. Klicka på Inte konfigurerad, Verkställ och OK.
 10. Klicka på Start.

  Observera att knappen Stäng av datorn visas på Start-menyn igen.
 11. Avsluta snapin-modulen Principeditorn.


Referenser

Om du vill veta mer om hur du använder datorhantering i Microsoft Windows XP klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
308423 Använda Datorhantering i Windows XP
Mer information om hur du använder Grupprinciper finns på följande Microsoft-webbplatser:
http://www.microsoft.com/technet/prodtechnol/windows2000serv/howto/grpolwt.mspx

http://technet2.microsoft.com/windowsserver/en/technologies/featured/gp/default.mspx

http://technet2.microsoft.com/WindowsServer/en/Library/7b33dcd6-0ad2-44e8-82f8-962425b6cf8e1033.mspx

Egenskaper

Artikel-id: 307882 - Senaste granskning: den 7 maj 2007 - Revision: 3.0
Informationen i denna artikel gäller:
 • Microsoft Windows XP 64-Bit Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
Nyckelord: 
kbhowto kbhowtomaster kbenv KB307882

Ge feedback

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com