ID článku: 307885 - Produkty, které se vztahují k tomuto článku.
Rozbalit všechny záložky | Minimalizovat všechny záložky

Na této stránce

Souhrn

Článek popisuje použití funkce Aktovka v systému Windows XP.

Použití Aktovky

Funkce Aktovka systému Windows XP pomáhá udržovat vaše soubory aktuální tím, že automaticky synchronizuje více kopií jednotlivých souborů. Jinými slovy, funkce Aktovka sleduje změny vztahu mezi soubory ve dvou a více počítačích. Pokud například používáte stolní počítač v kanceláři a přenosný počítač na cestách, jakmile znovu připojíte přenosný počítač ke stolnímu počítači, funkce Aktovka synchronizuje a aktualizuje soubory ve stolním počítači změněnými verzemi souborů z přenosného počítače.

Funkce Aktovka ukládá a zobrazuje stav aktualizace souborů. Vede záznamy o tom, zda je soubor propojen s původním souborem v hlavním počítači, nebo zda se jedná o oddělený soubor (soubor, který je v Aktovce uložen, ale není propojen s dalším souborem). Tuto informaci můžete použít ke zlepšení organizace souborů a k vedení záznamů o nejnovějších verzích souborů.

Funkci Aktovka použijte, pokud pracujete se soubory ve dvou a více počítačích nebo pokud často přenášíte soubory mezi počítači pomocí přímého propojení kabelem nebo vyměnitelného disku.

Vytvoření nové Aktovky

 1. Klepněte na tlačítko Start a potom na příkaz Tento počítač.
 2. Klepněte na složku, ve které chcete vytvořit novou aktovku.
 3. V nabídce Soubor přejděte na příkaz Nový a potom klepněte na příkaz Aktovka. Bude vytvořena nová aktovka. Aktovku můžete otevřít poklepáním.

  Pokud chcete vytvořit novou aktovku na ploše, klepněte pravým tlačítkem myši na prázdnou oblast plochy, přejděte na příkaz Nový a klepněte na příkaz Aktovka.

Použití Aktovky pro synchronizaci souborů ve dvou počítačích

 1. POZNÁMKA: V následujícím postupu se předpokládá, že používáte stolní počítač jako primární počítač a přenosný počítač jako sekundární počítač.

 2. Připojte přenosný počítač ke stolnímu počítači.

  Počítače můžete propojit pomocí sítě nebo pomocí přímého propojení kabelem.
 3. V přenosném počítači otevřete Aktovku a ze stolního počítače do ní přetáhněte myší soubory, se kterými chcete pracovat.

  POZNÁMKA: Před kopírováním složek a souborů ze stolního počítače do Aktovky musí být složky, které tyto soubory obsahují, nastaveny jako sdílené.
 4. Spusťte Aktovku a proveďte potřebné změny v souborech.
 5. Po dokončení práce se soubory znovu připojte přenosný počítač ke stolnímu počítači (pokud byly odpojeny) a v přenosném počítači spusťte Aktovku.
 6. Proveďte jednu z těchto akcí:
  • Chcete-li aktualizovat všechny soubory, klepněte v nabídce Aktovka na příkaz Aktualizovat vše.

   -nebo-
  • Chcete-li aktualizovat pouze vybrané soubory, vyberte požadované soubory a v nabídce Aktovka klepněte na příkaz Aktualizovat výběr.
 7. Zobrazí se dialogové okno Aktualizovat. U souborů a složek zobrazených v dialogovém okně potvrďte akci aktualizace a klepněte na příkaz Aktualizovat.
Soubory ve stolním počítači budou aktualizovány změněnými verzemi souborů v Aktovce přenosného počítače.

Použití Aktovky pro synchronizaci souborů uložených na disketě

 1. POZNÁMKA: V následujícím postupu se předpokládá, že používáte stolní počítač jako primární počítač a přenosný počítač jako sekundární počítač.

 2. Do disketové jednotky stolního počítače vložte disketu.
 3. Spusťte Aktovku a z počítače do ní zkopírujte soubory nebo složky, se kterými chcete pracovat.
 4. Přetáhněte myší Aktovku na disketu.

  Soubory a složky z Aktovky budou zkopírovány na disketu.
 5. Vyjměte disketu s Aktovkou ze stolního počítače a vložte ji do disketové jednotky přenosného počítače.
 6. Spusťte Aktovku umístěnou na disketě a proveďte potřebné změny v souborech.
 7. Po dokončení práce se soubory vyjměte disketu z přenosného počítače a vložte ji do disketové jednotky stolního počítače.
 8. Spusťte Aktovku umístěnou na disketě a proveďte jednu z těchto akcí:
  • Chcete-li aktualizovat všechny soubory, klepněte v nabídce Aktovka na příkaz Aktualizovat vše.

   -nebo-
  • Chcete-li aktualizovat pouze některé soubory uložené v Aktovce, vyberte požadované soubory a v nabídce Aktovka klepněte na příkaz Aktualizovat výběr.
 9. Zobrazí se dialogové okno Aktualizovat. U souborů a složek zobrazených v dialogovém okně potvrďte akci aktualizace a klepněte na příkaz Aktualizovat.
Soubory ve stolním počítači budou synchronizovány se změněnými verzemi souborů v Aktovce na disketě.

Kontrola stavu souborů uložených v Aktovce

 1. Spusťte Aktovku, pravým tlačítkem myši klepněte na soubor, který chcete zkontrolovat, a potom klepněte na příkaz Vlastnosti.
 2. Klepněte na kartu Stav aktualizace.
  • Pokud je soubor v Aktovce synchronizován se svým protějškem (s původní kopií souboru v jiném počítači), je zobrazena ikona Aktuální verze.
  • Pokud není soubor v aktovce synchronizován se svým protějškem, je zobrazena šipka Nahradit. Šipka ukazuje na kopii souboru, kterou je nutné aktualizovat.

   Klepnutím na tlačítko Aktualizovat provedete synchronizaci souborů.

   Budou synchronizovány soubory uložené v Aktovce a jejich protějšky, které se nacházejí mimo Aktovku.

Oddělení souborů uložených v Aktovce od jejich protějšků

Oddělit soubor uložený v Aktovce znamená oddělit kopii souboru v Aktovce od jeho protějšku, který se nachází mimo Aktovku. Výsledný oddělený soubor, který je uložený v Aktovce, není již možné synchronizovat.

Soubory uložené v Aktovce můžete od svých protějšků oddělit následujícím způsobem:
 1. Spusťte Aktovku, pravým tlačítkem myši klepněte na soubor, který chcete oddělit, a potom klepněte na příkaz Vlastnosti.
 2. Klepněte na kartu Stav aktualizace.
 3. Chcete-li zamezit budoucím aktualizacím tohoto souboru, klepněte na příkaz Oddělit od originálu a po výzvě klepněte na tlačítko Ano.
 4. Klepněte na tlačítko Zavřít a ukončete Aktovku.
Soubor je nyní odděleným souborem.

Odstraňování potíží

 • Když zkopírujete soubor do Aktovky, upravíte ho a potom se pokusíte o synchronizaci, obdržíte následující chybovou zprávu:
  Název souboru je oddělený soubor a nebyl proto aktualizován.
  K těmto potížím může dojít v případě, že došlo k přesunutí původního souboru. Aktovka uchovává záznamy o původním umístění všech souborů, které byly zkopírovány do Aktovky. Nemůže však sledovat soubory, které byly přesunuty do jiného umístění. Pokud přesunete soubor v primárním počítači, soubor uložený v Aktovce se stane odděleným souborem a nemůže již být synchronizován se svým protějškem, který je uložen mimo Aktovku. Potíže přetrvají i v případě, že soubor přesunete zpět do původního umístění.

  Chcete-li tento problém vyřešit, nejprve přejmenujte změněnou verzi souboru a potom překopírujte původní soubor do Aktovky. Otevřete změněnou verzi souboru a uložte ji pod stejným názvem jako původní soubor, který jste právě překopírovali do Aktovky. Odstraňte oddělený soubor.

 • Podle následujících pokynů vyberte nejvhodnější funkci systému Windows XP pro práci se synchronizovanými soubory:
  • Funkci Aktovka použijte v případě, že často přenášíte soubor mezi dvěma počítači pomocí vyměnitelného disku (například diskety) nebo pomocí přímého připojení kabelem.
  • Funkci Soubory offline použijte při práci se soubory, které jsou sdíleny v síti.


Odkazy

Další informace o funkci Soubory offline v systému Windows XP naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
307853 Použití souborů offline v systému Windows XP
Další informace získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
314512 Synchronizace mobilních zařízení s počítačem pomocí Správce synchronizace (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Další informace získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
312171 Konfigurace souborů offline, aby se synchronizovaly při aktivaci určitého připojení k síti (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Vlastnosti

ID článku: 307885 - Poslední aktualizace: 17. května 2006 - Revize: 2.3
Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
Klíčová slova: 
kbenv kberrmsg kbhowto KB307885

Dejte nám zpětnou vazbu

 

Kontaktieren Sie uns, um weitere Hilfe zu erhalten

Kontaktieren Sie uns, um weitere Hilfe zu erhalten
Wenden Sie sich an den Answer Desk, um professionelle Hilfe zu erhalten.