Bruke Koffert-funksjonen i Windows XP

Artikkeloversettelser Artikkeloversettelser
Artikkel-ID: 307885 - Vis produkter som denne artikkelen gjelder for.
Vis alt | Skjul alt

På denne siden

Sammendrag

Denne artikkelen beskriver hvordan du bruker Koffert-funksjonen i Windows XP.

Bruke Koffert

Koffert-funksjonen i Windows XP hjelper deg å holde filene oppdatert ved å synkronisere flere kopier av individuelle filer automatisk. Koffert holder med andre ord rede på forholdet mellom filer på to eller flere datamaskiner. Hvis du for eksempel bruker en stasjonær datamaskin på kontoret og en bærbar datamaskin når du er ute og reiser, synkroniserer og oppdaterer Koffert filene på den stasjonære datamaskinen til de endrede versjonene når du kobler den bærbare datamaskinen til den stasjonære på nytt.

Koffert lagrer og viser den oppdaterte statusen for filene. Den holder rede på om en fil er koblet til den opprinnelige filen på hoveddatamaskinen, eller om den mangler original fil (en fil som er lagret i Koffert og ikke er koblet til en annen fil). Du kan bruke denne informasjonen til å holde filene ordnet og holde rede på de nyeste versjonene av filene.

Bruk Koffert når du arbeider med filene på to eller flere datamaskiner, og når du ofte trenger å overføre filer mellom datamaskiner ved hjelp av en direkte kabeltilkobling eller en flyttbar disk.

Slik oppretter du en ny koffert

 1. Klikk Start og deretter Min datamaskin.
 2. Klikk mappen der du vil opprette en ny koffert.
 3. Klikk NyFil-menyen, og klikk deretter Koffert. Den nye kofferten opprettes. Dobbeltklikk kofferten for å åpne den.

  Hvis du vil opprette en ny koffert på skrivebordet, høyreklikker du et tomt område på skrivebordet, klikker Ny og deretter Koffert.

Slik bruker du Koffert til å synkronisere filer på to datamaskiner

 1. Obs! Trinnene nedenfor forutsetter at du bruker en stasjonær datamaskin som primær datamaskin og en bærbar datamaskin som sekundær datamaskin.

 2. Koble den bærbare datamaskinen til den stasjonære.

  Du kan koble datamaskinene over et nettverk eller ved hjelp av en direkte kabeltilkobling.
 3. Start Koffert på den bærbare datamaskinen, og dra deretter filene eller mappene du vil arbeide med, fra den stasjonære datamaskinen til Koffert.

  Obs! Før du kopierer mapper og filer fra den stasjonære datamaskinen til Koffert, må du dele mappene som inneholder filene.
 4. Start Koffert, og gjør deretter de ønskede endringene i filene.
 5. Når du er ferdig med å arbeide på filene, kobler du på nytt den bærbare datamaskinen til den stasjonære (hvis de ble koblet fra hverandre), og deretter starter du Koffert på den bærbare datamaskinen.
 6. Gjør ett av følgende:
  • Klikk Oppdater alleKoffert-menyen for å oppdatere alle filene.

   - eller -
  • Hvis du vil oppdatere bare noen av filene, velger du filen eller filene du vil oppdatere, og deretter klikker du Oppdater merket områdeKoffert-menyen.
 7. Dialogboksen Oppdater vises. Bekreft oppdateringshandlingen på filene eller mappene som vises i dialogboksen, og klikk deretter Oppdater.
Filene på den stasjonære datamaskinen oppdateres med de endrede versjonene av de samme filene i Koffert på den bærbare datamaskinen.

Slik bruker du Koffert til å synkronisere filer som er lagret på en diskett

 1. Obs! Trinnene nedenfor forutsetter at du bruker en stasjonær datamaskin som primær datamaskin og en bærbar datamaskin som sekundær datamaskin.

 2. Sett inn en diskett i diskettstasjonen på den stasjonære datamaskinen.
 3. Start Koffert, og kopier deretter filene eller mappene du vil arbeide med, fra datamaskinen til Koffert.
 4. Dra Koffert til disketten.

  Filene og mappene i Koffert kopieres til disken.
 5. Fjern disketten fra den stasjonære datamaskinen, og sett deretter inn disketten som inneholder Koffert, i diskettstasjonen på den bærbare datamaskinen.
 6. Start Koffert fra disketten, og gjør deretter de ønskede endringene i filene.
 7. Når du er ferdig å arbeide på filene, fjerner du disketten fra den bærbare datamaskinen og setter den deretter inn i diskettstasjonen på den stasjonære datamaskinen.
 8. Start Koffert fra disketten, og gjør ett av følgende:
  • Klikk Oppdater alleKoffert-menyen for å oppdatere alle filene.

   - eller -
  • Hvis du vil oppdatere bare noen av filene som er lagret i Koffert, velger du filene du vil oppdatere, og deretter klikker du Oppdater merket områdeKoffert-menyen.
 9. Dialogboksen Oppdater vises. Bekreft oppdateringshandlingen på filene eller mappene som vises i dialogboksen, og klikk deretter Oppdater.
Filene på den stasjonære datamaskinen synkroniseres med de oppdaterte versjonene av de samme filene i Koffert på disketten.

Slik kontrollerer du statusen for filer som er lagret i Koffert

 1. Start Koffert, høyreklikk filen du vil kontrollere, og klikk deretter Egenskaper.
 2. Klikk kategorien Oppdater status.
  • Hvis Koffert-filen og motparten utenfor Koffert (den opprinnelige kopien av filen på en annen datamaskin) synkroniseres, vises et Oppdatert-ikon.
  • Hvis Koffert-filen og motparten ikke synkroniseres, vises en Erstatt-pil. Pilen peker mot kopien av filen som trenger oppdatering.

   Klikk Oppdater for å synkronisere filene.

   Filen som er lagret i Koffert, og motparten utenfor Koffert synkroniseres.

Slik opphever du synkroniseringen av filer som er lagret i Koffert, og deres motparter

Når du opphever synkroniseringen for en fil som er lagret i Koffert, skiller du Koffert-eksemplaret av filen fra motparten utenfor Koffert. Resultatfilen som mangler original og er lagret i Koffert, kan ikke lenger synkroniseres.

Følg disse trinnene for å oppheve synkroniseringen for filer som er lagret i Koffert fra motpartene:
 1. Start Koffert, høyreklikk filen du vil oppheve synkroniseringen for, og klikk deretter Egenskaper.
 2. Klikk kategorien Oppdater status.
 3. Klikk Opphev synkronisering og klikk deretter Ja når du blir spurt for å forhindre fremtidige oppdateringer av filen.
 4. Klikk Lukk, og avslutt deretter Koffert.
Filen mangler nå original.

Feilsøking

 • Når du prøver å synkronisere en fil, mottar du følgende feilmelding når du har kopiert den til, og redigert den, i Koffert:
  Filnavn er frittstående. Den ble ikke oppdatert.
  Denne virkemåten kan forekomme hvis den opprinnelige filen er flyttet. Koffert holder rede på den opprinnelige plasseringen for alle filene du kopierer til Koffert. Den kan imidlertid ikke spore filene hvis de er flyttet til en annen plassering. Når du har flyttet en fil på den primære datamaskinen, blir filen som er lagret i Koffert, frittstående og kan derfor ikke lenger synkroniseres med den opprinnelige motparten utenfor Koffert. Dette er tilfelle selv om filen er flyttet tilbake til sin opprinnelige plassering.

  Du kan løse dette problemet ved først å gi den endrede versjonen av filen nytt navn og deretter kopiere den opprinnelige filen til Koffert. Åpne og lagre den endrede versjonen av filen med det samme navnet som den opprinnelige filen du akkurat kopierte til Koffert, og slett deretter den frittstående filen.

 • Bruk følgende retningslinjer for å finne ut hvilken Windows XP-funksjon du skal bruke når du arbeider med synkroniserte filer:
  • Bruk Koffert-funksjonen hvis du vanligvis overfører filer mellom datamaskiner ved hjelp av en flyttbar disk (for eksempel en diskett) eller en direkte kabeltilkobling.
  • Bruk funksjonen Frakoblede filer når du arbeider med delte filer på et nettverk.


Referanser

Hvis du vil ha mer informasjon om funksjonen Frakoblede filer i Windows XP, klikker du artikkelnummeret nedenfor for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
307853 HOW TO: Use Offline Files in Windows XP
Hvis du vil ha mer informasjon, klikker du artikkelnummeret nedenfor for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
314512 Synchronize Mobile Devices and Desktop Computers with Synchronization Manager
Hvis du vil ha mer informasjon, klikker du artikkelnummeret nedenfor for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
312171 Configure Offline Files to Synchronize When a Particular Network Connection Becomes Active

Egenskaper

Artikkel-ID: 307885 - Forrige gjennomgang: 20. mars 2003 - Gjennomgang: 2.0
Informasjonen i denne artikkelen gjelder:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
Nøkkelord: 
kberrmsg kbhowto kbhowtomaster KB307885

Gi tilbakemelding

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com