JAK: Używanie funkcji Aktówki w systemie Windows XP

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 307885 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL307885
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

Streszczenie

W tym artykule opisano, jak używać funkcji Aktówka w systemie Windows XP.

Używanie Aktówki

Funkcja Aktówki w systemie Windows XP umożliwia automatyczną synchronizację wielu kopii pojedynczych plików. Innymi słowy, Aktówka śledzi relacje między plikami na dwóch lub więcej komputerach. Na przykład, jeżeli użytkownik używa komputera typu desktop w biurze i komputera przenośnego w podróży, Aktówka synchronizuje i aktualizuje pliki na komputerze typu desktop, zastępując je zmodyfikowanymi wersjami po ponownym połączeniu komputera przenośnego z komputerem typu desktop.

Aktówka przechowuje i wyświetla stan aktualizacji plików. Sprawdza, czy plik jest połączony z oryginalnym plikiem na komputerze głównym czy też jest plikiem oddzielonym (plikiem przechowywanym w Aktówce, niepołączonym z żadnym plikiem). Informacje te pozwalają na utrzymywanie porządku i śledzenie ostatnich wersji plików.

Aktówki używa się, kiedy użytkownik używa dwóch lub większej liczby komputerów do pracy z plikami i kiedy istnieje potrzeba częstego przenoszenia plików między komputerami przy użyciu bezpośredniego połączenia kablowego lub dysku wymiennego.

Jak utworzyć nową Aktówkę

 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Mój komputer.
 2. Kliknij folder, w którym chcesz utworzyć nową Aktówkę.
 3. W menu Plik wybierz polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Aktówka. Zostanie utworzona nowa Aktówka. Kliknij ją dwukrotnie, aby ją otworzyć.

  Jeżeli chcesz utworzyć nową Aktówkę na pulpicie, kliknij prawym przyciskiem myszy pusty obszar na pulpicie, wybierz polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Aktówka.

Jak użyć Aktówki do synchronizacji plików na dwóch komputerach

 1. UWAGA: W poniższych krokach zakłada się, że komputer typu desktop jest używany jako komputer podstawowy, a komputer przenośny jest komputerem pomocniczym.

 2. : W poniższych krokach zakłada się, że komputer typu desktop jest używany jako komputer podstawowy, a komputer przenośny jest komputerem pomocniczym. Połącz komputer przenośny z komputerem typu desktop.

  Można to zrobić, używając sieci komputerowej lub bezpośredniego połączenia kablowego.
 3. : W poniższych krokach zakłada się, że komputer typu desktop jest używany jako komputer podstawowy, a komputer przenośny jest komputerem pomocniczym. Uruchom Aktówkę na komputerze przenośnym i przeciągnij do niej pliki lub foldery, z którymi chcesz pracować na komputerze typu desktop.

  UWAGA: Przed skopiowaniem folderów i plików z komputera typu desktop do Aktówki należy udostępnić foldery zawierające pliki.
 4. : W poniższych krokach zakłada się, że komputer typu desktop jest używany jako komputer podstawowy, a komputer przenośny jest komputerem pomocniczym. Uruchom Aktówkę i dokonaj żądanych zmian w plikach.
 5. : W poniższych krokach zakłada się, że komputer typu desktop jest używany jako komputer podstawowy, a komputer przenośny jest komputerem pomocniczym. Po zakończeniu pracy z plikami ponownie połącz komputer przenośny z komputerem typu desktop (jeżeli były rozłączone) i uruchom Aktówkę na komputerze przenośnym.
 6. : W poniższych krokach zakłada się, że komputer typu desktop jest używany jako komputer podstawowy, a komputer przenośny jest komputerem pomocniczym. Wykonaj jedną z następujących czynności: 
  • Aby zaktualizować wszystkie pliki, kliknij polecenie Aktualizuj wszystko w menu Aktówka.

   lub
  • Aby zaktualizować tylko niektóre pliki, zaznacz plik lub pliki, które chcesz aktualizować, i kliknij polecenie Aktualizuj zaznaczenie w menu Aktówka.
 7. : W poniższych krokach zakłada się, że komputer typu desktop jest używany jako komputer podstawowy, a komputer przenośny jest komputerem pomocniczym. Wyświetlone zostanie okno dialogowe Aktualizowanie. Potwierdź aktualizację plików lub folderów wyświetlonych w oknie dialogowym, a następnie kliknij przycisk Aktualizuj.
Pliki na komputerze typu desktop zostają zaktualizowane przy użyciu zmodyfikowanych wersji plików znajdujących się w Aktówce na komputerze przenośnym.

Jak użyć Aktówki do synchronizacji plików przechowywanych na dyskietce

 1. UWAGA: W poniższych krokach zakłada się, że komputer typu desktop jest używany jako komputer podstawowy, a komputer przenośny jest komputerem pomocniczym.

 2. : W poniższych krokach zakłada się, że komputer typu desktop jest używany jako komputer podstawowy, a komputer przenośny jest komputerem pomocniczym. Włóż dyskietkę do stacji dyskietek komputera typu desktop.
 3. : W poniższych krokach zakłada się, że komputer typu desktop jest używany jako komputer podstawowy, a komputer przenośny jest komputerem pomocniczym. Uruchom Aktówkę i skopiuj z komputera do Aktówki pliki lub foldery, których chcesz używać.
 4. : W poniższych krokach zakłada się, że komputer typu desktop jest używany jako komputer podstawowy, a komputer przenośny jest komputerem pomocniczym. Przeciągnij Aktówkę na dyskietkę.

  Pliki i foldery w Aktówce są kopiowane na dyskietkę.
 5. : W poniższych krokach zakłada się, że komputer typu desktop jest używany jako komputer podstawowy, a komputer przenośny jest komputerem pomocniczym. Wyjmij dyskietkę zawierającą Aktówkę ze stacji dyskietek komputera typu desktop i włóż ją do stacji dyskietek na komputerze przenośnym.
 6. : W poniższych krokach zakłada się, że komputer typu desktop jest używany jako komputer podstawowy, a komputer przenośny jest komputerem pomocniczym. Uruchom Aktówkę z dyskietki i dokonaj żądanych zmian w plikach.
 7. : W poniższych krokach zakłada się, że komputer typu desktop jest używany jako komputer podstawowy, a komputer przenośny jest komputerem pomocniczym. Po zakończeniu pracy z plikami wyjmij dyskietkę z komputera przenośnego i włóż ją ponownie do stacji dyskietek komputera typu desktop.
 8. : W poniższych krokach zakłada się, że komputer typu desktop jest używany jako komputer podstawowy, a komputer przenośny jest komputerem pomocniczym. Uruchom Aktówkę z dyskietki i wykonaj jedną z następujących czynności.
  • Aby zaktualizować wszystkie pliki, kliknij polecenie Aktualizuj wszystko w menu Aktówka.

   lub
  • Aby zaktualizować tylko niektóre pliki przechowywane w Aktówce, zaznacz pliki, które chcesz aktualizować, i kliknij polecenie Aktualizuj zaznaczenie w menu Aktówka.
 9. : W poniższych krokach zakłada się, że komputer typu desktop jest używany jako komputer podstawowy, a komputer przenośny jest komputerem pomocniczym. Wyświetlone zostanie okno dialogowe Aktualizowanie. Potwierdź aktualizację plików lub folderów wyświetlonych w oknie dialogowym, a następnie kliknij przycisk Aktualizuj.
Pliki na komputerze typu desktop są zsynchronizowane ze zaktualizowanymi wersjami tych plików, znajdującymi się w Aktówce na dyskietce.

Jak sprawdzić stan plików przechowywanych w Aktówce

 1. Uruchom Aktówkę, kliknij prawym przyciskiem myszy plik, który chcesz sprawdzić, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 2. Kliknij kartę Stan aktualizacji.
  • Jeżeli plik Aktówki oraz jego odpowiednik poza Aktówką (oryginalna kopia pliku na innym komputerze) są zsynchronizowane, zostanie wyświetlona ikona Zaktualizowany.
  • Jeżeli plik Aktówki oraz jego odpowiednik nie są zsynchronizowane, pojawi się strzałka Zamień. Strzałka wskazuje kopię pliku, która wymaga aktualizacji.

   Kliknij przycisk Aktualizuj, aby zsynchronizować pliki.

   Plik przechowywany w Aktówce oraz jego odpowiednik poza Aktówką zostają zsynchronizowane.

Jak oddzielić pliki przechowywane w Aktówce od ich odpowiedników

Oddzielając plik w Aktówce, odłącza się kopię pliku w Aktówce od jej odpowiednika poza Aktówką. W rezultacie plik oddzielony, przechowywany w Aktówce nie może być już zsynchronizowany.

Aby oddzielić pliki w Aktówce od ich odpowiedników, wykonaj następujące kroki:
 1. Uruchom Aktówkę, kliknij prawym przyciskiem myszy plik, który chcesz oddzielić, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 2. Kliknij kartę Stan aktualizacji.
 3. Kliknij polecenie Oddziel od oryginału, a następnie kliknij przycisk OK po pojawieniu się monitu, aby uniemożliwić przyszłe aktualizacje pliku.
 4. Kliknij przycisk Zamknij i wyjdź z Aktówki.
Plik został oddzielony.

Rozwiązywanie problemów

 • Podczas próby synchronizacji pliku pojawia się poniższy komunikat o błędzie po skopiowaniu pliku do Aktówki i jego edycji:
  Nazwa pliku jest oddzielony. Nie był aktualizowany.
  Taka sytuacja występuje, kiedy oryginalny plik został przeniesiony. Aktówka śledzi oryginalną lokalizację wszystkich skopiowanych do niej plików. Nie może jednak śledzić plików, które przeniesiono w inne miejsce. Po przeniesieniu pliku na komputerze podstawowym plik przechowywany w Aktówce staje się plikiem oddzielonym i nie może być już synchronizowany z jego oryginalnym odpowiednikiem znajdującym się poza Aktówką. Sytuacji nie zmieni nawet przeniesienie oryginału do oryginalnej lokalizacji.

  Aby rozwiązać ten problem, zmień nazwę zmodyfikowanej wersji pliku, a następnie skopiuj oryginalny plik do Aktówki. Otwórz i zapisz zmodyfikowaną wersję pliku, nadając jej taką samą nazwę, jaką ma oryginalny plik skopiowany właśnie do Aktówki, a następnie usuń oddzielony plik.

 • Taka sytuacja występuje, kiedy oryginalny plik został przeniesiony. Aktówka śledzi oryginalną lokalizację wszystkich skopiowanych do niej plików. Nie może jednak śledzić plików, które przeniesiono w inne miejsce. Po przeniesieniu pliku na komputerze podstawowym plik przechowywany w Aktówce staje się plikiem oddzielonym i nie może być już synchronizowany z jego oryginalnym odpowiednikiem znajdującym się poza Aktówką. Sytuacji nie zmieni nawet przeniesienie oryginału do oryginalnej lokalizacji. Skorzystaj z poniższych wskazówek, aby zdecydować, których funkcji systemu Windows XP używać przy pracy z zsynchronizowanymi plikami:
  • Używaj Aktówki, jeżeli zwykle przenosisz pliki między komputerami przy użyciu dysku wymiennego (np. dyskietki) lub bezpośredniego połączenia kablowego.
  • Używaj funkcji Pliki trybu offline, jeżeli pracujesz ze współużytkowanymi plikami w sieci.


Materiały referencyjne

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące funkcji Pliki w trybie offline w systemie Windows XP, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
307853 HOW TO: Use Offline Files in Windows XP


Właściwości

Numer ID artykułu: 307885 - Ostatnia weryfikacja: 9 lipca 2003 - Weryfikacja: 1.0
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
Słowa kluczowe: 
kberrmsg kbhowto kbhowtomaster KB307885

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com