Používanie funkcie Aktovka v systéme Windows XP

Preklady článku Preklady článku
ID článku: 307885 - Zobraziť produkty, ktorých sa tento článok týka.
Rozbaliť všetko | Zbaliť všetko

Na tejto stránke

SUHRN

V tomto článku sa vysvetľuje, ako používať funkciu Aktovka v systéme Windows XP

Používanie funkcie Aktovka

Funkcia Aktovka v systéme Windows XP pomáha udržiavať vaše súbory aktualizované pomocou automatickej synchronizácie viacerých kópií jednotlivých súborov. Inými slovami, Aktovka sleduje vzťah medzi súbormi v dvoch alebo viacerých počítačoch. Ak napríklad používate na pracovisku stolný počítač a na cestách prenosný počítač, Aktovka synchronizuje a aktualizuje súbory v stolnom počítači na zmenené verzie, keď k stolnému počítaču znova pripojíte prenosný počítač.

V Aktovke sa ukladá a zobrazuje stav aktualizácie súborov. Aktovka sleduje, či je súbor prepojený s originálom v hlavnom počítači alebo či ide o súbor bez synchrónnej kópie (súbor uložený v Aktovke, ktorý nie je prepojený s iným súborom). Tieto informácie možno použiť na zachovanie poriadku v súboroch a na sledovanie najnovších verzií súborov.

Aktovku je vhodné použiť, keď pracujete so súbormi na dvoch alebo viacerých počítačoch a keď často potrebujete preniesť súbory medzi počítačmi pomocou priameho pripojenia káblom alebo vymeniteľného disku.

Ako vytvoriť novú Aktovku

 1. Kliknite na tlačidlo Štart a potom na položku Tento počítač.
 2. Kliknite na priečinok, v ktorom chcete vytvoriť novú Aktovku.
 3. V ponuke Súbor kliknite na položku Nové a potom na položku Aktovka. Vytvorí sa nová Aktovka. Ak ju chcete otvoriť, dvakrát na ňu kliknite.

  Ak chcete vytvoriť novú Aktovku na pracovnej ploche, kliknite pravým tlačidlom myši na prázdne miesto na pracovnej ploche, kliknite na položku Nové a potom kliknite na položku Aktovka.

Ako používať Aktovku na synchronizáciu súborov v dvoch počítačoch

 1. POZNÁMKA. V nasledujúcom postupe sa predpokladá, že používate stolný počítač ako primárny počítač a prenosný počítač ako sekundárny počítač.

 2. Pripojte svoj prenosný počítač k stolnému počítaču.

  Počítače môžete prepojiť prostredníctvom siete alebo pomocou priameho pripojenia káblom.
 3. Spustite Aktovku na svojom prenosnom počítači a presuňte zo stolného počítača myšou do Aktovky súbory alebo priečinky, s ktorými chcete pracovať.

  POZNÁMKA. Pred kopírovaním priečinkov a súborov zo stolného počítača do Aktovky musia byť priečinky obsahujúce dané súbory nastavené ako zdieľané.
 4. Spustite Aktovku a vykonajte podľa potreby zmeny v súboroch.
 5. Po skončení práce s týmito súbormi znova pripojte prenosný počítač k stolnému počítaču (v prípade, že sú odpojené) a potom spustite Aktovku na prenosnom počítači.
 6. Vyberte jednu z nasledovných možností:
  • Ak chcete aktualizovať všetky súbory, kliknite v ponuke Aktovka na položku Aktualizovať všetko.

   alebo
  • Ak chcete aktualizovať len niektoré súbory, vyberte požadované súbory a v ponuke Aktovka kliknite na položku Aktualizovať výber.
 7. Zobrazí sa dialógové okno Aktualizovať. Potvrďte akciu aktualizácie súborov alebo priečinkov zobrazených v dialógovom okne a kliknite na tlačidlo Aktualizovať.
Súbory v stolnom počítači sa aktualizujú zmenenými verziami daných súborov v Aktovke na prenosnom počítači.

Ako používať Aktovku na synchronizáciu súborov uložených na diskete

 1. POZNÁMKA. V nasledujúcom postupe sa predpokladá, že používate stolný počítač ako primárny počítač a prenosný počítač ako sekundárny počítač.

 2. Vložte disketu do disketovej jednotky v stolnom počítači.
 3. Spustite Aktovku a skopírujte z počítača do Aktovky súbory alebo priečinky, s ktorými chcete pracovať.
 4. Presuňte myšou Aktovku na disketu.

  Súbory a priečinky v Aktovke sa skopírujú na disketu.
 5. Vyberte disketu zo stolného počítača a vložte disketu s Aktovkou do disketovej jednotky prenosného počítača.
 6. Spustite Aktovku z diskety a vykonajte podľa potreby zmeny v súboroch.
 7. Po skončení práce na súboroch vyberte disketu z prenosného počítača a vložte ju späť do disketovej jednotky stolného počítača.
 8. Spustite Aktovku z diskety a použite niektorý z nasledovných postupov:
  • Ak chcete aktualizovať všetky súbory, kliknite v ponuke Aktovka na položku Aktualizovať všetko.

   alebo
  • Ak chcete aktualizovať len niektoré súbory uložené v Aktovke, vyberte požadované súbory a v ponuke Aktovka kliknite na položku Aktualizovať výber.
 9. Zobrazí sa dialógové okno Aktualizovať. Potvrďte akciu aktualizácie súborov alebo priečinkov zobrazených v dialógovom okne a kliknite na tlačidlo Aktualizovať.
Súbory v stolnom počítači sa zosynchronizujú s aktualizovanými verziami daných súborov v Aktovke na diskete.

Ako kontrolovať stav súborov uložených v Aktovke

 1. Spustite Aktovku, kliknite pravým tlačidlom na súbor, ktorý chcete skontrolovať, a kliknite na príkaz Vlastnosti.
 2. Kliknite na kartu Stav aktualizácie.
  • Ak je súbor v Aktovke synchronizovaný s jeho kópiou mimo Aktovky (kópiou pôvodného súboru v inom počítači), zobrazí sa ikona Aktuálna verzia.
  • Ak súbor v Aktovke nie je synchronizovaný so svojou kópiou, zobrazí sa šípka Nahradiť. Šípka ukazuje na kópiu súboru, ktorá vyžaduje aktualizáciu.

   Kliknutím na tlačidlo Aktualizovať synchronizujte súbory.

   Súbor uložený v Aktovke sa zosynchronizuje so svojou kópiou mimo Aktovky.

Ako oddeliť súbory uložené v Aktovke od ich kópií

Keď oddelíte súbor uložený v Aktovke, oddelíte tým kópiu súboru v Aktovke od kópie mimo Aktovky. Výsledný samostatný súbor uložený v Aktovke sa už nedá synchronizovať.

Ak chcete oddeliť súbory uložené v Aktovke od ich kópií mimo Aktovky, postupujte nasledovne:
 1. Spustite Aktovku, kliknite pravým tlačidlom na súbor, ktorý chcete oddeliť, a kliknite na príkaz Vlastnosti.
 2. Kliknite na kartu Stav aktualizácie.
 3. Kliknite na tlačidlo Oddeliť od originálu a po zobrazení výzvy na tlačidlo Áno, čím zamedzíte budúce aktualizácie daného súboru.
 4. Kliknite na tlačidlo Zavrieť a skončite program Aktovka.
Súbor je teraz samostatným súborom bez synchrónnej kópie.

Riešenie problémov

 • Pri pokuse o synchronizáciu súboru sa zobrazuje nasledovné chybové hlásenie po skopírovaní súboru do Aktovky alebo jeho úprave v Aktovke:
  Súbor názov súboru nemá synchrónnu kópiu a neaktualizoval sa.
  Takéto správanie sa môže vyskytnúť, ak bol pôvodný súbor premiestnený. Aktovka eviduje pôvodné umiestnenie všetkých súborov, ktoré do nej skopírujete. Nemôže však sledovať súbory, ak sa premiestnia do iného umiestnenia. Po premiestnení súboru v primárnom počítači sa súbor v Aktovke stane súborom bez synchrónnej kópie a už ho nebude možné synchronizovať s jeho pôvodnou kópiou mimo Aktovky. Platí to aj v prípade, že sa súbor premiestni späť do pôvodného umiestnenia.

  Ak chcete vyriešiť tento problém, najprv premenujte zmenenú verziu súboru a potom skopírujte pôvodný súbor do Aktovky. Otvorte a uložte zmenenú verziu súboru s rovnakým názvom, aký má pôvodný súbor, ktorý ste práve skopírovali do Aktovky, a potom odstráňte súbor bez synchrónnej kópie.

 • Pomocou nasledovných pokynov určite, ktorú funkciu systému Windows XP je potrebné použiť pri práci so synchronizovanými súbormi:
  • Ak zvyčajne prenášate súbory medzi počítačmi pomocou vymeniteľného disku (napríklad diskety) alebo pomocou priameho pripojenia káblom, použite funkciu Aktovka.
  • Ak pracujete so zdieľanými súbormi v sieti, použite funkciu Súbory offline.


ODKAZY

Ďalšie informácie o funkcii Súbory offline v systéme Windows XP získate po kliknutí na nasledovné číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:
307853 Ako používať funkciu Súbory offline v systéme Windows XP (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
Ďalšie informácie získate po kliknutí na nasledovné číslo článku databázy Microsoft Knowledge Base:
314512 Synchronizácia mobilných zariadení a stolných počítačov s programom Správca synchronizácie (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
Ďalšie informácie získate po kliknutí na nasledovné číslo článku databázy Microsoft Knowledge Base:
312171 Konfigurovanie funkcie Súbory offline na synchronizáciu v prípade, že sa určité sieťové pripojenie stane aktívnym (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)

Vlastnosti

ID článku: 307885 - Posledná kontrola: 22. januára 2007 - Revízia: 2.3
Informácie v tomto článku sa týkajú nasledujúcich produktov:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
Kľúčové slová: 
kbenv kberrmsg kbhowto KB307885

Odošlite odozvu

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com