วิธีการใช้คุณลักษณะ Briefcase ใน Windows XP

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 307885 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายถึงวิธีการใช้ลักษณะการทำงานในการ Briefcase ใน Windows XP

ใช้ Briefcase

คุณลักษณะ Briefcase ใน Windows XP ช่วยคุณเก็บแฟ้มของคุณได้รับการปรับปรุง โดยอัตโนมัติซิงโครไนส์หลายสำเนาของแต่ละแฟ้ม ในอย่างอื่น Briefcase จะติดตามของความสัมพันธ์ระหว่างแฟ้มบนคอมพิวเตอร์เครื่องที่สองราย หรือมากกว่า ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณใช้คอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปในสำนักงาน และคุณใช้คอมพิวเตอร์แบบพกพาเมื่อคุณอยู่บนการ road, Briefcase ซิงโครไนซ์ และการปรับปรุงแฟ้มบนคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปของคุณให้เป็นรุ่นที่ปรับเปลี่ยนเมื่อคุณเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์แบบพกพาไปยังคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อป

กระเป๋าเก็บ และแสดงสถานะการปรับปรุงของแฟ้ม โปรแกรมจะติดตาม ว่าแฟ้มถูกลิงค์ไปยังแฟ้มต้นฉบับบนคอมพิวเตอร์ของคุณหลัก หรือไม่ ว่าจะมีorphanแฟ้ม (แฟ้มเก็บอยู่ใน Briefcase ที่ถูกเชื่อมโยงไปยังแฟ้มอื่น) คุณสามารถใช้ข้อมูลนี้ เพื่อให้แฟ้มของคุณจัดระเบียบ และการติดตามรุ่นล่าสุดของแฟ้มของคุณ

ใช้ Briefcase เมื่อคุณใช้คอมพิวเตอร์เครื่องที่สอง หรือมากกว่านั้นทำงานกับไฟล์ และ เมื่อคุณต้องการถ่ายโอนแฟ้มระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้การเชื่อมต่อสายเคเบิลโดยตรงหรือเป็นดิสก์แบบถอดได้บ่อยครั้ง

วิธีการที่สร้าง Briefcase แบบใหม่

 1. คลิกเริ่มการทำงานแล้ว คลิกMy Computer.
 2. คลิกโฟลเดอร์ที่คุณต้องการสร้างกระเป๋าแบบใหม่
 3. ในการแฟ้ม:เมนู คลิกใหม่แล้ว คลิกBriefcase. กระเป๋าที่ใหม่ถูกสร้างขึ้น เมื่อต้องการเปิดในกระเป๋า คลิกสองครั้ง

  ถ้าคุณต้องการสร้างกระเป๋าที่ใหม่บนเดสก์ท็อปของคุณ ให้คลิกขวาที่พื้นที่ว่างของเดสก์ท็อปของคุณ คลิกใหม่แล้ว คลิกBriefcase.

วิธีการใช้ Briefcase เพื่อซิงโครไนซ์แฟ้มบนคอมพิวเตอร์ที่สอง

 1. หมายเหตุ:: ขั้นตอนต่อไปนี้การอนุมานว่า คุณใช้คอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปเป็นคอมพิวเตอร์หลักของคุณและคอมพิวเตอร์แบบพกพากับคอมพิวเตอร์ของคุณรอง

 2. เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์แบบพกพาของคุณกับคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปของคุณ

  คุณสามารถเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ของคุณ บนเครือข่าย หรือ โดยการใช้การเชื่อมต่อสายเคเบิลโดยตรง
 3. เริ่มการทำงานของ Briefcase บนคอมพิวเตอร์แบบพกพาของคุณ และจากนั้น ลากแฟ้มหรือโฟลเดอร์ที่คุณต้องการใช้งานจากคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปของคุณกับ Briefcase

  หมายเหตุ:: ก่อนที่คุณคัดลอกแฟ้มและโฟลเดอร์จากคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปของคุณกับ Briefcase ที่โฟลเดอร์ที่ประกอบด้วยแฟ้มต้องถูกใช้ร่วมกัน
 4. เริ่มการทำงาน Briefcase และจากนั้น ทำการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการแฟ้ม
 5. เมื่อคุณเสร็จสิ้นการทำงานบนแฟ้ม การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์แบบพกพาคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปของคุณ (ถ้าพวกเขาได้ถูกเชื่อมต่อ), และจากนั้น เริ่ม Briefcase บนคอมพิวเตอร์แบบพกพาของคุณ
 6. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้::
  • เมื่อต้องการปรับปรุงแฟ้มทั้งหมด คลิกปรับปรุงทั้งหมดในการBriefcaseเมนู

   หรือ
  • เมื่อต้องการปรับปรุงเฉพาะบางส่วนของแฟ้ม เลือกแฟ้มหรือแฟ้มที่คุณต้อง การปรับปรุง แล้ว คลิกการปรับปรุงส่วนที่เลือกในการBriefcaseเมนู
 7. กระบวนการการปรับปรุงกล่องโต้ตอบจะปรากฏขึ้น ยืนยันการดำเนินการปรับปรุงแฟ้มหรือโฟลเดอร์ที่จะแสดงในกล่องโต้ตอบ และจากนั้น คลิกการปรับปรุง.
แฟ้มบนคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปของคุณจะได้รับการปรับปรุง ด้วยรุ่นที่ปรับเปลี่ยนของแฟ้มเหล่านั้นใน Briefcase บนคอมพิวเตอร์แบบพกพาของคุณ

วิธีการใช้ Briefcase เพื่อซิงโครไนซ์แฟ้มที่เก็บไว้ในฟล็อปปี้ดิสก์

 1. หมายเหตุ:: The following steps assume that you work with a desktop computer as your primary computer and a portable computer as your secondary computer.

 2. Insert a floppy disk into the floppy disk drive on your desktop computer.
 3. Start Briefcase, and then copy the files or folders that you want to work with from your computer to Briefcase.
 4. Drag Briefcase to the floppy disk.

  The files and folders in Briefcase are copied to the disk.
 5. Remove the floppy disk from your desktop computer, and then insert the disk containing Briefcase into the floppy disk drive on your portable computer.
 6. Start Briefcase from the floppy disk, and then make the changes that you want to the files.
 7. When you have finished working on the files, remove the floppy disk from your portable computer, and then reinsert it into the floppy disk drive of your desktop computer.
 8. Start Briefcase from the floppy disk, and then do one of the following:
  • To update all files, clickUpdate AllในการBriefcaseเมนู

   หรือ
  • To update only some of the files stored in Briefcase, select the files that you want to update, and then clickUpdate SelectionในการBriefcaseเมนู
 9. กระบวนการการปรับปรุงกล่องโต้ตอบจะปรากฏขึ้น Confirm the update action on the files or folders that are displayed in the dialog box, and then clickการปรับปรุง.
The files on your desktop computer are synchronized with the updated versions of those files in Briefcase on the floppy disk.

How to Check the Status of Files Stored in Briefcase

 1. Start Briefcase, right-click the file that you want to check, and then clickคุณสมบัติ.
 2. คลิกการUpdate Statusแท็บ
  • If the Briefcase file and its counterpart outside Briefcase (the original copy of the file on another computer) are synchronized, anUp-to-dateicon is displayed.
  • If the Briefcase file and its counterpart are not synchronized, aREPLACEarrow is displayed. The arrow points towards the copy of the file that requires updating.

   คลิกการปรับปรุงto synchronize the files.

   The file stored in Briefcase and its counterpart outside Briefcase are synchronized.

How to Split Files Stored in Briefcase from Their Counterparts

When you split a file stored in Briefcase, you separate the Briefcase copy of the file from its counterpart outside Briefcase. The resulting orphan file stored in Briefcase can no longer be synchronized.

To split files stored in Briefcase from their counterparts, follow these steps:
 1. Start Briefcase, right-click the file that you want to split, and then clickคุณสมบัติ.
 2. คลิกการUpdate Statusแท็บ
 3. คลิกSplit From Originalแล้ว คลิกใช่when you are prompted, to prevent any future updates of the file.
 4. คลิกปิด, and then quit Briefcase.
The file is now an orphan.

การแก้ไขปัญหา

 • When you attempt to synchronize a file, you receive the following error message after you copy it to, and edit it, in Briefcase:
  ชื่อแฟ้มis an orphan. It was not updated.
  This behavior can occur if the original file was moved. Briefcase keeps track of the original location of all the files that you copy to Briefcase. However, it cannot track the files if they are moved to a different location. After you move a file on the primary computer, the file stored in Briefcase becomes an orphan file, and therefore it can no longer be synchronized with its original counterpart outside Briefcase. This is the case even if the file is moved back to its original location.

  To resolve this issue, first rename the modified version of the file, and then copy the original file to Briefcase. Open and save the modified version of the file with the same name as the original file that you just copied to Briefcase, and then delete the orphan file.

 • Use the following guidelines to determine which Windows XP feature to use when you work with synchronized files:
  • Use the Briefcase feature if you typically transfer files between computers by using either a removable disk (such as a floppy disk) or a direct cable connection.
  • Use the Offline Files feature when you work with shared files on a network.


ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณลักษณะ'แฟ้มออฟไลน์'ใน Windows XP คลิกหมายเลขบทความด้านล่างนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
307853วิธีการใช้แฟ้มออฟไลน์ใน Windows XP
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดคลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
314512ซิงโครไนส์อุปกรณ์มือถือและคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปด้วยตัวจัดการทำข้อมูลให้ตรง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดคลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
312171การกำหนดค่าการออฟไลน์แฟ้มการปรับให้ตรงกันเมื่อการเชื่อมต่อเครือข่ายเฉพาะที่ใช้งานอยู่

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 307885 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 26 กันยายน 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
Keywords: 
kbenv kberrmsg kbhowto kbmt KB307885 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:307885

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com