Windows XP'de Evrak Çantası Özelliği Nasıl Kullanılır

Makale çevirileri Makale çevirileri
Makale numarası: 307885 - Bu makalenin geçerli olduğu ürünleri görün.
Hepsini aç | Hepsini kapa

Bu Sayfada

™zet

Bu makalede, Windows XP'deki Evrak Çantası özelliğinin nasıl kullanıldığı açıklanır.

Evrak Çantası'nı Kullanma

Windows XP'deki Evrak Çantası özelliği, bağımsız dosyaların birden çok kopyasını otomatik olarak eşitleyerek dosyalarınızın güncel kalmasına yardımcı olur. Başka bir deyişle, evrak Çantası, iki veya daha fazla bilgisayardaki dosyalar arasındaki ilişkiyi izler. Örneğin, ofiste bir masaüstü bilgisayar ve seyahatteyken bir taşınabilir bilgisayar kullanıyorsanız, taşınabilir bilgisayarınızı masaüstü bilgisayarınıza yeniden bağladığınızda Evrak Çantası masaüstü bilgisayarınızdaki dosyaları değiştirilmiş sürümleriyle eşitler ve güncelleştirir.

Evrak Çantası, dosyaların güncelleştirme durumunu depolar ve görüntüler. Bir dosyanın ana bilgisayarınızdaki özgün dosyaya bağlı olup olmadığını veya bir artık dosya (Evrak Çantası'nda depolanan ve başka bir dosyaya bağlı olmayan dosya) olup olmadığını izler. Bu bilgileri, dosyalarınızın düzenli olmasını sağlamak ve en son sürümlerinin kaydını tutmak için kullanabilirsiniz.

Dosyalarla çalışmak için iki veya daha fazla bilgisayar kullanıyorsanız veya doğrudan kablo bağlantısı ya da taşınabilir disk yardımıyla dosyaları sık sık bilgisayarlar arasında taşımanız gerekiyorsa Evrak Çantası'nı kullanın.

Yeni Bir Evrak Çantası Oluşturma

 1. Başlat'ı ve sonra Bilgisayarım'ı tıklatın.
 2. Yeni bir evrak çantası oluşturmak istediğiniz klasörü tıklatın.
 3. Dosya menüsünde, Yeni'yi ve sonra da Evrak Çantası'nı tıklatın. Yeni evrak çantası oluşturulur. Evrak çantasını açmak için, klasörü çift tıklatın.

  Masaüstünüzde yeni bir evrak çantası oluşturmak isterseniz, masaüstünüzde boş bir alanı sağ tıklatın, Yeni'yi tıklatın ve sonra da Evrak Çantası'nı tıklatın.

Evrak Çantası'nı Kullanarak İki Ayrı Bilgisayardaki Dosyaları Eşitleme

 1. NOT: Aşağıdaki adımlarda, birincil bilgisayarınız olarak bir masaüstü bilgisayar ve ikincil bilgisayarınız olarak bir taşınabilir bilgisayar kullandığınız varsayılmaktadır.

 2. Taşınabilir bilgisayarınızı masaüstü bilgisayarınıza bağlayın.

  Bilgisayarlarınızı ağ üzerinden veya bir doğrudan kablo bağlantısı kullanarak bağlayabilirsiniz.
 3. Taşınabilir bilgisayarınızda Evrak Çantası'nı başlatın ve çalışmak istediğiniz dosya ve klasörleri masaüstü bilgisayarınızdan Evrak Çantası'na sürükleyin.

  NOT: Dosya ve klasörleri masaüstü bilgisayarından Evrak Çantası'na taşıyabilmeniz için, dosyaların bulunduğu klasörlerin paylaşılmış olması gerekir.
 4. Evrak Çantası'nı başlatın ve dosyalarda istediğiniz değişiklikleri yapın.
 5. Dosyalarla çalışmayı tamamladığınızda, taşınabilir bilgisayarınızı masaüstü bilgisayarınıza yeniden bağlayın (bağlantı kesilmişse) ve ardından dizüstü bilgisayarınızda Evrak Çantası'nı başlatın.
 6. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Tüm dosyaları güncelleştirmek için, Evrak Çantası menüsünde Tümünü Güncelleştir'i tıklatın.

   -veya-
  • Dosyaların yalnızca bir bölümünü güncelleştirmek için, güncelleştirmek istediğiniz dosya veya dosyaları seçin ve Evrak Çantası menüsünde Seçimi Güncelleştir'i tıklatın.
 7. Güncelleştirme iletişim kutusu görüntülenir. İletişim kutusunda görüntülenen dosya ve klasörler için güncelleştirme eylemini onaylayın ve Güncelleştir'i tıklatın.
Masaüstü bilgisayarınızdaki dosyalar, taşınabilir bilgisayardaki Evrak Çantası'nda yer alan dosyaların değiştirilmiş sürümleriyle güncelleştirilir.

Evrak Çantası'nı Kullanarak Diskette Depolanan Dosyaları Eşitleme

 1. NOT: Aşağıdaki adımlarda, birincil bilgisayarınız olarak bir masaüstü bilgisayar ve ikincil bilgisayarınız olarak bir taşınabilir bilgisayar ile çalıştığınız varsayılmaktadır.

 2. Masaüstü bilgisayarınızın disket sürücüsüne bir disket yerleştirin.
 3. Evrak Çantası'nı başlatın ve çalışmak istediğiniz dosya ve klasörleri bilgisayarınızdan Evrak Çantası'na kopyalayın.
 4. Evrak Çantası'nı diskete sürükleyin.

  Evrak Çantası'ndaki dosya ve klasörler diskete kopyalanır.
 5. Evrak Çantası'nı içeren disketi masaüstü bilgisayarınızdan çıkartın ve taşınabilir bilgisayarınızın disket sürücüsüne yerleştirin.
 6. Disketteki Evrak Çantası'nı başlatın ve dosyalarda istediğiniz değişiklikleri yapın.
 7. Dosyalarla çalışmayı tamamladığınızda, disketi taşınabilir bilgisayarınızdan çıkartın ve masaüstü bilgisayarınıza yeniden takın.
 8. Evrak Çantası'nı disketten başlatın ve aşağıdakilerden birini yapın:
  • Tüm dosyaları güncelleştirmek için, Evrak Çantası menüsünde Tümünü Güncelleştir'i tıklatın.

   -veya-
  • Evrak Çantası'nda depolanan dosyaların yalnızca bir bölümünü güncelleştirmek için, güncelleştirmek istediğiniz dosyaları seçin ve Evrak Çantası menüsünde Seçimi Güncelleştir'i tıklatın.
 9. Güncelleştirme iletişim kutusu görüntülenir. İletişim kutusunda görüntülenen dosya ve klasörler için güncelleştirme eylemini onaylayın ve Güncelleştir'i tıklatın.
Masaüstü bilgisayarınızdaki dosyalar, disketteki Evrak Çantası'nda yer alan dosyaların güncelleştirilmiş sürümleriyle eşitlenir.

Evrak Çantası'nda Depolanan Dosyaların Durumunu Denetleme

 1. Evrak Çantası'nı başlatın, denetlemek istediğiniz dosyayı sağ tıklatın ve sonra da Özellikler'i tıklatın.
 2. Güncelleştirme Durumu sekmesini tıklatın.
  • Evrak Çantası'ndaki dosya ve ona karşılık gelen dosya (dosyanın başka bir bilgisayardaki özgün kopyası) eşitlenmişse, Güncel simgesi görüntülenir.
  • Evrak Çantası'ndaki dosya ve karşılık gelen dosyası eşitlenmemişse, Değiştir oku görüntülenir. Ok, dosyanın güncelleştirilmesi gereken kopyasını işaret eder.

   Dosyaları eşitlemek üzere Güncelleştir'i tıklatın.

   Evrak Çantası'nda depolanan dosya ve onun karşılık gelen dosyası eşitlenir.

Evrak Çantası'nda Depolanan Dosyaları Karşılık Gelen Dosyalardan Ayırma

Evrak Çantası'nda depolanan bir dosyayı böldüğünüzde, dosyanın Evrak Çantası'ndaki kopyası dışarıdaki karşılık gelen dosyadan ayrılır. Evrak Çantası'nda ortaya çıkan artık dosya bundan sonra eşitlenemez.

Evrak Çantası'nda depolanan dosyaları karşılık gelen dosyalardan ayırmak için, aşağıdaki adımları izleyin:
 1. Evrak Çantası'nı başlatın, ayırmak istediğiniz dosyayı sağ tıklatın ve sonra da Özellikler'i tıklatın.
 2. Güncelleştirme Durumu sekmesini tıklatın.
 3. Özgününden Ayır'ı tıklatın ve dosyanın bundan sonra güncelleştirilmesini engellemek üzere, sorulduğunda Evet'i tıklatın.
 4. Kapat'ı tıklatın ve Evrak Çantası'ndan çıkın.
Dosya bundan sonra artıktır.

Sorun Giderme

 • Bir dosyayı eşitlemeye çalıştığınızda, dosyayı Evrak Çantası'na kopyalayıp düzenledikten sonra aşağıdaki hata iletisini alırsınız:
  Dosya adı bir artık. Güncelleştirilmedi.
  Bu davranış özgün dosya taşınmışsa oluşabilir. Evrak Çantası, bu klasöre kopyalanan tüm dosyaların özgün konumunun kaydını tutar. Ancak, farklı bir konuma taşınırlarsa dosyaları izleyemez. Bir dosya birincil bilgisayara taşındıktan sonra, Evrak Çantası'nda depolanan dosya bir artık dosya olur ve bu nedenle de Evrak Çantası dışındaki özgün karşılığıyla eşitlenemez. Dosya özgün konumuna geri taşınsa da bu durum geçerli olur.

  Bu sorunu çözümlemek için, ilk olarak dosyanın değiştirilmiş sürümünü yeniden adlandırın ve özgün dosyayı Evrak Çantası'na kopyalayın. Dosyanın değiştirilmiş sürümünü açın ve Evrak Çantası'na kopyaladığınız özgün dosyanın adıyla aynı olacak biçimde kaydettikten sonra artık dosyayı silin.

 • Eşitlenmiş dosyalarla çalışırken hangi Windows XP özelliğinin kullanılacağını belirlemek için aşağıdaki yönergeleri kullanın:
  • Bir taşınabilir disk (disket gibi) veya doğrudan kablo bağlantısı kullanarak bilgisayarlar arasında dosya aktarımı gerçekleştiriyorsanız Evrak Çantası özelliğini kullanın.
  • Ağdaki paylaşılan dosyalarla çalışıyorsanız Çevrimdışı Dosyalar özelliğini kullanın.


Referanslar

Windows XP'deki Çevrimdışı Dosyalar özelliği hakkında ek bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
307853 Windows XP'de çevrimdışı dosyalar nasıl kullanılır
Ek bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
314512 Eşitleme Yöneticisi ile Taşınabilir Aygıtları ve Masaüstü Bilgisayarları Eşitleme (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
Ek bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
312171 Çevrimdışı Dosyaları Belirli Bir Ağ Bağlantısı Etkinleştirildiğinde Eşitlenecek Biçimde Yapılandırma (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)

Özellikler

Makale numarası: 307885 - Last Review: 30 Mayıs 2006 Salı - Gözden geçirme: 2.3
Bu makaledeki bilginin uygulandigi durum:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
Anahtar Kelimeler: 
kbenv kberrmsg kbhowto KB307885

Geri Bildirim Ver

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com