ID на статията: 307890 - Преглед на продукти, за които се отнася тази статия.
Разгъване на всички | Сгъване на всички

На тази страница

ВЪВЕДЕНИЕ

Windows XP използва софтуерна технология за продуктова активация. Затова, за да използвате вашето копие на Windows XP, трябва първо да го активирате. В тази статия се описва активирането на Windows XP.

Как функционира активацията

Продуктовата активация намалява случаите на софтуерно пиратство, извършени под формата на нелегално копиране на продукта. Нелегалното копиране представлява споделяне на софтуера и негово инсталиране, несъответстващо на условията на лицензионното споразумение с крайния потребител на софтуера (EULA).

Продуктовата активация гарантира инсталирането на всяко лицензирано копие на Windows XP в съответствие на EULA и предотвратява инсталацията му на повече компютри, от разрешеното в лиценза. Windows генерира уникален идентификатор на инсталацията (ID), базиран на данните от продуктовия ID и хардуерния идентификатор, създадени при инсталирането на Windows XP. За да извършите активирането, трябва да използвате Съветника за продуктова активация на Windows (Windows Product Activation wizard), чрез който инсталационният идентификатор се изпраща на Microsoft по Интернет или телефонната линия. Инсталационният идентификатор записва асоциацията между вашия компютър и продуктовия идентификатор, след което идентификаторът на потвърждение се изпраща обратно на вашия компютър, за да активирате Windows XP.

Активирането е анонимно и за целта не е необходимо предоставяне на лични данни. Инсталационният идентификатор записва асоциацията между продуктовия идентификатор и вашия компютър, след което на Microsoft се изпраща потвърждение. Когато тази процедура завърши, ще можете неограничен брой пъти да използвате продуктовия ключ за инсталиране на Windows на същия компютър. Ако поискате да инсталирате Windows на друг компютър със същия продуктов ключ, ще е необходимо да се свържете с представител на отдела за обслужване на клиенти на Microsoft.

Активирането трябва да бъде направено в рамките на 30 дни след деня, в който стартирате Windows XP за първи път. Ако решите да активирате Windows след деня, в който сте го инсталирали, в областта за уведомяване ще се появи иконата на Windows Activation (Активацията на Windows). Иконата периодично показва съобщения с броя на дните, оставащи да крайния срок за активиране. След изтичането на 30 дни, за да използвате Windows, ще е задължително да го активирате.

По време на активацията можете да регистрирате вашето копие на Windows. Продуктовата активация е различна от регистрацията на продукта, тъй като активацията е задължителна, а регистрацията се извършва по желание. Ако решите да регистрирате Windows XP, предоставяйки вашето име, електронен адрес и други данни за контакт, ще можете да получавате информация за продуктови актуализации и други специални оферти.

Забележка Някои ОЕМ инсталации (инсталации, извършени от производители на оборудване) и определени инсталации на Windows XP, базирани на споразумение за корпоративно лицензиране (volume license agreement), са предварително активирани и не изискват допълнителни действия в тази насока. За да проверите статуса на активацията, щракнете върху Start ("Старт"), насочете мишката към All Programs ("Всички програми"), Accessories ("Принадлежности"), System Tools ("Системни инструменти") и изберете Activate Windows ("Активиране на Windows").

Методи за активиране

Можете да активирате вашето копие на Windows XP по един от следните начини:
 • Активиране на Windows XP по Интернет

  При използване на този метод Съветникът за продуктова активация на Windows осъществява връзка със сървъра за активации, изпраща вашия инсталационен идентификатор и обработва заявката за активиране.
 • Активиране на Windows XP чрез модемна връзка

  Ако притежавате модем, но нямате връзка към Интернет, съветникът разпознава модема и осъществява телефонна връзка със сървъра за активации.
 • Активиране на Windows XP по телефона

  Ако нямате нито модем, нито връзка към Интернет, можете да активирате Windows XP чрез обаждане на представител на отдела за обслужване на клиенти на Microsoft. Съветникът за активация показва безплатният номер, на който можете да се обадите за тази цел.

Видеоклип: Как да активирате Windows на вашия компютър

Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
assets video1
uuid=e42db73d-f794-4d5c-a626-0dd7da610ea1 VideoUrl=http://aka.ms/nlmzbv
Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
assets video2


В следващите раздели на тази статия се описва използването на всеки един от тези методи.

Активиране на Windows XP по Интернет

За да активирате Windows XP чрез Интернет връзка, изпълнете следните стъпки:
 1. Щракнете върху Start ("Старт"), насочете мишката към All Programs ("Всички програми"), Accessories ("Принадлежности"), System Tools ("Системни инструменти") и изберете Activate Windows ("Активиране на Windows").

  или щракнете върху иконата за Windows Activation ("Активация на Windows) в областта за уведомяване.
 2. Щракнете върху Yes, let's activate Windows over the Internet now ("Да, нека да бъде извършено активиране на Windows по Интернет още сега").
 3. Щракнете върху Read the Windows Product Activation Privacy Statement ("Прочитане на Декларацията за поверителност, отнасяща се към продуктовата активация на Windows"), след това върху Back ("Назад") и накрая върху Next ("Напред").
 4. Изпълнете една от следните процедури:
  • Ако искате да регистрирате и активирате Windows едновременно, щракнете върху Yes, I want to register and activate Windows at the same time ("Да, искам едновременно да регистрирам и активирам Windows), след това върху Read the Windows Registration Privacy Statement ("Прочитане на Декларацията за поверителност, отнасяща се към продуктовата активация на Windows"), натиснете Back ("Назад"), Next ("Напред"), въведете данните за контакт с вас и съответните полета на регистрационния формуляр и натиснете Next ("Напред"). Данните, които трябва да предоставите задължително, са отбелязани със звездичка (*).
  • Ако само искате да активирате Windows, щракнете върху No, I don't want to register now; let's just activate Windows ("Не, не искам да регистрирам Windows сега, a само да активирам"), след което натиснете Next ("Напред").
  Съветникът осъществява връзка със сървър за активации и обработва заявката за активиране.
 5. Когато активирането приключи и се появи следното съобщение, натиснете ОК:
  You have successfully activated your copy of Windows. ("Активирането на вашето копие на Windows премина успешно.")

Активиране на Windows XP чрез модемна връзка

За да активирате Windows XP чрез модемна връзката, изпълнете стъпките в този раздел.

Забележка Следните стъпки са същите като тези, които се използват при активиране на Windows през Интернет в раздела "Активиране на Windows XP по Интернет". Ако имате връзка към Интернет и искате да активирате Windows посредством модемна връзка, изключете Интернет връзката, преди да изпълните тези стъпки.
 1. Щракнете върху Start ("Старт"), насочете мишката към All Programs ("Всички програми"), Accessories ("Принадлежности"), System Tools ("Системни инструменти") и изберете Activate Windows ("Активиране на Windows").

  или щракнете върху иконата за Windows Activation ("Активация на Windows) в областта за уведомяване.
 2. Щракнете върху Yes, let's activate Windows over the Internet now ("Да, нека да бъде извършено активиране на Windows по Интернет").
 3. Щракнете върху Read the Windows Product Activation Privacy Statement ("Прочитане на Декларацията за поверителност, отнасяща се към продуктовата активация на Windows"), след това върху Back ("Назад") и накрая върху Next ("Напред").
 4. Изпълнете една от следните процедури:
  • Ако искате да регистрирате и активирате Windows едновременно, щракнете върху Yes, I want to register and activate Windows at the same time ("Да, искам едновременно да регистрирам и активирам Windows), след това върху Read the Windows Registration Privacy Statement ("Прочитане на Декларацията за поверителност, отнасяща се към продуктовата активация на Windows"), натиснете Back ("Назад"), Next ("Напред"), въведете данните за контакт с вас и съответните полета на регистрационния формуляр и натиснете Next ("Напред"). Данните, които трябва да предоставите задължително, са отбелязани със звездичка (*).
  • Ако само искате да активирате Windows, щракнете върху No, I don't want to register now; let's just activate Windows ("Не, не искам да регистрирам Windows сега, a само да активирам"), след което натиснете Next ("Напред").
  Съветникът осъществява връзка със сървър за активации и обработва заявката за активиране.
 5. Когато активирането приключи и се появи следното съобщение, натиснете ОК:
  You have successfully activated your copy of Windows. ("Активирането на вашето копие на Windows премина успешно.")

Активиране на Windows XP по телефона

За да се свържете с представител на отдела за обслужване на клиенти на Microsoft и активирате Windows по телефона, изпълнете следните стъпки:
 1. Щракнете върху Start ("Старт"), насочете мишката към All Programs ("Всички програми"), Accessories ("Принадлежности"), System Tools ("Системни инструменти") и изберете Activate Windows ("Активиране на Windows").

  или щракнете върху иконата за Windows Activation ("Активация на Windows) в областта за уведомяване.
 2. Щракнете върху Yes, I want to telephone a customer service representative to activate Windows ("Да, искам да се обадя на представител на отдела за обслужване на клиенти, за да активирам Windows").
 3. Щракнете върху Read the Windows Product Activation Privacy Statement ("Прочитане на Декларацията за поверителност, отнасяща се към продуктовата активация на Windows"), след това върху Back ("Назад") и накрая върху Next ("Напред").
 4. Следвайте стъпките в диалоговия прозорец Activate Windows by phone ("Активиране на Windows по телефона") и натиснете Next ("Напред").

  Забележка В този момент на екрана се появява телефонния номер, който може да е различен в зависимост от избраното от вас местонахождение.
 5. Когато активирането приключи и се появи следното съобщение, натиснете ОК.
  You have successfully activated your copy of Windows. ("Активирането на вашето копие на Windows премина успешно.")

Отстраняване на неизправности

Ако не можете да установите онлайн връзка чрез модема или да влезете в Интернет, съветникът извежда съобщение да се свържете с представител на отдела за обслужване на клиенти, за да активирате вашето копие на Windows XP по телефона.Библиография

За информация относно начините за свързване с център за активиране на продукти на Microsoft по телефона посетете следния уеб сайт на Microsoft:
За информация относно продуктовата активация на Windows посетете следния уебсайт на Microsoft:
http://www.microsoft.com/howtotell/content.aspx?pg=mpa&displaylang=bg
За да видите списък с често задавани въпроси (ЧЗВ) относно продуктовата активация на Windows, посетете следния уебсайт на Microsoft:
http://www.microsoft.com/howtotell/content.aspx?displaylang=bg&pg=faq
За допълнителна информация относно активирането на Windows XP щракнете върху следните номера на статии от базата знания на Microsoft:
306555 Трябва задължително да активирате Windows XP в рамките на 30 дни от деня, в който замените пробната версия на Windows XP с търговска.
291983 Портове, използвани от продуктовата активация на Windows
291997 Активиране на Windows XP с помощта на файл Unattend.txt

Свойства

ID на статията: 307890 - Последна рецензия: 02 април 2014 г. - Редакция: 5.0
Важи за:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
Ключови думи: 
kbhowtomaster kbhowto kbenv kbsetup kbcip kbvideocontent KB307890

Изпратете обратна информация

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com