Numer ID artykułu: 307895 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

WPROWADZENIE

W tym artykule opisano, jak za pomocą narzędzia Dodaj lub usuń programy zmienić lub usunąć program zainstalowany na komputerze z systemem Windows XP.

Więcej informacji

Jak zmienić zainstalowany program

Uwaga Nie wszystkie programy można modyfikować za pomocą tej funkcji.

Za pomocą tej funkcji można zmienić instalacje programów opartych na Instalatorze Windows, takich jak pakiet Microsoft Office XP. Programy oparte na Instalatorze Windows mają opcję trybu konserwacji. Ta opcja pozwala dodawać i usuwać funkcje, zmieniać stan instalacji programu lub poszczególnych składników oraz naprawiać i przywracać instalację.

Aby zmienić program, wykonaj następujące czynności:
  1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Panel sterowania, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę Dodaj lub usuń programy.
  2. W polu Aktualnie zainstalowane programy kliknij program, który chcesz usunąć, a następnie kliknij przycisk Zmień lub Zmień/Usuń.
  3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby wprowadzić odpowiednie zmiany.

Jak usunąć zainstalowany program

Aby usunąć program zainstalowany na komputerze, wykonaj następujące czynności:
  1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Panel sterowania, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę Dodaj lub usuń programy.
  2. W polu Aktualnie zainstalowane programy kliknij program, który chcesz usunąć, a następnie kliknij przycisk Usuń.
  3. Jeśli zostanie wyświetlony monit o potwierdzenie usunięcia programu, kliknij przycisk Tak.

Rozwiązywanie problemów

  • Upewnij się, że program, który klikasz w narzędziu Dodaj lub usuń programy, jest tym, który chcesz usunąć z komputera. Niektóre programy nie monitują o potwierdzenie usunięcia, zanim zostaną usunięte z komputera.
  • Program można usunąć za pomocą narzędzia Dodaj lub usuń programy tylko wtedy, gdy napisano go dla systemu Windows. Jeśli programu, który chcesz usunąć, nie ma w polu Aktualnie zainstalowane programy, poszukaj w jego dokumentacji instrukcji dotyczących sposobu jego usuwania.

Materiały referencyjne

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących dodawania programów za pomocą narzędzia Dodaj lub usuń programy, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
305548 Jak dodawać składniki i programy na komputerze z systemem Windows XP
Omówienie narzędzia Dodaj lub usuń programy

Właściwości

Numer ID artykułu: 307895 - Ostatnia weryfikacja: 2 listopada 2012 - Weryfikacja: 5.0
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional
Słowa kluczowe: 
kbusage kbenv kbhowtomaster kbcip KB307895

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com