JAK: Zmienianie sposobu wyświetlania dat, godzin, liczb i wartości waluty w systemie Windows XP

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 307938 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

Streszczenie

Zmiana ustawienia opcji konfiguracji wyświetlania dat, godzin i liczb w systemie operacyjnym wpływa na okno dialogowe Data i inne okna systemu operacyjnego. Ustawienia te są również stosowane przez programy systemu Windows podczas wprowadzania dat, godzin i liczb (w tym waluty) w dokumentach. W tym artykule opisano, jak zmienić sposób wyświetlania dat, godzin, wartości walut i liczb w systemie Windows XP.


Zmienianie opcji regionalnych i językowych

Sposób obsługi dat, godzin, wartości waluty i liczb przez system Windows można dostosować za pomocą narzędzia Opcje regionalne i językowe dostępnego w Panelu sterowania.

Aby otworzyć narzędzie Opcje regionalne i językowe:
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.
 2. Kliknij kategorię Data, godzina, język i opcje regionalne, a następnie kliknij ikonę Opcje regionalne i językowe.
 3. Aby zmienić jedno lub wiele ustawień, kliknij przycisk Dostosuj.

  UWAGA: Wybrana lokalizacja określa domyślny sposób wyświetlania dat, godzin i liczb.

Zmienianie sposobu wyświetlania daty

 1. W oknie dialogowym Dostosuj opcje regionalne kliknij kartę Data, aby określić zmiany, które chcesz wprowadzić w dacie krótkiej i dacie długiej.
 2. Jeśli w polach Data krótka i Data długa nie ma odpowiedniego formatu, skorzystaj z następujących wskazówek:
  • Aby liczby jednocyfrowe były wyświetlane bez początkowych zer, wpisz d jako ustawienie dnia, r jako ustawienie roku oraz M jako ustawienie miesiąca.
  • Aby w liczbach jednocyfrowych były wyświetlane początkowe zera, wpisz dd jako ustawienie dnia, rr jako ustawienie roku oraz MM jako ustawienie miesiąca.
  • Aby były wyświetlane ostatnie dwie cyfry roku, wpisz rr jako ustawienie roku.
  • Aby były wyświetlane cztery cyfry roku, wpisz rrrr jako ustawienie roku.
  • Aby nazwa dnia lub miesiąca była wyświetlana w postaci skróconej, wpisz ddd jako ustawienie dnia i MMM jako ustawienie miesiąca.
  • Aby nazwa dnia lub miesiąca była wyświetlana w całości, wpisz dddd jako ustawienie dnia i MMMM jako ustawienie miesiąca.
  • Aby był wyświetlany dodatkowy tekst, wpisz go w pojedynczych cudzysłowach.

   UWAGA: Wielka litera M oznacza ustawienie miesiąca. Mała litera m oznacza ustawienie minut.
 3. Aby określić sposób interpretowania przez komputer lat dwucyfrowych, na karcie Data w obszarze Jeżeli wprowadzony zostanie rok w postaci dwóch cyfr, interpretuj go jako rok z zakresu od wpisz lub kliknij rok, który chcesz skonfigurować jako koniec tego zakresu.

  Ta funkcja ma rozpiętość 100 lat (domyślny zakres wynosi od 1930 do 2029 roku). Opcja ta nie ma wpływu na wyświetlanie lat czterocyfrowych. Program interpretujący lata dwucyfrowe zgodnie z tą opcją traktuje lata z zakresu od 30 do 99 tak, jakby były poprzedzone liczbą 19, a lata z zakresu od 00 do 29 włącznie tak, jakby były poprzedzone liczbą 20. Na przykład liczba 99 jest interpretowana jako rok 1999, a liczba 01 jako rok 2001.

  UWAGA: Nie wszystkie programy korzystają z tej opcji. Jeśli dany program niepoprawnie interpretuje lata dwucyfrowe, należy poszukać rozwiązania w dokumentacji lub u producenta tego programu.

Zmienianie sposobu wyświetlania godziny

 1. W oknie dialogowym Dostosuj opcje regionalne kliknij kartę Godzina, aby określić zmiany, które chcesz wprowadzić.

  UWAGA: W celu skonfigurowania ustawień tak, aby w jednocyfrowych godzinach, minutach lub sekundach nie były wyświetlane początkowe zera, wpisz jedną wielką literę G lub małe litery, takie jak g, m czy s.
 2. Jeśli w polu Format godziny nie ma odpowiedniego formatu, skorzystaj z następujących wskazówek:
  • Aby godzina była wyświetlana w formacie 24-godzinnym, jako ustawienia godziny użyj wielkich liter G lub GG.
  • Aby godzina była wyświetlana w formacie 12-godzinnym, jako ustawienia godziny użyj małych liter g lub gg.
  • Aby w godzinach jednocyfrowych były wyświetlane początkowe zera, wpisz GG lub gg.
  • Aby godziny przed- lub popołudniowe były wyświetlane przy użyciu jednego znaku, wpisz małą literę t.
  • Aby godziny przed- lub popołudniowe były przy użyciu dwóch znaków, wpisz małe litery tt.
  • Aby był wyświetlany tekst, wpisz go w pojedynczych cudzysłowach.

Zmienianie sposobu wyświetlania wartości waluty

W oknie dialogowym Dostosuj opcje regionalne kliknij kartę Waluta, aby określić zmiany, które chcesz wprowadzić. Na tej karcie można zmienić symbol waluty, formaty wyświetlania kwot dodatnich i ujemnych oraz używane w liczbach znaki interpunkcyjne.

UWAGA: Aby zmienić walutę (na przykład ze złotego na euro), zmień symbol waluty, a następnie kliknij przycisk OK lub Zastosuj. Pozostałe pola zostaną dostosowane do nowej waluty.


Zmienianie sposobu wyświetlania liczb

W oknie dialogowym Dostosuj opcje regionalne kliknij kartę Liczby, aby określić zmiany, które chcesz wprowadzić. Na tej karcie można zmienić symbol dziesiętny i separator listy, format wyświetlania liczb ujemnych i początkowych zer oraz system miar (amerykański lub metryczny).


Właściwości

Numer ID artykułu: 307938 - Ostatnia weryfikacja: 13 czerwca 2007 - Weryfikacja: 1.2
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
Słowa kluczowe: 
kbhowto kbhowtomaster KB307938

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com