Ändra visning av datum, tid, tal och valuta i Windows XP

Artikelöversättning Artikelöversättning
Artikel-id: 307938 - Visa produkter som artikeln gäller.
Visa alla | Dölj alla

På den här sidan

Sammanfattning

När du väljer visningsalternativ för datum, tid och tal i operativsystemet påverkas dialogrutan Datum och andra fönster i operativsystemet. Dessa inställningar används även i de Windows-program du använder när du anger datum, tid och tal (inklusive valuta) i dina dokument. I den här artikeln får du veta hur du ändrar visningen av datum, tid, valuta och tal i Windows XP.


Ändra nationella inställningar och språkinställningar

Du kan använda Nationella inställningar och språkinställningar på Kontrollpanelen för att ändra hanteringen av datum, tid, valuta och tal i Windows.

Så här öppnar du Nationella inställningar och språkinställningar:
 1. Klicka på Start och sedan på Kontrollpanelen.
 2. Klicka på Datum, tid, språk och nationella inställningar och sedan på Nationella inställningar och språkinställningar.
 3. Om du vill ändra en eller flera inställningar klickar du på Anpassa.

  Obs! När du väljer en plats innebär det att standardalternativ för visning av datum, tidpunkter och tal väljs.

Ändra visningen av datum

 1. I dialogrutan Anpassa nationella inställningar klickar du på fliken Datum för att ange ändringar av kort och långt datum.
 2. Om du inte ser önskat format i rutorna Kort datum eller Långt datum gör du så här:
  • Om du vill visa ensiffriga tal utan en inledande nolla skriver du d för dagen, y för året och M för månaden.
  • Om du vill visa ensiffriga tal med en inledande nolla skriver du dd för dagen, yy för året och MM för månaden.
  • Om du vill visa årets två sista siffror skriver du yy för året.
  • Om du vill visa fyra siffror för året skriver du yyyy för året.
  • Om du vill visa förkortningar för året eller månaden skriver du ddd för dagen och MMM för månaden.
  • Om du vill visa dagens eller månadens fullständiga namn skriver du dddd för dagen och MMMM för månaden.
  • Om du vill visas ytterligare text skriver du enkla citattecken (') runt texten.

   Obs! Skriv ett M som versal för månaden. Gemenen m används för minuter.
 3. För att ange hur tvåsiffriga år ska tolkas skriver eller klickar du på det år som du vill att denna inställning ska sluta på, på fliken Datum, under Om ett år skrivs med två siffror tolkas det som ett år mellan.

  Denna funktion kan omfatta 100 år (standardvärdet är 1930 till 2029). Fyrsiffriga år påverkas inte av detta alternativ. I ett program där detta alternativ används för att tolka tvåsiffriga år anses det att åren från och med 30 till och med 99 föregås av 19. Åren från och med 00 till och med 29 föregås av 20. Därför tolkas exempelvis 99 som 1999 och 01 som 2001.

  Obs! Detta alternativ används inte i alla program. Om tvåsiffriga år inte tolkas på rätt sätt i det program som du använder, läser du programdokumentationen eller frågar tillverkaren.

Ändra visningen av tid

 1. I dialogrutan Anpassa nationella inställningar klickar du på fliken Tid för att ange eventuella ändringar.

  Obs! Så här anger du att inledande nollor inte ska visas i ensiffriga timmar, minuter eller sekunder: skriv ett versalt H eller en gemen bokstav, till exempel h, m eller s.
 2. Om du inte ser önskat format i rutan Tidsformat gör du så här:
  • Om du vill visa tiden i 24-timmarsformat skriver du versalt H eller HH för timmarna.
  • Om du vill visa tiden i 12-timmarsformat skriver du gement h eller hh för timmarna.
  • Om du vill visa inledande nollor i ensiffriga timmar skriver du HH eller hh.
  • Om du vill visa en bokstav för förmiddag eller eftermiddag skriver du ett gement t.
  • Om du vill visa två bokstäver för förmiddag eller eftermiddag skriver du gemena tt.
  • Om du vill visa text skriver du enkla citattecken (') runt texten.

Ändra visningen av valuta

I dialogrutan Anpassa nationella inställningar klickar du på fliken Valuta för att ange eventuella ändringar. Du kan ändra valutasymbolen, formaten för positiva och negativa belopp samt decimaltecken.

Obs! Om du byter valuta (till exempel från en nationell valuta till euro), ändrar du valutasymbolen och klickar sedan på OK eller Verkställ. De övriga fälten ändras efter den nya valutan.


Ändra visningen av tal

I dialogrutan Anpassa nationella inställningar klickar du på fliken Tal för att ange eventuella ändringar. Du kan ändra decimaltecknet och listavgränsaren, formatet för negativa tal och inledande nollor samt måttsystemet (amerikanskt eller metriskt).


Egenskaper

Artikel-id: 307938 - Senaste granskning: den 3 juni 2008 - Revision: 1.2
Informationen i denna artikel gäller:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
Nyckelord: 
kbhowto kbhowtomaster KB307938

Ge feedback

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com