Problém při spuštění systému Windows; Obnovení systému

Překlady článku Překlady článku
ID článku: 308041 - Produkty, které se vztahují k tomuto článku.
Rozbalit všechny záložky | Minimalizovat všechny záložky

Na této stránce

Další informace

Během spouštění počítače se zobrazí chybová zpráva

Pokud se během spouštění počítače zobrazí chybová zpráva, postupujte podle kroků popsaných v následujících dvou částech tohoto článku. Pokud se během spouštění počítače chybová zpráva nezobrazí, přejděte k části Během spouštění systému Windows XP přestane počítač reagovat.

Nakonfigurování systému Windows tak, aby nezaváděl soubor nebo službu uvedenou v dané chybové zprávě

Jestliže chybová zpráva uvádí konkrétní soubor nebo službu, bude se tento soubor nebo tato služba pravděpodobně nacházet na jedné z karet v rámci nástroje Konfigurace systému (Msconfig.exe). Pokud zde daný soubor nebo službu najdete, zakažte je podle postupu v níže uvedeném článku. Pokud soubor nebo služba nejsou v seznamu uvedené, pokračujte dalším krokem řešení potíží v tomto článku.

Další informace o vypnutí souboru nebo služby pomocí nástroje Konfigurace systému naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
310353 Jak provést čisté spuštění počítače se systémem Windows XP
Další informace o postupu, jakým lze zakázat služby pomocí konzoly Správa počítače, naleznete v následujícím článku databáze Microsoft Knowledge Base:
310602 Zakázání služby nebo zařízení, které brání ve spuštění systému Windows
S žádostí o další pomoc se můžete obrátit na výrobce chybné služby.

Poznámka: Chcete-li získat další informace o souboru nebo službě, jež způsobují potíže, můžete se také obrátit na oddělení služeb podpory pro produkty společnosti Microsoft. Informace o možnostech kontaktování oddělení služeb podpory pro produkty společnosti Microsoft získáte na následujícím webu:
http://www.microsoft.com/support
Pokud systém Windows XP do vašeho počítače instaloval výrobce OEM (Original Equipment Manufacturer), můžete požádat o pomoc s řešením problému také jej.

Zjištění, zda byl do počítače nedávno nainstalován nový program

Pokud jste v poslední době z počítače odebrali nějaký program nebo součást systému Windows tak, že jste je ručně odstranili, mohou problémy způsobovat související informace, které v počítači stále zůstaly zachovány. Chcete-li program nebo součást odebrat, doporučujeme je nejprve znovu nainstalovat (přeinstalovat) a pak použít ovládací panel Přidat nebo odebrat programy. Případně můžete postupovat také podle doporučeného postupu popsaného v pokynech od výrobce.

Program můžete z počítače odebrat následovně:
  1. Klepněte na tlačítko Start, klepněte na příkaz Ovládací panely a potom klepněte na položku Přidat nebo odebrat programy.
  2. V seznamu programů klepněte na program, který chcete odebrat, a pak klepněte na tlačítko Změnit nebo odebrat.
  3. Jakmile se zobrazí dotaz, zda chcete program odebrat, klepněte na tlačítko Ano.
Jestliže program není v seznamu na ovládacím panelu Přidat nebo odebrat programy uveden, požádejte o pokyny k jeho odebrání výrobce.

Během spouštění systému Windows XP přestane počítač reagovat

Pokud během spouštění systému Windows XP přestane počítač reagovat, prostudujte si články uvedené v následujících částech nebo postupujte podle kroků popsaných v následujících částech.

Spusťte počítač v nouzovém režimu.

Další informace o řešení potíží se systémem Windows XP pomocí nouzového režimu naleznete v následujících článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
315222 Popis možností nouzového režimu spuštění v systému Windows XP
Informace o postupu při zakázání služby nebo zařízení, které brání ve spuštění systému Windows, naleznete v článku 244905. Odkaz naleznete v části Doporučené články ve znalostní bázi Knowledge Base.

Použití Správce zařízení ke zjištění, zda problém souvisí s ovladačem zařízení

Pomocí Správce zařízení můžete otestovat softwarově konfigurovatelná zařízení a změnit jejich vlastnosti. Pokud hardwarové zařízení používá můstky nebo přepínače, je třeba je nakonfigurovat ručně.

Další informace o řešení konfliktů mezi zařízeními pomocí Správce zařízení najdete v článku 310126, jenž je uveden v části Doporučené články v databázi Knowledge Base. Další informace o odstraňování problémů s neznámými zařízeními uvedenými ve Správci zařízení najdete v článku 314464. Odkaz naleznete v části Doporučené články v databázi Knowledge Base.

Obnovení provozu systému Windows XP pomocí nástroje Obnovení systému

Pomocí nástroje Obnovení systému můžete vrátit počítač do dřívějšího stavu, který byl funkční. Nástroj Obnovení systému vytváří „snímek“ důležitých systémových souborů a některých programových souborů a ukládá tyto informace jako body obnovení. Pomocí těchto bodů obnovení můžete vrátit systém Windows XP do předchozího stavu.

Další informace o použití nástroje Obnovení systému naleznete v článku 305084. Odkaz naleznete v části Doporučené články ve znalostní bázi Microsoft Knowledge Base.

Další informace o nástroji Obnovení systému získáte po klepnutí na příkaz Nápověda a odborná pomoc v nabídce Start. Do pole Hledat zadejte text obnovení systému a klepněte na tlačítko OK.

Obnovení provozu systému Windows XP pomocí funkce Poslední známá funkční konfigurace

Jestliže systém Windows nelze spustit, zkuste obnovit provoz systému Windows XP pomocí funkce Poslední známá funkční konfigurace. Postupujte podle následujících pokynů:
  1. Zapněte počítač a v okamžiku, kdy začne spouštění systému Windows, stiskněte klávesu F8. Zobrazí se nabídka Upřesnit možnosti spuštění systému Windows.
  2. Pomocí kláves se šipkami vyberte položku Poslední známá funkční konfigurace a potom klepněte na tlačítko OK.
  3. Zobrazí-li se spouštěcí nabídka, vyberte pomocí kláves se šipkami položku Microsoft Windows XP a potom klepněte na tlačítko OK.

    Systém Windows XP se spustí s použitím informací v registru uložených při posledním ukončení.

Provedení místního upgradu a oprava instalace systému Windows XP

Zkuste instalaci systému Windows XP opravit provedením místního upgradu. Poškozenou instalaci systému Windows lze často opravit spuštěním instalačního programu z disku CD-ROM systému Windows.

Další informace o postupu při místním upgradu systému Windows XP naleznete v následujícím článku databáze Microsoft Knowledge Base:
315341 Upgrade (přeinstalování) systémy Windows XP

Kontrola správnosti nastavení systému CMOS/BIOS

Zkontrolujte, zda jsou nastavení systému CMOS/BIOS správná.

Upozornění: Tento postup může zahrnovat změnu nastavení paměti CMOS a systému BIOS. Nesprávné změny systému BIOS počítače mohou způsobit vážné problémy. Společnost Microsoft nemůže zaručit, že problémy vyplývající ze změn nastavení systému BIOS bude možné vyřešit. Také změny nastavení paměti CMOS provádíte na vlastní nebezpečí. Nesprávná nebo poškozená nastavení paměti CMOS a systému BIOS mohou způsobit potíže se spuštěním a/nebo vypnutím.

Společnost Microsoft nemůže poskytnout konkrétní pokyny ke změnám nastavení paměti CMOS a systému BIOS, protože tato nastavení se v různých počítačích liší. Informace o správném nastavení paměti CMOS a systému BIOS ve vašem počítači a o postupu, jakým lze toto nastavení zkontrolovat a změnit, naleznete v dokumentaci dodané s počítačem. Pokud zde nejsou uvedeny, obraťte se na výrobce počítače.

Poznámka: Nedostatečně nabitá nebo poškozená interní baterie může způsobit poškození nastavení paměti CMOS a systému BIOS.

Ověření, zda není poškozený pevný disk nebo systém souborů

Zkontrolujte, zda není poškozený pevný disk nebo systém souborů. Spusťte počítač pomocí disku CD-ROM systému Windows XP, spusťte konzolu pro zotavení a použijte nástroj příkazového řádku Chkdsk. To může potíže vyřešit.

Důležité: Doporučujeme, aby konzolu pro zotavení používali zkušení uživatelé nebo správci. Konzolu pro zotavení mohou používat pouze uživatelé, kteří znají heslo účtu správce.

Další informace o kontrole a opravě poškozeného pevného disku pomocí nástroje Chkdsk získáte v částech věnovaných použití konzoly pro zotavení a jejího příkazového řádku v následujícím článku:
307654 Postupy: Instalace a použití konzoly pro zotavení v systému Windows XP
Poznámka: Pokud nástroj Chkdsk ohlásí, že nemůže získat přístup k pevnému disku, mohlo dojít k selhání hardwaru. Zkontrolujte všechna připojení kabelů a všechna nastavení můstků pevného disku. Další pomoc můžete získat od odborného počítačového servisu nebo od výrobce počítače.

Pokud nástroj Chkdsk hlásí, že nelze opravit všechny chyby na pevném disku, může být poškozen systém souborů nebo hlavní spouštěcí záznam (MBR), případně některý z nich nemusí být k dispozici. Pokuste se použít příslušné příkazy konzoly pro zotavení, například příkazy Fixmbr nebo Fixboot, obraťte se na společnost nabízející služby v oblasti obnovení dat nebo znovu vytvořte oddíly a zformátujte pevný disk.

Důležité: Chcete-li získat další pomoc, obraťte se na výrobce počítače nebo na oddělení služeb odborné pomoci společnosti Microsoft.

Opravu počítače svěřte do rukou pouze kvalifikovanému pracovníkovi. Oprava provedená nekvalifikovaným pracovníkem může způsobit zrušení platnosti záruky na počítač.

Pokud na pevném disku znovu vytvoříte oddíly a zformátujete jej, ztratíte všechny informace, které na něm byly uloženy.

Po upgradu se nespouštějí některé programy, které se dříve načítaly během spouštění systému

Po upgradu počítače s operačním systémem Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 nebo Microsoft Windows ME na operační systém Windows XP nemusí být programy, které se dříve načítaly během procesu spuštění, uvedené v oznamovací oblasti (vpravo na hlavním panelu) a při spuštění počítače se automaticky nespustí.

Další informace o řešení tohoto problému najdete v článcích 298427 a 303561 uvedených v části Doporučené články ve znalostní bázi Knowledge Base.

Odkazy

Doporučené články ve znalostní bázi Knowledge Base

Další informace o problémech s ukončováním systému Windows XP najdete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
308029 Zdroje informací pro odstraňování potíží s ukončováním systému Windows XP
Další informace o postupu při odstraňování problémů se spuštěním v systému Windows XP získáte v následujících článcích databáze Microsoft Knowledge Base:
242518 Dlouhá prodleva v průběhu spouštění systému Windows 2000
244905 Jak zakázat službu nebo zařízení, které brání spuštění systému Windows (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
249000 Při spuštění chybí nabídka Upřesnit možnosti spuštění systému Windows (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
252448 JAK: Vytvoření síťové spouštěcí diskety systému MS-DOS v systému Windows 2000
266169 Jak odstranit potíže s úsporným režimem, režimem spánku a vypínáním počítače v systému Windows 2000
298427 Obnovení zakázaných programů spouštěných po spuštění počítače po upgradu ze systému Windows 98 nebo Windows Millennium Edition na systém Windows XP
300886 Popis možnosti Obnovit programy Po spuštění používané při upgradu na systém Windows XP (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
303561 Při prvním spuštění počítače se systémem Windows XP nejsou funkční zástupci ve skupině programů Po spuštění (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
306084 Postupy: Obnovení předchozího stavu operačního systému v systému Windows XP
310126 Odstraňování konfliktů zařízení pomocí Správce zařízení
314464 Řešení potíží s neznámými zařízeními uvedenými ve Správci zařízení v systému Windows XP
244601 Řešení potíží s neznámými zařízeními uvedenými ve Správci zařízení v systému Windows 2000 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Použití webu oddělení technické podpory společnosti Microsoft k nalezení řešení

Nemůžete-li potíže vyřešit pomocí postupů uvedených v tomto článku nebo zobrazením doporučených článků znalostní báze Knowledge Base, můžete zkusit vyhledat řešení na webu oddělení technické podpory společnosti Microsoft. Mezi služby poskytované na webu služeb odborné pomoci pro produkty společnosti Microsoft patří například následující:

Vlastnosti

ID článku: 308041 - Poslední aktualizace: 6. června 2013 - Revize: 9.1
Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt:
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional
Klíčová slova: 
kbresolve kbenv kbtshoot kbother kbinfo KB308041

Dejte nám zpětnou vazbu

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com