ขั้นสูงในการแก้ไขปัญหาสำหรับปัญหาทั่วไปเริ่มต้นใน Windows XP

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 308041 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้

เมื่อต้องการรับการปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับ Windows ต่อไป ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณกำลังเรียกใช้ Windows XP พร้อม Service Pack 3 (SP3) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม อ้างอิงถึงเว็บไซต์นี้ของ Microsoft: จะต้องสิ้นสุดการสนับสนุนสำหรับ Windows บางรุ่น

ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

คำแนะนำ

บทความนี้อธิบายวิธีการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นเมื่อคุณพยายามเริ่ม Windows XP บทความนี้สำหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์ขั้นสูง ถ้าคุณไม่สะดวกในการแก้ไขปัญหาขั้นสูง คุณอาจต้องขอความช่วยเหลือจากบุคคลอื่น หรือติดต่อฝ่ายสนับสนุน สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการติดต่อฝ่ายสนับสนุน โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/

ข้อมูลเพิ่มเติม

คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด ข้อความเมื่อคุณเริ่มคอมพิวเตอร์ของคุณ

ถ้าคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณเริ่มคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้ทำตามขั้นตอนที่อธิบายไว้ในส่วนที่สองต่อไปนี้ ถ้าคุณต้องการ ไม่ได้รับข้อผิดพลาดเมื่อคุณเริ่มคอมพิวเตอร์ของคุณ ไป "คอมพิวเตอร์ของคุณหยุดตอบสนองเมื่อคุณพยายามเริ่มการทำงาน Windows XP"ส่วน

ตั้งค่าคอนฟิก Windows ไม่สามารถโหลดแฟ้มหรือบริการที่กล่าวถึงในการ ข้อความแสดงข้อผิดพลาด

ถ้าข้อความแสดงข้อผิดพลาดอ้างถึงแฟ้ม หรือบริการ แฟ้ม หรือ บริการอาจแสดงรายการอยู่บนแท็บในยูทิลิตี้การตั้งค่าคอนฟิกระบบอย่างใดอย่างหนึ่ง (Msconfig.exe) ถ้าแฟ้มหรือบริการมีอยู่ในรายการ ปิด โดยทำตามขั้นตอนที่อธิบาย ในบทความด้านล่างนี้ ถ้าแฟ้มหรือบริการไม่มีอยู่ ดำเนินต่อ ด้วยขั้นตอนการแก้ไขปัญหาต่อไปในที่นี้ บทความ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการปิดการใช้งานแฟ้มหรือบริการ โดยใช้ระบบ ยูทิลิตี้การตั้งค่าคอนฟิก ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
310353วิธีการกำหนดค่า Windows XP เพื่อเริ่มการทำงานในสถานะ "คลีนบูต"
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการปิดการบริการ โดยใช้การจัดการคอมพิวเตอร์ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
310602วิธีการปิดใช้งานการบริการหรืออุปกรณ์ที่ป้องกันไม่ให้ Windows เริ่มทำงาน
ติดต่อผู้ผลิตของการบริการที่ผิดพลาดสำหรับ ขอความช่วยเหลือเพิ่มเติม

หมายเหตุ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแฟ้มหรือบริการที่เป็นสาเหตุของ ปัญหา ผู้ติดต่อใน Microsoft ผลิตภัณฑ์สนับสนุนบริการระดับมืออาชีพสำหรับ วิธีใช้ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการติดต่อฝ่ายสนับสนุนการบริการระดับมืออาชีพ แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://www.microsoft.com/support
ถ้าผู้ผลิตอุปกรณ์ดั้งเดิม (OEM) ของคอมพิวเตอร์ของคุณ ติดตั้ง Windows XP คุณโทรออกสำหรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับปัญหานี้

ตรวจสอบใหม่ การติดตั้งโปรแกรมบนคอมพิวเตอร์ของคุณเมื่อเร็ว ๆ นี้

ถ้าคุณเพิ่งเอาโปรแกรมหรือคอมโพเนนต์ของ Windows จากของคุณ คอมพิวเตอร์ โดยการลบด้วยตนเอง ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่ยังคงในของคุณ คอมพิวเตอร์อาจเป็นสาเหตุของปัญหา ติดตั้งเมื่อต้องเอาโปรแกรมหรือคอมโพเนนต์ แรกใหม่ และ จากนั้นใช้เครื่องมือ'เพิ่มหรือเอาโปรแกรมออก หรือทำตามของผู้ผลิต คำแนะนำ

เมื่อต้องการเอาโปรแกรมออกจากคอมพิวเตอร์ของคุณ ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิกเริ่มคลิกControl Panelและจากนั้น คลิก เพิ่ม หรือเอาออก โปรแกรม.
 2. ในรายการของโปรแกรม คลิกที่คุณต้องการ เอาออก และจากนั้น คลิกเปลี่ยนแปลง/เอาออก
 3. คลิกใช่เมื่อคุณได้รับการพร้อมท์ ด้วยคำถาม "คุณต้องการเอาออก โปรแกรมหรือไม่"
ถ้าโปรแกรมไม่มีอยู่ในการเพิ่มหรือเอาโปรแกรมออก เครื่องมือ ติดต่อผู้ผลิตเพื่อขอรับคำแนะนำสำหรับการเอาออก

หยุดเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ การตอบสนองเมื่อคุณพยายามเริ่มการทำงานของ Windows XP

ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณหยุดตอบสนอง เมื่อคุณพยายามเริ่มการทำงานของ Windows XP ดูบทความที่ระบุไว้ในส่วนต่อไปนี้ หรือจัดทำตามแบบ ขั้นตอนในส่วนต่อไปนี้

เริ่มการทำงานของคุณ คอมพิวเตอร์ในเซฟโหมด

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการ การแก้ไขปัญหา Windows XP โดยใช้เซฟโหมด ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เมื่อต้องดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
315222คำอธิบายของตัวเลือกการบูตเซฟโหมดใน Windows XP
สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการปิดบริการหรือ อุปกรณ์ที่ป้องกันไม่ให้ Windows เริ่มทำงาน ดูบทความ 244905 ในการ "ฐานความรู้ที่แนะนำ บทความ"ส่วน

ใช้ตัวจัดการอุปกรณ์เพื่อดูว่า ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์

คุณสามารถใช้ตัวจัดการอุปกรณ์เพื่อตรวจสอบ และเปลี่ยนแปลง อุปกรณ์ซอฟต์แวร์จัดโครงแบบ ถ้าอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ของคุณใช้พินหรือ dip สวิตช์ คุณต้องกำหนดค่าอุปกรณ์ด้วยตนเอง

สำหรับการเพิ่มเติม ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งของอุปกรณ์ โดยใช้ตัวจัดการอุปกรณ์ ดูบทความ 310126 ในการ "ขอแนะนำ บทความในฐานความรู้"ส่วน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ วิธีการแก้ไขปัญหาที่ไม่รู้จักอุปกรณ์ที่ระบุไว้ในตัวจัดการอุปกรณ์ ดู บทความ 314464 ในการ "แนะนำความรู้ บทความพื้นฐาน"ส่วน

ใช้เครื่องมือ System Restore เพื่อคืนค่า การดำเนินการของ Windows XP

คุณสามารถใช้เครื่องมือ System Restore เพื่อคืนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อเป็น สถานะการทำงานก่อนหน้านี้ การคืนค่าระบบใช้เวลา "snapshot" ของระบบที่สำคัญ ๆ แฟ้มบางโปรแกรม และแฟ้มเก็บข้อมูลนี้ไว้เป็นที่คืนค่าจุด คุณ ใช้คืนค่าเหล่านี้สามารถชี้ไปยัง Windows XP กลับสู่สถานะก่อนหน้า

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้เครื่องมือ System Restore ดูบทความ 305084 ในการ "ขอแนะนำ บทความฐานความรู้ของ Microsoft"ส่วน

สำหรับการเพิ่มเติม ข้อมูลเกี่ยวกับการคืนค่าระบบ คลิก ช่วยเหลือและสนับสนุน บน เมนู'เริ่ม' ในกล่องค้นหาพิมพ์ การคืนค่าระบบแล้ว คลิก ตกลง.

ใช้เครื่องมือ Last Known Good Configuration เมื่อต้องการคืนค่า การดำเนินการของ Windows XP

ถ้า Windows ไม่เริ่มทำงาน พยายามคืนค่าการทำงานของ Windows XP โดยใช้การกำหนดค่าล่าสุดที่รู้จักดี ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. คอมพิวเตอร์ และจากนั้นกดปุ่ม F8 แป้นเมื่อเริ่ม Windows เริ่มต้นการเริ่มต้น เมนูตัวเลือกขั้นสูงของ Windowsปรากฏขึ้น
 2. ใช้แป้นลูกศรเพื่อเลือก ที่ดีที่ทราบอยู่แล้วล่าสุด การตั้งค่าคอนฟิก (การตั้งล่าสุดค่าที่ใช้งาน)แล้ว คลิก ตกลง.
 3. ถ้าเป็นเมนู'เริ่ม'ปรากฏขึ้น ใช้แป้นลูกศรเพื่อเลือกMicrosoft Windows XPและคลิ ก ตกลง

  Windows XP เริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ โดยใช้ข้อมูลรีจิสทรีที่ถูกบันทึกไว้ในการปิดเครื่องสุดท้าย

ทำการอัปเกรดแบบแทนการซ่อมแซมของคุณ ติดตั้ง Windows XP

ลองซ่อมแซมการติดตั้งของ Windows XP ด้วยวิธีการดังกล่าวมี การปรับรุ่นแบบแทน เรียกใช้โปรแกรมติดตั้งจากซีดีรอม Windows บ่อย ๆ การซ่อมแซม ติดตั้ง Windows ที่เสียหาย

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการปรับรุ่นแบบแทน Windows XP คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
315341วิธีการดำเนินการปรับรุ่นแบบแทนที่ (ติดตั้งใหม่) สำหรับ Windows XP

ยืนยันว่า ของคุณ การตั้งค่า CMOS/BIOS ให้ถูกต้อง

ยืนยันว่า การตั้งค่า CMOS/BIOS ของคุณถูกต้อง

คำเตือน ขั้นตอนนี้อาจเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า CMOS และ ทรานซิสชั่นท์ BIOS ของคุณ ทรานซิสชั่นท์ BIOS ของคอมพิวเตอร์ของคุณไม่ถูกต้องอาจก่อให้เกิด เกิดปัญหาร้ายแรง Microsoft ไม่สามารถรับประกันที่เป็นผลมาจากปัญหา ทรานซิสชั่นท์ BIOS สามารถแก้ไข เปลี่ยนการตั้งค่า CMOS ในความเสี่ยงของคุณเอง ไม่ถูกต้อง หรือเสียหาย CMOS และ BIOS การตั้งค่าอาจทำให้เกิดปัญหาการเริ่มต้น หรือ ปัญหาการปิดระบบ

Microsoft ไม่สามารถให้คำแนะนำเฉพาะสำหรับ การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า CMOS และ BIOS ของคุณเนื่องจากมีเฉพาะของคุณ คอมพิวเตอร์ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งค่า CMOS และ BIOS ถูกต้องสำหรับคุณ คอมพิวเตอร์และวิธีการตรวจสอบ และเปลี่ยนการตั้งค่าเหล่านี้ ให้ดูคอมพิวเตอร์ของคุณ เอกสารหรือติดต่อผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ของคุณ

หมายเหตุ แบตเตอรี่ภายในมี insufficiently คิดค่าธรรมเนียม หรือเสียหายอาจเสียหาย การตั้งค่า CMOS หรือ BIOS

ยืนยันว่า ของคุณ ฮาร์ดดิสก์หรือระบบแฟ้มไม่เสียหาย

ยืนยันว่า ฮาร์ดดิสก์หรือระบบแฟ้มของคุณไม่เสียหาย เริ่ม คอมพิวเตอร์ของคุณจากซีดี Windows XP รอม โหลดคอนโซลการกู้คืน Microsoft และ จากนั้น ใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์บรรทัดคำสั่ง Chkdsk สิ่งนี้อาจแก้ไขของคุณ ปัญหา

สิ่งสำคัญ เราขอแนะนำขั้นที่สูงผู้ใช้หรือผู้ดูแลระบบใช้ คอนโซลการกู้คืน คุณจำเป็นต้องทราบรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบเพื่อใช้ใน คอนโซลการกู้คืน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบ และ ซ่อมแซมฮาร์ดดิสก์เสียหาย โดยใช้คำสั่ง Chkdsk ดู "การใช้การกู้ คอนโซล"และ"การใช้พร้อมท์รับคำสั่งของ Recovery Console" sections ในการ บทความต่อไปนี้:
307654 วิธีการติดตั้ง และใช้คอนโซลการกู้คืนใน Windows XP
หมายเหตุ ถ้าคำสั่ง Chkdsk รายงานว่า จะไม่สามารถเข้าถึงฮาร์ดดิสก์ของคุณ ดิสก์ คุณอาจมีความล้มเหลวของฮาร์ดแวร์ ตรวจสอบการเชื่อมต่อสายเคเบิลทั้งหมดและมี การตั้งค่าการจัมเปอร์บนไดรฟ์ของคุณ สำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม ติดต่อผู้เชี่ยวชาญการซ่อมแซมคอมพิวเตอร์เป็นหรือ ผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ของคุณ

ถ้าคำสั่ง Chkdsk รายงานคำสั่งไม่สามารถแก้ไขปัญหาฮาร์ดดิสก์ทั้งหมด ระบบไฟล์ของคุณ หรือ หลักสำหรับบูตเรกคอร์ด (MBR) อาจเสียหาย หรือไม่สามารถเข้าถึง ลอง ความเหมาะสมคำสั่งของ Recovery Console เช่นFixmbrและFixbootบริการกู้คืนข้อมูลที่ติดต่อ หรือ repartition และการจัดรูปแบบใหม่ บนฮาร์ดดิสก์ของคุณ

สิ่งสำคัญ สำหรับวิธีใช้เพิ่มเติม ติดต่อผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ของคุณหรือ Microsoft เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการสนับสนุนผลิตภัณฑ์

อนุญาตให้เฉพาะบุคลากรที่เหมาะสมเพื่อซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ของคุณ ซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ที่ดำเนินการ โดยที่ไม่ถูกต้อง บุคลากรอาจ nullify การรับประกันของคอมพิวเตอร์ของคุณ

ถ้าคุณแบ่งพาร์ติชัน และฟอร์แมตฮาร์ดดิสก์ของคุณ คุณสูญเสียข้อมูลทั้งหมดบนดิสก์

หลังจากการปรับรุ่น โปรแกรม ที่โหลดระหว่างการเริ่มต้นไม่เคย Start

หลังจากที่คุณปรับรุ่นคอมพิวเตอร์จาก Microsoft Windows 95 Microsoft Windows 98 หรือ Microsoft Windows Millennium เวอร์ชั่น Windows XP โปรแกรมที่โหลดไว้ก่อนหน้านี้ ในระหว่างกระบวนการเริ่มต้นอาจจะไม่ได้ แสดงรายการอยู่ในพื้นที่แจ้งเตือน (ด้านขวาสุดของแถบงาน), และทำงาน เริ่มต้นโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเริ่มคอมพิวเตอร์ของคุณ

สำหรับการเพิ่มเติม ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขปัญหานี้ ให้ดูบทความ 298427 และ 303561 ใน "ฐานความรู้ที่แนะนำ บทความ"ส่วน

ข้อมูลอ้างอิง

บทความ Knowledge Base ที่แนะนำ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาการปิดระบบใน Windows XP คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
308029ทรัพยากรที่ช่วยให้แก้ไขปัญหาการปิดระบบใน Windows XP
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขปัญหาการเริ่มต้นระบบใน Windows XP คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
242518ระยะเวลาหยุดชั่วคราวในระหว่างกระบวนการเริ่มต้นระบบ Windows
244905 วิธีการปิดใช้งานการบริการหรืออุปกรณ์ที่ป้องกันไม่ให้ Windows เริ่มระบบ
249000 ตัวเลือกขั้นสูงของ Windows เริ่มต้นระบบเมนูที่หายไปเมื่อเริ่มต้น
252448 วิธีการ สร้างดิสก์เริ่มต้นระบบเป็นเครือข่ายของ MS-DOS ใน Windows 2000
266169 วิธีการแก้ไขปัญหา ด้วยโหมดสแตนด์บาย ไฮเบอร์เนตโหมด และปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณใน Windows 2000
298427 วิธีการ การคืนค่าโปรแกรมเริ่มต้นระบบถูกปิดใช้งานหลังจากปรับรุ่นจาก Windows 98 หรือ Windows Millennium Edition
300886 คำอธิบายของตัวเลือก "คืนค่าโปรแกรมเริ่มต้น" ที่จะใช้เมื่อคุณปรับรุ่นเป็น Windows XP
303561 ทางลัดของ Windows XP ในกลุ่มการเริ่มต้นทำงานเมื่อคุณเริ่มระบบคอมพิวเตอร์ครั้งแรก
306084 วิธีการคืนค่าระบบปฏิบัติการไปเป็นสภาวะก่อนหน้าใน Windows XP
310126 การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งของอุปกรณ์ด้วย Device Manager
314464 วิธีการแก้ปัญหาที่ไม่รู้จักอุปกรณ์ที่ระบุไว้ในตัวจัดการอุปกรณ์ใน Windows XP
244601 วิธีการแก้ปัญหาที่ไม่รู้จักอุปกรณ์ที่ระบุไว้ในตัวจัดการอุปกรณ์ใน Windows 2000

วิธีการใช้ผลิตภัณฑ์สนับสนุนบริการเว็บไซต์ของ Microsoft เพื่อค้นหาวิธีแก้ไขปัญหา

ถ้าคุณไม่สามารถแก้ปัญหานี้ได้ โดยทำตามขั้นตอนในนี้ บทความ หรือ โดยการดูบทความในฐานความรู้แนะนำ คุณสามารถใช้การ ผลิตภัณฑ์สนับสนุนบริการเว็บไซต์ของ Microsoft เพื่อค้นหาวิธีแก้ไขปัญหาของคุณ บางส่วนของการบริการที่สนับสนุนผลิตภัณฑ์ของ Microsoft บริการเว็บไซต์ มีรวมต่อไปนี้:
 • ค้นหาได้ ฐานความรู้
  การค้นหาฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิคเครื่องมือข้อมูลและการแก้ไข สำหรับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft แวะไปเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
  http://support.microsoft.com/search?ln=en-us&sd=gn
 • ที่พบบ่อย คำถาม
  เมื่อต้องดูคำถามที่ถามบ่อยเฉพาะผลิตภัณฑ์ และ สนับสนุน เยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
  http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=fh[ln]; winxpfaq & ผลิตภัณฑ์ =ของ winxp
 • ซอฟต์แวร์ และ โปรแกรมปรับปรุงซอฟต์แวร์
  การค้นหาซอฟต์แวร์และโปรแกรมปรับปรุงซอฟต์แวร์ที่ Microsoft ศูนย์ดาวน์โหลด เยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
  http://www.microsoft.com/downloads/Search.aspx
 • ตัวเลือกการสนับสนุนอื่น ๆ
  เมื่อต้องถามคำถามการสนับสนุน โดยใช้เว็บ การเรียกใช้ Microsoft ฝ่ายบริการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ หรือเมื่อต้องแสดงความคิดเห็น เยี่ยมชม Microsoft ต่อไปนี้ เว็บไซต์:
  http://www.microsoft.com/windowsxp/support/default.mspx

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 308041 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 14 พฤศจิกายน 2555 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
Keywords: 
kbresolve kbenv kbtshoot kbinfo kbmt KB308041 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:308041

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com