Numer ID artykułu: 308127 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL308127
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

WPROWADZENIE

W tym artykule opisano sposób ręcznego otwierania portów w Zaporze połączenia internetowego (ICF) w systemie Windows XP.

Więcej informacji

W przypadku niektórych programów wymagane może być ręczne otwarcie portów w celu umożliwienia prawidłowego funkcjonowania programów wówczas, gdy Zapora połączenia internetowego jest używana na komputerze lokalnym lub komputerze bramy. Konieczne może być ręczne otwarcie portu, jeżeli usługa, którą należy udostępnić użytkownikom w Internecie, jest uruchomiona na komputerze z włączoną Zaporą połączenia internetowego.

Uwaga: Ustawienia portów są różne w przypadku poszczególnych programów.

Aby ręcznie otworzyć port, wykonaj podane kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Moje miejsca sieciowe.
 2. W obszarze Zadania sieciowe kliknij łącze Wyświetl połączenia sieciowe. (Można również kliknąć prawym przyciskiem myszy ikonę Moje miejsca sieciowe na pulpicie, a następnie kliknąć polecenie Właściwości.)
 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy połączenie, którego chcesz użyć do uzyskania dostępu do Internetu, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 4. Kliknij kartę Zaawansowane, a następnie kliknij przycisk Ustawienia.

  Uwaga: Jeżeli przycisk Ustawienia jest niedostępny, Zapora połączenia internetowego nie została włączona dla danego połączenia i otwieranie portów nie jest konieczne (ponieważ wszystkie porty są już otwarte).
 5. Kliknij przycisk Dodaj, aby otworzyć nowy port.
 6. W polu Opis usługi wpisz przyjazną nazwę. Na przykład wpisz Udostępnianie plików: Port 445.
 7. W polu Nazwa lub adres IP komputera obsługującego tę usługę w sieci wpisz 127.0.0.1.

  Uwaga: Można określić adres IP komputera wewnętrznego. Jednak zazwyczaj używany jest adres 127.0.0.1.
 8. W polach Numer portu zewnętrznego dla tej usługi i Numer portu wewnętrznego dla tej usługi wpisz numer portu. Zazwyczaj ten numer jest taki sam.
 9. Kliknij opcję TCP lub UDP, a następnie kliknij przycisk OK.
 10. Powtórz kroki od 1 do 9 dla każdego portu, który chcesz otworzyć.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
283673 Jak włączyć lub wyłączyć funkcję Zapora osobista w systemie Windows XP
307554 Programy, które wymagają ręcznej konfiguracji portów, gdy działa Zapora połączenia internetowego
Uwaga: Niniejszy artykuł, przeznaczony do „SZYBKIEJ PUBLIKACJI”, został utworzony bezpośrednio przez organizację pomocy technicznej firmy Microsoft. Zawarte w nim informacje są udostępniane „w stanie takim, w jakim są” w odpowiedzi na pojawiające się problemy. W wyniku przyspieszonego trybu udostępniania materiały mogą zawierać błędy typograficzne i mogą zostać poprawione w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Więcej informacji można znaleźć w Warunkach użytkowania.

Właściwości

Numer ID artykułu: 308127 - Ostatnia weryfikacja: 10 czerwca 2013 - Weryfikacja: 1.0
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
Słowa kluczowe: 
kbhowto kbnetwork KB308127

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com