ID članka: 308417
Proširi sve | Sažmi sve

Na ovoj stranici

UVOD

Windows dodjeljuje resurse u skladu sa svojim postavkama i prema njima upravlja uređajima i programima. No u odjeljku System (Sustav) upravljačke ploče možete promijeniti te mogućnosti performansi i način na koji Windows upravlja tim mogućnostima.

U ovom se članku opisuje postavljanje mogućnosti performansi za računalo pomoću preuzete vođene pomoći ili provođenjem ručnih koraka.

Dodatne informacije

Ako ne možete preuzeti ili instalirati vođenu pomoć, provedite ručne korake u ovom članku.

Ručni koraci za postavljanje mogućnosti performansi u sustavu Windows XP

Ako ne želite instalirati i pokrenuti vođenu pomoć, mogućnosti performansi u operacijskom sustavu Windows XP postavite ručno.

Ovaj je odjeljak namijenjen naprednim korisnicima računala. Ako nemate iskustva s naprednim uputama, obratite se službi za podršku. Da biste saznali informacije kako to učiniti, posjetite sljedeće Microsoftovo web-mjesto:
http://support.microsoft.com/contactus?ln=hr#tab3
Napomena Da biste postavili mnoge of ovih mogućnosti performansi, morate se prijaviti u Windows pomoću administratorskog računa računala. Da biste provjerili jeste li u Windows prijavljeni pomoću administratorskog korisničkog računa računala, posjetite sljedeće Microsoftovo web-mjesto:
http://support.microsoft.com/gp/admin?ln=hr
Da biste ručno postavili mogućnosti performansi, provedite ove korake:

Prvi korak: Ručno upravljanje zakazivanjem procesora

Broj resursa dostupnih za procesor računala ograničen je. Windows upravlja tim procesima automatski i može alocirati zadatke različitim procesorima ili upravljati većim brojem procesa na jednom procesoru. Način na koji Windows upravlja tim resursima moguće je prilagoditi tako da prioritet za te resurse dodijelite programima u prvom planu, odnosno pozadinskim servisima.

Windows po zadanom daje prioritet programima u prvom planu. Zbog dodanih resursa procesora programi brže reagiraju. Ako tijekom rada želite pokrenuti pozadinske servise, npr. ispis ili sigurnosno kopiranje diska, te želite da oni reagiraju brže, možete postaviti Windows tako da resurse procesora ravnomjerno dijeli između programa u pozadini i programa u prvom planu.

Napomena Ako koristite Windows XP kao poslužitelj, preporučujemo vam da pozadinskim servisima alocirate više resursa.

Da biste ručno promijenili performanse pozadinskih programa i programa u prvom planu, provedite ove korake:
 1. Kliknite Start, zatim Run (Pokreni), u okvir Open (Otvori) unesite sysdm.cpl, a zatim pritisnite tipku ENTER da biste otvorili dijaloški okvir System Properties (Svojstva sustava).
 2. Kliknite karticu Advanced (Dodatno), a zatim u odjeljku Performance (Performanse) kliknite Settings (Postavke).
 3. Kliknite karticu Advanced (Dodatno), a zatim u odjeljku Processor scheduling (Dodjeljivanje procesora) odaberite neku od sljedećih metoda:
  • Kliknite Programs (Programi) da biste dodijelili više procesorskih resursa programima u prvom planu. Ta se postavka preporučuje većini korisnika.
  • Kliknite Background services (Pozadinski servisi) da biste dodijelili podjednaku količinu procesorskih resursa svim pokrenutim procesima. To se odnosi na zadatke ispisa i aplikacije.
 4. Klikom na OK (U redu) primijenite preference i zatvorite dijaloški okvir.

Drugi korak: Ručno upravljanje memorijom računala

Kada računalu ponestaje fizički instalirane radne memorije (RAM-a), Windows pomoću stranične datoteke, poznate kao virtualna memorija, na tvrdom disku dodaje dostupnu memoriju radi simulacije fizičkog RAM-a. Stranična datoteka virtualne memorije koja se stvara tijekom instalacije po zadanome je 1,5 puta veća od fizičkog RAM-a na računalu. Zato će računalo na kojem je instaliran 1 GB RAM-a imati 1,5 GB virtualne memorije.

Straničnu datoteku moguće je ručno povećati ili smanjiti. Korištenje virtualne memorije možete optimizirati podjelom datoteke na više pogona i uklanjanjem alociranog prostora sa sporih ili izrazito opterećenih pogona. Da biste optimizirali prostor virtualne memorije, podijelite ga na što više fizičkih tvrdih diskova. Pri odabiru pogona slijedite ove smjernice:
 • Nastojte ne držati straničnu datoteku na istom disku na kojem se nalaze sistemske datoteke, što je obično pogon C.
 • Izbjegavajte smještanje stranične datoteke na pogon otporan na pogreške, poput jedinice sa zrcalnom kopijom ili RAID-5 jedinice. Za stranične datoteke otpornost na pogreške nije potrebna, a neka računala otporna na pogreške sporo zapisuju podatke jer ih zapisuju na više lokacija.
 • Ne stavljajte više straničnih datoteka na različite particije istog fizičkog tvrdog diska.
Ručna promjena veličine stranične datoteke virtualne memorije
Da biste dovršili taj postupak, morate se prijaviti kao administrator ili član grupe administratora. Ako je računalo umreženo, postavke mrežnih pravila možda vam neće dopustiti dovršenje tog postupka.

Da biste ručno promijenili veličinu virtualne memorije, slijedite ove korake:
 1. Kliknite Start, zatim Run (Pokreni), u okvir Open (Otvori) upišite sysdm.cpl, a zatim pritisnite tipku ENTER.
 2. Kliknite karticu Advanced (Dodatno), a zatim u odjeljku Performance (Performanse) kliknite Settings (Postavke).
 3. Kliknite karticu Advanced (Dodatno) pa u odjeljku Virtual memory (Virtualna memorija) kliknite Change (Promijeni).
 4. U odjeljku Drive [Volume Label] (Pogon [Oznaka jedinice]) kliknite pogon sa straničnom datotekom koju želite promijeniti.
 5. U odjeljku Paging file size for selected drive (Veličina stranične datoteke za odabrani pogon), kliknite Custom size (Prilagođena veličina), u okvir Initial size (MB) (Početna veličina (MB)) ili Maximum size (MB) (Maksimalna veličina (MB)) upišite novu veličinu stranične datoteke u megabajtima (MB), a zatim kliknite Set (Postavi).
 6. Klikom na OK (U redu) zatvorite dijaloški okvir i primijenite promjene.
Napomena Nakon promjene veličine stranične datoteke od vas bi se moglo zatražiti ponovno pokretanje sustava Windows. Ako se od vas zatraži ponovno pokretanje, promjene neće stupiti na snagu dok ponovno ne pokrenete Windows.

Napomene
 • Ako želite da Windows odabere najprikladniju veličinu stranične datoteke, kliknite System managed size (Veličina upravljana sustavom). Preporučena je minimalna veličina iznosi 1,5 puta količine RAM-a na računalu, a preporučena maksimalna veličina 3 puta količine RAM-a. Ako, na primjer, imate 256 MB RAM-a, minimalna je veličina 384 MB, a maksimalna 1152 MB.
 • Da biste ostvarili najbolje performanse, nemojte postaviti početnu veličinu na manje od minimalne preporučene veličine u odjeljku Total paging file size for all drives (Ukupna veličina stranične datoteke za sve pogone). Preporučena veličina iznosi 1,5 puta količine RAM-a na računalu. Budući da se performanse mogu smanjiti ako je stranična datoteka prevelika, dobro je zadržati preporučenu postavku veličine stranične datoteke. No ako se često služite programima koji koriste mnogo memorije, npr. grafičkim programima ili igrama, možete je povećati.
 • Izričito preporučujemo da ne onemogućujete i ne brišete straničnu datoteku jer time možete smanjiti performanse računala. Ako ipak odlučite izbrisati straničnu datoteku, postavite i početnu i maksimalnu veličinu na nulu ili kliknite No paging file (Bez stranične datoteke).
Ručno optimiziranje korištenja memorije
Korištenje memorije računala možete optimizirati u skladu sa svojim specifičnim potrebama. Ako računalo koristite kao radnu stanicu, a ne kao poslužitelj, možete povećati performanse tako da više memorije dodijelite programima. Programi će brže raditi, a zadržat ćete zadanu postavku veličine predmemorije sustava u sustavu Windows XP. No ako računalo uglavnom koristite kao poslužitelj ili ako koristite programe kojima je potrebna velika predmemorija sustava, možete odvojiti više memorije računala za predmemoriju sustava.
 1. Kliknite Start, zatim Run (Pokreni), u okvir Open (Otvori) upišite sysdm.cpl, a zatim pritisnite tipku ENTER.
 2. Kliknite karticu Advanced (Dodatno), a zatim u odjeljku Performance (Performanse) kliknite Settings (Postavke).
 3. Kliknite karticu Advanced (Dodatno), a zatim u odjeljku Memory usage (Korištenje memorije) odaberite neku od sljedećih metoda:
  • Kliknite Programs (Programi) ako računalo uglavnom koristite kao radnu stanicu, a ne kao poslužitelj. Ova mogućnost alocira više memorije programima.
  • Kliknite System cache (Predmemorija sustava) ako računalo uglavnom koristite kao poslužitelj ili ako koristite programe kojima je potrebna velika predmemorija sustava.
 4. Klikom na OK (U redu) spremite preference i zatvorite dijaloški okvir.

Treći korak: Ručna promjena vizualnih efekata

Windows nudi nekoliko mogućnosti za postavljanje vizualnih efekata na računalu. Ispod izbornika, primjerice, možete prikazivati sjene ili možete konfigurirati Windows tako da pri pomicanju prozora po zaslonu prikazuje cijeli njegov sadržaj.

Napomena Iako je zbog privlačnijeg sučelja računalo s njima ugodnije koristiti, vizualni efekti mogu i usporiti računalo.

U sustavu Windows moguće sve je mogućnosti vizualnih efekata moguće uključiti, isključiti ili automatizirati. Možete i vratiti zadane postavke ili odabirom željenih vizualnih efekata postaviti vlastite prilagođene mogućnosti.

Da biste promijenili vizualne efekte, slijedite ove korake:
 1. Kliknite Start, zatim Run (Pokreni), u okvir Open (Otvori) upišite sysdm.cpl, a zatim pritisnite tipku ENTER.
 2. Kliknite karticu Advanced (Dodatno), a zatim u odjeljku Performance (Performanse) kliknite Settings (Postavke).
 3. Kliknite karticu Visual Effects (Vizualni efekti), a zatim odaberite neku od sljedećih metoda:
  • Kliknite Let Windows choose what's best for my computer (Neka sustav Windows odabere što je najbolje za računalo) da biste odabir vizualnih efekata prepustili sustavu Windows.
  • Kliknite Adjust for best appearance (Prilagodi za najbolji prikaz) da bi Windows automatski prilagodio postavke za najbolji prikaz.
  • Kliknite Adjust for best performance (Prilagodi za najbolje performanse) da bi Windows automatski prilagodio postavke za najbolje performanse.
  • Kliknite Custom (Prilagođeno), a zatim potvrdite okvire uz stavke koje želite uključiti. Poništite potvrdne okvire uz one stavke koje želite isključiti.
 4. Klikom na OK (U redu) primijenite promjene i zatvorite dijaloški okvir.
Napomena Bez obzira na odabrane vizualne efekte, postavku uvijek možete prilagođavati uključivanjem i isključivanjem pojedinačnih stavki popisa. Ako promijenite neku stavku, gumb Custom (Prilagođeno) automatski će se odabrati.

Rječnik

Pozadinski program Pozadinski je program bilo koji program koji se izvodi dok korisnik radi na nekom drugom zadatku. Mikroprocesor računala dodjeljuje manje resursa pozadinskim programima nego programima u prvom planu.

Varijabla okruženja Varijabla okruženja jest niz informacija o okruženju, poput pogona, staze ili naziva datoteke pridruženih simboličkom nazivu koji Windows može koristiti. Da biste definirali varijable okruženja, poslužite se alatom Sustav na upravljačkoj ploči ili naredbom set (postavi) u naredbenom retku.

Program u prvom planu Program u prvom planu jest program koji se izvodi u aktivnom prozoru (gornji prozor s istaknutom naslovnom trakom). Program u prvom planu reagira na naredbe korisnika.

Zrcaljena jedinica Zrcaljena jedinica jest jedinica otporna na pogreške koja duplicira podatke na dva fizička diska. Zrcaljena jedinica osigurava redundanciju podataka jer koristi dvije identične jedinice. Te su jedinice poznate kao zrcalne kopije. One dupliciraju informacije koje jedinica sadrži. Zrcalna se kopija uvijek nalazi na nekom drugom disku. Ako jedan od fizičkih diskova otkaže, podaci na neispravnom disku postaju nedostupni, ali sustav nastavlja s radom na zrcalnoj kopiji na drugom disku. Zrcaljene pogone možete stvarati samo na dinamičkim diskovima.

stranična datoteka Općenito poznata kao "virtualna memorija", stranična datoteka dio je tvrdog diska stvoren radi proširenja dostupne memorije. Kada sustavu Windows ponestane instalirane fizičke memorije (RAM), stranična datoteka koristit će se kao "virtualna" memorija. Po zadanom Windows prijenosom podataka za pozadinske servise i neaktivne programe na tu straničnu datoteku oslobađa RAM za programe koji se trenutno koriste.

Particija Particija je dio fizičkog diska koji funkcionira kao da se radi o fizički zasebnom disku. Kada stvorite particiju, morate je formatirati i dodijeliti joj slovo pogona da biste na nju mogli pohranjivati podatke. Na osnovnim diskovima particije su poznate kao osnovne jedinice. Osnovne jedinice obuhvaćaju primarne particije i logičke pogone. Na dinamičkim diskovima particije su poznate kao dinamičke jedinice. Dinamičke jedinice obuhvaćaju jednostavne jedinice, jedinice s trakastom pohranom, rastegnute, zrcalne i RAID-5 jedinice.

RAID-5 jedinica RAID-5 jedinica jest jedinica otporna na pogreške na kojoj se podaci i informacije o paritetu naizmjence raspoređuju na tri ili više fizičkih diskova. Paritet je izračunata vrijednost koja se koristi za rekonstrukciju podataka nakon zatajenja. Ako dio fizičkog diska zataji, iz preostalih podataka i pariteta Windows ponovo kreira podatke koji su se nalazili na neispravnom dijelu. RAID-5 jedinice možete stvarati samo na dinamičkim diskovima te ih nije moguće zrcaliti niti proširivati.

SLJEDEĆI KORACI

Ako vam te metode ne pomažu, na web-mjestu Microsoftove službe korisničke podrške potražite druga rješenja problema. Neke od usluga koje se nude na web-mjestu Microsoftove službe korisničke podrške:
 • Pretraživa Baza znanja. Pretražujte informacije o tehničkoj podršci i alate za samopomoć za Microsoftove proizvode.
 • Centri za rješenja. pregledajte najčešća pitanja o proizvodima i najvažnije pojedinosti vezane uz podršku.
 • Ostale mogućnosti podrške. Postavite pitanje putem weba, obratite se Microsoftovoj službi korisničke podrške ili dajte povratne informacije.
Dodatnu pomoć za postavljanje mogućnosti performansi u sustavu Windows XP zatražite od službe za podršku na adresi
http://support.microsoft.com/contactus?ln=hr#tab3


Pomoć vezanu uz probleme s performansama sustava u sustavu Windows Vista potražite na sljedećoj Microsoftovoj web-stranici:
Problemi s ukupnom brzinom i performansama sustava

Reference

Dodatne informacije o premještanju stranične datoteke potražite u članku iz Microsoftove baze znanja pod brojem
307886 Premještanje stranične datoteke u sustavu Windows XP (Tekst je možda na engleskom)

Svojstva

ID članka: 308417 - Posljednja izmjena: 6. lipnja 2013. - Revizija: 5.1
Ključne riječi: 
kbhowto kbacwsurvey kbvirtualmem kbenv KB308417

Pošaljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com