ID článku: 308417
Rozbaliť všetko | Zbaliť všetko

Na tejto stránke

ÚVOD

Systém Windows priraďuje prostriedky podľa svojho nastavenia a podľa toho spravuje zariadenia a programy. Tieto možnosti výkonu môžete zmeniť pomocou položky Systém v ovládacom paneli, ktorá tiež slúži na nastavenie spôsobu, akým systém Windows spravuje prostriedky.

Tento článok obsahuje návod na nastavenie možností výkonu počítača prevzatím a použitím Interaktívneho Pomocníka alebo manuálnym vykonaním krokového postupu.

Ďalšie informácie

Ak nie je možné Interaktívneho Pomocníka prevziať alebo nainštalovať, môžete manuálne vykonať kroky uvedené v tomto článku.

Manuálny krokový postup pri nastavení možností výkonu v systéme Windows XP

Ak nechcete inštalovať a spúšťať Interaktívneho Pomocníka, môžete možnosti výkonu v systéme Windows XP nastaviť manuálne.

Táto sekcia je určená pre skúsených používateľov počítača. Ak sa nechcete púšťať do vykonávania pokynov pre pokročilých používateľov, môžete sa obrátiť na technickú podporu. Informácie ako postupovať pri kontaktovaní technickej podpory nájdete na nasledujúcej webovej lokalite spoločnosti Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus?ln=sk#tab3
Poznámka: Na nastavenie viacerých z týchto možností výkonu sa musíte do systému Windows prihlásiť s kontom správcu počítača. Ak chcete overiť, či ste sa prihlásili do systému Windows s používateľským kontom správcu, navštívte nasledujúcu webovú lokalitu spoločnosti Microsoft:
http://support.microsoft.com/gp/admin?ln=sk
Ak chcete manuálne nastaviť možnosti výkonu počítača, postupujte nasledovne:

Krok 1: Manuálna správa plánovania procesora

Procesorová jednotka CPU počítača má k dispozícii obmedzený počet prostriedkov. Systém Windows spravuje tieto prostriedky automaticky a dokáže prideľovať úlohy procesorom alebo spravovať viaceré procesy v jednom procesore. Spôsob, akým systém Windows spravuje tieto prostriedky, môžete upraviť priradením priorít programom spusteným na popredí a službám spusteným na pozadí.

V predvolenom nastavení systém Windows priraďuje vyššiu prioritu programom spusteným na popredí. Pridané procesorové prostriedky umožňujú programom reagovať rýchlejšie. Ak ale máte počas práce na pozadí spustené služby, ako napríklad tlač alebo zálohovanie disku, a chcete, aby tieto služby reagovali rýchlejšie, môžete v systéme Windows nastaviť rovnomerné rozdelenie procesorových prostriedkov medzi programy spustené na popredí a na pozadí.

Poznámka: Ak používate počítač so systémom Windows XP ako server, odporúča sa vyhradiť viac prostriedkov pre služby spúšťané na pozadí.

Ak chcete manuálne zmeniť výkon programov spustených na popredí a na pozadí, postupujte nasledovne:
 1. Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na položku Spustiť, do poľa Otvoriť zadajte príkaz sysdm.cpl a stlačením klávesu ENTER otvorte dialógové okno Vlastnosti systému.
 2. Kliknite na kartu Spresnenie a v časti Výkon kliknite na tlačidlo Nastavenie.
 3. Kliknite na kartu Spresnenie a v časti Plánovanie procesora postupujte podľa jedného z nasledujúcich postupov:
  • Kliknite na položku Programy, ak chcete priradiť viac procesorových prostriedkov programom spusteným na popredí. Toto nastavenie sa odporúča pre väčšinu používateľov.
  • Kliknite na položku Služby na pozadí, ak chcete všetkým spusteným službám priradiť rovnaký počet procesorových prostriedkov. Toto zahŕňa tlačové úlohy a aplikácie.
 4. Kliknutím na tlačidlo OK použijete nastavenie a zavriete dialógové okno.

Krok 2: Manuálna správa pamäte počítača

Pri nedostatku pamäte RAM (Random-Access Memory) fyzicky nainštalovanej v počítači pridá systém Windows dostupnú pamäť použitím stránkovacieho súboru, ktorý je všeobecne známy ako virtuálna pamäť. Tento súbor je uložený na pevnom disku a používa sa na simuláciu fyzickej pamäte RAM. Stránkovací súbor virtuálnej pamäte, ktorý sa na základe predvoleného nastavenia vytvorí počas inštalácie, je 1,5-krát väčší ako fyzická pamäť RAM počítača. Čiže počítač s 1 GB nainštalovanej pamäte RAM bude mať 1,5 GB virtuálnej pamäte.

Veľkosť stránkovacieho súboru môžete manuálne zväčšiť alebo zmenšiť. Používanie virtuálnej pamäte je tiež možné optimalizovať rozdelením priestoru súborov medzi viacero jednotiek a odstránením vyhradeného priestoru z pomalých alebo ťažšie dostupných jednotiek. Priestor virtuálnej pamäte sa optimalizuje tak, že sa rozdelí medzi čo najväčší možný počet fyzických pevných diskov. Pri výbere jednotiek postupujte podľa nasledujúcich pokynov:
 • Stránkovací súbor nemá byť uložený na istej jednotke ako systémové súbory, ktoré sú zvyčajne na jednotke C.
 • Stránkovací súbor neukladajte na jednotku odolnú voči chybám, ako je napríklad zrkadlený zväzok alebo zväzok RAID-5. Stránkovacie súbory nevyžadujú zabezpečenie odolnosti voči chybám a niektoré počítače s týmto zabezpečením spomaľujú zápis údajov tým, že ich zapisujú do viacerých umiestnení.
 • Neukladajte viacero stránkovacích súborov do rozličných oblastí jednej jednotky fyzického disku.
Manuálna zmena veľkosti stránkovacieho súboru virtuálnej pamäte
Na dokončenie postupu musíte byť prihlásení ako správca alebo ako člen skupiny Administrators. Ak je počítač pripojený k sieti, vo vykonaní tohto postupu môže brániť nastavenie sieťovej politiky.

Pri manuálnej zmene veľkosti virtuálnej pamäte postupujte nasledovne:
 1. Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na položku Spustiť, do poľa Otvoriť zadajte príkaz sysdm.cpl a stlačte kláves ENTER.
 2. Kliknite na kartu Spresnenie a v časti Výkon kliknite na tlačidlo Nastavenie.
 3. Kliknite na kartu Spresnenie a potom v časti Virtuálna pamäť, kliknite na položku Zmeniť.
 4. V časti Jednotka [označenie zväzku] kliknite na jednotku, na ktorej je uložený stránkovací súbor, ktorý chcete zmeniť.
 5. V časti Veľkosť stránkovacieho súboru pre vybratú jednotku kliknite na položku Vlastná veľkosť a do poľa Počiatočná veľkosť (v MB) alebo Maximálna veľkosť (v MB) zadajte novú veľkosť stránkovacieho súboru v megabajtoch (MB). Napokon kliknite na tlačidlo Nastaviť.
 6. Kliknutím na tlačidlo OK použijete zmeny a zavriete dialógové okno.
Poznámka: Po zmene veľkosti stránkovacieho súboru sa môže zobraziť výzva na reštartovanie systému Windows. Ak sa zobrazí výzva na reštartovanie, zmeny sa prejavia až po reštarte systému Windows.

Poznámky
 • Po výbere možnosti Veľkosť určovaná systémom najvýhodnejšiu veľkosť stránkovacieho súboru určí systém Windows. Odporúčaná minimálna veľkosť sa rovná 1,5 násobku veľkosti pamäte RAM počítača a maximálna sa rovná 3 násobku veľkosti pamäte RAM. Ak je kapacita pamäte RAM 256 MB, tak minimálna veľkosť je 384 MB a maximálna veľkosť je 1 152 MB.
 • Ak chcete zabezpečiť najlepší výkon, počiatočnú veľkosť nenastavujte na hodnotu menšiu, ako je hodnota uvedená v časti Celková veľkosť stránkovacieho súboru pre všetky jednotky. Odporúčaná veľkosť sa rovná 1,5 násobku veľkosti pamäte RAM počítača. Je vhodné používať stránkovací súbor s odporúčanou veľkosťou, pretože príliš veľký stránkovací súbor môže znižovať výkon. Ak ale často používate programy, ktoré využívajú veľa pamäte (napríklad grafické programy alebo hry), môžete veľkosť tohto súboru zväčšiť.
 • Dôrazne odporúčame stránkovací súbor nevypínať ani neodstraňovať, pretože to môže viesť k zníženiu výkonu. Ak sa ale rozhodnete stránkovací súbor odstrániť, zadajte nulové hodnoty počiatočnej a maximálnej veľkosti, alebo kliknite na položku Nepoužívať stránkovací súbor.
Manuálne optimalizovanie používania pamäte
Používanie pamäte môžete optimalizovať tak, aby reflektovalo dané konkrétne požiadavky. Ak používate počítač ako pracovnú stanicu a nie ako server, môžete zvýšiť výkon pridelením väčšieho množstva pamäte programom. Programy budú pracovať rýchlejšie a veľkosť vyrovnávacej pamäte systému zostane na predvolenej hodnote systému Windows XP. Ak sa počítač používa hlavne ako server, alebo ak používate programy požadujúce viac systémovej vyrovnávacej pamäte systému, môžete vyhradiť viac pamäte počítača pre väčšiu systémovú vyrovnávaciu pamäť.
 1. Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na položku Spustiť, do poľa Otvoriť zadajte príkaz sysdm.cpl a stlačte kláves ENTER.
 2. Kliknite na kartu Spresnenie a v časti Výkon kliknite na tlačidlo Nastavenie.
 3. Kliknite na kartu Spresnenie a v časti Využitie pamäte postupujte podľa jedného z nasledujúcich postupov:
  • Ak používate počítač najmä ako pracovnú stanicu a nie ako server, vyberte možnosť Programov. Výberom tejto možnosti sa pre programy vyhradí viac priestoru pamäti.
  • Ak používate počítač hlavne ako server, alebo ak používate programy požadujúce veľkú systémovú vyrovnávaciu pamäť, kliknite na položku Vyrovnávacej pamäte systému.
 4. Kliknutím na tlačidlo OK uložíte nastavenie a zavriete dialógové okno.

Krok 3: Manuálna zmena vizuálnych efektov

V systéme Windows je k dispozícii niekoľko možností na nastavenie vizuálnych efektov v počítači. V systéme Windows môžete napríklad zobraziť tiene pod ponukami alebo nastaviť zobrazenie celého obsahu okna počas jeho posúvania na obrazovke.

Poznámka: Mnohé vizuálne efekty spríjemňujú používanie počítača atraktívnymi rozhraniami, no môžu počítač spomaľovať.

V systéme Windows sú k dispozícii možnosti na zapnutie, vypnutie alebo automatizovanie všetkých možností vizuálnych efektov. Môžete tiež obnoviť predvolené nastavenie alebo nastaviť vlastné možnosti výberom vizuálnych efektov, ktoré chcete používať.

Na zmenu vizuálnych efektov postupujte podľa nasledujúcich krokov:
 1. Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na položku Spustiť, do poľa Otvoriť zadajte príkaz sysdm.cpl a stlačte kláves ENTER.
 2. Kliknite na kartu Spresnenie a v časti Výkon kliknite na tlačidlo Nastavenie.
 3. Kliknite na kartu Vizuálne efekty a potom použite jeden z nasledujúcich postupov:
  • Kliknite na položku Nechať systém Windows zvoliť najlepšiu možnosť pre tento počítač, ak má vizuálne efekty vybrať systém Windows.
  • Ak vyberiete možnosť Nastaviť s cieľom dosiahnutia najlepšieho vzhľadu, systém Windows automaticky upraví nastavenia pre najlepší vzhľad.
  • Ak vyberiete možnosť Nastaviť s cieľom dosiahnutia najlepšieho výkonu, systém Windows automaticky upraví nastavenia pre najlepší výkon.
  • Vyberte možnosť Vlastné a začiarknite políčka pri položkách, ktoré chcete zapnúť. Zrušte začiarknutie políčok pri položkách, ktoré chcete vypnúť.
 4. Kliknutím na tlačidlo OK použijete zmeny a zavriete dialógové okno.
Poznámka: Bez ohľadu na vybratú možnosť vizuálnych efektov môžete nastavenie kedykoľvek prispôsobiť výberom alebo zrušením výberu zobrazených položiek. Pri zmene ľubovoľnej položky sa automaticky vyberie tlačidlo Vlastné.

Slovník

program na pozadí Program na pozadí je program, ktorý je spustený v čase, keď používateľ pracuje na inej úlohe. Mikroprocesor počítača automaticky priraďuje menej zdrojov pre programy spustené v pozadí ako pre programy spustené v popredí.

premenná prostredia Premenná prostredia je reťazec informácií o prostredí ako sú napríklad jednotka, cesta alebo názov súboru. Tieto sú spojené so symbolickým názvom, ktorý môže použiť systém Windows. Premenné prostredia možno definovať v nástroji Systém v dialógovom okne Ovládací panel alebo zadaním príkazu set do príkazového riadka.

program spustený v popredí Program spustený v popredí je program spustený v aktívnom okne (najvyššie okno so zvýrazneným záhlavím okna). Program spustený v popredí reaguje na príkazy zadávané používateľom.

zrkadlený zväzok Zrkadlený zväzok je zväzok odolný voči chybám vytvárajúci duplicitné údaje na dvoch fyzických diskoch. Zrkadlený zväzok zabezpečuje redundanciu údajov prostredníctvom dvoch identických zväzkov. Tieto zväzky sú známe ako zrkadlové obrazy disku. Zdvojujú informácie, ktoré zväzok obsahuje. Zrkadlový obraz disku je vždy umiestnený na inom disku. Ak jeden fyzický disk zlyhá a údaje v ňom obsiahnuté sa stanú nedostupné, systém bude pokračovať v činnosti v jeho zrkadlovom obraze na druhom disku. Zrkadlené zväzky je možné vytvárať iba na dynamických diskoch.

stránkovací súbor Stránkovací súbor, všeobecne označovaný ako „virtuálna pamäť“, je sekcia na pevnom disku, ktorá je vytvorená pre potreby rozšírenia dostupnej pamäte. Keď je v systéme Windows nedostatok nainštalovanej fyzickej pamäte (RAM), stránkovací súbor sa použije ako virtuálna pamäť. V predvolenom nastavení systém Windows prenáša údaje služieb na pozadí a nečinných programov do tohto stránkovacieho súboru, aby uvoľnil viac pamäte RAM pre programy, ktoré sa aktuálne používajú.

oblasť Oblasť je časť fyzického disku, ktorá pracuje tak, ako keby bola fyzicky oddeleným diskom. Po vytvorení oblasti je potrebné oblasť naformátovať a prideliť jej písmeno jednotky ešte pred tým, ako sa v nej budú ukladať údaje. Na základných diskoch sú oblasti známe ako základné zväzky. Základné zväzky zahŕňajú primárne oblasti a logické jednotky. Na dynamických diskoch sú oblasti známe ako dynamické zväzky. Dynamické zväzky zahŕňajú jednoduché, prekladané, rozložené a zrkadlené zväzky a zväzky RAID-5.

Zväzok RAID-5 Zväzok RAID-5 je zväzok odolný voči chybám obsahujúci údaje a paritu prekladanú striedavo cez tri a viac fyzických diskov. Parita je vypočítaná hodnota používaná na obnovenie údajov po zlyhaní. Ak zlyhá časť fyzického disku, systém Windows obnoví údaje uložené na disku, ktorý zlyhal, prostredníctvom zvyšných údajov a parít. Zväzky RAID-5 je možné vytvárať iba na dynamických diskoch a nie je možné vytvoriť zrkadlené ani rozšírené zväzky RAID-5.

ĎALŠIE KROKY

Ak vám tieto postupy nepomohli, na vyhľadanie iných riešení môžete použiť webovú lokalitu služieb technickej podpory spoločnosti Microsoft. Nižšie sú uvedené niektoré zo služieb, ktoré sú k dispozícii na webovej lokalite služieb technickej podpory spoločnosti Microsoft:
 • Databáza Knowledge Base s možnosťou prehľadávania: Vyhľadávanie informácií technickej podpory a svojpomocných nástrojov pre produkty spoločnosti Microsoft.
 • Centrá riešení: Najčastejšie otázky k jednotlivým produktom a tipy služby technickej podpory.
 • Ďalšie možnosti získania podpory: Možnosť zadania otázok prostredníctvom webu, kontaktovania služby technickej podpory spoločnosti Microsoft alebo odoslania pripomienok.
Ak potrebujete ďalšiu pomoc s nastavením možností výkonu v systéme Windows XP, môžete sa obrátiť na technickú podporu:
http://support.microsoft.com/contactus?ln=sk#tab3


Pomocné informácie týkajúce sa problémov s výkonom v systéme Windows Vista sú k dispozícii na nasledujúcej webovej stránke spoločnosti Microsoft:
Problémy s celkovou rýchlosťou a výkonom systému

Odkazy

Ďalšie informácie o presúvaní stránkovacieho súboru získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku databázy Microsoft Knowledge Base:
307886 Ako presunúť stránkovací súbor v systéme Windows XP

Vlastnosti

ID článku: 308417 - Posledná kontrola: 27. júna 2013 - Revízia: 6.0
Kľúčové slová: 
kbhowto kbacwsurvey kbvirtualmem kbenv KB308417

Odošlite odozvu

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com