ID článku: 308422 - Produkty, které se vztahují k tomuto článku.
Rozbalit všechny záložky | Minimalizovat všechny záložky

Na této stránce

Souhrn

Tento článek popisuje, jak pomocí nástroje Zálohování zálohovat soubory a složky v počítači se systémem Windows XP Home Edition. Přestože je nástroj Zálohování zahrnut do výchozí instalace systému Windows XP, není automaticky zahrnut do výchozí instalace systému Windows XP Home Edition. Proto chcete-li nástroj Zálohování použít, je třeba jej nejprve nainstalovat.

Ukázku postupu při zálohování souborů a složek v počítači naleznete rovněž ve videu, které je součástí tohoto článku. Chcete-li sledovat toto video, přejděte k části Další informace.

Tento článek je určený pro začátečníky až středně pokročilé uživatele.

Provedení popsaných postupů může být snadnější, pokud si článek nejprve vytisknete.

Postup při instalaci nástroje Zálohování

Před zahájením zálohování důležitých informací v počítači je třeba nainstalovat nástroj Zálohování. Nástroj Zálohování je obsažen na disku CD-ROM systému Windows XP Home Edition.

Poznámka: Pokud byl systém Windows XP Home Edition v počítači předinstalován a nemáte k dispozici původní disk CD systému Windows XP, obraťte se na výrobce počítače nebo vyhledejte další informace na webu výrobce. Můžete rovněž použít zálohovací software zakoupený samostatně.

Chcete-li nainstalovat nástroj Zálohování z disku CD systému Windows XP, postupujte takto:
 1. Do jednotky CD nebo DVD počítače vložte disk CD systému Windows XP.
 2. Klepněte na tlačítko Konec.
 3. Na tomto disku CD vyhledejte složku jednotka_CD:\ValueAdd\Msft\Ntbackup.
 4. Dvojím kliknutím na soubor Ntbackup.msi nainstalujte nástroj Zálohování.
 5. Jakmile se zobrazí výzva Průvodce zálohováním a obnovením, klikněte na tlačítko Dokončit.
 6. Vyjměte disk CD systému Windows XP.
Nyní je nástroj Zálohování nainstalován a můžete zahájit zálohování důležitých informací.

Zálohování souborů a složek

Chcete-li zálohovat soubory a složky, postupujte následujícím způsobem:

Poznámka: Chcete-li zálohovat soubory a složky, je třeba, abyste byli v počítači přihlášeni jako správce nebo jako uživatel, který je součástí skupiny Administrators. Chcete-li ověřit, zda jste k systému Windows přihlášeni pomocí uživatelského účtu správce počítače, navštivte následující web společnosti Microsoft:
http://support.microsoft.com/gp/admin?ln=cs
Poznámka: Následující kroky vysvětlují použití nástroje Zálohování k ručnímu zálohování souborů a složek. K zálohování souborů a složek můžete rovněž použít Průvodce zálohováním a obnovením. Postup se však bude od kroků uvedených v následující části poněkud odlišovat.

Krok 1: Spusťte program Backup

 1. Klikněte na tlačítko Start a potom na příkaz Spustit.
 2. Do pole Otevřít zadejte příkaz ntbackup.exe a klikněte na tlačítko OK.

  Poznámka: Pokud se zobrazí následující chybová zpráva, ověřte, zda jste kroky uvedené v části Postup při instalaci nástroje Zálohování provedli správně:
  Systém Windows nemůže najít soubor ntbackup.exe.

Krok 2: Vyberte položky k zálohování a pak vyberte umístění záložního souboru

 1. Klikněte na tlačítko Rozšířený režim.

  Poznámka: Pokud se spustí Průvodce zálohováním a obnovením, je nástroj spuštěn v režimu průvodce. Můžete kliknutím zrušit zaškrtnutí políčka Vždy spouštět v režimu průvodce a pak restartovat nástroj Zálohování. Pokud budete nadále používat Průvodce zálohováním a obnovením, bude se postup poněkud lišit od kroků uvedených v následující části.
 2. Klepněte na kartu Zálohování.
 3. V nabídce Úloha klepněte na příkaz Nová.
 4. Kliknutím zaškrtněte políčka vedle jednotek, které chcete zálohovat. Pokud vyberete konkrétní soubory nebo složky, rozbalte jednotku, v níž jsou tyto soubory nebo složky umístěny. Potom kliknutím zaškrtněte políčka pro soubory nebo složky, které chcete zálohovat.
 5. Kliknutím zaškrtněte políčko Stav systému, které je zobrazeno pod položkou Tento počítač v podokně navigace.

  Poznámka: Chcete-li zálohovat nastavení systému a datové soubory, zálohujte všechna data v počítači včetně dat stavu systému. Data stavu systému zahrnují například registr, registrační databázi tříd modelu COM+, soubory chráněné funkcí Ochrana souborů systému Windows, spouštěcí soubory a další systémové soubory.
 6. Pokud se zobrazí seznam Cíl zálohování, klikněte na cíl zálohování, který chcete použít.

  Poznámka: Pokud jste v předchozím kroku vybrali možnost Soubor, zadejte do pole Zálohovací médium nebo název souboru úplnou cestu a název souboru, do kterého chcete data zálohovat.

  Jako cíl záložního souboru lze zadat síťovou sdílenou položku. Záložní soubory mají obvykle příponu BKF. Můžete však použít libovolnou příponu názvu souboru.

Krok 3: Spusťte zálohování

 1. Kliknutím na tlačítko Spustit zálohování otevřete dialogové okno Informace o úloze zálohování.
 2. Ve skupinovém rámečku Obsahuje-li médium zálohu použijte jednu z následujících možností:
  • Chcete-li tento záložní soubor přidat k předchozím zálohám, klikněte na přepínač Přidat tuto zálohu na médium. Tato možnost přidá novou zálohu ke stávajícímu souboru zálohy, takže lze zachovat všechny předchozí zálohy v jednom souboru. Tato možnost je užitečná pro případ, že byste potřebovali zálohu z konkrétního dne. Mějte však na paměti, že velikost záložního souboru se při každém dalším zálohování zvýší. V takovém případě je vhodné monitorovat velikost souboru a zajistit, že postupně nezabere veškeré místo na pevném disku. Pokud je soubor příliš velký, zvažte jeho uložení na externí pevný disk. Pokud máte obavy ohledně využití příliš velkého místa na pevném disku, můžete místo toho použít možnost Nahradit data na médiu touto zálohou.
  • Chcete-li tímto záložním souborem přepsat předchozí záložní soubory, klikněte na přepínač Nahradit data na médiu touto zálohou. Tato možnost je užitečná, chcete-li zachovat pouze aktuální zálohu a předchozí zálohy vás nezajímají. Použijte ji rovněž v případě obav, že záložní soubor využívá příliš mnoho místa na pevném disku počítače.
 3. Klepněte na tlačítko Upřesnit.
 4. Kliknutím zaškrtněte políčko Po dokončení zálohování ověřit data.
 5. V rozevíracím seznamu Typ zálohování klikněte na typ zálohy, kterou chcete vytvořit. Chcete-li zobrazit popis jednotlivých typů zálohování, klikněte na jednotlivé typy. Příslušný popis se zobrazí v části Popis. Můžete vybrat některý z následujících typů zálohování:
  • Normální
  • Kopírováním
  • Přírůstkové
  • Rozdílové
  • Denní
 6. Klepněte na tlačítko OK a potom na tlačítko Spustit zálohování. Zobrazí se dialogové okno Průběh zálohování a zálohování je spuštěno.

Krok 4: Ukončete program Backup

 1. Po dokončení zálohování klepněte na tlačítko Zavřít.
 2. V nabídce Úloha klepněte na příkaz Konec.

DALŠÍ KROKY

Pokud uvedené postupy nefungují nebo pokud máte při zálohování potíže, můžete řešení najít na webu služby zákaznické podpory společnosti Microsoft. Můžete rovněž navštívit tento web a dozvědět se více o postupu zálohování důležitých informací v počítači. Mezi služby poskytované na webu služeb podpory zákazníků společnosti Microsoft patří například následující služby:
 • Znalostní báze Knowledge Base s možností prohledávání: Slouží k hledání v informacích o technické podpoře a nástrojích samoobslužné podpory pro produkty společnosti Microsoft.
 • Centra řešení: Slouží k zobrazení nejčastějších dotazů k jednotlivým produktům a problémů řešených službami podpory.
 • Další možnosti podpory: Tento web umožňuje klást dotazy související s podporou, obrátit se na služby podpory zákazníků společnosti Microsoft nebo zaslat svůj názor.
Pokud prostřednictvím webu služby zákaznické podpory společnosti Microsoft nenaleznete požadovanou pomoc, můžete kontaktovat podporu:
http://support.microsoft.com/contactus/?ln=cs#tab0

Další informace

Video ukazující použití programu Backup

Následující video ukazuje průběh procesu zálohování. Chcete-li toto video přehrát, klikněte na tlačítko Přehrát.

Poznámka: Chcete-li toto video přehrát, musí být v počítači nainstalován program Windows Media Player verze 7.0 nebo novější. Chcete-li získat nejnovější verzi programu Windows Media Player, přejděte na následující web společnosti Microsoft:
http://windows.microsoft.com/cs-cz/windows/download-windows-media-player

Vlastnosti

ID článku: 308422 - Poslední aktualizace: 25. července 2013 - Revize: 8.0
Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
Klíčová slova: 
kbexpertisebeginner kbceip kbarttypeshowme kbhowtomaster KB308422

Dejte nám zpětnou vazbu

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com