Straipsnio ID: 308422 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

SANTRAUKA

?iame straipsnyje apra?oma, kaip naudoti sistemoje ?Microsoft Windows XP? esan?i? atsargini? kopij? k?rimo priemon? norint kurti kompiuteryje esan?i? fail? ir aplank? atsargines kopijas.

Pastaba Nor?dami kurti atsargines fail? ir aplank? kopijas, kompiuteryje prival?site tur?ti administratoriaus arba atsargini? kopij? k?rimo operatoriaus teises. Atsargini? kopij? k?rimo operatoriai ir administratoriai taip pat gali atkurti ?ifruotus failus ir aplankus bei sukurti j? atsargines kopijas j? nei??ifruodami.

?is straipsnis skirtas pradedantiesiems ir patyrusiems kompiuterio vartotojams.

Atlikti nurodytus veiksmus gali b?ti papras?iau, jei ?? straipsn? pirmiausia i?spausdinsite.

Kaip kurti atsargines fail? ir aplank? kopijas

1 veiksmas: atsargini? kopij? k?rimo priemon?s paleidimas

 1. Spustel?kite Prad?ti, Vykdyti, ?ra?ykite ntbackup.exe, tada spustel?kite Gerai.
 2. Jei bus paleistas atsargini? kopij? k?rimo ir atk?rimo vedlys, pereikite prie 3 veiksmo. Jei pasirodys ?is klaidos prane?imas, rei?kia, kad atsargini? kopij? k?rimo priemon? ne?diegta:
  ?Windows? neranda ?ntbackup.exe?.
  Tokiu atveju spustel?kite I?eiti ir pereikite prie 2 veiksmo.

2 veiksmas: atsargini? kopij? k?rimo priemon?s ?diegimas

 1. ?d?kite ?Windows XP? disk? ? kompiuterio kompaktini? disk? arba DVD ?rengin?.
 2. Spustel?kite I?eiti.
 3. Spustel?kite Prad?ti, Vykdyti, ?ra?ykite ?i? informacij? ir spustel?kite Gerai:
  diskas:\valueadd\msft\ntbackup\ntbackup.msi
  Pastaba diskas ? tai kompaktini? disk? arba DVD ?renginio disko raid?. Jei ne?inote, kokia yra disko raid?, pabandykite ?D? arba ?E?.
 4. Atsargini? kopij? k?rimo ir atk?rimo vedliui paraginus, spustel?kite Baigti.
 5. I?imkite ?Windows XP? disk?.
 6. Nor?dami paleisti atsargini? kopij? k?rimo priemon?, spustel?kite Prad?ti, Vykdyti, ?ra?ykite ntbackup.exe, tada spustel?kite Gerai.

3 veiksmas: aplank? arba disk?, kuri? atsargines kopijas norite kurti, pasirinkimas

 1. Puslapyje ?Sveiki atvyk? ? atsargini? kopij? k?rimo ir atk?rimo vedl?? spustel?kite I?pl?stinis re?imas.
 2. Spustel?kite skirtuk? Atsargin? kopija.
 3. Meniu U?duotis spustel?kite Naujas.
 4. Spustel?dami pa?ym?kite ?ym?s laukelius ?alia t? disk?, kuri? atsargines kopijas norite kurti. Jei norite tikslesn?s atrankos, i?pl?skite norimo disko rodin? ir spustel?dami pa?ym?kite norim? fail? ir aplank? ?ym?s langelius.
 5. Spustel?kite ?ym?s langel? Sistemos b?sena.

  Pastaba Jei norite sukurti savo sistemos parametr? ir duomen? fail? atsargines kopijas, sukurkite vis? j?s? kompiuteryje esan?i? duomen? ir sistemos b?senos duomen? atsargines kopijas. Sistemos b?senos duomenys ? tai, pvz., registras, COM+ klas?s registravimo duomen? baz?, ?Windows? fail? apsaugos saugomi failai ir ?krovos failai.

4 veiksmas: atsargini? kopij? fail? vietos pasirinkimas

 1. S?ra?e Atsargin?s kopijos vieta spustel?kite norim? atsargin?s kopijos viet?.
 2. Jei atlikdami ankstesn? veiksm? spustel?jote Failas, spustel?kite Nar?yti ir pasirinkite viet?. Kaip atsargin?s kopijos failo viet? galite nurodyti bendrai naudojam? tinklo viet?.

5 veiksmas: fail? atsargini? kopij? k?rimas

 1. Skirtuke Atsargin? kopija spustel?kite Prad?ti kurti atsargin? kopij?. Atsiranda dialogo langas Atsargin?s kopijos u?duoties informacija.
 2. Srityje Jei laikmenoje jau yra atsargini? kopij?, atlikite vien? i? ?i? veiksm?:
  • Jei norite prid?ti ?i? atsargin?s kopijos rinkmen? prie ankstesni? atsargini? kopij? rinkmen?, spustel?kite Prid?ti ?i? atsargin? kopij? prie laikmenos.
  • Jei norite ankstesnes atsargines kopij? rinkmenas pakeisti ?ia atsargin?s kopijos rinkmena, spustel?kite Pakeisti duomenis laikmenoje ?ia atsargine kopija.
 3. Spustel?kite I?samiau.
 4. Pa?ym?kite ?ym?s langel? Suk?rus atsargin? kopij? tikrinti duomenis.
 5. Lauke Atsargin?s kopijos tipas spustel?kite atsargin?s kopijos, kuri? norite sukurti, tip?. Spustel?jus atsargin?s kopijos tip?, srityje Apra?as rodomas atsargin?s kopijos tipo apra?as.
 6. Spustel?kite Gerai, tada spustel?kite Prad?ti kurti atsargin? kopij?. Atsiranda dialogo langas Atsargin?s kopijos k?rimo eiga ir pradedama kurti atsargin? kopija.

6 veiksmas: i??jimas i? atsargini? kopij? k?rimo priemon?s

 1. Kai atsargin? kopija bus sukurta, spustel?kite U?daryti.
 2. Meniu U?duotis spustel?kite I?eiti.

DAUGIAU INFORMACIJOS

?i?r?ti vaizdo ?ra?? apie tai, kaip naudoti atsargini? kopij? k?rimo priemon?

?iame vaizdo ?ra?e rodoma atsargini? kopij? k?rimo eiga. Nor?dami ?i?r?ti ?? vaizdo ?ra??, spustel?kite mygtuk? Leisti.

Pastaba Jei norite per?i?r?ti ?? vaizdo ?ra??, kompiuteryje turi b?ti ?diegta ?Microsoft Windows Media? leistuvo 7.0 arba naujesn? versija. Nor?dami ?sigyti naujausi? ?Windows Media? leistuv?, apsilankykite ?ioje ?Microsoft? svetain?je:
http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/download/AllDownloads.aspx

Savyb?s

Straipsnio ID: 308422 - Paskutin? per?i?ra: 2007 m. baland?io 24 d. - Per?i?ra: 6.0
TAIKOMA
 • Microsoft Windows XP leidimas profesionalams
 • Microsoft Windows XP Home Edition
Rakta?od?iai: 
kbexpertisebeginner kbceip kbarttypeshowme kbhowtomaster KB308422

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com