Pravljenje rezervnih kopija datoteka i fascikli pomo?u uslu?nog programa za pravljenje rezervnih kopija koji je uklju?en u Windows XP

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 308422 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

REZIME

Ovaj ?lanak opisuje pravljenje rezervnih kopija datoteka i fascikli na ra?unaru pomo?u uslu?nog programa za pravljenje rezervnih kopija koji je uklju?en u Windows XP.

Napomena Morate imati dozvole administratora ili operatora rezervnih kopija na ra?unaru da biste mogli da napravite rezervnu kopiju datoteka i fascikli. Operatori rezervnih kopija mogu da kreiraju rezervne kopije i da vra?aju ?ifrovane datoteke i fascikle u prethodno stanje bez njihovog de?ifrovanja.

Ovaj ?lanak je namenjen korisnicima ra?unara sa po?etni?kim ili srednjim nivoom znanja.

Mo?da ?e vam biti lak?e da sledite korake ako prvo od?tampate ovaj ?lanak.

Pravljenje rezervnih kopija datoteka i fascikli

1. korak: pokrenite uslu?ni program za pravljenje rezervnih kopija

 1. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Pokreni, otkucajte ntbackup.exe, a zatim kliknite na dugme U redu.
 2. Ako se pokrene ?arobnjak za pravljene rezervnih kopija ili vra?anje u prethodno stanje, pre?ite na 3.korak. Ako dobijete slede?u poruku o gre?ci, uslu?ni program za pravljenje rezervnih kopija nije instaliran:
  Windows ne mo?e da prona?e ?ntbackup.exe?.
  U ovom slu?aju, kliknite na dugme Iza?i, a zatim pre?ite na 2. korak.

2. korak: instaliranje uslu?nog programa za pravljenje rezervnih kopija

 1. Umetnite Windows XP disk u CD-ROM ili DVD-ROM jedinicu ra?unara.
 2. Kliknite na dugme Iza?i.
 3. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Pokreni, otkucajte slede?e, a zatim kliknite na dugme U redu:
  CDDrive:\valueadd\msft\ntbackup\ntbackup.msi
  Napomena CDDrive je oznaka disk jedinice za CD-ROM ili DVD-ROM jedinicu. Ukoliko ne znate oznaku disk jedinice, poku?ajte da otkucate ?D? ili ?E?.
 4. Kada vas ?arobnjak za pravljenje rezervne kopije ili vra?anje u prethodno stanje upita za ?eljenu radnju, kliknite na dugme Zavr?i.
 5. Uklonite Windows XP disk.
 6. Da biste pokrenuli uslu?ni program za pravljenje rezervnih kopija, kliknite na dugme Start, izaberite stavku Pokreni, otkucajte ntbackup.exe, a zatim kliknite na dugme U redu.

3. korak: pravljenje rezervnih kopija izabranih fascikli ili disk jedinica

 1. Na stranici ?Dobro do?li u ?arobnjak za pravljenje rezervnih kopija i vra?anje u prethodno stanje? kliknite na dugme Napredni re?im.
 2. Izaberite karticu Rezervne kopije.
 3. U meniju Posao izaberite stavku Novi.
 4. Kliknite da biste potvrdili izbor u poljima za potvrdu pored disk jedinica ?ije rezervne kopije ?elite da napravite. Ako ?elite da prilikom izbora budete odre?eniji, razvijte ?eljenu disk jedinicu, a zatim potvrdite izbor u poljima za potvrdu za datoteke ili fascikle koje ?elite.
 5. Kliknite da biste potvrdili izbor u polju za potvrdu Prika?i ispravke.

  Napomena Ako ?elite da napravite rezervne kopije postavki sistema i datoteka sa podacima, napravite rezervnu kopiju svih podataka na ra?unaru kao i podataka o stanju sistema. Podaci o stanju sistema uklju?uju registrator, COM+ bazu podataka za registraciju klase, datoteke koje spadaju u funkciju ?Windows File Protection? i datoteke za pokretanje.

4. korak: izaberite lokaciju za datoteke rezervne kopije

 1. Na listi Odredi?te rezervne kopije izaberite odredi?te rezervne kopije koje ?elite da koristite.
 2. Ako ste izabrali opciju Datoteka u prethodnom koraku, kliknite na dugme Potra?i, a zatim izaberite lokaciju. Kao odredi?te za rezervnu kopiju datoteke mo?ete da navedete deljeni mre?ni resurs.

5. korak: napravite rezervne kopije datoteka

 1. Na kartici Rezervna kopija kliknite na dugme Zapo?ni pravljenje rezervne kopije. Pojavljuje se dijalog Informacije o zadatku kreiranja rezervne kopije.
 2. U okviru Ako medijum ve? sadr?i rezervne kopije izvr?ite jedan od slede?ih koraka:
  • Ako ?elite da dodate ovu rezervnu kopiju prethodnim rezervnim kopijama, izaberite stavku Dodaj ovu rezervnu kopiju medijumu.
  • Ako ?elite da zamenite prethodne rezervne kopije ovom rezervnom kopijom, izaberite stavku Zameni podatke na medijumu ovom rezervnom kopijom.
 3. Izaberite stavku Vi?e opcija.
 4. Potvrdite izbor u polju za potvrdu Proveri podatke nakon pravljenja rezervne kopije.
 5. U okviru Tip rezervne kopije kliknite na tip rezervne kopije koji ?elite da kreirate. Kada izaberete tip rezervne kopije, njegov opis se pojavljuje u okviru ?Opis?"
 6. Kliknite na dugme U redu i zatim kliknite na dugme Zapo?ni pravljenje rezervne kopije. Pojavi?e se dijalog Tok vra?anja u prethodno stanje i po?e?e operacija vra?anja u prethodno stanje.

6. korak: iza?ite iz uslu?nog programa za pravljenje rezervnih kopija

 1. Kada pravljenje rezervne kopije bude dovr?eno, kliknite na dugme Zatvori.
 2. U meniju Posao izaberite stavku Iza?i.

DODATNE INFORMACIJE

Pogledajte video zapis o kori??enju uslu?nog programa za pravljenje rezervnih kopija

U slede?em video zapisu obja?njen je proces pravljenja rezervne kopije. Da biste pogledali video zapis, kliknite na dugme ?Reprodukuj?.

Napomena Da biste prikazali ovaj video zapis, na ra?unaru mora biti instaliran Windows Media Player 7.0 ili novija verzija. Da biste nabavili najnoviju verziju programa Windows Media Player, posetite slede?u Microsoft Web stranicu:
http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/download/AllDownloads.aspx

Svojstva

Identifikator ?lanka: 308422 - Poslednji pregled: 24. april 2007. - Revizija: 6.0
ODNOSI SE NA
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
Klju?ne re?i: 
kbexpertisebeginner kbceip kbarttypeshowme kbhowtomaster KB308422

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com