วิธีการใช้การจัดการคอมพิวเตอร์ใน Windows XP

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 308423 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายวิธีการใช้เครื่องมือการจัดการคอมพิวเตอร์ใน Windows XP

ภาพรวมของการจัดการคอมพิวเตอร์

การจัดการคอมพิวเตอร์คือ ชุดของเครื่องมือจัดการ Windows ที่คุณสามารถใช้เพื่อจัดการคอมพิวเตอร์ท้องถิ่น หรือระยะไกล เครื่องมือที่จัดไว้ในเดียวคอนโซล ซึ่งทำให้ง่ายต่อ การเรียกดูคุณสมบัติของผู้ดูแล และ การเข้าถึงเครื่องมือที่จำเป็นต่อการทำงานการจัดการคอมพิวเตอร์ของคุณ

คอนโซลการจัดการคอมพิวเตอร์

คอนโซลการจัดการคอมพิวเตอร์ประกอบด้วยหน้าต่างแบ่งออกเป็นสองบานหน้าต่าง บานหน้าต่างด้านซ้ายประกอบด้วยคอนโซลทรี บานหน้าต่างด้านขวาประกอบด้วยรายละเอียด เมื่อคุณคลิกรายการในคอนโซลทรี รายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าที่จะแสดงในบานหน้าต่างรายละเอียด ข้อมูลที่จะแสดงเฉพาะสินค้าที่คุณเลือกได้

เครื่องมือการจัดการในการจัดการคอมพิวเตอร์จะถูกจัดกลุ่มเป็นสามประเภทต่อไปนี้ในลำดับชั้น:
 • เครื่องมือระบบ
 • เก็บข้อมูล
 • บริการและโปรแกรมประยุกต์


แต่ละประเภทมีเครื่องมือหรือบริการต่าง ๆ

เครื่องมือระบบ

 • Event Viewer

  ใช้เครื่องมือ'ตัวแสดงเหตุการณ์'เพื่อจัดการ และดูเหตุการณ์ที่บันทึกไว้ในล็อกแอพลิเคชัน ความปลอดภัย และระบบ คุณสามารถตรวจสอบแฟ้มบันทึก การติดตามเหตุการณ์การรักษาความปลอดภัย และ การระบุซอฟต์แวร์ที่เป็นไปได้ ฮาร์ดแวร์ และปัญหาของระบบ
 • โฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกัน

  ใช้เครื่องมือของโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันเพื่อดูการเชื่อมต่อและทรัพยากรในการใช้บนคอมพิวเตอร์ คุณสามารถสร้าง ดู และจัดการการใช้งานร่วมกัน ดูแฟ้มที่เปิดและเซสชัน และปิดแฟ้ม และการตัดการเชื่อมต่อเซสชัน
 • ผู้ใช้และกลุ่มภายใน

  ใช้เครื่องมือผู้ใช้ภายในและกลุ่มเพื่อสร้าง และจัดการบัญชีผู้ใช้ภายในและกลุ่มของคุณ ผู้ใช้และกลุ่มภายในจะพร้อมใช้งานใน Windows XP Professional เท่านั้น
 • แฟ้มบันทึกประสิทธิภาพและการแจ้งเตือน

  ใช้เครื่องมือล็อกประสิทธิภาพและการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการกำหนดค่าการล็อกประสิทธิภาพและการแจ้งเตือนที่จะตรวจสอบ และการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานของคอมพิวเตอร์ของคุณ
 • ตัวจัดการอุปกรณ์

  ตัวจัดการอุปกรณ์ใช้งานเพื่อดูอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่ติดตั้งในคอมพิวเตอร์ของคุณ ปรับปรุงโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ ปรับเปลี่ยนการตั้งค่าฮาร์ดแวร์ และแก้ไขข้อขัดแย้งของอุปกรณ์

เก็บข้อมูล

 • ที่เก็บแบบถอดได้

  ใช้เครื่องมือถอดการติดตามของสื่อที่เก็บแบบถอดได้ และจัดการไลบรารี หรือจัดเก็บข้อมูลระบบ ที่ประกอบด้วยแฟ้มเหล่านั้น
 • จัดเรียงข้อมูลบนดิสก์

  ใช้เครื่องมือ'จัดเรียงข้อมูลบนดิสก์'เพื่อวิเคราะห์ และจัดเรียงข้อมูลของไดรฟ์ข้อมูลบนฮาร์ดดิสก์ของคุณ
 • การจัดการดิสก์

  ใช้เครื่องมือ Disk Management เพื่อทำงานที่เกี่ยวข้องกับดิสก์เช่นการแปลงดิสก์ หรือการสร้าง และการฟอร์แมตไดรฟ์ข้อมูล การจัดการดิสก์ช่วยคุณในการจัดการ ฮาร์ดดิสก์ของคุณ และพาร์ติชัน หรือวอลุ่มที่ประกอบด้วย

บริการและโปรแกรมประยุกต์

 • บริการ

  ใช้บริการการจัดการบริการบนเครื่องคอมพิวเตอร์ท้องถิ่น และระยะไกล คุณสามารถเริ่มการทำงาน หยุด หยุดชั่วคราว ต่อ หรือปิดใช้งานบริการ
 • ตัวควบคุม wmi

  ใช้ตัวควบคุม WMI เพื่อกำหนดค่า และจัดการบริการ Windows จัดการ Instrumentation (WMI)
 • บริการทำดัชนี

  ใช้การบริการดัชนี เพื่อจัดการบริการทำดัชนี และเพื่อสร้าง และการตั้งค่าคอนฟิกแค็ตตาล็อกเพิ่มเติมในการเก็บข้อมูลของดัชนี
หมายเหตุ:: จริงชุดของเครื่องมือและบริการที่แสดงอยู่ในการจัดการคอมพิวเตอร์ขึ้นอยู่กับการบริการที่มีการติดตั้งบนคอมพิวเตอร์โฮสต์

วิธีการใช้การจัดการคอมพิวเตอร์บนคอมพิวเตอร์ที่เฉพาะ

หมายเหตุ:: คุณต้องล็อกอิน เป็นผู้ดูแลระบบ หรือ เป็นสมาชิกของมุมมองของกลุ่ม Administrators และปรับเปลี่ยนคุณสมบัติส่วนใหญ่ และทำงานการจัดการคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่

To start and use Computer Management on the local computer:
 1. คลิกเริ่มการทำงานแล้ว คลิกแผงควบคุม. คลิกประสิทธิภาพและการบำรุงรักษาคลิกเครื่องมือการดูแลระบบแล้ว คลิกสองครั้งการจัดการคอมพิวเตอร์.

  The Computer Management window for the local computer is displayed. "Computer Management (Local)" is displayed at the root of the console tree.
 2. ในคอนโซลทรี ขยายเครื่องมือระบบ,เก็บข้อมูลหรือบริการและโปรแกรมประยุกต์to view the tools and services in each of these containers.
 3. Click the item that you want (for example,Event Viewer) to use the tool, and then view the information that is associated with it.

How to Use Computer Management on a Remote Computer

หมายเหตุ:: You must be logged on as Administrator or as a member of the Administrators group to view and modify most properties and perform most computer-management tasks.

To connect to and use Computer Management on another computer:
 1. คลิกเริ่มการทำงานแล้ว คลิกแผงควบคุม. คลิกประสิทธิภาพและการบำรุงรักษาคลิกเครื่องมือการดูแลระบบแล้ว คลิกสองครั้งการจัดการคอมพิวเตอร์.
 2. คลิกขวาComputer Management (Local)แล้ว คลิกConnect to another computer.
 3. คลิกAnother Computer, and then type the name of the computer that you want to manage remotely, or clickเรียกดูto locate the computer. คลิกตกลงแล้ว คลิกตกลงto return to the Computer Management window. The Computer Management window of the remote computer is displayed. The name of the remote computer is displayed at the root of the console tree.
 4. ในคอนโซลทรี ขยายเครื่องมือระบบ,เก็บข้อมูลหรือบริการและโปรแกรมประยุกต์to view the tools and services in each of these containers.
 5. Click the item that you want (for example,Event Viewer) to use the tool, and then view the information that is associated with it.

How to Use Help in Computer Management

To use Computer Management Help or to use the Help files for any of the individual administrative tools that are contained in Computer Management:
 1. การเริ่มการทำงานการจัดการคอมพิวเตอร์
 2. Use either of the following steps:
  • In the console tree, right-click the item that you want (for example,การจัดการคอมพิวเตอร์หรือตัวจัดการอุปกรณ์), แล้ว คลิกวิธีใช้.
  • Click the item in the console tree (for example,ตัวจัดการอุปกรณ์หรือการจัดการคอมพิวเตอร์), แล้ว คลิกวิธีใช้ในการการทำงาน (Action)เมนูข้อมูลอ้างอิง

For more information about how to use Computer Management, see Computer Management Help. (In the Computer Management window, clickการจัดการคอมพิวเตอร์แล้ว คลิกวิธีใช้ในการการทำงาน (Action)เมนู)

For more information about how to use any of the administrative tools in Computer Management, see the Help file for the individual item. (In the Computer Management window, click the item in the console tree, and then clickวิธีใช้ในการการทำงาน (Action)เมนู

For additional information about how to use Event Viewer, click the article number below to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
308427How To View and Manage Event Logs in Event Viewer


คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 308423 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 26 กันยายน 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
Keywords: 
kbhowto kbhowtomaster kbmt KB308423 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:308423

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com