Opis narzędzia systemu Windows XP Informacje o systemie (Msinfo32.exe)

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 308549 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

Streszczenie

W tym artykule opisano narzędzie Informacje o systemie (Msinfo32.exe), które jest dołączone do systemu Windows XP. Narzędzia tego można używać do zbierania informacji o komputerze, diagnozowania problemów z komputerem lub w celu dostępu do innych narzędzi, dołączonych do systemu Windows XP.

Więcej informacji

Narzędzie Informacje o systemie zbiera informacje o systemie, takie jak urządzenia zainstalowane w komputerze, załadowane sterowniki urządzeń oraz posiada menu umożliwiające wyświetlanie powiązanych tematów systemowych. Narzędzie Informacje o systemie można wykorzystywać do diagnozowania problemów z komputerem. Jeśli na przykład występują problemy z wyświetlaniem, można użyć narzędzia Informacje o systemie, aby określić, jaka karta graficzna jest zainstalowana w komputerze i sprawdzić status jej sterowników.

Narzędzie Informacje o systemie utrzymuje historię sterowników urządzeń, które zostały zainstalowane w komputerze. Jeśli nie ma pewności, co działo się ostatnio z komputerem, narzędzie Informacje o systemie pomoże lepiej zrozumieć, jakie zdarzenia miały miejsce w przeszłości. Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo, a jego historia wskazuje, że ostatnio został zaktualizowany sterownik, należy wymienić ten sterownik na oryginalny i sprawdzić, czy rozwiąże to problem.

Narzędzie Informacje o systemie umożliwia również dostęp do narzędzi, które można wykorzystywać przy rozwiązywaniu problemów z komputerem.

Jeśli z witryny Windows Update w sieci Web została zainstalowana aktualizacja, która nie spełnia oczekiwań, można przywrócić oryginalne pliki, uruchamiając polecenie Kreator dezinstalacji aktualizacji z menu Narzędzia programu Informacje o systemie. Jeśli wczoraj komputer pracował dobrze, a dziś działa nieprawidłowo, można spróbować przywrócić wczorajszą konfigurację plików, uruchamiając program narzędziowy Przywracanie systemu z menu Narzędzia programu narzędziowego Informacje o systemie.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących stosowania dodatkowych narzędzi dołączonych do narzędzia Informacje o systemie w systemie Windows XP, zobacz sekcję „Menu Narzędzia” dalej w tym artykule.

Aby uruchomić narzędzie firmy Microsoft Informacje o systemie, użyj jednej z następujących metod.
 • Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Programy, wskaż polecenie Akcesoria, wskaż polecenie Narzędzia systemowe, a następnie kliknij polecenie Informacje o systemie.
 • Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie msinfo32.exe w polu Otwórz, a następnie kliknij przycisk OK.
Informacje wyświetlane w oknie Informacje o systemie są podzielone na następujące kategorie:
 • Zasoby sprzętowe
 • Składniki
 • Środowisko oprogramowania
 • Aplikacje
 • Internet Explorer
W dalszych sekcjach opisano kategorie i podkategorie wyświetlane w oknie Informacje o systemie i wyjaśniono, jak można wykorzystać te informacje przy rozwiązywaniu problemów z komputerem.

Podsumowanie systemu

Kategoria Podsumowanie systemu prezentuje ogólny profil komputera. Są to między innymi:
 • Wersja systemu Windows
 • Informacja o systemie OEM (producent, model i typ)
 • Typ procesora (CPU)
 • Rozmiar pamięci i zasoby systemowe
 • Wersja systemu BIOS
 • Ustawienia regionalne
 • Strefa czasowa
 • Nazwa użytkownika w formacie NAZWA_DOMENY\NAZWA_UŻYTKOWNIKA (występuje tylko wtedy, gdy komputer jest skonfigurowany do logowania do domeny)
 • Urządzenie rozruchowe (jeśli w komputerze występuje wiele urządzeń)
 • Ścieżka do pliku strony
Informacje te można wykorzystać na początku procesu usuwania problemów, aby zbudować ogólny obraz środowiska, w którym występuje problem.

Zasoby sprzętowe

W kategorii Zasoby sprzętowe są wyświetlane informacje specyficzne dla ustawień sprzętu, takie jak przypisane lub używane żądania przerwań (IRQ), adresy wejścia/wyjścia (WE/WY) i adresy pamięci. Na następującej liście przedstawiono podkategorie zawarte w kategorii Zasoby sprzętowe.

Konflikty/Udostępnianie

Zawiera listę zidentyfikowanych konfliktów pomiędzy urządzeniami ISA i wskazuje zasoby współdzielone przez urządzenia PCI. Informacje te pomagają zidentyfikować konflikty sprzętowe.

DMA

Podaje używane kanały bezpośredniego dostępu do pamięci (DMA), urządzenia, które je wykorzystują, oraz kanały dostępne do wykorzystania.

Wymuszony sprzęt

Podaje listę urządzeń sprzętowych, dla których konfiguracja Plug and Play (PNP) została wyłączona, a ustawienia zasobów zostały dokonane ręcznie przez użytkownika. Wymuszony sprzęt odnosi się także do urządzeń, które nie uczestniczą w procesie Plug and Play, jak zwykłe urządzenia ISA. Ta informacja jest przydatna przy rozwiązywaniu problemów z konfliktami zasobów Plug and Play.

WE/WY

Podaje zakresy wszystkich używanych portów WE/WY oraz urządzenia wykorzystujące każdy z zakresów.

Przerwania

Podsumowuje użycie przerwań, określa urządzenia używające każdego z przerwań i podaje dostępne przerwania.

Pamięć

Podaje zakresy adresów pamięci używane przez urządzenia.

Składniki

W kategorii Składniki są wyświetlane informacje o konfiguracji systemu Windows XP. Jest tam podany między innymi status sterowników urządzeń, składników sieciowych i oprogramowania multimedialnego. Jest także wyczerpująca historia sterowników i podsumowanie zawierające listę urządzeń, które mogą nie działać poprawnie. Na następującej liście przedstawiono podkategorie zawarte w kategorii Składniki.

Multimedia

Zawiera informacje o karcie dźwiękowej i kontrolerze gier.

Multimedia — Audio

Zawiera listę załadowanych koderów-dekoderów audio.

Multimedia — Wideo

Zawiera listę załadowanych koderów-dekoderów wideo.

Multimedia — CD-ROM

Podaje literę i model stacji dysków CD-ROM. Jeśli w stacji dysków znajduje się dysk CD–ROM z danymi, narzędzie Informacje o systemie wykonuje także test transferu danych.

Multimedia — Urządzenie dźwiękowe

Podaje nazwę i producenta urządzenia dźwiękowego. Podaje także status, port WE/WY, numer przerwania, kanał DMA oraz sterowniki używane przez to urządzenie.

Ekran

Zawiera informacje o karcie graficznej i monitorze.

Podczerwień

Podaje informacje o urządzeniach podczerwieni.

Wejście

Podaje informacje o klawiaturze i myszy.

Różne

Podaje informacje o różnych składnikach.

Modemy

Podaje informacje o modemach.

Sieć

Podaje informacje o karcie sieciowej, kliencie i protokołach. Informacje o protokołach sieciowych są teraz prezentowane znacznie bardziej szczegółowo niż w systemie Windows 98. Nowa prezentacja protokołów sieciowych zawiera o wiele precyzyjniejsze informacje o konfiguracji protokołu związane z jego działaniem w sieci.

Sieć — Winsock

Podaje wersję interfejsu Winsock, opis i informacje o statusie.

Porty

Podaje informacje o porach szeregowych i równoległych.

Magazyn

Podaje informacje o dyskach twardych, stacjach dyskietek, nośnikach wymiennych i kontrolerach. Informacje o poszczególnych stacjach zawierają literę dysku, całkowity rozmiar, miejsce wolne, system plików, status kompresji, typ dysku i literę woluminu.

Drukowanie

Podaje wykaz zainstalowanych drukarek i sterowników drukarek.

Urządzenia powodujące problemy

Podaje urządzenia, z którymi występują problemy. Podaje każde z urządzeń oznakowanych w Menedżerze urządzeń i wyświetla odpowiednie informacje o statusie.

USB

Podaje wykaz kontrolerów uniwersalnej magistrali szeregowej (USB) i zainstalowane sterowniki.

Środowisko oprogramowania

W kategorii Środowisko oprogramowania są wyświetlane programy załadowane do pamięci komputera.

Sterowniki

Podaje wykaz sterowników, które są obecnie załadowane do pamięci.

Zmienne środowiskowe

Podaje wykaz globalnych zmiennych środowiskowych systemu Windows XP. Są tu prezentowane globalne zmienne środowiskowe, wcześniej specyfikowane w plikach Autoexec.bat i Config.sys, a obecnie przeniesione do rejestru.

Zadania drukowania

Pokazuje zadania drukowania znajdujące się aktualnie w kolejce wydruku.

Połączenia sieciowe

Podaje wszystkie bieżące połączenia sieciowe.

Uruchomione zadania

Podaje wszystkie aktualnie uruchomione pliki wykonywalne lub programy. Daje to wyczerpujący przegląd procesów działających na komputerze.

Załadowane moduły

Podaje wykaz wszystkich modułów, które są obecnie załadowane do pamięci.

Grupy programów

Podaje programy z grupy menu Start dla każdego użytkownika, który ma swój profil na komputerze. Podaje nazwę grupy, nazwę programu i profil, do którego należy dana grupa programów.

Programy startowe

Podaje wykaz programów uruchamianych z rejestru, folderu Autostart lub z pliku Win.ini.

Zarejestrowane serwery OLE

Podaje powiązania plików OLE sterowane przez rejestr i różne pliki ini.

UWAGA: Informacje o sprzęcie nie są dostępne w trybie awaryjnym. Chociaż narzędzie Informacje o systemie można uruchamiać w trybie awaryjnym, wyświetlane informacje są ograniczone do składników systemu i środowiska oprogramowania.

Aplikacje

Pakiet Microsoft Office 2000 dodaje informacje o każdym zainstalowanym programie do narzędzia Informacje o systemie. Inaczej niż w przypadku Informacji o systemie w systemie Windows 98, pełne informacje o programie pakietu Office nie są wyświetlane, o ile program nie jest uruchomiony. Odświeżenie widoku może nie spowodować pełnego pobrania danych. Należy zamknąć narzędzie Informacje o systemie, uruchomić dany program i ponownie otworzyć Informacje o systemie, by zobaczyć pełne informacje.

Menu Narzędzia

Menu Narzędzia zawiera łącza do kilku narzędzi i panelów sterowania: Kopia zapasowa, Połączenia sieciowe, Kreator sprzętu, Oczyszczanie dysku, Diagnostyka sieci, Przywracanie systemu, narzędzie Weryfikacja podpisu pliku, narzędzie Diagnostyka DirectX i Dr Watson.

Aby uzyskać dodatkowe informacje o tych narzędziach, kliknij numery artykułów poniżej w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
308422 INSTRUKCJE: Wykonywanie kopii zapasowej plików i folderów za pomocą narzędzia Kopia zapasowa dostępnego na komputerze w systemie Windows XP
320820 Jak wykonać kopię zapasową plików i folderów za pomocą narzędzia Kopia zapasowa dostępnego w systemie Windows XP Home Edition
306084 INSTRUKCJE: Przywracanie poprzedniego stanu systemu Windows XP
310312 Opis narzędzia Oczyszczanie dysku w systemie Windows XP
308514 INSTRUKCJE: Weryfikowanie niepodpisanych sterowników urządzeń w systemie Windows XP
314067 Jak rozwiązywać problemy z łącznością TCP/IP w systemie Windows XP
308538 Opis narzędzia Dr Watson dla Windows (Drwtsn32.exe)
Aby uzyskać informacje o narzędziu Kreator dezinstalacji aktualizacji, kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Pomoc, w polu Wyszukaj wpisz Kreator dezinstalacji aktualizacji i kliknij przycisk Wyszukaj.

Menu Widok

Dwa nowe dodatki w menu Widok umożliwiają przeglądanie pełnej historii zmian na komputerze oraz podłączenie się do komputera zdalnego w celu przeglądania danych w oknie Informacje o systemie.

Historia systemu

Narzędzie Informacje o systemie w systemie Windows XP jest wyposażone w nowy widok zmian na komputerze. Inaczej niż w przypadku osobnych widoków historii zmian dla każdej z kategorii w systemie Windows 98, w systemie Windows XP można przeglądać wszystkie zmiany na komputerze od określonej daty i godziny.

Informacje o historii są podane w tych samych trzech głównych kategoriach, tak jak w widoku Standardowym: Zasoby sprzętowe, Składniki i Środowisko oprogramowania. Informacje o historii są dostarczane przez usługę WMI i przechowywane w plikach danych w formacie XML (Extensible Markup Language), znajdujących się w folderze Windows\PCHealth\HelpCtr\Datacoll.

Komputer zdalny

Menu Widok umożliwia podłączenie do komputera zdalnego w celu przeglądania informacji o systemie. Domyślnie możliwe jest połączenie tylko z komputerami z systemem Windows 2000.
Uwaga: Niniejszy artykuł, przeznaczony do „SZYBKIEJ PUBLIKACJI”, został utworzony bezpośrednio przez organizację pomocy technicznej firmy Microsoft. Zawarte w nim informacje są udostępniane „w stanie takim, w jakim są” w odpowiedzi na pojawiające się problemy. W wyniku przyspieszonego trybu udostępniania materiały mogą zawierać błędy typograficzne i mogą zostać poprawione w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Więcej informacji można znaleźć w Warunkach użytkowania.

Właściwości

Numer ID artykułu: 308549 - Ostatnia weryfikacja: 8 stycznia 2014 - Weryfikacja: 1.0
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
Słowa kluczowe: 
kbinfo KB308549

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com