Windows XP Sistem Bilgisi (Msinfo32.exe) aracının açıklaması

Makale çevirileri Makale çevirileri
Makale numarası: 308549 - Bu makalenin geçerli olduğu ürünleri görün.
Hepsini aç | Hepsini kapa

Bu Sayfada

™zet

Bu makale Windows XP'de bulunan Sistem Bilgisi (Msinfo32.exe) aracını açıklar. Bu aracı, bilgisayarınızla ilgili bilgileri toplamak, bilgisayarınızdaki sorunları tanılamak veya Windows XP'de bulunan diğer araçlara erişmek için kullanabilirsiniz.

Daha fazla bilgi

Sistem Bilgisi, bilgisayarınıza kurulu aygıtlar veya yüklü aygıt sürücüleri gibi sistem bilgilerini toplar ve ilişkili sistem konularını görüntüleyen bir menü sağlar. Bilgisayar sorunlarını tanılamak için Sistem Bilgisi aracını kullanabilirsiniz. Örneğin, görüntü sorunlarınız varsa, bilgisayarınıza kurulu görüntü bağdaştırıcısını belirlemek ve sürücülerinin durumunu görüntülemek için Sistem Bilgisi aracını kullanabilirsiniz.

Sistem Bilgisi bilgisayarınıza kurulu aygıt sürücülerinin geçmişini sağlar. Bilgisayarın son geçmiş durumundan emin değilseniz, geçmişte olanları daha iyi anlamak için Sistem Bilgisi aracını kullanabilirsiniz. Bir aygıt düzgün çalışmıyorsa ve geçmiş bilgileri son zamanlarda yeni sürücüye yükseltme yapıldığını gösteriyorsa, söz konusu sürücüyü özgün sürücüyle değiştirin ve bu işlemin sorunu çözüp çözmediğini görmek için sınama yapın.

Ayrıca Sistem Bilgisi, bilgisayarınızdaki sorunları gidermek için kullanabileceğiniz araçlara erişim de sağlar.

Windows Update Web sitesinden bir güncelleştirme yüklerseniz ve bu güncelleştirme beklentilerinizi karşılamazsa, Sistem Bilgisi aracındaki Araçlar menüsünden Güncelleştirme Sihirbazı Kaldır'ı çalıştırarak özgün dosyaları geri yükleyin. Bilgisayarınız dün düzgün çalışırken bugün düzgün çalışmıyorsa, Sistem Bilgisi aracındaki Araçlar menüsünden Sistem Geri Yükleme yardımcı programını çalıştırarak, düne ait yapılandırma dosyalarını geri yüklemeyi deneyin.

Windows XP'deki Sistem Bilgisi ile birlikte gelen araçlar hakkında daha fazla bilgi için, bu makalede daha sonra yer alan "Araçlar Menüsü" bölümüne bakın.

Microsoft Sistem Bilgisi aracını başlatmak için, aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın:
 • Başlat'ı tıklatın, Programlar'ın, Donatılar'ın ve Sistem Araçları'nın üzerine gidin ve sonra Sistem Bilgisi'ni tıklatın.
 • Başlat'ı ve ardından Çalıştır'ı tıklatın, kutusuna msinfo32.exe yazın ve Tamam'ı tıklatın.
Sistem Bilgisi'nde görüntülenen bilgiler aşağıdaki beş kategoriye ayrılır:
 • Donanım Kaynakları
 • Bileşenler
 • Yazılım Ortamı
 • Uygulamalar
 • Internet Explorer
Aşağıdaki bölüm Sistem Bilgisi'nde görüntülenen kategorileri ve alt kategorileri açıklar ve bilgisayarınızla ilgili sorunları giderirken bu bilgileri nasıl kullanabileceğinizi anlatır.

Sistem Özeti

Sistem Özeti kategorisi bilgisayarınızın genel profilini sağlar. Bu bilgiler aşağıdakileri içerir:
 • Windows sürümü
 • OEM Sistem Bilgisi (üretici, model ve tür)
 • Merkezi işlem birimi (CPU) türü
 • Bellek ve sistem kaynakları miktarı
 • BIOS sürümü
 • Yerel Ayar
 • Zaman dilimi
 • ETKİALANIADI\KULLANICIADI biçimindeki kullanıcı adı (yalnızca bilgisayar etki alanında oturum açmak üzere yapılandırıldığında bulunur)
 • Önyükleme aygıtı (bilgisayarda birden çok aygıt varsa)
 • Disk belleği dosyası yolu
Sorunun oluştuğu ortamın temel resmini çıkarmak için sorun giderme işlemine başlarken bu bilgileri kullanın.

Donanım Kaynakları

Donanım Kaynakları kategorisi, atanan veya kullanılan kesme istekleri (IRQ), giriş/çıkış (G/Ç) adresleri ve bellek adresleri gibi donanıma özgü ayarları görüntüler. Aşağıdaki liste Donanım Kaynakları kategorisindeki alt kategorileri sağlar.

Çakışmalar/Paylaşım

Endüstri Standardı Mimarisi (ISA) aygıtlar arasındaki tanımlı kaynak çakışmalarını listeler ve Çevre Birim Bileşeni Bağlantısı (PCI) aygıtları tarafından paylaşılan kaynakları belirler. Donanım çakışmalarını belirlemenize yardımcı olması için bu bilgileri kullanın.

DMA

Kullanılan doğrudan bellek erişimi (DMA) kanallarını, bu kanalları kullanmakta olan aygıtları ve kullanılabilecek olanları raporlar.

Zorlanmış Donanım

Tak ve Kullan (PNP) yapılandırmasının devre dışı bırakıldığı donanım aygıtlarını ve kullanıcı tarafından belirtilen kaynaklar olarak el ile ayarlanan kaynak ayarlarını listeler. Zorlanmış donanım, PNP işleminde yer almayan eski ISA aygıtlar gibi aygıtlara da uygulanır. Bu bilgiler, Tak ve Kullan kaynak çakışmaları sorunlarını gidermek istediğinizde yararlı olur.

G/Ç

Kullanılan tüm G/Ç bağlantı noktası aralıklarını ve her aralığı kullanan aygıtları listeler.

IRQler

IRQ kullanımını özetler, IRQ'leri kullanan aygıtları tanımlar ve kullanılabilen IRQ'leri listeler.

Bellek

Aygıtlar tarafından kullanılan bellek adresi aralıklarını listeler.

Bileşenler

Bileşenler kategorisi Windows XP sistem yapılandırmanız hakkındaki bilgileri görüntüler. Bu, aygıt sürücülerinizin, ağ bileşenlerinizin ve multimedya yazılımlarınızın durumunu içerir. Ayrıca kapsamlı bir sürücü geçmişi ve düzgün çalışmayabilecek aygıtların özeti de vardır. Aşağıdaki liste Bileşenler kategorisindeki alt kategorilerin listesini sağlar.

Multimedya

Ses kartını ve oyun denetleyicisi bilgilerini listeler.

Multimedya - Ses

Yüklenen ses codec bileşenlerini listeler.

Multimedya - Video

Yüklenen video codec bileşenlerini listeler.

Multimedya - CD-ROM

CD-ROM sürücünüzün sürücü harfini ve modelini listeler. Sürücüde Veri CD-ROM'u varsa, Sistem Bilgisi ayrıca veri aktarım sınaması da yapar.

Multimedya - Ses Aygıtı

Ses aygıtlarınızın adını ve üreticisini listeler. Ayrıca durumu, G/Ç bağlantı noktasını, IRQ'yu, DMA kanalını ve ses aygıtlarınız için kullanılan sürücüleri de listeler.

Görüntü

Video kartı ve monitör bilgilerini listeler.

Kızılötesi

Kızılötesi aygıtı bilgilerini listeler.

Giriş

Klavye ve fare bilgilerini listeler.

Çeşitli

Çeşitli bileşenlerle ilgili bilgileri listeler.

Modemler

Modem bilgilerini listeler.

Ağ bağdaştırıcısı, istemci ve protokol bilgilerini listeler. Ağ protokolü bilgileri şimdi Microsoft Windows 98'de olduğundan daha ayrıntılı sunulmaktadır. Ağ protokollerinin yeni sunumunda, protokolün ağda çalışmasıyla ilişkili, çok daha kapsamlı yapılandırma bilgileri bulunur.

Ağ - Winsock

Winsock sürümünü, açıklamasını ve durum bilgilerini listeler.

Bağlantı Noktaları

Seri ve paralel bağlantı noktası bilgilerini listeler.

Depolama birimi

Sabit diskler, disket sürücüler, çıkarılabilir medya ve denetleyiciler hakkındaki bilgileri listeler. Her sürücü, sürücü harfi, toplam boyut, kullanılabilen alan, dosya sistemi, sıkıştırma durumu, sürücü türü ve birim harfi bilgilerini içerecek şekilde sunulur.

Yazdırma

Yüklü yazıcıları ve yazıcı sürücülerini listeler.

Sorunlu Aygıtlar

Sorunlu aygıtları listeler Aygıt Yöneticisi'nde bayrakla işaretlenen her aygıtı listeler ve karşılık gelen durum bilgisini görüntüler.

USB

Evrensel Seri Veri Yolu (USB) denetleyicilerini ve yüklü sürücüleri listeler.

Yazılım Ortamı

Yazılım Ortamı kategorisi bilgisayarınızın belleğine yüklü yazılımları görüntüler.

Sürücüler

Şu anda belleğe yüklü olan sürücüleri listeler.

Ortam Değişkenleri

Windows XP genel ortam değişkenlerini listeler. Daha önce Autoexec.bat ve Config.sys dosyalarında bulunan Genel Ortam Değişkenleri, kayıt defterine geçirilir ve burada gösterilir.

Yazdırma İşleri

Şu anda yazdırma sırasında olan yazdırma işlerini gösterir.

Ağ Bağlantıları

Tüm geçerli ağ bağlantılarını listeler.

Çalışan Görevler

Çalışmakta olan yürütülebilir dosyaları veya programları listeler. Bu, bilgisayarınızda çalışmakta olan işlemlerin kapsamlı bir görünümünü sağlar.

Yüklü Modüller

Şu anda belleğe yüklü olan modülleri listeler.

Program Grupları

Bilgisayarda profili olan her kullanıcı için Başlat menüsü grubundaki programları listeler. Grup adını, programın kendi adını ve program gurubunun ait olduğu profili listeler.

Başlangıç Programları

Kayıt defterinden, başlangıç klasöründen veya Win.ini dosyasından otomatik olarak başlatılan programları listeler.

OLE Kayıt

Kayıt defteri ve çeşitli .ini dosyaları tarafından denetlenen Nesne Bağlama ve Katıştırma (OLE) dosyası ilişkilerini listeler.

NOT: Donanım bilgisi Güvenli modda kullanılamaz Sistem Bilgisi Güvenli modda çalışabilir, ancak sistem bileşenleri ve yazılım ortamı hakkında görüntülediği bilgiler sınırlıdır.

Uygulamalar

Microsoft Office 2000, bilgisayarınıza yüklü her program için Sistem Bilgisi aracına bilgi ekler. Windows 98'deki Sistem Bilgisi'nin tersine, tam Office programı bilgisi, söz konusu program çalışmadığı sürece Windows XP'de görüntülenmez. Görünümü yenilemek verilerin tam olarak doldurulmasını sağlamayabilir. Sistem Bilgisi'ni kapatın, programı başlatın ve tam bilgi için Sistem Bilgisi aracını yeniden açın.

Araçlar Menüsü

Araçlar menüsü, çeşitli araçlara ve denetim masalarına bağlantılar içerir: Yedekleme, Ağ Bağlantıları, Donanım Sihirbazı, Disk Temizleme, Ağ Tanılama, Sistem Feri Yükleme, Ağ Tanılama, Dosya İmza Doğrulaması Aracı, DirectX Tanılama Aracı ve Dr. Watson.

Bu araçlar hakkında ek bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleleri görüntülemek üzere aşağıdaki makale numaralarını tıklatın:
308422 NASIL YAPILIR: Windows XP'de Yedekleme Kullanarak Bilgisayarınızdaki Dosya ve Klasörleri Yedekleme
320820 Windows XP Home Edition'da Yedekleme Yardımcı Programı Kullanılarak Dosya ve Klasörler Nasıl Yedeklenir
306084 NASIL YAPILIR: Windows XP'de İşletim Sistemini Önceki Bir Duruma Geri Yüklemek
310312 Windows XP'deki Disk Temizleme aracının açıklaması
308514 NASIL YAPILIR: Windows XP'deki İmzasız Aygıt Sürücülerini Doğrulama (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
314067 Windows XP'de TCP/IP bağlanabilirliği sorunları nasıl giderilir
308538 Dr. Watson for Windows (Drwtsn32.exe) Aracının Açıklaması
Güncelleştirme Sihirbazı Kaldırma aracı hakkında bilgi için Başlat'ı ve Yardım'ı tıklatın, arama için Güncelleştirme Sihirbazı Kaldırma'yı belirtin ve Ara'yı tıklatın.

Görünüm Menüsü

Görünüm menüsüne yapılan iki ek, bilgisayarınızdaki tüm değişikliklerin geçmişini görüntülemenizi ve Sistem Bilgisi verilerini görüntülemek için uzak bir bilgisayara bağlanmanızı sağlar.

Sistem Geçmişi

Windows XP'deki Sistem Bilgisi, bilgisayardaki değişiklere yeni bir bakış açısı sunar. Windows XP, Windows 98'de olduğu gibi her kategorinin ayrı bir geçmiş görünümünü göstermek yerine, belirli bir tarih ve saatten sonra bilgisayarda olan tüm değişiklikleri görüntüleyebilmenizi sağlar.

Geçmiş bilgisi, Standart görünümde sağlanan aynı üç ana kategori kullanılarak sunulur: Donanım Kaynakları, Bileşenler ve Yazılım Ortamı. Geçmiş Bilgisi WMI tarafından sağlanır ve Windows\PCHealth\HelpCtr\Datacoll yolunda bulunan Genişletilebilir Biçimlendirme Dili (XML) veri dosyalarında depolanır.

Uzak Bilgisayar

Görünüm menüsü, Sistem Bilgisi'ni görüntülemek için uzak bilgisayara bağlanılabilmesini sağlar. Bu, varsayılan olarak, yalnızca Windows 2000 tabanlı bilgisayarlara bağlantı yapılmasını sağlar.

Özellikler

Makale numarası: 308549 - Last Review: 16 Haziran 2006 Cuma - Gözden geçirme: 1.1
Bu makaledeki bilginin uygulandigi durum:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
Anahtar Kelimeler: 
kbfaq kbinfo KB308549

Geri Bildirim Ver

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com