Jak rozwiązywać problemy z zaplanowanymi zadaniami w systemach Windows XP i Windows Server 2003

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 308558 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

Streszczenie

W tym artykule opisano krok po kroku sposób rozwiązywania problemów z zaplanowanymi zadaniami w systemach Windows XP i Windows Server 2003. Jeżeli zaplanowane zadania nie są wykonywane, można ustalić źródło problemu, korzystając z kilku metod.

Uwaga: Administratorzy lub użytkownicy z uprawnieniami administratora mogą skonfigurować Harmonogram zadań do wysyłania powiadomienia, jeżeli zaplanowane zadanie nie uruchamia się zgodnie z planem. W tym celu należy kliknąć polecenie Powiadom o pominiętych zadaniach w menu Zaawansowane.

Sprawdzanie stanu zadania

Okresowo należy sprawdzać stan zaplanowanych zadań, ponieważ czasami można sobie nie zdawać sprawy z tego, że zaplanowane zadanie nie było uruchamiane. W widoku Szczegóły okna Zaplanowane zadania są wyświetlane następujące informacje o każdym zadaniu:
 • Harmonogram — harmonogram zadania.
 • Czas następnego uruchomienia — zaplanowana data i godzina następnego uruchomienia zadania.
 • Czas ostatniego uruchomienia — data i godzina ostatniego uruchomienia zadania.
 • Stan — bieżący stan zadania.
 • Ostatni wynik — kod wskazujący wynik ostatniego uruchomienia zadania.
W kolumnie Stan znajdują się następujące informacje o stanie:
 • Puste — zadanie nie jest uruchomione lub zostało uruchomione i zakończyło się pomyślnie.
 • Uruchomione — zadanie jest uruchomione.
 • Pominięte — przynajmniej jedna próba uruchomienia zadania została pominięta.
 • Nie można uruchomić — ostatnia próba uruchomienia zadania nie powiodła się.
W kolumnie Ostatni wynik jest wyświetlany kod ukończenia. Pełne objaśnienie wszystkich kodów ukończenia w systemie Windows można znaleźć w sieci MSDN, ale typowe kody ukończenia zaplanowanych zadań to:
 • 0x0: Operacja ukończona pomyślnie.
 • 0x1: Wywołano niewłaściwą lub nieznaną funkcję.
 • 0xa: Niewłaściwe środowisko.
Kod wyniku w formacie „C0000XXX” wskazuje, że zadanie nie zostało ukończone pomyślnie (kod „C” wskazuje warunek błędu). Najczęstszy kod błędu „C” to „0xC000013A: Zakończono aplikację przez naciśnięcie klawiszy CTRL+C”.

Należy również sprawdzić następujące dane we właściwościach zadania:
 • Upewnij się, że pole wyboru, które uruchamia zadanie, jest zaznaczone.
 • Sprawdź, czy ścieżka do programu jest poprawna. Sprawdź również, czy program nie wymaga parametrów wiersza polecenia, których brakuje.

Sprawdzanie dziennika zaplanowanych zadań

Zaplanowane zadania mają plik dziennika (Schedlgu.txt), znajdujący się w folderze c:\Windows. Dziennik można wyświetlić z okna Zaplanowane zadania, klikając polecenie Pokaż dziennik w menu Zaawansowane.

Rozmiar pliku dziennika wynosi 32 kilobajty (KB) i po osiągnięciu maksymalnego rozmiaru nowe informacje są automatycznie rejestrowane od początku pliku dziennika, zastępując stare.

Sprawdzanie usługi Harmonogram zadań

Aby zadania były uruchamiane, usługa Harmonogram zadań musi być uruchomiona i poprawnie skonfigurowana. W przypadku ręcznego zatrzymania zaplanowanych zadań z okna Zaplanowane zadania usługa ta zatrzymuje się i nie jest inicjowana przy następnym uruchomieniu komputera. Jeśli nie jest ona skonfigurowana do logowania się jako lokalne konto systemowe, nie można jej uruchomić.

Aby sprawdzić ustawienia tej usługi:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Panel sterowania, a następnie kliknij dwukrotnie aplet Narzędzia administracyjne.
 2. Kliknij pozycję Zarządzanie komputerem.
 3. Rozwiń węzeł Usługi i aplikacje, a następnie kliknij pozycję Usługi.
 4. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Harmonogram zadań, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 5. Na karcie Ogólne sprawdź, czy jest ustawiony automatyczny typ uruchomienia i czy stanem usługi jest Uruchomiono. Jeśli usługa nie jest uruchomiona, kliknij przycisk Uruchom.
 6. Na karcie Logowanie sprawdź, czy jest zaznaczone lokalne konto systemowe i pole wyboru Zezwalaj usłudze na współdziałanie z pulpitem.
 7. Kliknij przycisk OK, a następnie zamknij okno Zarządzanie komputerem.

Właściwości

Numer ID artykułu: 308558 - Ostatnia weryfikacja: 24 marca 2006 - Weryfikacja: 2.2
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
Słowa kluczowe: 
kbhowtomaster kbtshoot kbenv KB308558

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com