Numer ID artykułu: 308569 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

Streszczenie

Korzystając z narzędzia Zaplanowane zadania, można planować uruchomienie dowolnego skryptu, programu lub dokumentu w najbardziej odpowiednim terminie. Narzędzie Zaplanowane zadania jest uruchamiane zawsze podczas uruchamiania systemu Windows XP i funkcjonuje w tle, uruchamiając każde zaplanowane zadanie w terminie określonym przez użytkownika podczas tworzenia zadania.


Korzystanie z narzędzia Zaplanowane zadania

Aby otworzyć narzędzie Zaplanowane zadania, kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Wszystkie programy, wskaż polecenie Akcesoria, wskaż polecenie Narzędzia systemowe, a następnie kliknij polecenie Zaplanowane zadania.

Aby zaplanować nowe zadanie:
 1. Kliknij dwukrotnie ikonę Dodaj zaplanowane zadanie, aby uruchomić Kreatora zaplanowanych zadań, a następnie kliknij przycisk Dalej w pierwszym oknie dialogowym.
 2. W następnym oknie dialogowym jest wyświetlana lista programów zainstalowanych na danym komputerze jako część systemu operacyjnego Windows XP lub innego oprogramowania.

  Wykonaj jedną z następujących procedur:
  • Jeżeli program, który chcesz uruchomić, jest uwzględniony na liście, kliknij ten program, a następnie kliknij przycisk Dalej.
  • Jeżeli chcesz zaplanować uruchomienie programu lub skryptu albo otwarcie dokumentu, który nie jest uwzględniony na liście, kliknij przycisk Przeglądaj, kliknij odpowiedni folder i plik, a następnie kliknij przycisk Otwórz.
 3. Wpisz nazwę zadania, a następnie wybierz jedną z następujących opcji:
  • Codziennie
  • Cotygodniowo
  • Comiesięcznie
  • Tylko raz
  • Przy uruchamianiu komputera (przed zalogowaniem się użytkownika)
  • Przy logowaniu (tylko po zalogowaniu użytkownika bieżącego)

 4. Kliknij przycisk Dalej, określ informacje dotyczące dnia i godziny uruchomienia zadania, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  Zauważ, że informacje dotyczące dnia i godziny uruchomienia zadania są zależne od opcji wybranej w poprzednim oknie dialogowym kreatora. Na przykład, jeżeli została zaznaczona opcja Cotygodniowo, należy określić dzień tygodnia, godzinę i uruchomienie co tydzień, co 2 tygodnie, co 3 tygodnie itd.
 5. Wpisz nazwę i hasło użytkownika skojarzonego z tym zadaniem. Upewnij się, że został wybrany użytkownik z uprawnieniami umożliwiającymi uruchomienie danego programu. Domyślnie kreator wybiera nazwę aktualnie zalogowanego użytkownika.
 6. Kliknij przycisk Dalej, a następnie kliknij przycisk Zakończ po zweryfikowaniu wybranych opcji.

Korzystanie z opcji zaawansowanych w narzędziu Zaplanowane zadania

Jeżeli chcesz zmienić konfigurację zadania, kliknij przycisk Otwórz w oknie zaawansowanych właściwości zadania przed kliknięciem przycisku Zakończ. Po kliknięciu przycisku Zakończ otwierane jest okno dialogowe Właściwości dla zadania.

Na karcie Harmonogram można zmienić opcje planowania wybrane w kreatorze i zmienić konfigurację zadania, tak aby zadanie nie było uruchomione zbyt długo, nie było uruchamiane wtedy, gdy komputer jest zasilany przy użyciu akumulatora (komputery przenośne), lub było uruchamiane pod warunkiem, że komputer jest bezczynny.

UWAGA: Okno dialogowe Właściwości dla zadania można otworzyć w dowolnej chwili, otwierając okno narzędzia Zaplanowane zadania, klikając odpowiednie zadanie prawym przyciskiem myszy, a następnie klikając polecenie Właściwości.

Nie można zaplanować zadania, tak aby było uruchamiane zgodnie z interwałem krótszym niż jeden dzień, jednak można wybrać taką konfigurację zadania w oknie dialogowym Właściwości:
 1. Kliknij kartę Harmonogram, a następnie kliknij przycisk Zaawansowane.
 2. Kliknij, aby zaznaczyć pole wyboru Powtórz zadanie, a następnie określ liczbę minut lub godzin dla interwału powtarzania zadania.

Właściwości

Numer ID artykułu: 308569 - Ostatnia weryfikacja: 6 czerwca 2006 - Weryfikacja: 1.1
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
Słowa kluczowe: 
kbhowto kbhowtomaster KB308569

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com