Αναγν. άρθρου: 308582 - Δείτε τα προϊόντα στα οποία αναφέρεται το συγκεκριμένο άρθρο.
Ανάπτυξη όλων | Σύμπτυξη όλων

Σε αυτήν τη σελίδα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Για τη σύνδεση και την αποσύνδεση μιας μονάδας δικτύου στα Microsoft Windows XP, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μία από τις τέσσερεις μεθόδους που περιγράφονται σε αυτό το άρθρο. Μπορείτε να αντιστοιχίσετε ένα γράμμα μονάδας δίσκου σε οποιονδήποτε κοινόχρηστο πόρο σε ένα δίκτυο. Όταν το κάνετε, μπορείτε να αποκτήσετε εύκολα και γρήγορα πρόσβαση στον πόρο χρησιμοποιώντας το περιβάλλον εργασίας χρήστη των Windows XP ή τη γραμμή εντολών. Για κάθε αντιστοιχισμένη μονάδα δίσκου, εμφανίζεται ένα εικονίδιο στο φάκελο "Ο υπολογιστής μου" και μια καταχώριση στο αριστερό παράθυρο της Εξερεύνησης των Windows.


Σύνδεση μιας μονάδας δίσκου από το φάκελο "Θέσεις δικτύου"

 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), έπειτα στην επιλογή Θέσεις δικτύου (My Network Places), στην επιλογή Συνολικό δίκτυο (Entire Network) και στη συνέχεια κάντε διπλό κλικ στην επιλογή Δίκτυο των Microsoft Windows (Microsoft Windows Network).
 2. Κάντε διπλό κλικ στον τομέα που θέλετε να ανοίξετε.
 3. Κάντε διπλό κλικ στον υπολογιστή όπου βρίσκεται ο κοινόχρηστος πόρος που θέλετε να αντιστοιχίσετε. Όλοι οι κοινόχρηστοι πόροι για αυτόν τον υπολογιστή εμφανίζονται αυτόματα στο παράθυρο.
 4. Κάντε δεξιό κλικ στην κοινόχρηστη μονάδα δίσκου ή τον φάκελο που θέλετε να αντιστοιχίσετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Αντιστοίχιση δίσκου δικτύου (Map Network Drive).
 5. Κάντε κλικ στο γράμμα της μονάδας δίσκου που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και καθορίστε αν θέλετε να γίνεται επανασύνδεση κάθε φορά που συνδέεστε στον υπολογιστή.

  Σημείωση Οι μονάδες δίσκου δικτύου αντιστοιχίζονται ξεκινώντας από το γράμμα Z. Αυτό είναι το προεπιλεγμένο γράμμα μονάδας δίσκου για την πρώτη αντιστοιχισμένη μονάδα δίσκου που δημιουργείτε. Ωστόσο, μπορείτε να επιλέξετε άλλο γράμμα, εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε διαφορετικό γράμμα από το Z.
 6. Κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος.

  Ανοίγει ένα παράθυρο στο οποίο εμφανίζονται τα περιεχόμενα του πόρου που αντιστοιχίσατε.

Σύνδεση μιας μονάδας δίσκου από τον φάκελο "Ο υπολογιστής μου" ή από την Εξερεύνηση των Windows

 1. Για τη σύνδεση μιας μονάδας δίσκου από το φάκελο "Ο υπολογιστής μου ", κάντε κλικ στην επιλογή Έναρξη (Start), δεξιό κλικ στην επιλογή Ο υπολογιστής μου (My Computer) και κατόπιν κλικ στην επιλογή Εξερεύνηση (Explore).

  Για να συνδέσετε μια μονάδα δίσκου από την Εξερεύνηση των Windows, κάντε δεξιό κλικ στην Έναρξη (Start), και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Εξερεύνηση (Explore).
 2. Από το μενού Εργαλεία (Tools), κάντε κλικ στην εντολή Αντιστοίχιση μονάδας δίσκου δικτύου (Map Network Drive).
 3. Στο πλαίσιο Μονάδα δίσκου (Drive), κάντε κλικ σε ένα γράμμα μονάδας δίσκου.
 4. Στο πλαίσιο Φάκελος, πληκτρολογήστε τη διαδρομή UNC για το διακομιστή και τον κοινόχρηστο πόρο στην ακόλουθη μορφή: \\όνομα διακομιστή\όνομα κοινόχρηστου στοιχείου. Μπορείτε επίσης να κάνετε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση για να βρείτε τον υπολογιστή και τον κοινόχρηστο πόρο.
Μπορείτε να αντιστοιχίσετε κοινόχρηστες μονάδες δίσκων και κοινόχρηστους φακέλους. Κατά την πρόσβαση σε κοινόχρηστο μονάδα δίσκου ή φάκελο μπορείτε να έχετε, επίσης, πρόσβαση στους υποφακέλους, εάν διαθέτετε τα κατάλληλα δικαιώματα. Ωστόσο, δεν μπορείτε να αντιστοιχίσετε μια μονάδα δίσκου για έναν υποφάκελο που δεν είναι ρητά ρυθμισμένος ως κοινόχρηστος πόρος.


Χρήση της εντολής "Net Use" για την αντιστοίχιση ή την αποσύνδεση μιας μονάδας δίσκου

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εντολή net use σε αρχεία δέσμης και δέσμες ενεργειών. Για να χρησιμοποιήσετε την εντολή net use για την αντιστοίχιση ή την αποσύνδεση μιας μονάδας δίσκου:
 • Για να αντιστοιχίσετε μια μονάδα δίσκου δικτύου:
  1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start) και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run).
  2. Στο πλαίσιο Άνοιγμα (Open), πληκτρολογήστε cmd.
  3. Πληκτρολογήστε την εντολή net use x: \\όνομα υπολογιστή\όνομα κοινόχρηστου στοιχείου, όπου x: είναι το γράμμα της μονάδας δίσκου που θέλετε να αντιστοιχίσετε στον κοινόχρηστο πόρο.
 • Για να αποσυνδέσετε μια αντιστοιχισμένη μονάδα δίσκου:
  1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start) και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run).
  2. Στο πλαίσιο Άνοιγμα (Open), πληκτρολογήστε cmd.
  3. Πληκτρολογήστε την εντολή net use x: /delete, όπου x: είναι το γράμμα της μονάδας δίσκου για τον κοινόχρηστο πόρο.

Αποσύνδεση από μια αντιστοιχισμένη μονάδα δίσκου δικτύου

 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ο Υπολογιστής μου (My Computer).
 2. Κάντε δεξιό κλικ στο εικονίδιο για την αντιστοιχισμένη μονάδα δίσκου.
 3. Κάντε κλικ στην εντολή Αποσύνδεση (Disconnect).
Σημείωση Όταν αποσυνδέεστε από μια αντιστοιχισμένη μονάδα δίσκου, καταργείτε το γράμμα της αντιστοιχισμένης μονάδας δίσκου που εκχωρήσατε στον κοινόχρηστο πόρο. Εξακολουθείτε να έχετε πρόσβαση στον πόρο από το φάκελο "Θέσεις δικτύου".

Ιδιότητες

Αναγν. άρθρου: 308582 - Τελευταία αναθεώρηση: Σάββατο, 8 Μαρτίου 2014 - Αναθεώρηση: 4.0
Οι πληροφορίες σε αυτό το άρθρο ισχύουν για:
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
Λέξεις-κλειδιά: 
kbhowtomaster kbenv kbnetwork KB308582

Αποστολή σχολίων

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com