ID článku: 309000 - Zobraziť produkty, ktorých sa tento článok týka.
Rozbaliť všetko | Zbaliť všetko

Na tejto stránke

ÚVOD

Tento podrobný článok popisuje používanie modulu Správa diskov systému Windows XP na konfigurovanie a prípravu na použitie základného disku. Tento článok tiež popisuje vytváranie a odstraňovanie oblastí a formátovanie zväzkov systémami súborov FAT, FAT32 alebo NTFS.Ďalšie informácie

Základné disky a zväzky

Základný diskový ukladací priestor podporuje disky s oblasťami. Základný disk je fyzický disk obsahujúci primárne oblasti, rozšírené oblasti alebo logické jednotky. Oblasti a logické jednotky na základných diskoch sú známe ako základné zväzky. Je možné vytvoriť až štyri primárne oblasti alebo tri primárne oblasti a jednu rozšírenú oblasť s logickými jednotkami.

Ak používate systém Windows XP Professional a zároveň ďalší alebo ďalšie nasledujúce operačné systémy v jednom počítači, musíte používať základné zväzky, pretože tieto operačné systémy nemajú prístup k údajom uloženým na dynamických zväzkoch:
 • Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows NT 4.0 alebo starší
 • Microsoft Windows Millennium Edition (Me)
 • Microsoft Windows 98
 • Microsoft Windows 95
 • MS-DOS

Používanie nástroja Správa diskov

Spustenie nástroja Správa diskov:
 1. Prihláste sa ako správca alebo ako člen skupiny Administrators.
 2. Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na príkaz Spustiť, zadajte príkaz compmgmt.msc a potom kliknite na tlačidlo OK.
 3. V strome konzoly kliknite na položku Správa diskov. Zobrazí sa okno Správa diskov. Zobrazia sa disky a zväzky v grafickom zobrazení a v zobrazení zoznamu. Zobrazenia diskov a zväzkov na hornej a dolnej table okna prispôsobíte ukázaním na položku Horná časť okna alebo Dolná časť okna v ponuke Zobraziť a kliknutím na zobrazenie, ktoré chcete použiť.
POZNÁMKA: Spoločnosť Microsoft odporúča vytvorenie úplnej zálohy obsahu disku pred vykonaním akýchkoľvek zmien na diskoch alebo zväzkoch.

Ako vytvoriť novú oblasť alebo novú logickú jednotku

Vytváranie novej oblasti alebo logickej jednotky na základnom disku:
 1. V okne Správa diskov dokončite jeden z nasledujúcich postupov a pokračujte krokom 2:
  • Novú oblasť vytvoríte kliknutím pravým tlačidlom myši na nevyhradené miesto na základnom disku, kde chcete vytvoriť oblasť, a potom kliknite na položku Nová oblasť.
  • Novú logickú jednotku v rozšírenej oblasti vytvoríte kliknutím pravým tlačidlom myši na voľné miesto rozšírenej oblasti, kde chcete vytvoriť logickú jednotku, a potom kliknite na položku Nová logická jednotka.
 2. V Sprievodcovi vytvorením novej oblasti kliknite na tlačidlo Ďalej.
 3. Kliknite na typ oblasti, ktorú chcete vytvoriť (Primárna oblasť, Rozšírená oblasť alebo Logická jednotka) a kliknite na tlačidlo Ďalej.
 4. Určite veľkosť oblasti v poli Veľkosť oblasti v MB a kliknite na tlačidlo Ďalej.
 5. Rozhodnite sa, či písmeno jednotky pridelíte manuálne alebo ho systém pridelí automaticky, alebo novej oblasti alebo logickej jednotke vôbec nepriradíte žiadne písmeno jednotky. Potom kliknite na tlačidlo Ďalej.
 6. Určite požadované možnosti formátovania prostredníctvom nasledujúcich krokov:
  • Ak nechcete oblasť formátovať, kliknite na položku Oblasť neformátovať a kliknite na tlačidlo Ďalej.
  • Ak chcete oblasť formátovať, kliknite na položku Oblasť formátovať s nastavením a v dialógovom okne Formátovanie vykonajte nasledujúci postup:
   1. V poli Označenie zväzku zadajte názov zväzku. Tento krok je voliteľný.
   2. V poli Systém súborov kliknite na systém súborov, ktorý chcete používať.

    Môžete zmeniť veľkosť alokačnej jednotky disku a potom určiť, či chcete vykonať rýchle formátovanie alebo umožniť kompresiu súborov a priečinkov na zväzkoch NTFS.
   Kliknite na tlačidlo Ďalej.

 7. Potvrďte správnosť vybratých možností a kliknite na tlačidlo Dokončiť.
Nová oblasť alebo logická jednotka je vytvorená a zobrazí sa na príslušnom základnom disku v okne nástroja Správa diskov. Ak ste v kroku 6 vybrali formátovanie zväzku, proces formátovania sa spustí teraz.

Ako formátovať základný zväzok

Formátovanie oblasti, logickej jednotky alebo základného zväzku:
 1. V okne nástroja Správa diskov kliknite pravým tlačidlom myši na oblasť alebo logickú jednotku, ktorú chcete formátovať (alebo znova formátovať) a potom kliknite na dialógové okno Formátovanie.
 2. V dialógovom okne Formátovanie zadajte názov zväzku v poli Označenie zväzku. Tento krok je voliteľný.
 3. V poli Systém súborov vyberte systém súborov, ktorý chcete používať. Môžete zmeniť veľkosť alokačnej jednotky disku a určiť, či chcete vykonať rýchle formátovanie alebo zapnúť kompresiu súborov a priečinkov na zväzkoch NTFS.
 4. Kliknite na tlačidlo OK.
 5. Po zobrazení výzvy na formátovanie zväzku kliknite na tlačidlo OK. Spustí sa proces formátovania.

Ako zobraziť vlastnosti základného zväzku

Zobrazenie vlastností oblasti alebo logickej jednotky:
 1. V okne nástroja Správa diskov kliknite pravým tlačidlom myši na požadovanú oblasť alebo logickú jednotku a kliknite na položku Vlastnosti.
 2. Kliknutím na príslušnú kartu sa zobrazia príslušné vlastnosti.

Ako odstrániť oblasť alebo logickú jednotku

Odstránenie oblasti alebo logickej jednotky:
 1. V okne nástroja Správa diskov kliknite pravým tlačidlom myši na oblasť alebo logickú jednotku, ktorú chcete odstrániť, a potom kliknite na položku Odstrániť oblasť alebo Odstrániť logickú jednotku.
 2. Po zobrazení výzvy na odstránenie oblasti alebo logickej jednotky kliknite na tlačidlo Áno. Oblasť alebo logická jednotka bola odstránená.
Dôležité
 • Odstránením oblasti alebo logickej jednotky sa odstráni nielen oblasť alebo logická jednotka, ale aj údaje na nich.
 • Nie je možné odstrániť systémovú oblasť, zavádzaciu oblasť ani oblasť s aktívnym stránkovacím súborom.
 • Tiež nie je možné odstrániť rozšírenú oblasť, ak nie je prázdna. Všetky logické jednotky v rozšírenej oblasti musia byť odstránené pred odstránením rozšírenej oblasti.

Riešenie problémov

Nástroj Správa diskov zobrazuje popis aktuálneho stavu disku alebo zväzku v grafickom zobrazení a v stĺpci Stav v zobrazení zoznamu. Tieto popisy stavu umožňujú rozpoznať a riešiť problémy so zlyhaním disku alebo zväzku. Čiastočný zoznam popisov stavu disku alebo zväzku:
 • Online
  Toto je normálny stav disku, kedy je disk dostupný a pracuje správne.
 • V poriadku
  Toto je normálny stav zväzku, kedy je zväzok dostupný a pracuje správne.
 • Nečitateľný
  Disk je nedostupný z dôvodu možného zlyhania hardvéru, poškodenia alebo vstupno-výstupných chýb.

  Tento problém vyriešite reštartovaním počítača alebo opätovným prehľadaním disku a jeho vrátením do stavu Online. Opätovné prehľadanie disku spustíte otvorením dialógového okna Správa počítača a kliknutím na položku Správa diskov. V ponuke Akcia kliknite na príkaz Znova prehľadať disky.
Úplný zoznam popisov stavu diskov a zväzkov, ako aj postup pri riešení problémov nájdete v Pomocníkovi nástroja Správa diskov. V module Správa diskov alebo v okne Správa počítača kliknite v ponuke Akcia na položku Pomocník.Odkazy

Ďalšie informácie o používaní nástroja Správa diskov na priradenie, odstránenie alebo zmenu písmen jednotiek získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku databázy Microsoft Knowledge Base:
307844 Ako zmeniť priradenie písmena jednotky v systéme Windows XP
Ďalšie informácie o konfigurácii dynamických diskov získate po kliknutí na nasledovné číslo článku databázy Microsoft Knowledge Base:
308424 Ako používať nástroj Správa diskov na konfiguráciu dynamických diskov v systéme Windows XP
Ďalšie informácie o práci základných a dynamických diskov získate po kliknutí na nasledujúce čísla článkov databázy Microsoft Knowledge Base:
175761 Dynamický a základný ukladací priestor v systéme Windows 2000
222189 Popis skupín diskov v nástroji Správa diskov systému Windows
254105 Hardvérové obmedzenia dynamického disku (Tento obsah môže byť v angličtine)
Ďalšie informácie o spôsobe používania pomôcky príkazového riadka Diskpart na správu diskov získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku databázy Microsoft Knowledge Base:
300415 Popis pomôcky príkazového riadka Diskpart
Poznámka: Toto je článok typu FAST PUBLISH, ktorý bol vytvorený priamo v organizácii technickej podpory spoločnosti Microsoft. Informácie uvedené v tomto článku sa poskytujú „tak, ako sú“ v reakcii na naliehavé problémy. V dôsledku rýchlosti, akou boli tieto materiály sprístupnené, môžu obsahovať typografické chyby a môžu byť kedykoľvek revidované bez predchádzajúceho upozornenia. Informácie o ďalších skutočnostiach, ktoré je potrebné zohľadniť, získate na stránke Podmienky používania.

Vlastnosti

ID článku: 309000 - Posledná kontrola: 6. júna 2013 - Revízia: 1.1
Informácie v tomto článku sa týkajú nasledujúcich produktov:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
Kľúčové slová: 
kbhowtomaster kbhowto kbenv KB309000

Odošlite odozvu

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com