Artikel-id: 309000 - Visa produkter som artikeln gäller.
Visa alla | Dölj alla

På den här sidan

INLEDNING

I denna artikel beskrivs steg för steg hur snapin-modulen Diskhantering i Windows XP används för att konfigurera en enkel disk och förbereda den för användning. Vidare beskrivs hur det går till att skapa och ta bort partitioner samt hur det går till att formatera volymer med filsystemen FAT, FAT32 och NTFS.Mer Information

Enkla diskar och volymer

Enkel disklagring stöder partitionsorienterade diskar. En enkel disk är en fysisk disk som innehåller primära partitioner, utökade partitioner eller logiska enheter. Partitioner och logiska enheter på enkla diskar kallas även enkla volymer. Du kan skapa upp till fyra primära partitioner, eller tre primära partitioner och en utökad, som innehåller logiska enheter.

Om du använder Windows XP Professional och ett eller flera av följande operativsystem på samma dator måste du använda enkla volymer, eftersom det inte går att komma åt data som är lagrade i dynamiska volymer med dessa operativsystem:
 • Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows NT 4.0 eller tidigare
 • Microsoft Windows Millennium Edition (ME)
 • Microsoft Windows 98
 • Microsoft Windows 95
 • MS-DOS

Använda Diskhantering

Så här startar du Diskhantering:
 1. Logga in som administratör eller medlem av gruppen administratörer.
 2. Klicka på Start, Kör, skriv compmgmt.msc och klicka på OK.
 3. Klicka på Diskhantering i konsolträdet. Fönstret Diskhantering visas. Dina diskar och volymer visas i en grafisk vy och i en listvy. Om du vill anpassa visningen av diskar och volymer i fönstrets övre och nedre rutor pekar du på Övre delen av fönstret eller Undre delen av fönstretVisa-menyn. Klicka sedan på önskad vy.
Obs! Microsoft rekommenderar att du gör en fullständig säkerhetskopia av innehållet på alla diskar innan du ändrar diskar eller volymer.

Skapa en ny partition eller logisk enhet

Så här skapar du en ny partition eller logisk enhet på en enkel disk:
 1. Gör något av följande i fönstret Diskhantering, och fortsätt sedan till steg 2:
  • Skapa en ny partition genom att högerklicka i ett inte allokerat utrymme på den enkla disk där du vill ha partitionen. Klicka sedan på Ny partition.
  • Om du vill skapa en ny logisk enhet på en utökad partition högerklickar du i ett fritt utrymme på en utökad partition där du vill skapa den logiska enheten. Klicka sedan på Ny logisk enhet.
 2. Klicka på Nästa i guiden Ny partition.
 3. Klicka på önskad typ av partition (Primär partition, Utökad partition eller Logisk enhet), och klicka sedan på Nästa.
 4. Ange partitionens storlek i rutan Partitionsstorlek i MB, och klicka sedan på Nästa.
 5. Ange om du vill tilldela en enhetsbeteckning manuellt, låta enheten betecknas automatiskt eller inte tilldela den nya partitionen eller logiska enheten någon enhetsbeteckning. Klicka sedan på Nästa.
 6. Ange vilka formateringsalternativ du vill använda:
  • Om du inte vill formatera partitionen klickar du på Formatera inte den här partitionen och sedan på Nästa.
  • Om du vill formatera partitionen klickar du på Formatera partitionen med följande inställningar. Gör sedan följande i dialogrutan Formatera:
   1. Skriv ett namn på volymen i rutan Volymetikett. Detta är en valfri åtgärd.
   2. Klicka på önskat filsystem i rutan Filsystem.

    Du kan ändra diskallokeringsenhetens storlek och sedan ange om en snabbformatering ska utföras, eller aktivera fil- och mappkomprimering på NTFS-volymer.
   Klicka på Nästa.

 7. Bekräfta att de markerade alternativen är korrekta och klicka på Slutför.
Den nya partitionen eller logiska enheten skapas och visas i den enkla disken i fönstret Diskhantering. Om du valde att formatera volymen i steg 6 startar formateringsprocessen nu.

Formatera en enkel volym

Så här formaterar du en partition, logisk enhet eller enkel volym:
 1. Högerklicka på partitionen eller den logiska enheten du vill formatera (eller formatera om) i fönstret Diskhantering, och klicka sedan på Formatera.
 2. I dialogrutan Formatera skriver du ett namn på volymen i rutan Volymetikett. Detta är en valfri åtgärd.
 3. Klicka på önskat filsystem i rutan Filsystem. Du kan också ändra diskallokeringsenhetens storlek, ange om en snabbformatering ska utföras eller aktivera fil- och mappkomprimering på NTFS-volymer.
 4. Klicka på OK.
 5. Klicka på OK när du tillfrågas om du vill formatera volymen. Formateringsprocessen startar.

Visa egenskaper för en enkel volym

Så här visar du egenskaperna för en partition eller logisk enhet:
 1. Högerklicka på önskad partition eller logisk enhet i fönstret Diskhantering, och klicka sedan på Egenskaper.
 2. Klicka på fliken för önskad egenskap.

Ta bort en partition eller logisk enhet

Så här tar du bort en partition eller logisk enhet:
 1. Högerklicka på partitionen eller den logiska enheten du vill ta bort i fönstret Diskhantering, och klicka sedan på Ta bort partition eller Ta bort logisk enhet.
 2. Klicka på Ja när du tillfrågas om du vill ta bort partitionen eller den logiska enheten. Den tas bort.
Viktigt!
 • När du tar bort en partition eller logisk enhet tas alla data på den bort förutom själva enheten eller partitionen.
 • Det går inte att ta bort systempartitionen, startpartitionen eller en partition som innehåller den aktiva växlingsfilen.
 • Det går inte att ta bort en utökad partition om den inte är tom. Alla logiska enheter på den utökade partitionen måste tas bort innan den utökade partitionen kan tas bort.

Felsökning

I Diskhantering visas statusbeskrivningar i den grafiska vyn och under kolumnen Status i listvyn för att du ska känna till diskens eller volymens aktuella status. Använd dessa statusbeskrivningar för att identifiera och felsöka disk- och volymfel. Här är några beskrivningar av disk- och volymstatus:
 • Online
  Detta är normal diskstatus när disken är tillgänglig och fungerar korrekt.
 • Felfri
  Detta är normal volymstatus när volymen är tillgänglig och fungerar korrekt.
 • Oläsbar
  Disken är inte tillgänglig, på grund av maskinvarufel, skador eller I/O-fel.

  Starta om datorn eller sök igenom disken igen för att försöka återställa den till status Online. Om du vill söka igenom disken igen öppnar du Datorhantering och klickar sedan på Diskhantering. Klicka på Skanna diskar på nyttÅtgärd-menyn.
En fullständig lista med förklaringar till disk- och volymstatus samt åtgärder för felsökning finns i hjälpen till Diskhantering. Klicka på HjälpÅtgärd-menyn i snapin-modulen Diskhantering eller fönstret Datorhantering.Referenser

Om du vill veta mer om hur du använder Diskhantering för att tilldela, ta bort eller ändra enhetsbeteckningar, klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
307844 Ändra tilldelning av enhetsbeteckningar i Windows XP
Om du vill veta mer om hur du konfigurerar dynamiska diskar klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
308424 Använda Diskhantering för att konfigurera dynamiska diskar i Windows XP
Om du vill veta mer om fungerande enkla och dynamiska diskar klickar du på artikelnumren nedan och läser artiklarna i Microsoft Knowledge Base:
175761 Dynamisk och enkel lagring i Windows 2000
222189 Beskrivning av diskgrupper i Windows Diskhantering
254105 Maskinvarubegränsningar för dynamiska diskar
Om du vill veta mer om hur du använder kommandoradsverktyget Diskpart för att hantera diskar klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
300415 Kommandoradsverktyget Diskpart
Obs! Det här är en "FAST PUBLISH?-artikel som skapats direkt inom Microsofts supportorganisation. Informationen i artikeln tillhandahålls i befintligt skick för att besvara framtida frågor. På grund av den snabba framtagningen kan materialet innehålla typografiska fel och kan utan förvarning när som helst komma att omarbetas. Se användarvillkoren för andra hänsynstaganden.

Egenskaper

Artikel-id: 309000 - Senaste granskning: den 26 februari 2014 - Revision: 1.0
Informationen i denna artikel gäller:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
Nyckelord: 
kbhowtomaster kbhowto kbenv KB309000

Ge feedback

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com