วิธีการใช้ Disk Management เพื่อกำหนดค่าคอนฟิกให้ดิสก์พื้นฐานใน Windows XP

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 309000 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

บทนำ

บทความที่อธิบายตามลำดับนี้ อธิบายถึงวิธีการใช้ Disk Management ของ Windows XP เพื่อกำหนดค่าคอนฟิกดิสก์พื้นฐานและเตรียมพร้อมสำหรับการใช้งาน นอกจากนี้บทความนี้ยังอธิบายถึงการสร้างและลบพาร์ทิชัน และการฟอร์แมตวอลุ่มโดยใช้ ด้วยระบบไฟล์ FAT, FAT32 หรือไฟล์ระบบ NTFSข้อมูลเพิ่มเติม

ดิสก์พื้นฐานและวอลุ่ม

ดิสก์จัดเก็บพื้นฐานสนับสนุนดิสก์ดิสก์ที่แบ่งพาร์ทิชัน ดิสก์พื้นฐานคือดิสก์ทางกายภาพที่ประกอบด้วยพาร์ทิชัน primary, extended หรือไดรฟ์ลอจิคัล โดยที่พาร์ทิชันและไดรฟ์ลอจิคัลในดิสก์พื้นฐานเรียกว่าวอลุ่มพื้นฐาน คุณสามารถสร้างพาร์ทิชัน primary ได้สูงสุดถึงสี่พาร์ทิชัน หรือพาร์ทิชัน primary สามพาร์ทิชันและอีกพาร์ทิชันเป็นแบบ extended ที่มีไดรฟ์ลอจิคัล

หากคุณรัน Windows XP Professional และมีระบบปฏิบัติการอย่างน้อยหนึ่งระบบอยู่ในเครื่องเดียวกัน คุณต้องใช้วอลุ่มพื้นฐาน เนื่องจากระบบปฏิบัติการเหล่านี้ไม่สามารถเข้าใช้งานข้อมูลที่บันทึกไว้ในวอลุ่มแบบไดนามิกได้:
 • Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows NT 4.0 หรือก่อนหน้า
 • Microsoft Windows Millennium Edition (Me)
 • Microsoft Windows 98
 • Microsoft Windows 95
 • MS-DOS

วิธีการใช้ Disk Management

การใช้ Disk Management:
 1. ล็อกออนเป็นผู้ดูแลระบบหรือสมาชิกของกลุ่ม Administrators
 2. คลิกStart คลิกRun พิมพ์compmgmt.msc แล้วคลิก OK
 3. ในทรีคอนโซล ให้คลิก Disk Management จะปรากฏวินโดว์ Disk Management ขึ้น ดิสก์และวอลุ่มของคุณจะปรากฏขึ้นในมุมมองกราฟิกและลิสต์ การกำหนดการมองดิสก์และวอลุ่มในส่วนบนและล่างของวินโดว์ ให้เลือกที่ Top หรือ Bottom ที่เมนู View จากนั้นคลิกที่มุมมองที่คุณต้องการใช้
หมายเหตุ: Microsoft แนะนำให้คุณสร้างการแบ็คอัปเนื้อหาในดิสก์ก่อนที่จะทำการเปลี่ยนแปลงกับดิสก์หรือวอลุ่ม

วิธีการสร้างพาร์ทิชันใหม่หรือไดรฟ์ลอจิคัลใหม่

การสร้างพาร์ทิชันใหม่หรือไดรฟ์ลอจิคัลในดิสก์พื้นฐาน:
 1. ในวินโดว์ Disk Management ทำตามขั้นตอนต่างๆ ต่อไปนี้ แล้วทำต่อในขั้นที่ 2:
  • การสร้างพาร์ทิชันใหม่ คลิกขวาที่พื้นที่ว่างบนดิสก์พื้นฐานที่คุณต้องการสร้างพาร์ทิชัน แล้วคลิก New Partition
  • การสร้างไดรฟ์ลอจิคัลใหม่ในพาร์ทิชันแบบ extended คลิกขวาที่พื้นที่ว่างของพาร์ทิชัน extended ที่คุณต้องการสร้างไดรฟ์แบบลอจิคัล แล้วคลิก New Logical Drive
 2. ใน New Partition Wizard คลิกNext
 3. คลิกประเภทของพาร์ทิชันที่คุณต้องการสร้าง (Primary partition, Extended partition, หรือ Logical drive) แล้วคลิก Next
 4. ระบุขนาดของพาร์ทิชันในช่อง Partition size in MB แล้วคลิก Next
 5. เลือกว่าจะต้องการระบุอักษรระบุไดรฟ์เอง ให้ระบบกำหนดให้เอง หรือไม่กำหนดอักษรระบุไดรฟ์ให้กับพาร์ทิชันใหม่หรือไดรฟ์ลอจิคัลใหม่ แล้วคลิก Next
 6. ระบุตัวเลือกการฟอร์แมตที่คุณต้องการใช้โดยการใช้กระบวนการใดกระบวนการหนึ่งต่อไปนี้:
  • หากคุณไม่ต้องการฟอร์แมตพาร์ทิชันนั้น ให้คลิก Do not format this partition แล้วคลิก Next
  • หากคุณต้องการฟอร์แมตพาร์ทิชัน ให้คลิก Format this partition with the following settings แล้วทำตามขั้นตอนต่างๆ ต่อไปนี้ในไดอะล็อกบ็อกซ์ Format:
   1. พิมพ์ชื่อสำหรับวอลุ่มในช่อง Volume label นี่คือขั้นตอนเพิ่มเติม
   2. คลิกระบบไฟล์ที่คุณต้องการใช้ในช่อง File system

    คุณสามารถเปลี่ยนขนาดของดิสก์ได้ แล้วระบุว่าต้องการใช้การฟอร์แมตแบบเร็ว หรือใช้การบีบอัดไฟล์และโฟลเดอร์ในวอลุ่มแบบ NTFS
   คลิก Next

 7. ยืนยันตัวเลือกต่างๆ ที่เลือกว่าถูกต้อง แล้วคลิก Finish
พาร์ทิชันใหม่หรือไดรฟ์ลอจิคัลจะถูกสร้างขึ้นในดิสก์พื้นฐานในวินโดว์ Disk Management หากคุณเลือกฟอร์แมตวอลุ่มไว้ในขั้นที่ 6 กระบวนการฟอร์แมตจะเริ่มขึ้น

วิธีการฟอร์แมตวอลุ่มพื้นฐาน

การฟอร์แมตพาร์ทิชัน ลอจิคัลไดรฟ์หรือวอลุ่มพื้นฐาน:
 1. ในวินโดว์ Disk Management คลิกขวาที่พาร์ทิชันหรือไดรฟ์ลอจิคัลที่คุณต้องการฟอร์แมต (หรือฟอร์แมตใหม่อีกครั้ง) แล้วคลิก Format
 2. ในไดอะล็อกบ็อกซ์ Format พิมพ์ชื่อสำหรับวอลุ่มในช่อง Volume label นี่คือขั้นตอนเพิ่มเติม
 3. คลิกระบบไฟล์ที่คุณต้องการใช้ในช่อง File system หากต้องการ คุณยังสามารถเปลี่ยนขนาดของดิสก์ได้ แล้วระบุว่าต้องการใช้การฟอร์แมตแบบเร็ว หรือใช้การบีบอัดไฟล์และโฟลเดอร์ในวอลุ่มแบบ NTFS
 4. คลิก OK
 5. คลิก OK เมื่อคุณได้รับการพรอมต์ให้ฟอร์แมตวอลุ่ม กระบวนการฟอร์แมตจะเริ่มขึ้น

วิธีการดูคุณสมบัติต่างๆ ของวอลุ่มพื้นฐาน

การดูคุณสมบัติต่างๆ ของพาร์ทิชันหรือไดรฟ์ลอจิคัล:
 1. ในวินโดว์ Disk Management คลิกขวาที่พาร์ทิชันหรือไดรฟ์ลอจิคัลที่คุณต้องการ แล้วคลิก Properties
 2. คลิกแท็บที่เหมาะสมเพื่อดูคุณสมบัติ

วิธีการลบพาร์ทิชันใหม่หรือไดรฟ์ลอจิคัล

การลบพาร์ทิชันหรือไดรฟ์ลอจิคัล:
 1. ในวินโดว์ Disk Management คลิกขวาที่พาร์ทิชันหรือไดรฟ์ลอจิคัลที่คุณต้องการลบ แล้วคลิก Delete Partition หรือ Delete Logical Drive
 2. คลิก Yes เมื่อได้รับการพรอมต์ว่าจะลบพาร์ทิชันหรือไดรฟ์แบบลอจิคัล พาร์ทิชันหรือไดรฟ์แบบลอจิคัลนั้นๆ จะถูกลบ
ข้อมูลสำคัญ
 • เมื่อคุณลบพาร์ทิชันหรือไดรฟ์แบบลอจิคัล ข้อมูลทั้งหมดในพาร์ทิชันหรือไดรฟ์แบบลอจิคัล และพาร์ทิชันหรือไดรฟ์แบบลอจิคัลจะถูกลบ
 • คุณไม่สามารถลบพาร์ทิชัน system partition, boot partition หรือพาร์ทิชันที่มีไฟล์ active paging (swap) ได้
 • คุณไม่สามารถลบพาร์ทิชันแบบ extended ได้ นอกจากพาร์ทิชันแบบ extended นั้นจะไม่มีข้อมูลใดๆ ต้องลบไดรฟ์แบบลอจิคัลในพาร์ทิชันแบบ extended ทั้งหมดก่อนที่จะสามารถลบพาร์ทิชันแบบ extended ได้

การแก้ปัญหา

Disk Management แสดงคำอธิบายสถานะในมุมมองแบบกราฟิกและในคอลัมน์Status ของมุมมองรายการเพื่อแจ้งสถานะปัจจุบันของดิสก์หรือวอลุ่มให้ทราบ ใช้คำอธิบายสถานะต่างๆ เหล่านี้เพื่อช่วยในการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาของดิสก์และวอลุ่ม ต่อไปนี้คือรายการบางส่วนของคำอธิบายสถานะของดิสก์และวอลุ่ม:
 • Online
  นี่คือสถานะปกติของดิสก์เมื่อดิสก์มีการเข้าใช้งานได้และทำงานได้ตามปกติ
 • Healthy
  นี่คือสถานะของดิสก์เมื่อวอลุ่มมีการเข้าใช้งานได้และทำงานได้ตามปกติ
 • Unreadable
  ดิสก์ไม่สามารถเข้าใช้งานได้ อาจเนื่องมาจากความผิดพลาดของฮาร์ดแวร์ การชำรุดหรือความผิดพลาดของ I/O

  การแก้ไขปัญหานี้ ให้รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อสแกนดิสก์ใหม่อีกครั้งเพื่อลองให้ดิสก์กลับไปเป็นสถานะ Online อีกครั้ง การสแกนดิสก์ใหม่อีกครั้ง ให้เปิด Computer Management แล้วคลิกDisk Management ในเมนู Action ให้คลิกที่ Rescan Disks
สำหรับรายการทั้งหมดของคำอธิบายสถานะดิสก์และวอลุ่มและการแก้ไขปัญหา โปรดดูวิธีใช้ของ Disk Management ในหน้าจอ Disk Management หรือวินโดว์ Computer Management ให้คลิกHelp ในเมนูActionข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ Disk Management เพื่อกำหนด ย้ายหรือแก้ไขอักษรระบุไดรฟ์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
307844 วิธีการเปลี่ยนอักษรระบุไดรฟ์ใน Windows XP
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดค่าคอนฟิกของดิสก์แบบไดนามิก ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
308424 วิธีการใช้ Disk Management เพื่อกำหนดค่าคอนฟิกให้ดิสก์แบบไดนามิกใน Windows XP
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานกับดิสก์แบบพื้นฐานและดิสก์แบบไดนามิก ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
175761 อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบไดนามิกและแบบพื้นฐานใน Windows 2000
222189 คำอธิบายของกลุ่มดิสก์ใน Windows Disk Management
254105 ข้อจำกัดของฮาร์ดแวร์ดิสก์แบบไดนามิก
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ยูทิลิตีบรรทัดคำสั่ง Diskpart เพื่อจัดการดิสก์ของคุณ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
300415 คำอธิบายของยูทิลิตีบรรทัดคำสั่ง Diskpart

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 309000 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 6 มิถุนายน 2556 - Revision: 2.1
ใช้กับ
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
Keywords: 
kbhowtomaster kbhowto kbenv KB309000

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com