การประชุมที่วางไว้ในปฏิทินของเจ้าของได้ โดยผู้รับมอบสิทธิ์ ที่แสดงข้อมูลว่าง/ไม่ว่างสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมใน Outlook

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 309185 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

ใน Microsoft Outlook หรือ Outlook Web Access คุณอาจจะไม่สามารถดูการมีพร้อมใช้งานของผู้เข้าร่วมประชุมถ้าผู้รับมอบสิทธิ์ยอมรับการประชุมสำหรับคุณ

ถ้าคุณได้เซ็ตอัพเป็นผู้รับมอบสิทธิ์ และได้รับการกำหนดค่าของคุณให้ผู้รับมอบสิทธิ์จะได้รับสำเนาของการประชุม และถ้า ผู้รับมอบสิทธิ์แสดง หรือยอมรับการร้องขอการประชุมในนามของคุณก่อนที่คุณได้ ร้องขอ การดูได้การจัดกำหนดการแท็บในรายการการประชุม ที่ถูกสร้างขึ้นในจอภาพเพียงอย่างเดียวในปฏิทินของผู้จัดการประชุมที่ว่าง/ไม่ว่าง ข้อมูล ข้อมูลว่าง/ไม่ว่างสำหรับผู้รับทั้งหมดประชุมรายอื่น แสดงเป็นเครื่องหมายทับย้อนกลับ (\), ซึ่งบ่งชี้ว่า ไม่มีข้อมูล พร้อมใช้งาน นอกจากนี้ คุณอาจเห็นไอคอนซองจดหมายที่ขีดเส้นใต้ในด้านหน้าของ ของผู้เข้าร่วมประชุมชื่อ ซึ่งบ่งชี้ว่า มีแก้ไขชื่อใน Outlook อย่างไรก็ตาม เป็นไอคอนซองจดหมายไม่ได้ขีดเส้นใต้ ด้วยการ X ผ่านอาจยังแสดง สำหรับชื่อของผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งบ่งชี้ว่า ชื่อของพวกเขาจะไม่สามารถแก้ไขได้ใน Outlook

ใน Outlook Web Access,ความพร้อมใช้งานแท็บจะไม่ปรากฏเมื่อเจ้าของการประชุมแสดงการประชุม

สาเหตุ

เมื่อผู้รับมอบสิทธิ์แสดง หรือยอมรับการร้องขอการประชุมในนามของเจ้าของการประชุม ข้อมูลที่มีอยู่ในการร้องขอการประชุมของผู้รับมอบสิทธิ์ไม่มีข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดบรรจุผู้รับทั้งหมด เมื่อต้องการดูข้อมูลการว่าง/ไม่ว่างของผู้รับ ข้อมูลผู้รับได้ถูกบรรจุอยู่เต็ม เกิดขึ้นเนื่องจากการประชุมที่ถูกส่งไปยังผู้รับมอบสิทธิ์ถูกส่งผ่านทางการดำเนินการจดหมายไปข้างหน้า เมื่อมีการส่งต่อข้อความ รายละเอียดผู้รับสำหรับทุกผู้รับอื่นนอกเหนือจากที่ผู้สร้างและผู้รับไม่ได้บรรจุเต็มอยู่

หมายเหตุปัญหานี้เกิดขึ้นใน Outlook 2007 หรือใน Outlook 2010 เมื่อกล่องจดหมายของผู้จัดการที่อยู่บน Microsoft Exchange 2007 ตาม หรือ Microsoft Exchange 2010 ตามเซิร์ฟเวอร์ และผู้แลกเปลี่ยนปฏิทินช่วยถูกปิดใช้งานสำหรับกล่องจดหมายของผู้ใช้ (AutomateProcessingมีการตั้งค่าพารามิเตอร์เป็นไม่มี). เมื่อต้องการกำหนดค่าของเครื่องAutomateProcessingพารามิเตอร์ การเรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้ในเชลล์จัดการอัตราแลกเปลี่ยน:
 • 2010 การแลกเปลี่ยน

  รับ CalendarProcessingmailbox_name| FL automateprocessing
 • Exchange 2007

  รับ MailboxCalendarSettingsmailbox_name| FL automateprocessing

การหลีกเลี่ยงปัญหา

วิธีแก้ปัญหาขึ้นอยู่กับรุ่นของ Outlook ที่คุณใช้และรุ่นของ Microsoft Exchange ที่กล่องจดหมายของผู้จัดการอยู่

วิธีที่ 1

วิธีนี้ใช้การอย่างใดอย่างหนึ่งของสภาพแวดล้อมดังต่อไปนี้:
 • กล่องจดหมายบน Microsoft Exchange Server 2003 (หรือรุ่นก่อนหน้า) และใช้รุ่นใด ๆ ของ Outlook เพื่อเข้าถึงกล่องจดหมาย
 • Outlook 2003 (หรือรุ่นก่อนหน้า) เชื่อมต่อกับกล่องจดหมาย Exchange Server รุ่นใดก็ตาม
เมื่อต้องการดูข้อมูลสถานะว่าง/ไม่ว่างสำหรับผู้รับทั้งหมด ประชุมต้องยอมรับ โดยเจ้าของกล่องจดหมาย หรือ ผู้ที่ มีสิทธิ์ในกล่องจดหมายต้องเข้าสู่ระบบไปยังกล่องจดหมายของเจ้าของโดยตรง และยอมรับการร้องขอการประชุม

วิธีที่ 2

วิธีนี้ใช้ได้กับสภาพแวดล้อมดังต่อไปนี้:
 • กล่องจดหมาย Exchange Server 2007 (หรือรุ่นที่ใหม่กว่า) และการใช้ Outlook 2007 หรือ Outlook 2010 เพื่อเข้าถึงกล่องจดหมาย
ในสภาพแวดล้อมนี้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ผู้ที่แลกเปลี่ยนปฏิทินช่วยถูกเปิดใช้งานสำหรับกล่องจดหมายของผู้จัดการ เมื่อต้องการเปิดใช้งานผู้แลกเปลี่ยนปฏิทินช่วยสำหรับกล่องจดหมาย ใช้คำสั่งเชลล์อัตราแลกเปลี่ยนต่อไปนี้:
 • 2010 การแลกเปลี่ยน

  ชุด CalendarProcessingmailbox_name–AutomateProcessing:AutoUpdate
 • Exchange 2007

  ชุด MailboxCalendarSettingsmailbox_name-AutomateProcessing: AutoUpdate

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งแสดงไว้ในส่วน"ใช้งาน"

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 309185 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 26 มกราคม 2554 - Revision: 1.0
ใช้กับ
 • Microsoft Outlook 2010
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 2000 Standard Edition
 • Microsoft Exchange Server 2010 Enterprise
 • Microsoft Exchange Server 2010 Standard
 • Microsoft Exchange Server 2007 Enterprise Edition
 • Microsoft Exchange Server 2007 Standard Edition
 • Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Exchange 2000 Server Standard Edition
Keywords: 
kbexchange2003presp2fix kbprb kbcalendar kbview kbmt KB309185 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:309185

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com