ID članka: 310123 - Pregledajte proizvode na koje se odnosi ovaj članak.
Proširi sve | Sažmi sve

Na ovoj stranici

Sažetak

Ovom ste članku vjerojatno pristupili zato što je Device Manager (Upravitelj uređaja) prijavio šifru pogreške i niste sigurni kako to riješiti. U ovom ćemo vam članku pokazati kako pronaći šifru pogreške i predložiti što možete iskušati da biste ispravili pogrešku.

Ovaj je članak namijenjen korisnicima srednje i napredne razine znanja.

Napomena Da biste dobili pomoć vezanu uz probleme s uređajima u sustavu Windows Vista posjetite sljedeće Microsoftovo web-mjesto, koje omogućuje automatsko dijagnosticiranje i rješavanje problema s uređajima. Sljedeće web-mjesto posjetite, primjerice, kada upravitelj uređaja ne prepoznaje hardverske, zvučne, USB ili neke druge uređaje, ili pak kada su uređaji onemogućeni ili ne funkcioniraju.
http://support.microsoft.com/mats/hardware_device_problems/hr

Dodatne informacije

U tom su odjeljku navedene šifre pogrešaka i njihova moguća rješenja. Šifre pogrešaka sortirane su prema broju.

Prije nego što nastavite provjerite jesu li dostupne šifre pogrešaka. Šifru pogreške možete prikazati u dijaloškom okviru Properties (Svojstva) dostupnjom u programu Device Manager (Upravitelj uređaja). U programu Device Manager (Upravitelj uređaja) možete riješiti i brojne pogreške.

Da biste počeli otklanjati poteškoće, slijedite ove korake:
 1. Provjerite je li otvoren Device Manager (Upravitelj uređaja) i je li odabran problematični uređaj. Neka preporučena rješenja možete obaviti putem programa Device Manager (Upravitelj uređaja).
  1. Desnom tipkom miša kliknite My Computer (Moje računalo), a zatim kliknite Properties (Svojstva).
  2. Odaberite karticu Hardware (Hardver), a zatim kliknite Device Manager (Upravitelj uređaja).
  3. Dvokliknite vrstu problematičnog uređaja. Ako, primjerice, imate problema s modemom, dvokliknite Modems (Modemi) da biste vidjeli uređaje u toj kategoriji.

   Pojavit će se popis uređaja. Pokraj problematičnih uređaja prikazuje se crveni uskličnik. Pokraj nepoznatih (obično zato što nedostaju upravljački programi) uređaja prikazuje se žuti uskličnik.
  4. Desnom tipkom miša kliknite problematični uređaj, a zatim kliknite Properties (Svojstva). Tako ćete otvoriti dijaloški okvir Properties (Svojstva). Šifru pogreške možete vidjeti u području Device status (Stanje uređaja) tog dijaloškog okvira.
 2. Dijagnosticirajte i riješite problem pomoću čarobnjaka za otklanjanje poteškoća, ako je dostupan.
  1. U dijaloškom okviru Properties (Svojstva) uređaja, kliknite karticu General (Općenito).
  2. Kliknite Troubleshoot (Otklanjanje poteškoća) da biste pokrenuli Troubleshooting Wizard (Čarobnjak za otklanjanje poteškoća). Čarobnjak će vam postaviti nekoliko jednostavnih pitanja i ponuditi rješenje problema na temelju vaših odgovora. Ako čarobnjak za otklanjanje poteškoća nije dostupan, prijeđite na 3. korak.
  3. Riješite problem slijedeći korake rješenja koje ponudi čarobnjak.
  4. Provjerite područje Device status (Stanje uređaja) dijaloškog okvira Properties (Svojstva) uređaja da biste vidjeli je li pogreška otklonjena. Ako je pogreška otklonjena, ne morate više ništa učiniti. U suprotnom, prijeđite na 3. korak.
 3. Ako čarobnjak za otklanjanje poteškoća ne riješi problem ili ako nije dostupan, pronađite šifru pogreške u ovom članku.

  Napomena Ako u članku ne pronađete šifru pogreške, obratite se službi za podršku. Da biste doznali kako to učiniti, posjetite sljedeće Microsoftovo web-mjesto:
  http://support.microsoft.com/contactus/?ln=hr
 4. Slijedite preporučena rješenja za tu šifru pogreške.
  • Provjerite područje Device status (Stanje uređaja) dijaloškog okvira Properties (Svojstva) uređaja da biste vidjeli je li pogreška otklonjena. Ako je pogreška otklonjena, ne morate više ništa učiniti.
  • Ako se problem i dalje pojavljuje, ovaj vam članak, nažalost, ne može pomoći u njegovu otklanjanju. Neka vam sljedeći korak bude to da zamolite nekoga da vam pomogne. Ili se obratite Microsoftovoj službi za podršku da vam pomogne riješiti problem. Da biste doznali kako to učiniti, posjetite sljedeće Microsoftovo web-mjesto:
   http://support.microsoft.com/contactus/?ln=hr

Šifre između 1 i 10

Pregledajte ovaj odjeljak ako ste dobili šifru pogreške između 1 i 10.

Šifra 1
This device is not configured correctly. (Code 1) (Uređaj nije pravilno konfiguriran. (šifra 1))
Uzrok

Na računalo nisu instalirani upravljački programi uređaja ili su pogrešno konfigurirani.

Preporučeno rješenje

Ažuriranje upravljačkog programa

Od vas će se možda zatražiti da navedete put do upravljačkog programa. Upravljački je program možda ugrađen u sustav Windows ili su datoteke upravljačkog programa ostale instalirane nakon zadnje instalacije uređaja. Ako se od vas zatraži upravljački program, a vi ga nemate, preuzmite najnoviji upravljački program s web-mjesta proizvođača uređaja.

U dijaloškom okviru sa svojstvima uređaja kliknite karticu Driver (Upravljački program), a zatim kliknite Update Driver (Ažuriraj upravljački program) da biste pokrenuli Hardware Update Wizard (Čarobnjak za ažuriranje hardvera). Slijedite upute da biste ažurirali upravljački program. Ako ažuriranjem upravljačkih programa ne uspijete otkloniti poteškoće, potražite dodatne informacije u dokumentaciji koju ste dobili uz hardver.

Šifra 3
The driver for this device might be corrupted, or your system may be running low on memory or other resources. (Code 3) (Upravljački program za ovaj uređaj možda je oštećen ili pak sustavu nedostaje memorije ili drugih resursa. (šifra 3))
Preporučena rješenja

Slijedi nekoliko mogućih rješenja tog problema.

Zatvaranje otvorenih aplikacija

Ako računalo nema dovoljno memorije za pokretanje uređaja, neke programe možete zatvoriti da biste oslobodili memoriju. Provjerite i memoriju, sistemske resurse te postavke virtualne memorije.
 • Da biste provjerili memoriju i sistemske resurse, otvorite Task Manager (Upravitelj zadataka). Da biste otvorili Task Manager (Upravitelj zadataka), pritisnite CTRL+ALT+DELETE, a zatim kliknite Task Manager (Upravitelj zadataka).
 • Da biste provjerili postavke virtualne memorije, desnom tipkom miša kleknite My Computer (Moje računalo), kliknite Properties (Svojstva), kliknite karticu Advanced (Dodatno), a zatim u području Performance (Performanse) kliknite Settings (Postavke).
Deinstalacija i ponovna instalacija upravljačkog programa

Upravljački program uređaja možda je oštećen. Ako je upravljački program oštećen, deinstalirajte ga uz programa Device Manager (Upravitelj uređaja) i potražite novi hardver da biste ponovno instalirali upravljački program.

Od vas će se možda zatražiti da navedete put do upravljačkog programa. Upravljački je program možda ugrađen u sustav Windows ili su datoteke upravljačkog programa ostale instalirane nakon zadnje instalacije uređaja. No katkad se otvara čarobnjak za dodavanje hardvera, koji traži upravljački program. Ako se od vas zatraži upravljački program, a vi ga nemate, preuzmite najnoviji upravljački program s web-mjesta proizvođača uređaja.
 1. U dijaloškom okviru Properties (Svojstva) uređaja kliknite karticu Driver (Upravljački program), a zatim kliknite Uninstall (Deinstaliraj). Slijedite upute.
 2. Ponovo pokrenite računalo.
 3. Otvorite Device Manager (Upravitelj uređaja), kliknite Action (Akcija), a zatim Scan for hardware changes (Potraži promjene hardvera). Slijedite upute.
Instalacija dodatnog RAM-a

Možda ćete morati instalirati dodatnu radnu memoriju (RAM). Dodatne informacije o RAM-u potražite na sljedećem Microsoftovu web-mjestu:
http://www.microsoft.com/athome/moredone/addmemory.mspx
Šifra 10

Ako uređaj u svom hardverskom ključu ima vrijednost FailReasonString, taj se niz prikazuje kao šifra pogreške. Upravljački program ili identifikator tamo stavlja vrijednost niza registra. Ako u hardverskom ključu nema vrijednosti FailReasonString, dobit ćete sljedeću poruku o pogrešci:
This device cannot start. (Code 10) (Uređaj se ne može pokrenuti. (šifra 10))
Preporučena rješenja

Slijedi nekoliko mogućih rješenja tog problema.

Ažuriranje upravljačkog programa

U dijaloškom okviru Properties (Svojstva) uređaja kliknite karticu Driver (Upravljački program), a zatim kliknite Update Driver (Ažuriraj upravljački program) da biste pokrenuli Hardware Update Wizard (Čarobnjak za ažuriranje hardvera). Slijedite upute da biste ažurirali upravljački program.

Od vas će se možda zatražiti da navedete put do upravljačkog programa. Upravljački je program možda ugrađen u sustav Windows ili su datoteke upravljačkog programa ostale instalirane nakon zadnje instalacije uređaja. Ako se od vas zatraži upravljački program, a vi ga nemate, preuzmite najnoviji upravljački program s web-mjesta proizvođača uređaja.

U Microsoftovoj bazi znanja potražite članak

Dodatne informacije pogreškama vezanima uz šifru 10 potražite u članku iz Microsoftove baze znanja pod brojem
943104 Opis pogrešaka vezanih uz šifru 10 koje Device Manager (Upravitelj uređaja) generira na računalima sa sustavom Windows XP (Tekst je možda na engleskom)

Šifre između 11 i 20

Pregledajte ovaj odjeljak ako ste primili šifru pogreške između 11 i 20.

Šifra 12
This device cannot find enough free resources that it can use. If you want to use this device, you will need to disable one of the other devices on this system. (Code 12) (Ovaj uređaj ne može pronaći dovoljno slobodnih resursa koje bi mogao koristiti. Ako ga želite koristiti, morat ćete onemogućiti neki drugi uređaj u sustavu. (šifra 12))
Uzrok

Do te pogreške dolazi ako se dvama uređajima instaliranima na računalo dodijele isti U/I priključci, isti prekid ili isti kanal za izravan pristup memoriji (bilo da ih dodijeli BIOS, operacijski sustav ili oba). Ta se poruka o pogrešci pojavljuje i ako BIOS nije dodijelio dovoljno resursa uređaju.

Preporučeno rješenje

Pomoću čarobnjaka za otklanjanje poteškoća u upravitelju uređaja utvrdite gdje dolazi do sukoba, a zatim onemogućite sukobljeni uređaj.

Onemogućivanje sukobljenog uređaja
 1. U dijaloškom okviru Properties (Svojstva) uređaja, kliknite karticu General (Općenito).
 2. Kliknite Troubleshoot (Otklanjanje poteškoća) da biste pokrenuli Troubleshooting Wizard (Čarobnjak za otklanjanje poteškoća). Čarobnjak će vam postaviti nekoliko jednostavnih pitanja i ponuditi rješenje problema na temelju vaših odgovora.
 3. Riješite problem slijedeći korake rješenja koje ponudi čarobnjak.
Šifra 14
This device cannot work properly until you restart your computer. (Code 14) (Uređaj ne može pravilno raditi dok ponovo ne pokrenete računalo. (šifra 14))
Preporučeno rješenje

Ponovno pokretanje računala

Kliknite Start pa Shut Down (Isključi računalo), a zatim u dijaloškom okviru Shut Down Windows (Isključi sustav Windows) odaberite Restart (Ponovno pokreni sustav) da biste ponovno pokrenuli računalo.

Šifra 16
Windows cannot identify all the resources this device uses. (Code 16) (Windows ne može prepoznati sve resurse koje ovaj uređaj koristi. (šifra 16))
Uzrok

Uređaj je samo djelomice konfiguriran.

Preporučeno rješenje

Dodjeljivanje dodatnih resursa uređaju

Napomena Sljedeći koraci funkcioniraju samo ako je uređaj vrste "uključi i radi". Ako uređaj nije vrste "uključi i radi", dodatne informacije potražite u njegovoj pratećoj dokumentaciji.
 1. U dijaloškom okviru Properties (Svojstva) uređaja kliknite karticu Resources (Resursi).
 2. Ako je pokraj nekog resursa naveden upitnik, odaberite taj resurs da biste ga dodijelili uređaju.
  • Ako resurs nije moguće promijeniti, kliknite Change Settings (Promjena postavki).
  • Ako mogućnost Change Settings (Promjena postavki) nije dostupna, pokušajte poništiti potvrdni okvir Use automatic settings (Koristi automatske postavke) da biste je učinili dostupnom.
Šifra 18
Reinstall the drivers for this device. (Code 18) (Ponovo instalirajte upravljačke programe za ovaj uređaj. (šifra 18))
Preporučeno rješenje

Ažurirajte upravljački program. Ako to ne riješi problem, ponovno instalirajte upravljački program tog uređaja putem programa Device Manager (Upravitelj uređaja).

Od vas će se možda zatražiti da navedete put do upravljačkog programa. Upravljački je program možda ugrađen u sustav Windows ili su datoteke upravljačkog programa ostale instalirane nakon zadnje instalacije uređaja. Ako se od vas zatraži upravljački program, a vi ga nemate, preuzmite najnoviji upravljački program s web-mjesta proizvođača uređaja.

Ažuriranje upravljačkog programa

U dijaloškom okviru Properties (Svojstva) uređaja kliknite karticu Driver (Upravljački program), a zatim kliknite Update Driver (Ažuriraj upravljački program) da biste pokrenuli Hardware Update Wizard (Čarobnjak za ažuriranje hardvera). Slijedite upute da biste ažurirali upravljački program. Ako to ne riješi problem, morat ćete deinstalirati, a zatim ponovno instalirati upravljački program.

Deinstalacija i ponovna instalacija upravljačkog programa

Ako je upravljački program oštećen, deinstalirajte ga uz programa Device Manager (Upravitelj uređaja) i potražite novi hardver da biste ponovno instalirali upravljački program.
 1. U dijaloškom okviru sa svojstvima uređaja kliknite karticu Driver (Upravljački program), a zatim kliknite Uninstall (Deinstaliraj). Slijedite upute.
 2. Ponovo pokrenite računalo.
 3. Otvorite Device Manager (Upravitelj uređaja), kliknite Action (Akcija), a zatim Scan for hardware changes (Potraži promjene hardvera). Slijedite upute.
Šifra 19
Windows cannot start this hardware device because its configuration information (in the registry) is incomplete or damaged. To fix this problem you can first try running a Troubleshooting Wizard. If that does not work, you should uninstall and then reinstall the hardware device. (Code 19) (Windows ne može pokrenuti ovaj hardverski uređaj jer njegovi podaci o konfiguraciji (u registru) nisu potpuni ili su oštećeni. Da biste riješili taj problem, najprije pokušajte pokrenuti Troubleshooting Wizard (Čarobnjak za rješavanje problema). Ako to ne pomogne, deinstalirajte i zatim ponovo instalirajte hardverski uređaj. (šifra 19))
Preporučena rješenja

Otkriven je problem s registrom.

Do toga može doći ako je za uređaj definirano više servisa, ako otvaranje potključa servisa ne uspije ili ako se od potključa servisa ne može dobiti naziv upravljačkog programa. Slijedi nekoliko mogućih rješenja tog problema.

Deinstalacija i ponovna instalacija upravljačkog programa

Deinstalirajte upravljački program iz programa Device Manager (Upravitelj uređaja) i potražite novi hardver da biste ponovno instalirali upravljački program.

Od vas će se možda zatražiti da navedete put do upravljačkog programa. Upravljački je program možda ugrađen u sustav Windows ili su datoteke upravljačkog programa ostale instalirane nakon zadnje instalacije uređaja. No katkad se otvara čarobnjak za dodavanje hardvera, koji traži upravljački program. Ako se od vas zatraži upravljački program, a vi ga nemate, preuzmite najnoviji upravljački program s web-mjesta proizvođača uređaja.
 1. U dijaloškom okviru Properties (Svojstva) uređaja kliknite karticu Driver (Upravljački program), a zatim kliknite Uninstall (Deinstaliraj). Slijedite upute.
 2. Ponovo pokrenite računalo.
 3. Otvorite Device Manager (Upravitelj uređaja), kliknite Action (Akcija), a zatim kliknite Scan for hardware changes (Potraži promjene hardvera). Slijedite upute.
Vraćanje zadnje uspješne konfiguracije registra

Ovaj je sadržaj namijenjen naprednim korisnicima računala.

Značajka Last Known Good Configuration (Zadnja dobra konfiguracija) mogućnost je oporavka koja omogućuje pokretanje računala uz zadnje postavke koje su funkcionirale. Značajka Last Known Good Configuration (Zadnja dobra konfiguracija) vraća sve informacije registra i postavke upravljačkih programa koje su se koristile kada je računalo zadnji put uspješno pokrenuto.

Dodatne informacije o značajci Last Known Good Configuration (Zadnja dobra konfiguracija) potražite u članku iz Microsoftove baze znanja pod brojem
307852 Kako pokrenuti računalo pomoću značajke Zadnja dobra konfiguracija u sustavu Windows XP
Uređivanje registra

Ovaj je sadržaj namijenjen naprednim korisnicima računala.

Ako ništa drugo ne uspije, izravno uredite registar. Dodatne informacije potražite u značajci Registry Reference (Reference registra) na sljedećem Microsoftovu web-mjestu:
http://technet.microsoft.com/hr-hr/library/cc939136.aspx

Šifre između 21 i 30

Pregledajte ovaj odjeljak ako ste primili šifru pogreške između 21 i 30.

Šifra 21
Windows is removing this device. (Code 21) (Windows uklanja ovaj uređaj. (šifra 21))
Preporučeno rješenje

Ta šifra znači da sustav Windows uklanja uređaj. No uređaj nije još u potpunosti uklonjen. Slijedi nekoliko mogućih rješenja tog problema.
 • Pričekajte nekoliko sekundi, a zatim pritisnite tipku F5 da biste ažurirali prikaz programa Device Manager (Upravitelj uređaja).
 • Ako to ne riješi problem, ponovno pokrenite računalo. Kliknite Start pa Shut Down (Isključi računalo), a zatim u dijaloškom okviru Shut Down Windows (Isključi sustav Windows) odaberite Restart (Ponovno pokreni sustav) da biste ponovno pokrenuli računalo.
Šifra 22
This device is disabled. (Code 22) (Uređaj je onemogućen. (šifra 22))
Preporučeno rješenje

Omogućite uređaj pomoću programa Device Manager (Upravitelj uređaja).

U programu Device Manager (Upravitelj uređaja) kliknite Action (Akcija), a zatim kliknite Enable Device (Omogući uređaj). Tada se pokreće čarobnjak Enable Device (Čarobnjak za omogućivanje uređaja). Slijedite upute.

Šifra 24
This device is not present, is not working properly, or does not have all its drivers installed. (Code 24) (Uređaja nema, ne radi kako treba ili nema instalirane sve upravljačke programe. (šifra 24))
Uzrok

Uređaj je nepravilno instaliran. Problem je možda u hardverskoj pogrešci ili je potreban novi upravljački program.

Uređaji ostaju u tom stanju ako su pripremljeni za uklanjanje. Nakon što uklonite uređaj, ta se pogreška više neće pojavljivati.

Preporučeno rješenje

Uklonite uređaj i ta bi pogreška trebala nestati.

Šifra 28
The drivers for this device are not installed. (Code 28) (Upravljački programi za ovaj uređaj nisu instalirani. (šifra 28))
Preporučeno rješenje

Instalacija upravljačkog programa uređaja

Od vas će se možda zatražiti da navedete put do upravljačkog programa. Upravljački je program možda ugrađen u sustav Windows. Ako se od vas zatraži upravljački program, a vi ga nemate, preuzmite najnoviji upravljački program s web-mjesta proizvođača hardvera.

U dijaloškom okviru Properties (Svojstva) uređaja kliknite karticu Driver (Upravljački program), a zatim kliknite Update Driver (Ažuriraj upravljački program) da biste pokrenuli Hardware Update Wizard (Čarobnjak za ažuriranje hardvera). Instalirajte upravljački program slijedeći upute.

Šifra 29
This device is disabled because the firmware of the device did not give it the required resources. (Code 29) (Uređaj je onemogućen jer firmver uređaja ne daje potrebne resurse. (šifra 29))
Preporučeno rješenje

Omogućite uređaj u BIOS-u.

Omogućivanje uređaja u BIOS-u

Omogućite uređaj u BIOS-u uređaja. Dodatne informacije o načinu na koji to možete promijeniti potražite u dokumentaciji koju ste dobili uz hardver ili se obratite dobavljaču hardvera.

Šifre između 31 i 40

Šifra 31
This device is not working properly because Windows cannot load the drivers required for this device. (Code 31) (Uređaj ne radi ispravno jer Windows ne može učitati upravljačke programe potrebne za taj uređaj. (šifra 31))
Preporučeno rješenje

Ažuriranje upravljačkog programa

Od vas će se možda zatražiti da navedete put do upravljačkog programa. Upravljački je program možda ugrađen u sustav Windows ili su datoteke upravljačkog programa ostale instalirane nakon zadnje instalacije uređaja. No katkad se otvara čarobnjak za dodavanje hardvera, koji traži upravljački program. Ako se od vas zatraži upravljački program, a vi ga nemate, preuzmite najnoviji upravljački program s web-mjesta proizvođača uređaja.

U dijaloškom okviru Properties (Svojstva) uređaja kliknite karticu Driver (Upravljački program), a zatim kliknite Update Driver (Ažuriraj upravljački program) da biste pokrenuli Hardware Update Wizard (Čarobnjak za ažuriranje hardvera). Slijedite upute da biste ažurirali upravljački program.

Šifra 32
A driver (service) for this device has been disabled. An alternate driver may be providing this functionality. (Code 32) (Upravljački program (servis) za ovaj uređaj je onemogućen. Možda tu funkciju ima neki drugi upravljački program. (šifra 32))
Uzrok

Taj upravljački program postavljen je u početku u registru na onemogućeno.

Preporučena rješenja

Ponovno instalirajte upravljački program za taj uređaj. Ako to ne riješi problem, promijenite parametar vrste pokretanja uređaja u registru.

Deinstalacija i ponovna instalacija upravljačkog programa

Deinstalirajte upravljački program iz programa Device Manager (Upravitelj uređaja), a zatim potražite novi hardver da biste ponovno instalirali upravljački program.

Od vas će se možda zatražiti da navedete put do upravljačkog programa. Upravljački je program možda ugrađen u sustav Windows ili su datoteke upravljačkog programa ostale instalirane nakon zadnje instalacije uređaja. No katkad se otvara čarobnjak za dodavanje hardvera, koji traži upravljački program. Ako se od vas zatraži upravljački program, a vi ga nemate, preuzmite najnoviji upravljački program s web-mjesta proizvođača uređaja.
 1. U dijaloškom okviru Properties (Svojstva) uređaja kliknite karticu Driver (Upravljački program), a zatim kliknite Uninstall (Deinstaliraj). Slijedite upute.
 2. Ponovo pokrenite računalo.
 3. Otvorite Device Manager (Upravitelj uređaja), kliknite Action (Akcija), a zatim kliknite Scan for hardware changes (Potraži promjene hardvera). Slijedite upute.
Promjena vrste pokretanja u registru

Ovaj je sadržaj namijenjen naprednim korisnicima računala.

Ako je potreban upravljački program i ako ponovna instalacija ili nadogradnja nije riješila problem, preostaje vam još samo izravno uređivanje registra. Promijenite vrstu pokretanja u registru pomoću programa Registry Editor.

Šifra 33
Windows cannot determine which resources are required for this device. (Code 33) (Windows ne može odrediti koji su resursi ovom uređaju potrebni. (šifra 33))
Preporučeno rješenje

Prevoditelj koji određuje koje su vrste resursa potrebne ovom uređaju nije ih uspio odrediti.

Preporučeno rješenje

Konfigurirajte hardver. Ako konfiguriranje hardvera ne riješi problem, morat ćete ga zamijeniti.

Konfiguriranje ili zamjena hardvera

Ako pokretanje čarobnjaka za otklanjanje poteškoća nije riješilo problem, konfigurirajte ili zamijenite uređaj. Dodatne informacije o načinu konfiguriranja ili zamjene uređaja zatražite od proizvođača hardvera.

Šifra 34
Windows cannot determine the settings for this device. Consult the documentation that came with this device and use the Resource tab to set the configuration. (Code 34) (Windows ne može odrediti postavke za ovaj uređaj. Proučite dokumentaciju koju ste dobili uz njega te uz pomoć kartice Resource (Resurs) postavite konfiguraciju. (šifra 34))
Preporučeno rješenje

Ručno konfigurirajte uređaj.

Ovaj je sadržaj namijenjen naprednim korisnicima računala.

Ručno konfiguriranje uređaja

Uređaj je potrebno ručno konfigurirati. Upute za ručno konfiguriranje uređaja potražite u pratećoj dokumentaciji hardvera ili ih zatražite od proizvođača uređaja. Nakon što sami konfigurirate uređaj, pomoću kartice Resources (Resursi) u programu Device Manager (Upravitelj uređaja) konfigurirajte postavke resursa u sustavu Windows.

Šifra 35
Your computer's system firmware does not include enough information to properly configure and use this device. To use this device, contact your computer manufacturer to obtain a firmware or BIOS update. (Code 35) (Firmver sustava računala ne sadrži dovoljno informacija za pravilno konfiguriranje i korištenje ovog uređaja. Da biste ga mogli koristiti, obratite se proizvođaču računala kako biste nabavili firmver ili ažuriranje BIOS-a. (šifra 35))
Uzrok

Tablica Multiprocessor System (MPS) (Višeprocesorski sustav) u koju su za BIOS pohranjeni zadaci dodijeljeni resursu ne sadrži stavku za vaš uređaj i potrebno ju je ažurirati.

Preporučeno rješenje

Obratite se proizvođaču sustava da biste ažurirali BIOS.

Šifra 36
This device is requesting a PCI interrupt but is configured for an ISA interrupt (or vice versa). Please use the computer's system setup program to reconfigure the interrupt for this device. (Code 36) (Uređaj traži PCI prekid, ali je konfiguriran za ISA prekid (ili obrnuto). Upotrijebite instalacijski program sustava da biste ponovo konfigurirali prekid za ovaj uređaj. (šifra 36))
Preporučeno rješenje

Prijevod zahtjeva za prekidom (IRQ) nije uspio. Promijenite postavke za rezervacije IRQ-a.

Ovaj je sadržaj namijenjen naprednim korisnicima računala.

Promjena postavki za rezervacije IRQ-a

Dodatne informacije o tome kako promijeniti postavke BIOS-a potražite u dokumentaciji koju ste dobili uz hardver.

Pokušajte i pomoću alata za konfiguriranje BIOS-a promijeniti postavke za rezervacije IRQ-a (ako postoji ta mogućnost). BIOS možda ima mogućnost rezerviranja određenih zahtjeva za prekidom za uređaje za međusobno povezivanje perifernih komponenti (PCI) ili ISA uređaje.

Šifra 37
Windows cannot initialize the device driver for this hardware. (Code 37) (Windows ne može inicijalizirati upravljački program uređaja za ovaj hardver. (šifra 37))
Preporučeno rješenje

Upravljački je program prilikom izvođenja rutine DriverEntry vratio pogrešku. Ponovno instalirajte upravljačke programe za taj uređaj.

Deinstalacija i ponovna instalacija upravljačkog programa

Deinstalirajte upravljački program iz programa Device Manager (Upravitelj uređaja), a zatim potražite novi hardver da biste ponovno instalirali upravljački program. Od vas će se možda zatražiti da navedete put do upravljačkog programa. Upravljački je program možda ugrađen u sustav Windows ili su datoteke upravljačkog programa ostale instalirane nakon zadnje instalacije uređaja. No katkad se otvara čarobnjak za dodavanje hardvera, koji traži upravljački program. Ako se od vas zatraži upravljački program, a vi ga nemate, preuzmite najnoviji upravljački program s web-mjesta proizvođača uređaja.
 1. U dijaloškom okviru Properties (Svojstva) uređaja kliknite karticu Driver (Upravljački program), a zatim kliknite Uninstall (Deinstaliraj). Slijedite upute.
 2. Ponovo pokrenite računalo.
 3. Otvorite Device Manager (Upravitelj uređaja), kliknite Action (Akcija), a zatim kliknite Scan for hardware changes (Potraži promjene hardvera). Slijedite upute.
Šifra 38
Windows cannot load the device driver for this hardware because a previous instance of the device driver is still in memory. (Code 38) (Windows ne može učitati upravljački program uređaja za ovaj hardver jer je prethodna instanca upravljačkog programa uređaja još uvijek u memoriji. (šifra 38)
Preporučeno rješenje

Upravljački se program ne može učitati jer je još uvijek učitana prethodna instanca. Ponovo pokrenite računalo.

Korištenje čarobnjaka za otklanjanje poteškoća

Ako još niste pokrenuli čarobnjak za otklanjanje poteškoća, učinite to sada.
 1. U dijaloškom okviru Properties (Svojstva) uređaja, kliknite karticu General (Općenito).
 2. Kliknite Troubleshoot (Otklanjanje poteškoća) da biste pokrenuli Troubleshooting Wizard (Čarobnjak za otklanjanje poteškoća). Čarobnjak će vam postaviti nekoliko jednostavnih pitanja i ponuditi rješenje problema na temelju vaših odgovora.
 3. Riješite problem slijedeći korake rješenja koje ponudi čarobnjak.
Ponovno pokretanje računala

Kliknite Start pa Shut Down (Isključi računalo), a zatim u dijaloškom okviru Shut Down Windows (Isključi sustav Windows) odaberite Restart (Ponovno pokreni sustav) da biste ponovno pokrenuli računalo.

Šifra 39
Windows cannot load the device driver for this hardware. The driver may be corrupted or missing. (Code 39) (Windows ne može učitati upravljački program uređaja za ovaj hardver. Možda je upravljački program oštećen ili nedostaje. (šifra 39))
Uzrok

Pogreške sa šifrom 39 imaju nekoliko mogućih uzroka:
 • nedostaje potreban upravljački program uređaja
 • oštećena je potrebna binarna datoteka
 • postoji problem s U/I procesom datoteke
 • nije moguće učitati upravljački program koji referencira ulaznu točku u drugoj binarnoj datoteci
Preporučeno rješenje

Ponovno instalirajte upravljačke programe za taj uređaj.

Deinstalacija i ponovna instalacija upravljačkog programa

Deinstalirajte upravljački program iz programa Device Manager (Upravitelj uređaja), a zatim potražite novi hardver da biste ponovno instalirali upravljački program.

Od vas će se možda zatražiti da navedete put do upravljačkog programa. Upravljački je program možda ugrađen u sustav Windows ili su datoteke upravljačkog programa ostale instalirane nakon zadnje instalacije uređaja. No katkad se otvara čarobnjak za dodavanje hardvera, koji traži upravljački program. Ako se od vas zatraži upravljački program, a vi ga nemate, preuzmite najnoviji upravljački program s web-mjesta proizvođača uređaja.
 1. U dijaloškom okviru Properties (Svojstva) uređaja kliknite karticu Driver (Upravljački program), a zatim kliknite Uninstall (Deinstaliraj). Slijedite upute.
 2. Ponovo pokrenite računalo.
 3. Otvorite Device Manager (Upravitelj uređaja), kliknite Action (Akcija), a zatim kliknite Scan for hardware changes (Potraži promjene hardvera). Slijedite upute.
Šifra 40
Windows cannot access this hardware because its service key information in the registry is missing or recorded incorrectly. (Code 40) (Windows ne može pristupiti ovom hardveru jer u registru nedostaju ili su pogrešno zabilježene njegove informacije o servisnim ključevima. (šifra 40))
Preporučeno rješenje

Informacije o upravljačkom programu u potključu servisa u registru nisu valjane. Ponovno instalirajte upravljačke programe za taj uređaj.

Deinstalacija i ponovna instalacija upravljačkog programa

Deinstalirajte upravljački program iz programa Device Manager (Upravitelj uređaja), a zatim potražite novi hardver da biste ponovno instalirali upravljački program.

Od vas će se možda zatražiti da navedete put do upravljačkog programa. Upravljački je program možda ugrađen u sustav Windows ili su datoteke upravljačkog programa ostale instalirane nakon zadnje instalacije uređaja. No katkad se otvara čarobnjak za dodavanje hardvera, koji traži upravljački program. Ako se od vas zatraži upravljački program, a vi ga nemate, preuzmite najnoviji upravljački program s web-mjesta proizvođača uređaja.
 1. U dijaloškom okviru Properties (Svojstva) uređaja kliknite karticu Driver (Upravljački program), a zatim kliknite Uninstall (Deinstaliraj). Slijedite upute.
 2. Ponovo pokrenite računalo.
 3. Otvorite Device Manager (Upravitelj uređaja), kliknite Action (Akcija), a zatim kliknite Scan for hardware changes (Potraži promjene hardvera). Slijedite upute.

Šifre između 41 i 50

Pregledajte ovaj odjeljak ako ste primili šifru pogreške između 41 i 50.

Šifra 41
Windows successfully loaded the device driver for this hardware but cannot find the hardware device. (Code 41) (Windows je uspješno učitao upravljački program uređaja za ovaj hardver, ali ne može pronaći hardverski uređaj. (šifra 41))
Preporučeno rješenje

Do tog problema dolazi ako instalirate upravljački program za uređaj koji nije vrste "uključi i radi", ali sustav Windows ne može pronaći uređaj. Slijedi nekoliko mogućih rješenja tog problema.

Ako čarobnjak za otklanjanje poteškoća ne riješi problem, učinite nešto od ovog:
 • Ako je uređaj uklonjen, deinstalirajte upravljački program, priključite uređaj, a zatim kliknite Scan for hardware changes (Potraži promjene hardvera) da biste ponovno instalirali upravljački program.
 • Ako hardver nije uklonjen, datoteke upravljačkog programa možda su zastarjele. U tom slučaju ažurirajte upravljački program iz programa Device Manager (Upravitelj uređaja). U dijaloškom okviru Properties (Svojstva) uređaja kliknite karticu Driver (Upravljački program), a zatim kliknite Update Driver (Ažuriraj upravljački program) da biste pokrenuli Hardware Update Wizard (Čarobnjak za ažuriranje hardvera). Slijedite upute da biste ažurirali upravljački program.
 • Ako uređaj nije vrste "uključi i radi", morat ćete instalirati noviju verziju upravljačkog programa. Da biste instalirali uređaje koji nisu vrste "uključi-i-radi", upotrijebite čarobnjak Add Hardware (Čarobnjak za dodavanje hardvera). Kliknite Start, a zatim Run (Pokreni). U okvir Open (Otvori) upišite hdwwiz.cpl.
Šifra 42
Windows cannot load the device driver for this hardware because there is a duplicate device already running in the system. (Code 42) (Windows ne može učitati upravljački program uređaja za ovaj hardver jer postoji duplikat uređaja koji je već pokrenut u sustavu. (šifra 42))
Preporučeno rješenje

Otkriven je duplikat uređaja. Ta se pogreška pojavljuje kada upravljački program sabirnice nepravilno stvori dva potprocesa identičnog naziva (ta je pogreška poznata kao pogreška upravljačkog programa sabirnice) ili kada se uređaj sa serijskim brojem otkrije na novom mjestu prije nego što se ukloni sa starog mjesta. Taj ćete problem možda uspjeti riješiti ponovnim pokretanjem računala.

Ponovno pokretanje računala

Kliknite Start pa Shut Down (Isključi računalo), a zatim u dijaloškom okviru Shut Down Windows (Isključi sustav Windows) odaberite Restart (Ponovno pokreni sustav) da biste ponovno pokrenuli računalo.

Šifra 43
Windows has stopped this device because it has reported problems. (Code 43) (Windows je zaustavio ovaj uređaj jer je on prijavio probleme. (šifra 43))
Preporučeno rješenje

Jedan od upravljačkih programa koji kontroliraju uređaj obavijestio je operacijski sustav da se dogodio kvar uređaja.

Ako ste već pokrenuli čarobnjak za otklanjanje poteškoća, dodatne informacije o dijagnosticiranju problema potražite u pratećoj dokumentaciji hardvera.

Šifra 44
An application or service has shut down this hardware device. (Code 44) (Program ili servis isključio je ovaj hardverski uređaj. (šifra 44))
Preporučeno rješenje

Ponovo pokrenite računalo.

Ponovno pokretanje računala

Kliknite Start pa Shut Down (Isključi računalo), a zatim u dijaloškom okviru Shut Down Windows (Isključi sustav Windows) odaberite Restart (Ponovno pokreni sustav) da biste ponovno pokrenuli računalo.

Šifra 45
Currently, this hardware device is not connected to the computer. (Code 45) (Ovaj hardverski uređaj trenutno nije povezan s računalom. (šifra 45))
Preporučeno rješenje

Ta se pogreška pojavljuje ako uređaj prethodno priključen na uređaj nije više priključen. Da biste riješili taj problem, ponovno priključite hardverski uređaj na računalo.

Rješenje nije potrebno. Ta šifra pogreške samo upućuje na to uređaj nije priključen i ne morate je rješavati. Šifra pogreške rješava se automatski kada na računalo priključite pripadajući uređaj

Slijede informacije za napredne korisnike.

Ako je program Device Manager (Upravitelj uređaja) pokrenutu uz varijablu okruženja
DEVMGR_SHOW_NONPRESENT_DEVICES
postavljenu na 1 (što znači da se ti uređaji prikazuju), svi se prethodno priključeni uređaji kojih sada nema (NONPRESENT) prikazuju se na popisu uređaja i dodjeljuje im se ova šifra pogreške.

Šifra 46
Windows cannot gain access to this hardware device because the operating system is in the process of shutting down. (Code 46) (Windows ne može dobiti pristup ovom hardverskom uređaju jer se operacijski sustav isključuje. (šifra 46))
Preporučeno rješenje

Uređaj nije dostupan jer se sustav isključuje.

Rješenje nije potrebno. Hardverski uređaj trebao bi pravilno raditi pri sljedećem pokretanju računala.

Ta šifra pogreške postavlja se samo kada je Driver Verifier (Potvrđivač upravljačkog programa) omogućen i svi programi već isključeni.

Šifra 47
Windows cannot use this hardware device because it has been prepared for safe removal, but it has not been removed from the computer. (Code 47) (Windows ne može koristiti ovaj hardverski uređaj jer je pripremljen za sigurno uklanjanje, ali nije uklonjen s računala. (šifra 47))
Preporučena rješenja

Slijedi nekoliko mogućih rješenja tog problema.

Ponovno priključivanje uređaja

Ta se šifra pogreške pojavljuje samo ako ste korstili program Safe Removal (Sigurno uklanjanje) da biste pripremili uređaj za uklanjanje ili ako ste pritisnuli fizički gumb za izbacivanje.

Ponovno priključivanje uređaja na računalo

Isključite uređaj s računala, a zatim ga ponovno priključite.

Ponovno pokretanje računala

Provjerite je li uređaj ispravno povezan s računalom, a zatim ponovno pokrenite računalo. Kliknite Start pa Shut Down (Isključi računalo), a zatim u dijaloškom okviru Shut Down Windows (Isključi sustav Windows) odaberite Restart (Ponovno pokreni sustav) da biste ponovno pokrenuli računalo.

Šifra 48
The software for this device has been blocked from starting because it is known to have problems with Windows. Contact the hardware vendor for a new driver. (Code 48) (Softver za ovaj uređaj blokiran je od početka jer je poznato da ima problema u sustavu Windows. (šifra 48))
Preporučeno rješenje

Ažurirajte upravljački program.

Ažuriranje upravljačkog programa

Najnoviju verziju ažuriranog upravljačkog programa zatražite od proizvođača hardverskog uređaja. Zatim ga instalirajte na računalo.

Šifra 49
Windows cannot start new hardware devices because the system hive is too large (exceeds the Registry Size Limit). (Code 49) (Windows ne može pokrenuti nove hardverske uređaje jer je grozd sustava prevelik (premašuje ograničenje veličine registra). (šifra 49))
Uzrok

Grozd sustava premašio je svoju maksimalnu veličinu te novi uređaji ne mogu funkcionirati dok mu se veličina ne smanji. Grozd sustava stalan je dio registra povezan sa skupom datoteka koje sadrže informacije u vezi s konfiguracijom računala na kojem je operacijski sustav instaliran. U konfigurirane stavke ubrajaju se programi, korisničke preference, uređaji i sl. Probleme mogu stvarati uređaji koji više nisu priključeni na računalo, ali se i dalje nalaze na popisu u grozdu sustava.

Preporučeno rješenje

Slijedi nekoliko mogućih rješenja tog problema.

Ovaj je sadržaj namijenjen naprednim korisnicima računala.

Deinstalacija uređaja koji se više ne koriste

Da biste riješili taj problem, najprije deinstalirajte sve hardverske uređaje koje više ne koristite.
 1. Konfigurirajte Device Manager (Upravitelj uređaja) da pokazuje uređaje koji više nisu priključeni na računalo.
  1. Kliknite Start, a zatim Run (Pokreni).
  2. U okvir Open (Otvori) upišite cmd. Otvorit će se prozor Command Prompt (Naredbeni redak).
  3. U naredbeni redak upišite sljedeću naredbu, a zatim pritisnite Enter:
   set devmgr_show_nonpresent_devices=1
 2. U programu Device Manager (Upravitelj uređaja) kliknite View (Prikaz), a zatim kliknite Show hidden devices (Prikaži skrivene uređaje). Sada ćete moći vidjeti uređaje koji nisu priključeni na računalo.
  1. Odaberite uređaj koji želite deinstalirati.
  2. U dijaloškom okviru Properties (Svojstva) uređaja kliknite karticu Driver (Upravljački program), a zatim kliknite Uninstall (Deinstaliraj). Slijedite upute.
  3. Ponovo pokrenite računalo.
 3. Deinstalirajte uređaje koji vam više nisu potrebni.
 4. U programu Device Manager (Upravitelj uređaja) u dijaloškom okviru sa svojstvima uređaja provjerite je li pogreška otklonjena.

Sljedeći korak

Ako deinstalacija uređaja ne riješi problem, morat ćete ponovno instalirati sustav Windows. Preporučujemo vam da se obratite službi za podršku da vam pomogne riješiti taj problem. Da biste doznali kako to učiniti, posjetite sljedeće Microsoftovo web-mjesto:
http://support.microsoft.com/contactus/?ln=hr


Da biste dobili pomoć vezanu uz probleme s uređajima u sustavu Windows Vista, posjetite sljedeću Microsoftovu web-stranicu:
Riješite probleme pri kojima uređaji ne funkcioniraju ili se ne otkrivaju u sustavu Windows

Reference

Dodatne informacije o tome kako otkloniti poteškoće koje nastaju prilikom sukoba uređaja pomoću programa (Device Manager) Upravitelj uređaja potražite u članku iz Microsoftove baze znanja pod brojem
310126 Otklanjanje poteškoća koje nastaju prilikom sukoba uređaja uz pomoć programa Device Manager (Upravitelj uređaja) (Tekst je možda na engleskom)
Dodatne informacije o šiframa pogrešaka u sustavu Windows Me potražite u članku iz Microsoftove baze znanja pod brojem
125174 Objašnjenje šifri pogrešaka koje generira Device Manager (Upravitelj uređaja) (Tekst je možda na engleskom)
Dodatne informacije o načinu otklanjanja poteškoća sa sukobima resursa pomoću programa Device Manager (Upravitelj uređaja) u sustavu Windows XP potražite člancima iz Microsoftove baze znanja pod brojevima
283658 Kako upravljati uređajima u sustavu Windows (Tekst je možda na engleskom)
244601 Kako otklanjati poteškoće s nepoznatim uređajima navedenima na popisu u upravitelju uređaja (Tekst je možda na engleskom)
314747 Opis upravitelja uređaja u sustavima Windows 2000 i Windows XP (Tekst je možda na engleskom)

Svojstva

ID članka: 310123 - Posljednja izmjena: 6. lipnja 2013. - Revizija: 9.1
Odnosi se na:
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
Ključne riječi: 
kbresolve kbenv kberrmsg kbhardware kbinfo KB310123

Pošaljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com