ID на статията: 310312 - Преглед на продукти, за които се отнася тази статия.
Разгъване на всички | Сгъване на всички

На тази страница

Кратко изложение

В тази статия се описва използването на инструмента Disk Cleanup ("Почистване на диска") в Microsoft Windows XP.

Допълнителна информация

Инструментът за почистване на диска позволява да освободите пространство на твърдия диск чрез търсене и изтриване на ненужни файлове на диска. Можете да изберете да изтриете всички или някои от файловете. Използвайте инструмента Disk Cleanup (Почистване на диска) за извършване на която и да е от следните задачи с цел освобождаване на място на твърдия диск:
 • Изтриване на временни Интернет файлове.
 • Изтриване на изтеглените програмни файлове. Например ActiveX контроли и Java аплети, изтеглени от Интернет.
 • Изпразване на Recycle Bin (Кошчето).
 • Изтриване на временни файлове на Windows.
 • Премахване на опционални компоненти на Windows, които вие не използвате.
 • Премахване на инсталирани програми, които вече не използвате.
Можете да стартирате Disk Cleanup (Почистване на диска) по един от следните начини:
 • Щракнете върху Start ("Старт") и изберете Run ("Изпълни"). В полето Open ("Отвори") въведете cleanmgr и натиснете OK.

  -или-
 • Щракнете върху Start ("Старт"), насочете мишката към All Programs ("Всички програми"), след това към Accessories ("Принадлежности"), оттам към System Tools ("Системни инструменти") и щракнете върху Disk Cleanup ("Почистване на диск").

  -или-
 • В Windows Explorer или My Computer, щракнете с десния бутон върху диска, на който искате да освободите място, изберете Properties ("Свойства"), щракнете върху раздела General ("Общи"), след което върху Disk Cleanup ("Почистване на диск").

Премахване на файлове, съхранявани на твърдия диск

За премахване на файлове от твърдия диск, които вече не използвате, изпълнете следните инструкции:
 1. Натиснете Start ("Старт") и изберете My Computer ("Моят компютър").
 2. С десния бутон щракнете върху диска, на който искате да освободите място, след което изберете Properties ("Свойства").
 3. В раздела General ("Общи") натиснете върху Disk Cleanup ("Почистване на диск").
 4. Щракнете върху раздела Disk Cleanup ("Почистване на диск") (ако този раздел не е отворен в момента), чрез щракване поставете отметки в квадратчетата до файловете, които искате да изтриете, след което натиснете OK.
 5. Щракнете Yes ("Да"), за да продължите с това действие, след което натиснете OK.

Отстраняване на компоненти на Windows

За да премахнете компоненти на Windows, които не използвате, направете следното:
 1. Натиснете Start ("Старт") и изберете My Computer ("Моят компютър").
 2. С десния бутон щракнете върху диска, на който искате да освободите място, след което изберете Properties ("Свойства").
 3. В раздела General ("Общи") натиснете върху Disk Cleanup ("Почистване на диск").
 4. Щракнете върху раздела More Options ("Още опции"), след което под Windows components ("Компоненти на Windows") натиснете Clean up ("Почистване").

  Зарежда се Windows Components Wizard (Съветникът за компоненти на Windows).
 5. В списъка Components ("Компоненти") чрез щракване премахнете отметките от квадратчетата до компонент(и), който/които искате да премахнете.
  • Затъмнено квадратче до компонент означава, че е инсталирана само част от елементите на компонента.

   Ако искате да премахнете елементи на компонента, щракнете върху Details ("Подробни данни"), след това чрез щракване премахнете отметките до елементите на компонента, които искате да премахнете, след което натиснете OK.
 6. Щракнете върху Next ("Напред").
 7. На страницата Completing the Windows Components Wizard ("Завършване на работата на съветника за компоненти на Windows"), щракнете върху Finish ("Готово").
 8. Щракнете върху OK, след това Yes ("Да"), за да продължите с това действие, и натиснете OK.

Премахване на инсталирани програми

За да премахнете програми, които не използвате, направете следното:
 1. Натиснете Start ("Старт") и изберете My Computer ("Моят компютър").
 2. С десния бутон щракнете върху диска, на който искате да освободите място, след което изберете Properties ("Свойства").
 3. В раздела General ("Общи") натиснете върху Disk Cleanup ("Почистване на диск").
 4. Щракнете върху раздела More Options ("Още опции"), след което под Installed programs ("Инсталирани програми") натиснете Clean up ("Почистване").

  Появява се диалоговия прозорец Add or Remove Programs ("Добавяне или премахване на програми").
 5. В списъка Currently installed programs ("Текущо инсталирани програми") щракнете върху програмата, която искате да отстраните, след което натиснете Remove ("Премахни") (или Change/Remove ("Промени/Премахни")).
 6. Когато се появи подкана да потвърдите изтриването на програмата, натиснете Yes ("Да").
 7. Повторете стъпките 5 и 6, за да премахнете другите програми, които не използвате, след което натиснете Close ("Затвори").
 8. Щракнете върху OK, след това Yes ("Да"), за да продължите с това действие, и натиснете OK.

Премахване на точки за възстановяване

За да премахнете всички точки за възстановяване с изключение на последната, изпълнете следните стъпки:
 1. Натиснете Start ("Старт") и изберете My Computer ("Моят компютър").
 2. С десния бутон щракнете върху диска, на който искате да освободите място, след което изберете Properties ("Свойства").
 3. В раздела General ("Общи") натиснете върху Disk Cleanup ("Почистване на диск").
 4. Щракнете върху раздела More Options ("Още опции"), след което под System Restore ("Възстановяване на системата") натиснете Clean up ("Почистване").
 5. Щракнете Yes ("Да"), за да премахнете всички точки за възстановяване с изключение на последната.
 6. Щракнете върху OK, след това Yes ("Да"), за да продължите с това действие, и натиснете OK.

Библиография

За допълнителна информация относно премахването на компоненти на операционната система и програми в Windows XP щракнете върху следните номера на статии от базата знания на Microsoft:
307894 КАК ДА: добавите или премахнете компонент на Windows в Windows XP (Това може да е на английски)
307895 КАК ДА: добавите или премахнете програма на компютър, работещ под Windows XP (Това може да е на английски)
За допълнителна информация относно уведомяването за недостиг на свободно пространство на диска в Windows XP щракнете върху посочения по-долу номер на статия от базата знания на Microsoft:
285107 Описание на инструмента Low Disk Space Notification (Уведомяване за недостиг на свободно пространство) в Windows XP (Това може да е на английски)
За допълнителна информация относно това, как System Restore се разпорежда със свободното пространство на диска, щракнете върху следния номер на статия в базата знания на Microsoft:
300044 Как инструментът за възстановяване на операционната система (System Restore) използва свободното пространство на твърд диск (Това може да е на английски)
Забележка Това е статия "БЪРЗА ПУБЛИКАЦИЯ", създадена директно в рамките на организацията за поддръжка на Microsoft. Информацията, съдържаща се тук, се ограничава до съдържащото се в нея и е дадена в отговор на появили се проблеми. В резултат на краткия срок до тяхното предлагане, материалите може да съдържат печатни грешки и могат да бъдат преработвани във всеки момент без предизвестие. Вижте Условия на ползване за други съображения.

Свойства

ID на статията: 310312 - Последна рецензия: 30 юли 2013 г. - Редакция: 1.0
Важи за:
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
Ключови думи: 
kbinfo KB310312

Изпратете обратна информация

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com