Numer ID artykułu: 310312 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

Streszczenie

W tym artykule opisano, jak używać narzędzia Oczyszczanie dysku w systemie Windows XP.

Więcej informacji

Narzędzie Oczyszczanie dysku pomaga zwolnić miejsce na dysku twardym, wyszukując pliki, które można bezpiecznie usunąć. Można zdecydować się na usunięcie niektórych z tych plików lub ich wszystkich. Za pomocą narzędzia Oczyszczanie dysku można wykonać dowolne z poniższych zadań zwalniania miejsca na dysku twardym:
 • Usuwanie tymczasowych plików internetowych.
 • Usuwanie pobranych plików programów. Na przykład: pobrane z Internetu formanty ActiveX czy aplety Java.
 • Opróżnianie Kosza.
 • Usuwanie plików tymczasowych systemu Windows.
 • Usuwanie nieużywanych składników opcjonalnych systemu Windows.
 • Usuwanie nieużywanych zainstalowanych programów.
Narzędzie Oczyszczanie dysku można uruchomić w następujący sposób:
 • Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom. W polu Otwórz wpisz polecenie cleanmgr, a następnie kliknij przycisk OK.

  -lub-
 • Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Wszystkie programy, wskaż polecenie Akcesoria, wskaż polecenie Narzędzia systemowe, a następnie kliknij polecenie Oczyszczanie dysku.

  -lub-
 • W Eksploratorze Windows lub w oknie Mój komputer kliknij prawym przyciskiem myszy dysk, na którym chcesz zwolnić miejsce, kliknij polecenie Właściwości, kliknij kartę Ogólne, a następnie kliknij przycisk Oczyszczanie dysku.

Usuwanie plików przechowywanych na dysku twardym

Aby usunąć nieużywane pliki przechowywane na dysku twardym, wykonaj następujące czynności:
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Mój komputer.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy dysk, na którym chcesz zwolnić miejsce, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 3. Kliknij kartę Ogólne, a następnie kliknij przycisk Oczyszczanie dysku.
 4. Kliknij kartę Oczyszczanie dysku (jeśli nie jest jeszcze wybrana), zaznacz kliknięciami pola wyboru obok plików, które chcesz usunąć, a następnie kliknij przycisk OK.
 5. Kliknij przycisk Tak, aby kontynuować tę akcję, a następnie kliknij przycisk OK.

Usuwanie składników systemu Windows

Aby usunąć nieużywane składniki systemu Windows, wykonaj następujące czynności:
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Mój komputer.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy dysk, na którym chcesz zwolnić miejsce, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 3. Kliknij kartę Ogólne, a następnie kliknij przycisk Oczyszczanie dysku.
 4. Kliknij kartę Więcej opcji, a następnie w obszarze Składniki systemu Windows kliknij przycisk Oczyść.

  Zostanie uruchomiony Kreator składników systemu Windows.
 5. Na liście Składniki wyczyść kliknięciami pola wyboru obok składników, które chcesz usunąć.
  • Cieniowane pole wyboru obok składnika wskazuje, że zainstalowano tylko część jego składników podrzędnych.

   Aby usunąć składnik podrzędny, kliknij pozycję Szczegóły, wyczyść kliknięciami pola wyboru obok składników, które chcesz usunąć, a następnie kliknij przycisk OK.
 6. Kliknij przycisk Dalej.
 7. Na stronie Trwa kończenie pracy Kreatora składników systemu Windows kliknij przycisk Zakończ.
 8. Kliknij przycisk OK, kliknij przycisk Tak, aby kontynuować tę akcję, a następnie kliknij przycisk OK.

Usuwanie zainstalowanych programów

Aby usunąć nieużywane programy, wykonaj następujące czynności:
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Mój komputer.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy dysk, na którym chcesz zwolnić miejsce, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 3. Kliknij kartę Ogólne, a następnie kliknij przycisk Oczyszczanie dysku.
 4. Kliknij kartę Więcej opcji, a następnie w obszarze Zainstalowane programy kliknij przycisk Oczyść.

  Pojawi się okno dialogowe Dodawanie lub usuwanie programów.
 5. Na liście Aktualnie zainstalowane programy kliknij program, który chcesz usunąć, a następnie kliknij przycisk Usuń (lub Zmień/Usuń).
 6. Jeśli zostanie wyświetlony monit o potwierdzenie usunięcia programu, kliknij przycisk Tak.
 7. Powtórz kroki 5 i 6, aby usunąć inne nieużywane programy, a następnie kliknij przycisk Zamknij.
 8. Kliknij przycisk OK, kliknij przycisk Tak, aby kontynuować tę akcję, a następnie kliknij przycisk OK.

Usuwanie punktów przywracania

Aby usunąć wszystkie punkty przywracania z wyjątkiem najnowszego, wykonaj następujące czynności:
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Mój komputer.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy dysk, na którym chcesz zwolnić miejsce, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 3. Kliknij kartę Ogólne, a następnie kliknij przycisk Oczyszczanie dysku.
 4. Kliknij kartę Więcej opcji, a następnie w obszarze Przywracanie systemu kliknij przycisk Oczyść.
 5. Kliknij przycisk Tak, aby usunąć wszystkie punkty przywracania oprócz najnowszego.
 6. Kliknij przycisk OK, kliknij przycisk Tak, aby kontynuować tę akcję, a następnie kliknij przycisk OK.

Materiały referencyjne

Aby uzyskać dodatkowe informacje o tym, jak usuwać składniki systemu Windows i programy w systemie Windows XP, kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
307894 INSTRUKCJE: Dodawanie lub usuwanie składnika systemu Windows w systemie Windows XP
307895 INSTRUKCJE: Zmienianie lub usuwanie programu na komputerze z systemem Windows XP
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące powiadomienia „mało miejsca na dysku” w systemie Windows XP, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
285107 Opis powiadomienia „mało miejsca na dysku” w systemie Windows XP
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące tego, jak narzędzie przywracania systemu obsługuje użycie miejsca na dysku, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
300044 Jak narzędzie przywracania systemu obsługuje użycie miejsca na dysku twardym
Uwaga: Niniejszy artykuł, przeznaczony do „SZYBKIEJ PUBLIKACJI”, został utworzony bezpośrednio przez organizację pomocy technicznej firmy Microsoft. Zawarte w nim informacje są udostępniane „w stanie takim, w jakim są” w odpowiedzi na pojawiające się problemy. W wyniku przyspieszonego trybu udostępniania materiały mogą zawierać błędy typograficzne i mogą zostać poprawione w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Więcej informacji można znaleźć w Warunkach użytkowania.

Właściwości

Numer ID artykułu: 310312 - Ostatnia weryfikacja: 6 czerwca 2013 - Weryfikacja: 1.1
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
Słowa kluczowe: 
kbinfo KB310312

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com