ID articol: 310312 - View products that this article applies to.
Măriți totul | Reduceți totul

În această pagină

Rezumat

Acest articol descrie modul de utilizare a instrumentului Cură?ire disc în Windows XP

Informații suplimentare

Instrumentul Cură?ire disc ajută la eliberarea spa?iului pe hard disk prin căutarea pe disc a fi?ierelor care pot fi ?terse în siguran?ă. Se poate opta pentru ?tergerea unora sau tuturor fi?ierelor. Utiliza?i Cură?ire disc pentru a efectua oricare din următoarele activită?i pentru eliberarea spa?iului pe hard disk:
 • Eliminarea fi?ierelor temporare Internet.
 • Eliminarea fi?ierelor programelor descărcate. De exemplu, controalele ActiveX ?i apleturile Java descărcate de pe Internet.
 • Golirea Co?ului de reciclare.
 • Eliminarea fi?ierelor temporare Windows.
 • Eliminarea componentelor Windows op?ionale pe care nu le utiliza?i.
 • Eliminarea programelor instalate pe care nu le mai utiliza?i.
Ave?i posibilitatea să porni?i Cură?ire disc prin efectuarea oricărei ac?iuni dintre următoarele:
 • Face?i clic pe Start, apoi pe Executare. În caseta Deschidere, tasta?i cleanmgr, apoi face?i clic pe OK.

  - sau -
 • Face?i clic pe Start, indica?i spre Toate programele, spre Accesorii, spre Instrumente de sistem, apoi face?i clic pe Cură?ire disc.

  - sau -
 • În Explorator Windows sau Computerul meu, face?i clic cu butonul din dreapta pe discul pe care dori?i să elibera?i spa?iu, face?i clic pe Proprietă?i, pe fila General, apoi pe Cură?ire disc.

Eliminarea fi?ierelor stocate pe hard disk

Pentru a elimina fi?ierele stocate pe hard disk pe care nu le mai utiliza?i, urma?i ace?ti pa?i:
 1. Face?i clic pe Start, apoi pe Computerul meu.
 2. Face?i clic cu butonul din dreapta pe discul pentru care dori?i să elibera?i spa?iu, apoi face?i clic pe Proprietă?i.
 3. Face?i clic pe fila General, apoi pe Cură?ire disc.
 4. Face?i clic pe fila Cură?ire disc (dacă nu este deja selectată), face?i clic pentru a bifa casetele de selectare din dreptul fi?ierelor pe care dori?i să le elimina?i, apoi face?i clic pe OK.
 5. Face?i clic pe Da pentru a continua ac?iunea, apoi face?i clic pe OK.

Eliminarea componentelor Windows

Pentru a elimina componentele Windows pe care nu le mai utiliza?i, urma?i ace?ti pa?i:
 1. Face?i clic pe Start, apoi pe Computerul meu.
 2. Face?i clic cu butonul din dreapta pe discul pentru care dori?i să elibera?i spa?iu, apoi face?i clic pe Proprietă?i.
 3. Face?i clic pe fila General, apoi pe Cură?ire disc.
 4. Face?i clic pe fila Mai multe op?iuni, apoi, sub Componente Windows, face?i clic pe Cură?ire.

  Va porni expertul Componente Windows.
 5. În lista Componente, face?i clic pentru a debifa casetele de selectare de lângă componentele de eliminat.
  • O casetă umbrită de selectare de lângă o componentă indică faptul că sunt instalate numai anumite subcomponente ale componentei respective.

   Dacă dori?i să elimina?i o subcomponentă, face?i clic pe Detalii, face?i clic pentru a debifa caseta de selectare de lângă subcomponentele de eliminat, apoi face?i clic pe OK.
 6. Face?i clic pe Următorul.
 7. În pagina Terminare expert Componente Windows, face?i clic pe Terminare.
 8. Face?i clic pe OK, pe Da pentru a continua această ac?iune, apoi pe OK.

Eliminarea programelor instalate

Pentru a elimina programe pe care nu le mai utiliza?i, urma?i ace?ti pa?i:
 1. Face?i clic pe Start, apoi pe Computerul meu.
 2. Face?i clic cu butonul din dreapta pe discul pentru care dori?i să elibera?i spa?iu, apoi face?i clic pe Proprietă?i.
 3. Face?i clic pe fila General, apoi pe Cură?ire disc.
 4. Face?i clic pe fila Mai multe op?iuni, apoi, sub Programe instalate, face?i clic pe Cură?ire.

  Se va afi?a caseta de dialog Adăugare sau eliminare programe.
 5. În lista Programe instalate, face?i clic pe programul de eliminat, apoi pe Eliminare (sau Modificare/Eliminare).
 6. Dacă primi?i o solicitare de confirmare a eliminării programului, face?i clic pe Da.
 7. Repeta?i pa?ii 5 ?i 6 pentru a elimina alte programe pe care nu le mai utiliza?i, apoi face?i clic pe Închidere.
 8. Face?i clic pe OK, pe Da pentru a continua această ac?iune, apoi pe OK.

Eliminarea punctelor de restaurare

Pentru a elimina toate punctele de restaurare cu excep?ia celui mai recent, urma?i ace?ti pa?i:
 1. Face?i clic pe Start, apoi pe Computerul meu.
 2. Face?i clic cu butonul din dreapta pe discul pentru care dori?i să elibera?i spa?iu, apoi face?i clic pe Proprietă?i.
 3. Face?i clic pe fila General, apoi pe Cură?ire disc.
 4. Face?i clic pe fila Mai multe op?iuni, apoi, sub Restaurare sistem, face?i clic pe Cură?ire.
 5. Face?i clic pe Da pentru a elimina toate punctele de restaurare în afară de cel mai recent.
 6. Face?i clic pe OK, pe Da pentru a continua această ac?iune, apoi pe OK.

Referințe

Pentru informa?ii suplimentare despre eliminarea componentelor ?i programelor Windows în Windows XP, face?i clic pe numerele de articol de mai jos pentru a le vizualiza în Baza de cuno?tin?e Microsoft:
307894 Cum se adaugă sau se elimină o componentă Windows în Windows XP (articolul poate să fie în limba engleză) (Poate fi în engleză)
307895 Cum se modifică sau se elimină un program pe un computer Windows XP (articolul poate să fie în limba engleză)
Pentru informa?ii suplimentare despre notificarea de spa?iu-disc redus în Windows XP, face?i clic pe următorul număr de articol pentru a vizualiza articolul în Baza de cuno?tin?e Microsoft:
285107 Descrierea notificării de spa?iu-disc redus în Windows XP (articolul poate să fie în limba engleză) (Poate fi în engleză)
Pentru informa?ii suplimentare despre modul în care instrumentul Restaurare sistem gestionează utilizarea spa?iului de hard disk, face?i clic pe următorul număr de articol pentru a vizualiza articolul în Baza de cuno?tin?e Microsoft:
300044 Modul în care instrumentul Restaurare sistem gestionează utilizarea spa?iului de hard disk (articolul poate să fie în limba engleză) (Poate fi în engleză)
Notă Acesta este un articol „FAST PUBLISH” creat direct în cadrul organizației de asistență Microsoft. Informațiile conținute aici sunt furnizate ca atare, drept răspuns la problemele care apar. Din cauza rapidității cu care sunt puse la dispoziție, materialele pot avea erori tipografice și pot fi revizuite în orice moment, fără înștiințare. Consultați Termeni de utilizare pentru alte considerente.

Proprietă?i

ID articol: 310312 - Ultima examinare: 26 martie 2014 - Revizie: 1.0
Se aplică la:
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
Cuvinte cheie: 
kbinfo KB310312

Trimite?i feedback

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com