ID článku: 310312 - Zobraziť produkty, ktorých sa tento článok týka.
Rozbaliť všetko | Zbaliť všetko

Na tejto stránke

Súhrn

Tento článok popisuje, ako používať nástroj Čistenie disku v systéme Windows XP.

Ďalšie informácie

Nástroj Čistenie disku vám pomôže vyčistiť priestor na pevnom disku vyhľadaním súborov na disku, ktoré možno bezpečne odstrániť. Pomocou tohto nástroja môžete odstrániť niektoré alebo všetky nepotrebné súbory. Ak chcete upratať priestor pevného disku, pomocou nástroja Čistenie disku môžete vykonať nasledujúce úlohy:
 • Odstrániť dočasné internetové súbory.
 • Odstrániť prevzaté súbory s programami. Napríklad ovládacie prvky ActiveX a aplety jazyka Java prevzaté z Internetu.
 • Vyprázdniť Kôš.
 • Odstrániť dočasné súbory systému Windows.
 • Odstrániť nepoužívané súčasti systému Windows.
 • Odstrániť nainštalované programy, ktoré sa už nepoužívajú.
Ak chcete začať používať nástroj Čistenie disku, vykonajte niektorú z nasledujúcich akcií:
 • Kliknite na tlačidlo Štart a potom na príkaz Spustiť. Do poľa Otvoriť zadajte príkaz cleanmgr a potom kliknite na tlačidlo OK.

  -alebo-
 • Kliknite na tlačidlo Štart, ukážte na položky Všetky programy, Príslušenstvo, Systémové nástroje a potom kliknite na položku Čistenie disku.

  -alebo-
 • V Prieskumníkovi alebo v priečinku Tento počítač kliknite pravým tlačidlom na disk, v ktorom chcete uvoľniť priestor, kliknite na položku Vlastnosti, kliknite na kartu Všeobecné a potom na položku Čistenie disku.

Odstránenie súborov uložených na pevnom disku

Ak chcete odstrániť súbory uložené na pevnom disku, ktoré už nepoužívate, postupujte nasledovne:
 1. Kliknite na tlačidlo Štart a potom na položku Tento počítač.
 2. Kliknite pravým tlačidlom na disk, ktorého priestor chcete uvoľniť, a potom kliknite na položku Vlastnosti.
 3. Kliknite na kartu Všeobecné a potom na položku Čistenie disku.
 4. Kliknite na kartu Čistenie disku (ak ešte nie je vybratá) a potom začiarknite políčka súborov, ktoré chcete odstrániť, a kliknite na tlačidlo OK.
 5. Kliknutím na tlačidlo Áno pokračujte v tejto akcii a potom kliknite na tlačidlo OK.

Odstránenie súčastí systému Windows

Ak chcete odstrániť nepoužívané súčasti systému Windows, postupujte nasledovne:
 1. Kliknite na tlačidlo Štart a potom na položku Tento počítač.
 2. Kliknite pravým tlačidlom na disk, ktorého priestor chcete uvoľniť, a potom kliknite na položku Vlastnosti.
 3. Kliknite na kartu Všeobecné a potom na položku Čistenie disku.
 4. Kliknite na kartu Ďalšie možnosti a v časti Súčasti systému Windows kliknite na položku Vyčistiť.

  Spustí sa Sprievodca súčasťami systému Windows.
 5. V zozname Súčasti zrušte začiarknutie políčok pri položkách, ktoré chcete zo zoznamu odstrániť.
  • Sivé políčko vedľa súčasti indikuje, že sú nainštalované iba niektoré jej podsúčasti.

   Ak chcete odstrániť podsúčasť, kliknite na položku Podrobnosti, kliknutím zrušte začiarknutie políčok vedľa podsúčastí, ktoré chcete odstrániť, a kliknite na tlačidlo OK.
 6. Kliknite na tlačidlo Ďalej.
 7. Na strane Dokončenie práce Sprievodcu súčasťami systému Windows kliknite na tlačidlo Dokončiť.
 8. Kliknite na tlačidlo OK, kliknutím na tlačidlo Áno pokračujte v tejto akcii a potom kliknite na tlačidlo OK.

Odstránenie nainštalovaných programov

Ak chcete odstrániť nepoužívané programy, postupujte nasledovne:
 1. Kliknite na tlačidlo Štart a potom na položku Tento počítač.
 2. Kliknite pravým tlačidlom na disk, ktorého priestor chcete uvoľniť, a potom kliknite na položku Vlastnosti.
 3. Kliknite na kartu Všeobecné a potom na položku Čistenie disku.
 4. Kliknite na kartu Ďalšie možnosti a v časti Nainštalované programy kliknite na položku Vyčistiť.

  Zobrazí sa dialógové okno Pridať alebo odstrániť programy.
 5. V zozname Nainštalované programy kliknite na program, ktorý chcete odstrániť, a potom kliknite na tlačidlo Odstrániť (alebo Zmeniť alebo odstrániť).
 6. Ak sa zobrazí výzva na potvrdenie odstránenia programu, kliknite na tlačidlo Áno.
 7. Zopakovaním krokov 5 a 6 odstráňte ostatné nepoužívané programy a potom kliknite na tlačidlo Zavrieť.
 8. Kliknite na tlačidlo OK, kliknutím na tlačidlo Áno pokračujte v tejto akcii a potom kliknite na tlačidlo OK.

Odstránenie bodov obnovenia

Ak chcete odstrániť všetky body obnovenia okrem najnovšieho, postupujte nasledovne:
 1. Kliknite na tlačidlo Štart a potom na položku Tento počítač.
 2. Kliknite pravým tlačidlom na disk, ktorého priestor chcete uvoľniť, a potom kliknite na položku Vlastnosti.
 3. Kliknite na kartu Všeobecné a potom na položku Čistenie disku.
 4. Kliknite na kartu Ďalšie možnosti a v časti Obnovenie systému kliknite na položku Vyčistiť.
 5. Kliknutím na tlačidlo Áno odstráňte všetky body obnovenia okrem najnovšieho.
 6. Kliknite na tlačidlo OK, kliknutím na tlačidlo Áno pokračujte v tejto akcii a potom kliknite na tlačidlo OK.

Odkazy

Ďalšie informácie o odstránení súčastí a programov v systéme Windows XP nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na nasledovné číslo článku:
307894 POSTUP: Pridanie alebo odstránenie súčasti systému Windows XP
307895 POSTUP: Pridanie alebo odstránenie programu v počítači so systémom Windows XP
Ďalšie informácie o upozornení na nedostatok miesta na disku v systéme Windows XP získate po kliknutí na nasledovné číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:
285107 Popis upozornenia na nedostatok miesta na disku v systéme Windows XP
Ďalšie informácie o tom, ako nástroj Obnovovanie systému využíva miesto na disku, získate po kliknutí na nasledovné číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:
300044 Ako nástroj Obnovovanie systému využíva miesto na pevnom disku
Poznámka: Toto je článok typu FAST PUBLISH, ktorý bol vytvorený priamo v organizácii technickej podpory spoločnosti Microsoft. Informácie uvedené v tomto článku sa poskytujú „tak, ako sú“ v reakcii na naliehavé problémy. V dôsledku rýchlosti, akou boli tieto materiály sprístupnené, môžu obsahovať typografické chyby a môžu byť kedykoľvek revidované bez predchádzajúceho upozornenia. Informácie o ďalších skutočnostiach, ktoré je potrebné zohľadniť, získate na stránke Podmienky používania.

Vlastnosti

ID článku: 310312 - Posledná kontrola: 26. februára 2014 - Revízia: 1.0
Informácie v tomto článku sa týkajú nasledujúcich produktov:
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
Kľúčové slová: 
kbinfo KB310312

Odošlite odozvu

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com