Article ID: 310353 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

תקציר

אם המחשב אינו מופעל באופן רגיל, או אם אתה נתקל בשגיאות בעת הפעלת המחשב שאינך מצליח לזהות, עליך לשקול ביצוע "אתחול נקי". פעולה זו מפעילה את המחשב תוך שימוש בקבוצה מינימלית של מנהלי התקן ותוכניות הפעלה. פעולה זו יכולה לסייע לך לתקן את הבעיה.

מאמר זה מתאר כיצד יש להגדיר את Windows XP כדי להפעילו באמצעות אתחול נקי ולאחר מכן כיצד להחזיר את Windows XP לסוג הפעלה רגילה.

אחרי הגדרת Windows XP לשימוש באתחול נקי, ייתכן שתוכניות מסוימות לא יפעלו כהלכה. כאשר תחזיר את Windows XP לסוג אתחול רגיל, ישובו התוכניות לפעול.

מאמר זה נועד למשתמשי מחשב מתחילים עד בינוניים.

ייתכן כי יהיה לך קל יותר לבצע את השלבים, אם תדפיס תחילה מאמר זה.

הפעלת Windows XP באמצעות אתחול נקי

יש שתי שיטות להפעלת Windows XP באמצעות אתחול נקי:
 • שיטה 1: שימוש בעזרה המונחית
 • שיטה 2: הפעלה ידנית של XP עם אתחול נקי (משתמש מתקדם בלבד)
התחל בשיטה הראשונה. אם היא לא פועלת ואתה מרגיש בנוח לנסות שיטה מתקדמת יותר, נסה את השיטה השניה.

שיטה 1: עזרה מונחיתp

לפני שתתחיל

לפני שתתחיל להתקין ולהשתמש בעזרה המונחית:
 • כדי להתקין את מערכת העזרה המונחית עליך להשתמש באחת ממערכות ההפעלה הבאות: Windows XP Home Edition, Windows XP Professional, Windows XP Media Center Edition או Windows XP Tablet PC Edition.
 • על מנת לקבוע את התצורה של Windows XP להפעלה באמצעות אתחול נקי, עליך להיכנס למערכת כמנהל מערכת או כחבר בקבוצת מנהלי מערכת.
לקבלת מידע נוסף על כניסה ל-Windows, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
321305 כיצד להיכנס למערכת Windows XP אם שכחת את הסיסמה שלך או אם פג תוקפה

שיטה 2: הפעלה ידנית של XP עם אתחול נקי (משתמש מתקדם בלבד)

סעיף זה מיועד למשתמשי מחשב מתקדמים. אם אינך חש בנוח עם שיטות מתקדמות לפתרון בעיות, מומלץ לבקש ממישהו עזרה או לפנות למחלקת התמיכה. לקבלת פרטים נוספים על אופן הפניה למחלקת התמיכה של Microsoft, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ln=he-il
כדי להפעיל את Windows XP באופן ידני עם אתחול נקי, בצע פעולות אלה:

סרטון: כיצד לבצע אתחול נקי ב- Windows

כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets video1
uuid=8c884a98-6334-4d34-82ae-acdfe8959440 VideoUrl=http://aka.ms/o1h3lc
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets video2


שלב 1: הפעל את כלי השירות לקביעת תצורת המערכת

 1. לחץ על התחל, לחץ על הפעלה, הקלד msconfig ולאחר מכן לחץ על אישור.
 2. כעת מוצגת תיבת הדו-שיח כלי שירות לקביעת תצורת המערכת.

שלב 2: הגדר אפשרויות אתחול סלקטיבי

 1. בתיבת הדו-שיח כלי שירות לקביעת תצורת המערכת, לחץ על הכרטיסייה כללי ולאחר מכן לחץ על אתחול סלקטיבי.
 2. לחץ כדי לנקות את תיבת הסימון עבד את הקובץ SYSTEM.INI.
 3. לחץ כדי לנקות את תיבת הסימון עבד את הקובץ WIN.INI.
 4. לחץ כדי לנקות את תיבת הסימון טען פריטי אתחול. ודא שהאפשרות טען שירותי מערכת והאפשרות השתמש ב- Original BOOT.INI מסומנות.
 5. לחץ על הכרטיסייה שירותים.
 6. סמן את התיבה הסתר את כל שירותי Microsoft.
 7. לחץ על בטל הכל ולאחר מכן לחץ על אישור.
 8. כאשר תתבקש להפעיל את המחשב מחדש, לחץ על הפעלה מחדש.

שלב 3: היכנס ל-Windows

 1. אם תתבקש, היכנס אל Windows.
 2. כאשר תופיע ההודעה שלהלן, סמן את תיבת הסימון אל תציג הודעה זו ואל תפעיל את כלי השירות לקביעת תצורה בעת הפעלת Windows ולאחר מכן לחץ על אישור.

  הערות
  • You have used the System Configuration Utility to make changes to the way Windows starts.
  • The System Configuration Utility is currently in Diagnostic or Selective Startup mode, causing this message to be displayed and the utility to run every time Windows starts.
  • Choose the Normal Startup mode on the General tab to start Windows normally and undo the changes you made using the System Configuration Utility. (השתמשת בכלי השירות לקביעת תצורת המערכת לביצוע שינויים באופן ההפעלה של Windows. כלי השירות לקביעת תצורת המערכת נמצא כרגע במצב 'אתחול מאבחן' או במצב 'אתחול סלקטיבי', לכן מוצגת הודעה זו ותוכנית השירות פועלת בכל הפעלה של Windows. בחר במצב 'אתחול רגיל' בכרטיסייה 'כללי' כי להפעיל את Windows בצורה רגילה ולבטל את השינויים שביצעת באמצעות כלי השירות לקביעת תצורת המערכת.

שלב 4: שלב אופציונלי להפיכת תכונות ללא זמינות

אם האתחול הנקי תיקן את הבעיה, אין צורך לבצע שלב זה.

חשוב אם הבעיה לא תוקנה ועליך לבצע שלב זה, הוא מסיר לצמיתות את כל נקודות השחזור מהמחשב. התכונה 'שחזור המערכת' משחזרת את המחשב למצב קודם באמצעות נקודות שחזור. אם תסיר את נקודות השחזור, לא יהיה באפשרותך לשחזר את Windows למצב קודם.

שלב זה מבטל זמנית תכונות של Microsoft כגון הכנס-הפעל, חיבור לרשת, רישום יומן אירועים ודיווח שגיאות.
 1. לחץ על התחל, לחץ על הפעלה, הקלד msconfig ולאחר מכן לחץ על אישור.
  כעת מוצגת תיבת הדו-שיח כלי שירות לקביעת תצורת המערכת.
 2. לחץ על הכרטיסייה כללי, נקה את תיבת הסימון טען שירותי מערכת ולאחר מכן לחץ על אישור.
 3. כאשר תתבקש להפעיל את המחשב מחדש, לחץ על הפעלה מחדש.
אם שלבים אלה עזרו לך להפעיל את המחשב במצב אתחול נקי, סיימת את העבודה. אם שלבים אלה לא עזרו, עבור לסעיף 'השלבים הבאים'. אם עליך להחזיר את המחשב למצב הפעלה רגיל, עבור אל 'שלבים להגדרת Windows לשימוש במצב הפעלה רגיל'.

שלב להגדרת Windows לשימוש במצב הפעלה רגיל

לאחר שהשתמשת באתחול הנקי כדי לפתור את הבעיה, תוכל לבצע שלבים אלה כדי להגדיר את Windows XP לפעול במצב רגיל.
 1. לחץ על התחל ולאחר מכן לחץ על הפעלה.
 2. הקלד msconfig, ולאחר מכן לחץ על אישור.
  כעת מוצגת תיבת הדו-שיח כלי שירות לקביעת תצורת המערכת.
 3. לחץ על הכרטיסייה כללי, לחץ על אתחול רגיל - טען את כל מנהלי ההתקנים והשירותים ולאחר מכן לחץ על אישור.
 4. כאשר תתבקש להפעיל את המחשב מחדש, לחץ על הפעלה מחדש.

מידע נוסף

לקבלת פרטים נוספים על פתרון בעיות בהפעלה, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
308041 משאבים לפתרון בעיות הפעלה במערכת Windows XP

השלבים הבאים

אם שיטות אלה לא פעלו עבורך, תוכל להשתמש באתר האינטרנט של שירותי התמיכה בלקוחות של Microsoft כדי לאתר פתרונות אחרים לבעיה שלך. להלן כמה מהשירותים שמספקים אתרי האינטרנט של שירותי התמיכה בלקוחות של Microsoft:
 • מאגר ידע ניתן לחיפוש: חיפוש במידע תמיכה טכנית וכלי עזרה עצמית עבור מוצרי Microsoft.
 • מרכזי פתרונות: הצג שאלות נפוצות עבור מוצר מסוים ונקודות מרכזיות בנושא תמיכה.
 • אפשרויות תמיכה אחרות: השתמש באינטרנט כדי לשאול שאלה, פנה לשירותי תמיכת הלקוחות של Microsoft או ספק משוב.
אם תמשיך להיתקל בבעיות, ייתכן שיהיה עליך לפנות למרכז התמיכה:
http://support.microsoft.com/contactus?ln=he#tab3
הערה זהו מאמר "פרסום מהיר" שנוצר ישירות מתוך ארגון התמיכה של Microsoft. המידע הכלול במסמך זה מסופק כפי שהוא בתגובה לבעיות שצצות. לאור הקצב המהיר של פרסום החומרים, ייתכן שהחומרים יכללו שגיאות הקלדה ואנו עשויים לתקן אותם בכל עת, ללא הודעה מוקדמת. למידע על שיקולים אחרים, עיין בתנאי השימוש.

מאפיינים

Article ID: 310353 - Last Review: יום שישי 07 יוני 2013 - Revision: 1.1
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
מילות מפתח 
kbexpertiseinter kbresolve kbceip kbexpertisebeginner kbhowto kbacwsurvey kbpubtypekc kbfix kbenv kbfaq kbprod2web kbvideocontent KB310353

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com