Numer ID artykułu: 310353 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

Streszczenie

Jeśli komputer nie jest uruchamiany normalnie lub podczas uruchamiania komputera występują błędy, których nie można zidentyfikować, można wykonać tak zwany czysty rozruch. W ramach tej operacji komputer jest uruchamiany przy użyciu minimalnego zestawu sterowników i programów startowych. Może to pomóc w rozwiązaniu problemu.

W tym artykule wyjaśniono, jak skonfigurować system Windows XP do uruchamiania z zastosowaniem czystego rozruchu, a następnie przywrócić normalny typ uruchamiania systemu.

Po skonfigurowaniu systemu Windows XP do korzystania z czystego rozruchu niektóre programy mogą działać w nieoczekiwany sposób. Po przywróceniu normalnego typu uruchamiania systemu Windows XP programy działają poprawnie.

Artykuł jest przeznaczony dla początkujących i średnio zaawansowanych użytkowników.

Wydrukowanie tego artykułu może ułatwić wykonywanie opisanych w nim czynności.

Uruchamianie systemu Windows XP przy użyciu czystego rozruchu

Istnieją dwie metody uruchomienia systemu Windows XP przy użyciu czystego rozruchu:
 • Metoda 1. Użycie Pomocy z przewodnikiem
 • Metoda 2. Ręczne uruchomienie systemu Windows XP przy użyciu czystego rozruchu (tylko dla użytkowników zaawansowanych)
Należy zacząć od pierwszej metody. Jeśli ta metoda nie zadziała i użytkownik ma doświadczenie z metodami zaawansowanymi, należy wypróbować drugą metodę.

Metoda 1. Pomoc z przewodnikiem

Przed rozpoczęciem

Przed rozpoczęciem instalowania i używania Pomocy z przewodnikiem:
 • Do zainstalowania Pomocy z przewodnikiem jest wymagany system Windows XP Home Edition, Windows XP Professional, Windows XP Media Center Edition lub Windows XP Tablet PC Edition.
 • Aby skonfigurować system Windows XP do uruchamiania w trybie czystego rozruchu, musisz zalogować się jako administrator lub członek grupy Administratorzy.
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu logowania się w systemie Windows, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
321305 Jak może zalogować się do systemu Windows XP użytkownik, który nie pamięta hasła lub którego hasło wygasło

Metoda 2. Ręczne uruchomienie systemu Windows XP przy użyciu czystego rozruchu (tylko dla użytkowników zaawansowanych)

Ta sekcja jest przeznaczona dla zaawansowanych użytkowników komputerów. W przypadku braku doświadczenia z zaawansowanym rozwiązywaniem problemów można poprosić kogoś o pomoc lub skontaktować się z pomocą techniczną. Aby uzyskać informacje dotyczące sposobu kontaktowania się z Pomocą techniczną firmy Microsoft, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
http://support.microsoft.com/contactus/
Aby ręcznie uruchomić system Windows XP przy użyciu czystego rozruchu, wykonaj następujące czynności:

Klip wideo: jak wykonać czysty rozruch w systemie Windows

Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
assets video1
uuid=8c884a98-6334-4d34-82ae-acdfe8959440 VideoUrl=http://aka.ms/o1h3lc
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
assets video2


Krok 1. Ponowne uruchomienie narzędzia konfiguracji systemu

 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz msconfig, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Narzędzie konfiguracji systemu.

Krok 2. Skonfiguruj opcje uruchamiania selektywnego

 1. W oknie Narzędzie konfiguracji systemu kliknij kartę Ogólne, a następnie kliknij opcję Uruchomienie selektywne.
 2. Kliknij pole wyboru Przetwarzaj plik System.ini, aby je wyczyścić.
 3. Kliknij, aby wyczyścić pole wyboru Przetwarzaj plik System.ini.
 4. Kliknij, aby wyczyścić pole wyboru Załaduj elementy startowe. Upewnij się, że są zaznaczone opcje Załaduj usługi systemowe i Użyj oryginalnego pliku BOOT.INI.
 5. Kliknij kartę Usługi.
 6. Kliknij, aby zaznaczyć pole wyboru Ukryj wszystkie usługi firmy Microsoft.
 7. Kliknij pozycję Wyłącz wszystko, a następnie kliknij przycisk OK.
 8. Po wyświetleniu monitu kliknij przycisk Uruchom ponownie, aby ponownie uruchomić komputer.

Krok 3. Zaloguj się do systemu Windows

 1. Gdy zostanie wyświetlony monit, zaloguj się do systemu Windows.
 2. Gdy zostanie wyświetlony następujący komunikat, kliknij w celu zaznaczenia pola wyboru Nie pokazuj tego komunikatu lub uruchom narzędzie konfiguracji systemu podczas uruchamiania systemu Windows, a następnie kliknij przycisk OK.

  Uwagi
  • Zmiany w sposobie uruchamiania systemu Windows zostały wprowadzone za pomocą narzędzia konfiguracji systemu.
  • Narzędzie konfiguracji systemu jest teraz w trybie uruchamiania diagnostycznego lub selektywnego, dlatego jest wyświetlany ten komunikat i narzędzie jest zawsze uruchamiane razem z systemem Windows.
  • Aby uruchomić system Windows w normalny sposób i cofnąć zmiany wprowadzone przy użyciu Narzędzia konfiguracji systemu, wybierz tryb Uruchamianie normalne na karcie Ogólne.

Krok 4. Opcjonalny krok pozwalający wyłączyć funkcje

Jeśli czysty rozruch rozwiązał problem, nie trzeba wykonywać tego kroku.

Ważne Jeśli problem nie został rozwiązany i trzeba wykonać ten krok, spowoduje on trwałe usunięcie wszystkich punktów przywracania z komputera. Funkcja Przywracanie systemu używa punktów przywracania do przywrócenia starszego stanu komputera. Po usunięciu punktów przywracania przywrócenie systemu Windows do wcześniejszego stanu jest niemożliwe.

Wykonanie tej czynności powoduje tymczasowe wyłączenie funkcji firmy Microsoft, takich jak Plug and Play, obsługa sieci, rejestracja zdarzeń i raportowanie błędów.
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz msconfig, a następnie kliknij przycisk OK.
  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Narzędzie konfiguracji systemu.
 2. Kliknij kartę Ogólne, kliknij, aby wyczyścić pole wyboru Załaduj usługi systemowe, a następnie kliknij przycisk OK.
 3. Po wyświetleniu monitu kliknij przycisk Uruchom ponownie, aby ponownie uruchomić komputer.
Jeśli te czynności pozwoliły uruchomić komputer w stanie czystego rozruchu, to koniec pracy. Jeśli te czynności nie pomogły, przejdź do sekcji „Następne kroki”. Jeśli trzeba przywrócić komputer do stanu normalnego uruchamiania, przejdź do sekcji „Procedura konfigurowania stanu normalnego uruchamiania systemu Windows”.

Procedura konfigurowania stanu normalnego uruchamiania systemu Windows

Po użyciu czystego rozruchu w celu rozwiązania problemu można wykonać te czynności w celu skonfigurowania systemu Windows XP do uruchamiania normalnego.
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.
 2. Wpisz polecenie msconfig, a następnie kliknij przycisk OK.
  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Narzędzie konfiguracji systemu.
 3. Na karcie Ogólne kliknij opcję Uruchomienie normalne – załaduj wszystkie sterowniki urządzeń i usługi, a następnie kliknij przycisk OK.
 4. Po wyświetleniu monitu kliknij przycisk Uruchom ponownie, aby ponownie uruchomić komputer.

Więcej informacji

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu rozwiązywania problemów z uruchamianiem, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
308041 Materiały dotyczące rozwiązywania problemów z uruchamianiem systemu Windows XP

NASTĘPNE KROKI

Jeśli zastosowanie opisanych metod nie rozwiązało problemu, można poszukać innych rozwiązań w witrynie pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web. Oto niektóre z usług dostępnych w witrynach pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web:
 • Baza wiedzy z możliwością przeszukiwania: Wyszukiwanie informacji pomocy technicznej oraz narzędzia do samodzielnej pomocy dla produktów firmy Microsoft.
 • Centrum rozwiązań: Często zadawane pytania oraz najważniejsze informacje pomocy technicznej dla konkretnych produktów.
 • Inne opcje pomocy technicznej: Zadawanie pytań, kontaktowanie się z pomocą techniczną firmy Microsoft lub wysyłanie opinii za pośrednictwem sieci Web.
Jeśli problemy będą nadal występować, można skontaktować się z pomocą techniczną:
http://support.microsoft.com/contactus
Uwaga: Niniejszy artykuł, przeznaczony do „SZYBKIEJ PUBLIKACJI”, został utworzony bezpośrednio przez organizację pomocy technicznej firmy Microsoft. Zawarte w nim informacje są udostępniane „w stanie takim, w jakim są” w odpowiedzi na pojawiające się problemy. W wyniku przyspieszonego trybu udostępniania materiały mogą zawierać błędy typograficzne i mogą zostać poprawione w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Więcej informacji można znaleźć w Warunkach użytkowania.

Właściwości

Numer ID artykułu: 310353 - Ostatnia weryfikacja: 7 czerwca 2013 - Weryfikacja: 2.1
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
Słowa kluczowe: 
kbexpertiseinter kbresolve kbceip kbexpertisebeginner kbhowto kbacwsurvey kbpubtypekc kbfix kbenv kbfaq kbprod2web kbvideocontent KB310353

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com