ID článku: 310353 - Zobraziť produkty, ktorých sa tento článok týka.
Rozbaliť všetko | Zbaliť všetko

Na tejto stránke

Súhrn

Ak sa váš počítač nespúšťa štandardným spôsobom alebo ak sa pri spúšťaní počítača zobrazujú chyby, ktoré nedokážete identifikovať, mali by ste zvážiť vykonanie „čistého spustenia“. Táto operácia umožňuje spustiť počítač použitím minimálnej množiny ovládačov a programov pri spustení, čo vám môže pomôcť vyriešiť daný problém.

V tomto článku sa popisuje postup pri nakonfigurovaní systému Windows XP tak, aby sa spustil pomocou čistého spustenia, a následný postup obnovenia štandardného spustenia systému Windows XP.

Po nakonfigurovaní systému Windows XP na čisté spustenie nemusia niektoré programy pracovať tak, ako sa očakáva. Keď prepnete systém Windows XP späť na normálne spúšťanie, programy budú opäť pracovať.

Článok je určený pre začínajúcich alebo stredne pokročilých používateľov.

Vykonanie jednotlivých krokov postupu môže byť jednoduchšie, ak si tento článok vytlačíte.

Spustenie systému Windows XP pomocou čistého spustenia

Čisté spustenie systému Windows XP možno vykonať dvomi spôsobmi:
 • Postup 1: Použitie interaktívneho pomocníka
 • Postup 2: Manuálne spustenie systému Windows XP v režime čistého spustenia (len pre skúsených používateľov)
Začnite prvým postupom. Ak prvý postup nefunguje a chcete vyskúšať postup určený pre pokročilých používateľov, vykonajte druhý postup.

Postup 1: Interaktívny Pomocník

Skôr než začnete

Skôr než nainštalujete a použijete interaktívneho Pomocníka:
 • Inštalácia interaktívneho Pomocníka vyžaduje systém Windows XP Home Edition, Windows XP Professional, Windows XP Media Center Edition alebo Windows XP Tablet PC Edition.
 • Ak chcete systém Windows XP nakonfigurovať na čisté spustenie, musíte byť prihlásení ako správca alebo ako člen skupiny Administrators.
Ďalšie informácie o prihlásení do systému Windows XP nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na nasledujúce číslo:
321305 Ako sa prihlásiť do systému Windows XP, ak ste zabudli heslo alebo skončila platnosť hesla

Postup 2: Manuálne spustenie systému Windows XP v režime čistého spustenia (len pre skúsených používateľov)

Táto časť je určený pre skúsených používateľov počítača. Ak sa nechcete púšťať do rozšíreného riešenia problémov, môžete požiadať o pomoc niekoho iného alebo kontaktovať oddelenie technickej podpory. Informácie o kontaktovaní oddelenia technickej podpory spoločnosti Microsoft získate na nasledujúcej webovej lokalite spoločnosti Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ln=sk
Ak chcete manuálne spustiť systém Windows XP v režime čistého spustenia, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

Video: Čisté spustenie v systéme Windows

Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
assets video1
uuid=8c884a98-6334-4d34-82ae-acdfe8959440 VideoUrl=http://aka.ms/o1h3lc
Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
assets video2


Krok 1: Spustenie Pomôcky konfigurácie systému

 1. Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na položku Spustiť, zadajte príkaz msconfig a potom kliknite na tlačidlo OK.
 2. Zobrazí sa dialógové okno Pomôcka konfigurácie systému.

Krok 2: Konfigurácia možností selektívneho spustenia

 1. V dialógovom okne Pomôcka konfigurácie systému kliknite na kartu Všeobecné a potom kliknite na položku Selektívne spustenie.
 2. Kliknutím zrušte začiarknutie políčka Spracovať súbor System.ini.
 3. Kliknutím zrušte začiarknutie políčka Spracovať súbor WIN.INI.
 4. Kliknutím zrušte začiarknutie políčka Načítať položky ponuky Pri spustení. Skontrolujte, či sú začiarknuté políčka Načítať systémové služby a Použiť pôvodný súbor BOOT.INI.
 5. Kliknite na kartu Služby.
 6. Začiarknite políčko Skryť všetky služby spoločnosti Microsoft.
 7. Kliknite na položku Vypnúť všetky a potom kliknite na tlačidlo OK.
 8. Keď sa zobrazí výzva, kliknutím na tlačidlo Reštartovať reštartujte počítač.

Krok 3: Prihlásenie do systému Windows

 1. Ak sa zobrazí výzva, prihláste sa do systému Windows.
 2. Keď sa zobrazí nasledujúce hlásenie, začiarknite políčko Nezobrazovať hlásenie, alebo pri spustení systému Windows spustiť Pomôcku konfigurácie systému a kliknite na tlačidlo OK.

  Poznámky
  • Pomôckou konfigurácie systému ste zmenili spôsob spúšťania systému Windows.
  • Pomôcka konfigurácie systému teraz pracuje v režime diagnostického alebo selektívneho spustenia. Preto sa pri každom spustení systému Windows zobrazí toto hlásenie a spustí Pomôcka konfigurácie systému.
  • Ak chcete vrátiť zmeny vykonané Pomôckou konfigurácie systému a spúšťať systém Windows normálne, na karte Všeobecné kliknite na prepínač Normálne spustenie.

Krok 4: Voliteľný krok na vypnutie súčastí

Ak sa vám chybu podarilo odstrániť pomocou čistého spustenia, nemusíte vykonávať tento krok.

Dôležité upozornenie: Ak sa problém nevyriešil a musíte vykonať tento krok, upozorňujeme, že z počítača natrvalo odstráni všetky body obnovenia. Tieto body používa funkcia Obnovenie systému na vrátenie systému do niektorého z predošlých stavov. Po odstránení bodov sa nebude dať systém Windows vrátiť do niektorého staršieho stavu.

Vykonaním tohto kroku sa dočasne vypnú rôzne súčasti spoločnosti Microsoft, napríklad Plug and Play, podpora siete, zapisovanie udalostí do denníkov a hlásenie chýb.
 1. Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na položku Spustiť, zadajte text msconfig a potom kliknite na tlačidlo OK.
  Zobrazí sa dialógové okno Pomôcka konfigurácie systému.
 2. Na karte Všeobecné zrušte začiarknutie políčka Načítať systémové služby a kliknite na tlačidlo OK.
 3. Keď sa zobrazí výzva, kliknutím na tlačidlo Reštartovať reštartujte počítač.
Ak vám tieto kroky pomohli spustiť počítač v režime čistého spustenia, dokončili ste postupy v tomto článku. Ak vám tieto kroky nepomohli, prejdite do časti Ďalšie kroky. Ak musíte obnoviť štandardný spôsob spúšťania počítača, prejdite do časti „Postup na nakonfigurovanie systému Windows na používanie normálneho spustenia“.

Postup na nakonfigurovanie systému Windows na používanie normálneho spustenia

Keď ste pomocou čistého spustenia vyriešili váš problém, môžete pomocou nasledujúcich krokov nakonfigurovať systém Windows XP tak, aby sa spúšťal štandardným spôsobom.
 1. Kliknite na tlačidlo Štart a potom kliknite na položku Spustiť.
 2. Zadajte text msconfig a potom kliknite na tlačidlo OK.
  Zobrazí sa dialógové okno Pomôcka konfigurácie systému.
 3. Kliknite na kartu Všeobecné, kliknite na prepínač Normálne spustenie – načítať všetky ovládače zariadení a služby a potom na tlačidlo OK.
 4. Keď sa zobrazí výzva, kliknutím na tlačidlo Reštartovať reštartujte počítač.

Ďalšie informácie

Ďalšie informácie o o riešení problémov so spustením získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku databázy Microsoft Knowledge Base:
308041 Zdroje pre riešenie problémov pri spúšťaní systému Microsoft Windows XP

ĎALŠIE KROKY

Ak vám tieto postupy nepomohli, na vyhľadanie iných riešení vášho problému môžete použiť webovú lokalitu služieb technickej podpory zákazníkov spoločnosti Microsoft. Nižšie sú uvedené niektoré zo služieb, ktoré sú k dispozícii na webovej lokalite služieb technickej podpory zákazníkov spoločnosti Microsoft:
 • Databáza Knowledge Base s možnosťou vyhľadávania: Slúži na vyhľadávanie technickej podpory a samoobslužných nástrojov pre produkty spoločnosti Microsoft.
 • Centrá riešení: Ponúkajú najčastejšie otázky k jednotlivým produktom a tipy služieb technickej podpory.
 • Ďalšie možnosti podpory: Možnosť zadania otázok prostredníctvom webu, kontaktovania služieb technickej podpory zákazníkov spoločnosti Microsoft alebo odoslania pripomienok.
V prípade pretrvávajúcich problémov môže byť vhodné kontaktovať oddelenie technickej podpory:
http://support.microsoft.com/contactus/?ln=sk
Poznámka: Toto je článok typu FAST PUBLISH, ktorý bol vytvorený priamo v organizácii technickej podpory spoločnosti Microsoft. Informácie uvedené v tomto článku sa poskytujú „tak, ako sú“ v reakcii na naliehavé problémy. V dôsledku rýchlosti, akou boli tieto materiály sprístupnené, môžu obsahovať typografické chyby a môžu byť kedykoľvek revidované bez predchádzajúceho upozornenia. Informácie o ďalších skutočnostiach, ktoré je potrebné zohľadniť, získate na stránke Podmienky používania.

Vlastnosti

ID článku: 310353 - Posledná kontrola: 7. júna 2013 - Revízia: 1.1
Informácie v tomto článku sa týkajú nasledujúcich produktov:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
Kľúčové slová: 
kbexpertiseinter kbresolve kbceip kbexpertisebeginner kbhowto kbacwsurvey kbpubtypekc kbfix kbenv kbfaq kbprod2web kbvideocontent KB310353

Odošlite odozvu

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com